Byla 1-2452-784/2013

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis,

2sekretoriaujant Vitai Jurgaitienei, Ingai Krupauskienei,

3dalyvaujant prokurorams V. B., M. V.,

4kaltinamojo gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui,

5nukentėjusiesiems D. J., V. G., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. K., a. k. ( - ) gim. ( - )Lazdijų raj., Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, be pastovios gyvenamosios vietos (būdamas laisvėje gyveno nakvynės namuose), teistas 1986-04-29 Lazdijų rajono teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 1961 m. baudžiamojo kodekso (toliau – ir 1961 m. BK) 146 straipsnio 3 dalį; 1989-01-24 Lazdijų rajono teismo nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 146 straipsnio 1 dalį; 1995-10-06 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 327 straipsnio 1 dalį; 2002-03-15 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 271 straipsnio 2 dalį, 225 straipsnio 2 dalį; 2005-12-15 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos 2000 m. baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 138 straipsnio 1 dalį; 2011-01-19 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, teistumas neišnykęs ir įstatymų nustatyta tvarka nepanaikintas, kaltinamas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 1 dalį,

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Kaltinamasis R. K. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą ir sunkų sveikatos sutrikdymą:

8jis, 2012 m. birželio 12 d. apie 11.20 val., name, esančiame adresu Rukeliškių g. 9, Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto su nukentėjusiaisiais V. G. ir D. J. metu, tyčia peiliu sudavė ne mažiau kaip du smūgius į V. G. dešinę ranką ir į pilvą, padarydamas pastarajam dvi nedideles paviršines pjautines žaizdas dešinės plaštakos nugarėlėje su smulkiais odos įbrėžimais ir nedidelę nekiauryminę durtinę-pjautinę žaizdą pilvo apačioje kairėje ir tyčia tuo pačiu peiliu sudavė vieną smūgį į nukentėjusiojo D. J. pilvą, padarydamas pastarajam kiauryminę durtinę-pjautinę pilvo priekinės sienos kairio pošonkaulio srities žaizdą su kairės kepenų skilties sužalojimu, lydimą 200 ml kraujo išsiliejimo į pilvaplėvės ertmę ir didžiosios taukinės dalies iškritimu, tokiais savo veiksmais nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo V. G. sveikatą ir sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo D. J. sveikatą.

9Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. K. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad įvykio dieną jis grįžo nusipirkęs telefoną iš turgaus ir su Jurgiu parsivežė du „bambalius“ po 2 litrus alaus. Susėdo gerti prie stalo, tai padarė ir atsikėlę iš lovos Vilma su Artūru. Pasigamino valgyti, išgėrė ir pamatė, kad prie namo ėmė kažkas bėgioti, daužyti duris. Buvo matyti, kad kažkas lenda pro langą, kurio „gonkose“ nebuvo stiklo. Toliau daužė duris, spardė. Jis pagalvojo, kad jas reikia atidaryti, pasiėmė nuo stalo peilį, nes galvojo, kad „vis tiek kažkas bus“. Jis atidarė duris ir jam Juozas staiga trenkė į veidą, jis nuo smūgio atšoko ir pagąsdino Juozą peiliu. Juozas atsitraukė, pasakė, kad jį puola. Tuomet jis (R. K.) išėjo į kiemą, kur jam Juozas vėl trenkė, tada jis Juozui dūrė peiliu, Juozas vėl jam trenkė, tada jis dūrė Juozui. Jis prisiminė, kad namie turi „dujų“, grįžo į kambarį jų ieškoti, bet nerado. Kambaryje, kur sėdėjo Jurgis, buvo ir Artūras su Vilma. D. J. jį pamatė, pradėjo mušti, tada jis Dariui dūrė peiliu. Teismui perskaičius R. K., kaip įtariamojo, parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 2, b. l. 33-35) kaltinamasis paaiškino, kad jis du kartus peiliu kieme dūrė Virgiui, kuris prieš tai jam norėjo suduoti. Paskui, kuomet ieškojo kambaryje dujų balionėlio, peiliu dūrė Dariui. Tai padarė namo viduje. Darius tuo metu išėjo iš kito kambario, kuriame buvo Vilma ir Artūras ir jį gąsdino. Be to, Darius buvo parvertęs ant čiužinio J. A. ir pastarąjį „dusino“.

10Apklaustas teisiamajame posėdyje nukentėjusysis V. G. parodė, kad jis su R. K. gyveno kaimynystėje, bet pastarojo nepažinojo. R. K. buvo užėjęs pas jį į namus pas savo draugą, tarp jų įvyko konfliktas. Po to jis norėjo su R. K. pasikalbėti, draugiškai išsiaiškinti, nes yra kaimynai. Tačiau nuėjus išsiaiškinti, jo draugą pripjovė, bet jis tiksliai negali pasakyti, ar tai padarė R. K.. Jis pats yra bokso meistras, gynė du žmones. Jis gyvenime yra matęs ir šalto, ir karšto. Jis nuvežė sužeistuosius į ligoninę. Nuo civilinio ieškinio atsisako. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. R. K. po to buvo pas jį atvažiavęs ir asmeniškai atsiprašė.

11Apklaustas teisiamajame posėdyje nukentėjusysis D. J. parodė, kad jie buvo namuose. V. G. pasiūlė nueiti pas R. K. pasikalbėti. Keletą dienų prieš tai asmuo vardu Alfa, kuris šiuo metu jau miręs, buvo pasiskundęs V. G., kad to namo, kuriame gyveno R. K., gyventojai atėmė maisto produktus. Jis ruošėsi eiti į miestą ir sutiko nueiti pasikalbėti. Kartu ėjo V. G.. Pakeliui jie sutiko Juozą, kuris ėjo iš parduotuvės. Pastarasis irgi nusprendė eiti su jais. Jie nuėjo iki R. K. gyvenamo namo, pasibeldė, išgirdo viduje balsus. Jie pakvietė antrą sykį, niekas iš atėjusių į vidų nesilaužė, beldėsi normaliai. Duris iš vidaus atidarė R. K.. Pirmas į vidų įėjo V. G., po to – jis, o Juozas ėjo paskutinis. Pastarasis liko verandoje, į koridorių net neįėjo. R. K. atsitraukė prie kito kambario, po to staiga iš už kampo jam dūrė. Jis pasilenkė, jį pastūmė V. G. ir jis išėjo į lauką. Prieš tai jau buvo išėjęs Juozas. Jį sužeidė pirmą, kaip buvo sužeistas V. G., jis nematė. Jis pats įėjęs į vidų rankose nieko neturėjo. Jis nematė, kad kas nors iš atvykusių belstųsi į namo langą. Jie beldėsi tik į duris, visi stovėjo prie durų, duris R. K. atidarė, kuomet jie pasibeldė antrą kartą. Į duris beldėsi tik V. G.. Jis pats tą dieną nebuvo gėręs, nematė, ar gėrė V. G., bet pastarasis atrodė blaivus, į šonus nesvyravo. Jis Jurgio nedusino ir nesmaugė, dujų balionėlio su savimi niekas iš atėjusių neturėjo. Jis su R. K. susitaikė, skriaudos neturi.

12Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas L. K. parodė, kad prie jo akių įvyko užpuolimas, buvo padurtas žmogus. Jis nematė, kur buvo suduotas smūgis, tik matė, kad buvo gąsdinama peiliu. Visko nelabai pamena, seniai viskas buvo. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojo L. K. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. birželio 12 d. apklausos metu liudytojas L. K. parodė, kad dirba pagalbiniu darbuotoju adresu Rukeliškių g. 7, Vilniuje. Šalia šio objekto yra medinis namas, kuriame gyvena asocialūs asmenys. Jis tame objekte dirba dvi savaites ir mato kaip nuolat mediniame name renkasi vis kiti žmonės. Ten yra landynė, ten girtuokliaujama. Kas gyvena tame name negali pasakyti, nes ten ateina daug žmonių. 2012 m. birželio 12 d. apie 11 val. 20 min. pamatė keliu nuo Rukeliškių g., Vilniuje ateinančius tris vyrus. Vienas liekno kūno sudėjimo, apie 38 metų, vidutinio ūgio, tamsių, trumpų plaukų, apsirengęs tamsiais šortais, tamsia „maike“ ir šlepetėmis. Kitas apie 38 metų liekno kūno sudėjimo, žemo, apie 170 cm ūgio, apsirengęs tamsiomis sportinėmis kelnėmis, tamsų džemperį ar megztinį. Trečias stambaus kūno sudėjimo, šviesios spalvos megztiniu, tamsiomis sportinėmis kelnėmis, apie 40 metų, trumpų tamsių plaukų. Tuos vyrus matė pirmą kartą. Vyrai jam pasirodė pagiringi. Matė kaip tie vyrai nuėjo prie medinio namo, adresu Rukeliškių g. 9, Vilniuje. Namo durys buvo uždarytos, vyrai pradėjo trankyti į duris, šaukė atidaryti. Negirdėjo, ar jiems kas nors atsakė. Tą pačią dieną apie 11 val. 10 min. dar iki ateinant šiems trims vyrams matė kaip į namą atėjo kiti du vyrai, kurie užėjo į medinį namą ir jame užsidarė. Vienas iš jų buvo apie 45 metų, stambaus kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, lyg skustas, ką vilkėjo nepamena, buvo su kepure ir tamsiai apsirengęs. Kitas irgi stambaus kūno sudėjimo, apie 40 m amžiaus, žemo vidutinio ūgio, vilkėjo languotus šviesius marškinius. Vyrai atrodė pagirioti. Kai šie vyrai atėjo į namą ir jame užsidarė, maždaug po 10 min. į namą atėjo šie trys vyrai bei pradėjo belstis. Kokiu būdu atsidarė namo durys jis nežino. Nežino ar duris jie patys atidarė, ar juos įsileido. Matė kaip jie trise užėjo į namą ir iš karto pasigirdo grumtynių garsai, smūgio sudavimo garsai. Tie grumtynių garsai ir aiškinimaisi truko apie vieną-dvi minutes. Po to pamatė kaip tie trys vyrai, kurie atėjo ir beldėsi, išbėgo iš namo, o jiems iš paskos išbėgo tie du vyrai. Visi išėję į lauką prie įėjimo durų aiškinosi. Matė, kad tas vyras, kurį apibūdino kaip 45 metų stambaus kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, skustas, dešinėje rankoje turėjo peilį apie 15-20 cm geležte. Vyrai stovėjo nuo jo 25 m atstumu, tačiau jų gerai neįsidėmėjo, nes dirbo. Girdėjo kaip tie du vyrai, kurie buvo name sakė tiems trims vyrams išeiti. Tas vyras su peiliu labai dusliai kalbėjo, ką sakė nesuprato. Jis laikė peilį ištiestoje, nuleistoje ir į šoną atstatytoje rankoje. Suprato, kad gąsdino peiliu tuos vyrus, kad šie išeitų. Jis nematė, kad vyriškis būtų sudavęs smūgį peiliu, nes nuolat į juos nežiūrėjo. Kai pamatė vyrą su peiliu, tie trys vyrai pasitraukė, norėjo skirstytis, ėjo link gatvės. O tas vyras su peiliu su kitu vyru nuėjo į namą. Visas konfliktas truko apie 10 min. Kai tie trys vyrai nuėjo prie gatvės, vienas, kuris buvo tamsiai apsirengęs, pakėlė džemperį bei jo pilvo apačioje kairėje pusėje pamatė durtinę žaizdą. Vyras atsigulė ant kelio, prašė iškviesti greitąją ir policiją. Tada jis iš savo mobiliojo telefono paskambino 112. Matė tik vieną sužalotą vyrą. Ar dar buvo sužalotų, nežino, nematė. (t. 1, b.l. 147-148).

13Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas V. B. parodė, kad nelabai viską pamena. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojo V. B. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. spalio 17 d. apklausos metu liudytojas V. B. parodė, kad 2012 m. birželio 12 d. apie 11 val. 35 val. patruliuojant 1 PK teritorijoje kartu su vyresniuoju patruliu L. V. gavo iškvietimą iš Vilniaus aps. VPK budėtojo, kad Rukeliškių g.7, Vilniuje, jų laukia peiliu sužalotas žmogus. Atvykus minėtu adresu, rado ant gatvės gulintį D. J., kuriam buvo sužalota krūtinės ląsta, taip pat kartu su juo ten buvo V. G., kurio pilvas taip pat buvo sužalotas. Ten pat, įvykio vietoje buvo ir J. L.. Šie piliečiai paaiškino, kad jiems trims atėjus į Rukeliškių g. 9-tą namą pas iš matymo pažįstamus piliečius išsiaiškinti asmeninių santykių, tarp jų kilo konfliktas, kurio metu D. J. ir V. G. peiliu sužalojo Rukeliškių 9-ame name gyvenantys J. A. ir R. K.. Kažkuris iš nukentėjusiųjų pasakė, kad jiems peiliu sužalojimus padarė ne vienas asmuo. Pasakė, kad peiliu juos sužalojo ir R. K., ir J. A.. Kuris iš jų taip pasakė, nepamena. D. J. ir V. G. pasakė, kad šiuo metu juos sužaloję asmenys yra Rukeliškių 9-ame name. Užėjus į Rukeliškių g. 9 namą, ten rado piliečius A. P., J. A. ir R. K., visi trys vyriškiai buvo akivaizdžiai neblaivūs, dėl įvykio nieko paaiškinti negalėjo. D. J. bei V. G. dėl patirtų sužalojimų išvežė greitosios pagalbos brigada į Antakalnio klinikas. Jis su kolega į komisariatą vežė J. A., o J. L., A. P. ir R. K. į komisariatą išvežė kitas, jiems į pagalbą atvykęs patrulių ekipažas. Jis nežino kokiomis aplinkybėmis buvo sužaloti D. J. ir V. G., todėl apie tai parodymų duoti negali. Ar nukentėjusieji buvo blaivūs ar ne, nežino. Įtariamieji R. K. ir J. A. buvo girti. Jis pats asmeniškai nei Rukeliškių 9-ame name, nei šalia namo, nepanaudojo jokių specialiųjų priemonių, o būtent ašarinių dujų (t. 1, b. l. 178-179).

14Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas L. V. parodė, kad įvykio neprisimena. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojo L. V. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. rugpjūčio 3 d. apklausos metu liudytojas L. V. parodė, kad 2012 m. birželio 12 d. apie 11 val. 35 val. patruliuojant 1 PK teritorijoje kartu su vyresniuoju patruliu V. B. gavo iškvietimą iš Vilniaus aps. VPK budėtojo, kad Rukeliškių g. 7, Vilniuje, jų laukia peiliu sužalotas žmogus. Atvykus minėtu adresu, rado ant gatvės gulintį D. J., kuriam buvo sužalota krūtinės ląsta, taip pat kartu su juo ten buvo V. G., kurio pilvas taip pat buvo sužalotas. Ten pat, įvykio vietoje buvo ir J. L.. Šie piliečiai paaiškino, kad jiems trims atėjus į Rukeliškių g. 9-tą namą pas iš matymo pažįstamus piliečius išsiaiškinti asmeninių santykių, tarp jų kilo konfliktas, kurio metu D. J. ir V. G. peiliu sužalojo Rukeliškių 9-ame name gyvenantys J. A. ir R. K.. Kažkuris iš nukentėjusiųjų pasakė, kad jiems peiliu sužalojimus padarė ne vienas asmuo. Pasakė, kad peiliu juos sužalojo ir R. K., ir J. A.. Kuris iš jų taip pasakė, nepamena. D. J. ir V. G. pasakė, kad šiuo metu juos sužaloję asmenys yra Rukeliškių 9-ame name. Užėjus į Rukeliškių g. 9 namą, ten rado piliečius A. P., J. A. ir R. K., visi trys vyriškiai buvo akivaizdžiai neblaivūs dėl įvykio nieko paaiškinti negalėjo. D. J. bei V. G. dėl patirtų sužalojimų išvežė greitosios pagalbos brigada į Antakalnio klinikas. Jis su kolega į komisariatą vežė J. A., o J. L., A. P. ir R. K. į komisariatą išvežė kitas, jiems į pagalbą atvykęs patrulių ekipažas. Jis nežino kokiomis aplinkybėmis buvo sužaloti D. J. ir V. G., todėl apie tai parodymų duoti negali. Ar nukentėjusieji buvo blaivūs ar ne, nežino. Įtariamieji R. K. ir J. A. buvo girti. Jis pats asmeniškai nei Rukeliškių 9-ame name, nei šalia namo, nepanaudojo jokių specialiųjų priemonių, o būtent ašarinių dujų (t. 1, b. l. 176-177).

15Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja D. B. parodė, kad pamena, jog įvykio metu buvo nukentėję du asmenys. Vieno asmens būklė buvo labai sunki, reikalinga medicininė pagalba. Ikiteisminio tyrimo metu ji davė teisingus parodymus. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojos D. B. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. rugpjūčio 2 d. apklausos metu liudytoja D. B. parodė, kad dirba Vilniaus greitosios pagalbos stotyje, bendruomenės slaugytoja. 2012 m. birželio 12 d. apie 11 val. 30 min. buvo savo darbo vietoje, kai buvo gautas iškvietimas vykti adresu Rukeliškių g. 7, Vilniuje. Greitąją kvietė praeivis, dėl sužaloto asmens. Įvykio vietoje buvo maždaug po 10 min. Ten, netoli minėto namo, ant gatvės aptiko gulintį susirietusį vyriškį, kaip paaiškėjo vėliau- D. J.. Jo viršutinėje pilvo dalyje buvo matoma durta žaizda iš kurios matėsi išlindusi taukinės dalis. Ligonis buvo gausiai išprakaitavęs, skundėsi dusuliu, skausmu pilve. Pagrindo manyti, jog D. J. yra neblaivus, ji neturėjo. Jis atrodė blaivus, aiškaus alkoholio kvapo nuo jo neužuodė. Ligonis buvo sąmoningas ir paklausus kas atsitiko, pasakė, kad jam dūrė nepažįstamas asmuo. Kur dūrė, ar name, ar kur nors gatvėje iš D. J. žodžių nesuprato. Visų aplinkybių, kurių metu nukentėjusysis patyrė kūno sužalojimus, jis jai nepaaiškino. D. J. pasakė tik tai, kad dūrė peiliu nepažįstamas asmuo ir tiek. Tada, ji davė ligoniui deguonies, pastatė dvi lašelines sistemas į venas, suleido nuskausminamuosius vaistus, ant žaizdos uždėjo tvarstį. Suteikus pirmąją neatidėliotiną pagalbą, ligonis buvo padėtas ant neštuvų ir skubiai gabenamas į Vilniaus miesto klinikinę ligoninę. Pakeliui, informavo minėtos ligoninės personalą apie tai, kad vežamas ligonis, kuriam reikės skubios chirurginės pagalbos. Įvykio vietoje buvo ne vienas nukentėjusysis. Antrasis nukentėjusysis buvo V. G.. Kadangi D. J. būklė buvo sunkesnė, jam pirmoji pagalba buvo suteikta pirmoje eilėje, o V. G. buvo apžiūrėtas vėliau. Jo apatinės pilvo dalies, kairėje pusėje link kirkšnies buvo durta žaizda, kuri nebuvo gausiai kraujuojanti. Ant jos pakako uždėti sterilų tvarstį. Nuo V. G. sklido alkoholio kvapas. V. G. daug kalbėjo, tačiau ką kalbėjo negali prisiminti, nes jo kalba buvo nerišli, žodžiai nenuoseklūs. Apie tai, kas visgi nutiko ir kokiomis aplinkybėmis V. G. patyrė kūno sužalojimą iš jo paties žodžių nesuprato. Tai yra, nesuprato kas jį sužalojo, kuo jį sužalojo ir ar vienas ir tas pats asmuo, kuris sužalojo ir D. J. (t. 1, b. l. 180-181).

16Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. P. parodė, kad jis gyveno name Rukeliškių g. 9. Kitame kambaryje gyveno R. K.. Namo durys visuomet būdavo uždarytos. Buvo išimtas tik vienas langelis, reikalingas išlipti katei. Per šį langą gali įlipti ir žmogus, o po to atidaryti duris, kad galėtų įeiti kiti. Tuo metu jam buvo papurkšta dujų ir jis iškart užmigo. Jei būtų atsikėlęs, būtų pats kirviu „nukirtęs“ tuos įsibrovusius žmones. Tai yra savygina. R. K. gyveno jo name ir jį bei namą gynė. Jis pats nematė, kaip atvykėliai lindo pro langą. Niekas nežino, kaip jie atidarė duris. Galėjo įlysti pro langą ir atidaryti duris. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojo A. P. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. liepos 23 d. apklausos metu liudytojas A. P. parodė, kad kartu su savo sugyventine V. R., R. K. ir J. A. gyvena adresu Rukeliškių 9, Vilniuje apleistame name. Jie visi beveik kiekvieną dieną vartoja alkoholį. 2012 m. birželio 12 d. būdami namuose, nuo pat ryto, kaip visada, visi pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus. Gėrimus vartojo visi. Kiek laiko juos vartojo ir kokį kiekį, nepamena. Nuo alkoholio kaip reikiant apgirto. Kelinta tai buvo valanda nurodyti negali, nes absoliučiai nepamena, jis kartu su savo gyvenimo drauge V. R., nuo girtumo užmigo. Kiek žino, Rimas su Jurgiu liko gerti toliau. Tik jie buvo kitame kambaryje nei, kad miegojo jis su Vilma. Čia iš Rimo bei Jurgio pasakojimo. Pats asmeniškai to nematė. Užmigo ir užmigo. Po kurio laiko pabudo, nes yra labai jautrus garsams. Pabudo nuo atidaromų durų garso, nes jos labai girgžda. Atsimerkė. Tuo metu kambaryje buvo tik jis ir sugyventinė. Jie gulėjo lovoj. Rimo su Jurgiu tame kambaryje nebuvo. Atsimerkęs pamatė, kad link jo eina kažkoks nepažįstamas vyriškis, kuris priėjęs prie jo iš karto kažko tai pripurškė jam į akis. Matė, kad vyriškio rankoje yra dujų balionėlis. Mano, kad tai buvo kažkokios dujos, tačiau mano, kad tikrai ne ašarinės, nes nuo ašarinių akys tiktai ašaroja, o jis nuo to papurškimo iš karto atsijungė. Nuo to momento nieko negirdėjo ir nieko nematė. Sąmonę atgavo tik policijos komisariate, į kurį tą pačią dieną buvo pristatytas. Tačiau nei kas jį ten pristatė, nei kokiomis aplinkybėmis ten buvo nuvežtas, nepamena. Kas nutiko name Rukeliškių 9, Vilniuje 2012 m. birželio 12 d. kai jis kartu su savo sugyventine miegojo nežino, nes to, pats asmeniškai nematė. Kiek teko kalbėti su Jurgiu, šis pasakė, kad tuo metu, kai jis su Vilma miegojo pas juos į namą įsibrovė šiek tiek jiems visiems pažįstami asmenys: Juozas, Virgis ir dar kažkoks asmuo, kurio jokių duomenų nežino. Jurgis sakė, kad tuo metu jis miegojo ir namuose buvo tik Rimas, kuris ir sužalojo tuos asmenis peiliu. Jurgis jam sakė, kad pats to nematė, tačiau taip mano, nes name daugiau jokių pašalinių asmenų tuo metu nebuvo. Tačiau ar tai padarė tikrai Rimas, jis nežinojo, nes paties įvykio nematė. Viską ką žino, žino iš Jurgio. Su Rimu nesikalbėjo. To asmens, kuris jam papurškė kažkokių dujų atpažinti negalės, nes neįsidėmėjo jokių jo požymių. Nepamena nei jo veido bruožų, nei to, kuo jis buvo apsirengęs (t. 1., b. l. 167-168).

17Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja V. R. parodė, kad kaltinamasis R. K. yra labai geras žmogus. Atsimena, kad jis gynė namą ir žmones. J. A. nėra agresyvus. Ji miegojo ir nežino, kas galėjo papurkšti dujų. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojos V. R. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. liepos 23 d. apklausos metu liudytoja V. R. parodė, kad kartu su savo sugyventiniu A. P., R. K. ir J. A. gyvena adresu ( - )apleistame name. Jie visi kiekvieną dieną vartoja alkoholį. 2012 m. birželio 12 d. būdami namuose, nuo pat ryto, kaip visada, visi pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus. Kiek laiko juos vartojo ir kokį kiekį, taip pat nepamena. Nuo alkoholio kaip reikiant apgirto. Kelinta tai buvo valanda nurodyti negali, nes absoliučiai nepamena, ji kartu su savo gyvenimo draugu A. P., nuo girtumo užmigo. Ar užmigo Rimas su Jurgiu, nežino. Ką jie veikė po to, kai ji su Artūru užmigo taip pat negali pasakyti. Faktas tas, kad tuo metu, kai ji su Artūru užmigo, Rimas su Jurgiu buvo namuose. Iki to momento, kai ji su Artūru užmigo, pas juos į namą nebuvo atėję jokie pašaliniai žmonės. Jai su Artūru miegant, po kurio laiko, kelinta tai buvo valanda nežino net maždaug, miegodama pajuto, kad jai labai graužia akis. Nuo ko jai graužė akis nežino. Buvo panašu, kad akis graužia nuo ašarinių dujų. Šiaip ne taip prasimerkusi, pamatė, kad name yra stambus policijos pareigūnas. Ašarotom akim pamatė, kad name yra dar ir daugiau pareigūnų. Ką jie ten veikė ir dėl ko jie ten buvo nežino. Iš kur buvo tos dujos namuose ir kas jų pripurškė, nežino. Jurgio su Rimu name tuo metu tikrai nebuvo, bent jau ji tikrai nematė. Matė, kad netrukus jos sugyventinis išvažiavo kažkur su policijos pareigūnais. Grįžęs, jai nieko nepaaiškino. Tai yra, jis nesakė kodėl buvo išvežtas į policijos komisariatą ir kur dingo Jurgis su Rimu. Maždaug po kelių savaičių, namo grįžo Jurgis, kuris pasakė, kad kartu su Rimu buvo suimtas dėl kažkokio pasipjaustymo. Už ką konkrečiai, Jurgis jai nesakė, o ji ir neklausinėjo. Ji nežino kas įvyko 2012 m. birželio 12 d. name esančiame ( - )tuo metu kol miegojo kartu su A. P.. Jurgis jai minėjo tik tai, kad tuo metu jis irgi miegojo, kai į namą įsibrovė kažkokie asmenys, kurie kažkokiu tai būdu, kažkieno tai, buvo sužaloti peiliu. Jurgis jai sakė ir ji Jurgiu tiki, kad jis nieko nesužalojo jokiu peiliu, nes jis gulėjo ant lovos. Ar tai padarė Rimas, taip pat nežino nei ji, nei Jurgis. Jurgis yra geras žmogus, o Rimas kartais būna agresyvokas, atžagaraus būdo bendravime (t. 1., b.l . 174-175).

18Teisiamajame posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 176 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti liudytojo J. L. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. birželio 13 d. apklausos metu liudytojas J. L. parodė, kad jau daugiau nei pusė metų kartu su savo sugyventine S. P. gyvena nuomojamame name Rukeliškių g. 23A, Vilniuje. Namą nuomoja iš V. G.. Pats V. G. jau nuo gruodžio mėn. 2011m., taip pat apsigyveno šiame name. Tame pačiame name dar gyvena Alfa, kurio pavardės nežino. 2012 m. birželio 11 d. apie 05 val. ryte pas jį į kambarį atėjo Alfa, kuriam po dešiniąja akimi buvo mėlynė. Alfa šaukė, kad jį sumušė R. K., kuris gyvena Rukeliškių g. 9, Vilniuje. Jis su R. K. susipažino maždaug prieš mėnesį. Nors R. K. gyvena tame name seniau, tačiau anksčiau su juo nebendravo, nuo kokio momento pradėjo su juo bendrauti jau neprisimena. Alfa su savimi turėjo 3 butelius po 2 l talpos alaus „Brolija“, kurį jis, Alfa, V. G., S. P. ir Irina išgėrė. Tą alų gėrė maždaug iki 08 val., o tada jis vėl ėjo į parduotuvę, kur nupirko užkandos ir dar tokius pat 3 butelius alaus. Po to, kuomet jis parėjo iš parduotuvės, atėjo ir D. J., kuris taip pat gyvena netoliese Rukeliškių g., Vilniuje, tačiau jo namo numerio nežino. Girdėjo kaip Alfa D. J. papasakojo, kad jį sumušė R. K.. Tada išgertuvių metu jis, D. J. ir V. G. susitarė, kad reikia nueiti pas R. K. ir su juo pasikalbėti dėl ko šis sumušė Alfą. Jis buvo ėjimo išsiaiškinti iniciatorius. Alfa nei jo, nei kitų kartu buvusių vyrų neprašė, kad eitų išsiaiškinti. Jis pats nusprendė, kad reikia išsiaiškinti. Tačiau jie gėrė iki vakaro todėl tą dieną niekur nėjo. 2012 m. birželio 12 d. apie 11.30 val. jis kartu su D. J., V. G. nuėjo pas R. K. aiškintis dėl Alfos sumušimo. Ryte dar buvo išgėrę gal kokius 6 butelius po 2 l alaus, visi buvo pakankamai girti. Kai nuėjo pas R. K. į namą Rukeliškių g. 9, Vilniuje, užėjo jis pirmas ir nieko nesakęs R. K. trenkė su ranka į veidą. Matė, kad pas R. K. namuose dar gulėjo lovoje moteris ir dar buvo Artūras, kurio pavardės nežino, tačiau, kiek yra pastebėjęs jis gyvena pas R. K.. Taip pat pas R. K. dar buvo ir Jurgis, kurio pavardės nežino. Po to kai jis trenkė R. K. į veidą, atbėgo Jurgis, o tuo metu D. J. puolė ant Jurgio ir norėjo jam trenkti. Į kokią vietą taikėsi D. J., jis nepastebėjo. Jis norėjo dar kartą smūgiuoti R. K., tačiau jį patraukė V. G.. Tada jis ir pamatė, kad Jurgis su virtuviniu peiliu vieną kartą dūrė D. J. į pilvo sritį. Jis nepastebėjo kokia to peilio rankena, taip pat nematė iš kokios vietos Jurgis tą peilį paėmė. Po to, kai D. J. Jurgis dūrė, jam V. G. pasakė, kad eitų iš to namo. Lauke Darius jam parodė, kad jam iš pilvo lenda žarnos, tada jis nieko nelaukdamas iš savo mobiliojo telefono Nr. 8 672 60197 paskambino bendruoju pagalbos telefonu „112“ ir pasakė, kad peiliu padurtas žmogus ir jam lenda žarnos. Labai greitai atvažiavo policijos pareigūnai, o po jų ir greitosios pagalbos medikai. Kai medikai apžiūrinėjo D. J., daktaras paklausė V. G. iš kur pas jį ant marškinių kraujas. Tik tada V. G. apsižiūrėjo, kad jam taip pat sužalotas kairysis šonas. Jis nematė kas konkrečiai dūrė V. G., taip pat nematė peilio R. K. rankose. Peilį matė tik pas Jurgį, kai pastarasis dūrė D. J. (t. 1, b. l. 149-150). Apklaustas papildomai 2012 m. liepos 26 d. liudytojas J. L. parodė, kad jis nelabai prisimena kas atsitiko 2012 m. birželio 12 d. Rukeliškių 9-ame name, Vilniuje, nelabai prisimena aplinkybių, kurių metu D. J. ir V. G. buvo sužaloti peiliu. Nepamena, nes buvo labai girtas. Jis nėra tikras, kad parodymai, kuriuos davė ankstesnės apklausos metu yra teisingi, nes kai viską pasakojo tyrėjai, buvo savotiškoje šoko būklėje. Ką jis pasakojo per apklausą, nepamena. Gali pasakyti tik tai ką prisimena šiandien. Tai yra, nori pasakyti, kad matė, kad peilius savo rankose turėjo ir Jurgis, ir Rimas, tačiau kuris iš jų sužalojo D. J. ir V. G., nežino. Pamena tiksliai tik tai, kad prieš V. G. peiliu buvo užsimojęs ne Jurgis, o Rimas. Todėl mano, kad V. G. sužalojo Rimas. Kas sužalojo Darių, nežino. Yra tikras tik tuo, kad Rimas su peiliu mosikavosi. Matė, kad Rimas yra užsimojęs prieš V. G., o Jurgis peilį tik laikė savo rankoje, tačiau smūgiuojant kam nors peiliu ar mosikuojant peiliu, Jurgio jis nematė. Nelabai prisimena tos dienos įvykių, dėl girtumo, todėl nelabai prisimena ir visų aplinkybių, kurių metu buvo sužaloti jo draugai (t. 1, b.l.151-152).

19Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti mirusio liudytojo A. J. parodymai, duoti ikiteisminio pareigūnui. 2012 m. liepos 26 d. apklausos metu liudytojas A. J. parodė, kad 2012 m. birželio 11 d. dienos metu, tačiau tikslaus laiko nurodyti negali, nes nepamena, buvo pas pažįstamus, kurių vardai Rimas ir Jurgis name, esančiame adresu Rukeliškių 9, Vilniuje. Ten su jais vartojo alkoholinius gėrimus. Vienu metu, jau vakare, tarp jų įvyko žodinis konfliktas, kurio priežasčių nepamena dėl girtumo. Nežino su kuo susipyko. Su kuriuo tiksliai iš jų: ar su Rimu, ar su Jurgiu konfliktavo, nepamena taip pat dėl girtumo. Pamena tik tai, kad konflikto metu, kažkuris iš jų trenkė jam į galvos sritį. Kuris iš jų- nežino, su kuo trenkė, taip pat nepamena, į kurią galvos vietą taip pat nepamena, kiek viso smūgių gavo, taip pat nežino. Žino tik tai, kad kitą dieną jam skaudėjo kairę ausį ir po kaire akimi buvo mėlynė. Iš to mano, kad kažkuris iš jų smūgiavo jam į galvos sritį, nors pats to nepamena. Kaip grįžo namo irgi nepamena. Pamena tik tai, kad grįžęs, viską pasakė savo draugams V. G., Dariui ir Juozui, kurie gyvena tame pačiame name kaip jis, adresu Rukeliškių 23A, tik kituose kambariuose. Draugai jį išklausė ir pasakė, kad rytoj rytą nueis į Rukeliškių g. 9-tą namą ir pasikalbės su tuo Rimu ir Jurgiu. Tada jis nuėjo miegoti, o ryte atsikėlęs, išėjo į darbą. Tą pačią dieną vakare grįžęs iš darbo namo, iš Juozo sužinojo, kad Rukeliškių g. 9-tame name, tarp Dariaus, Juozo, Virgilijaus ir tų dviejų asmenų, tai yra Rimo ir Jurgio įvyko kažkoks incidentas, po kurio Darius su Virgilijum atsidūrė ligoninėje, nes buvo sužaloti peiliu. Kokiomis aplinkybėmis viskas nutiko, parodymų duoti negali, nes nieko nežino. Įvykio metu dirbo ir tame incidente nedalyvavo ir nieko nematė. Todėl negali pasakyti kas, ką ir su kuo sužalojo. Nei Darius, nei Virgilijus, nei Juozas jam taip pat nieko normaliai paaiškinti negalėjo. Tuo metu, kai pasakojo savo draugams kas jam nutiko ir šie pasakė, kad kitą dieną eis aiškintis į Rukeliškių 9-tą namą, ir jis, ir draugai buvo apsvaigę nuo alkoholio. Draugai jam sakė, kad eis tik pasikalbėti su Rimu ir Jurgiu. Tačiau jie nebuvo agresyviai nusiteikę Rimo ir Jurgio atžvilgiu. Jam girdint draugai nesitarė kokiu būdu kalbėsis su Rimu ir Jurgiu, nesitarė, kad juos sumuš ar kaip nors kitaip už jį atkeršys. Draugai tik sakė, kad eis su jais pasikalbėti. Rimą ir Jurgį iki to momento, kai nuo kažkurio iš jų gavo per galvą, pažinojo maždaug mėnesį laiko. Su jais ne kartą vartojo alkoholį, tačiau tarp jų jokių konfliktų nebuvo. Dėl patirtų sužalojimų į policiją nesikreipė ir pareiškimo ant Rimo ir Jurgio nerašė, nes to nenorėjo. Nenori ir dabar. Nenori turėti jokių reikalų nei su Rimu, nei su Jurgiu, nei su policijos pareigūnais. Niekam pretenzijų neturi (t. 1, b. l.170-172).

20Iš byloje esančio nukentėjusiojo V. G. 2012 m. birželio 12 d. protokolo-pareiškimo matyti, kad jis nurodė, jog apie 11.20 val., name Rukeliškių g. 9, Vilniuje, iš matymo pažįstamas vyras, kurio duomenų nežino, jam apie 40 metų, stambaus kūno sudėjimo, plikas, dūrė peiliu į pilvo apačią. Nukentėjusysis dėl kūno sužalojimo prašo pradėti ikiteisminį tyrimą (t. 1 b. l. 13).

21Iš byloje esančio 2012 m. birželio 12 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti Rukeliškių g. 9, Vilniuje, sudarytos fotolentelės. Atlikus apžiūrą, paimta 10 peilių (t. 1, b. l. 14-25).

22Iš byloje esančio 2012 m. birželio 12 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad V. G. pateikė džemperį (bliuzoną) ir juodos spalvos kelnes (t. 1, b. l. 48). Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad D. J. pateikė drabužius, kuriuos dėvėjo 2012 m. birželio 12 d. apie 10 val., kai name, esančiame Rukeliškių g. 9, Vilniuje, buvo sužalotas peiliu: pilkos spalvos megztinį (bliuzoną) ir žalios spalvos marškinėlius (t. 1, b. l. 49-52).

23Iš byloje esančios Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2013-02-15 d. specialisto išvados Nr. 11-1709 (12), 11-377 (13) matyti, kad tirti pateiktuose V. G. bliuzone ir sportinėse kelnėse yra po vieną durtinį-pjautinį pažeidimą. Tirti pateiktuose D. J. bliuzone yra trys, marškinėliuose – vienas durtiniai-pjautiniai pažeidimai. Pažeidimai tirti pateiktuose V. G. ir D. J. drabužiuose padaryti duriamuoju-pjaunamuoju įrankiu, turinčiu plokščią, vienašmenę geležtę, t. y. peiliu. Yra tikimybė, kad tirti pateikto D. J. bliuzono durtiniai-pjautiniai pažeidimai padaryti tirti pateiktu peiliu Nr. 8. Individualizuojančių tirti pateiktus peilius Nr. 1-10 požymių nėra, todėl nustatyti, ar tirti pateiktų V. G. bliuzono ir sportinių kelnių bei D. J. marškinėlių tiriamieji durtiniai-pjautiniai pažeidimai padaryti tirti pateiktais peiliais Nr. -1-10, negalima (t. 1, b. l. 30-42).

24Iš byloje esančios Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos 2013-01-03-2013-01-28 d. specialisto išvados Nr. S 236/12(01) matyti, kad ant peilio (8 obj.) rasti žmogaus kraujo pėdsakai. Atlikus DNR tyrimą, gautas dominuojantis vyriškos lyties asmens DNR profilis, kuris sutampa su D. J. profiliu su 99,99999999999999 procentų tikimybe, su kito asmens DNR priemaiša, kuri sutampa su V. G. DNR profiliu su 99,99999999999999 procentų tikimybe (t. 1, b. l. 56-57).

25Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis V. G. iš jam pateiktų 4 asmenų nuotraukų atpažino R. K. kaip asmenį, kuris 2012 m. birželio 12 d. apie 11-13 val. name, esančiame Rukeliškių g. 9, Vilniuje, peiliu sužalojo jį ir D. J. (t. 1, b. l. 83-87).

26Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis V. G. atpažino J. A. kaip asmenį, kuris buvo 2012 m. birželio 12 d. name, esančiame Rukeliškių g. 9, Vilniuje, kai jį ir D. J. peiliu sužalojo R. K.. J. A. nei jam, nei D. J. nieko nepadarė, savo rankose jokio peilio neturėjo. Jis tik stovėjo šalia R. K. (t. 1, b. l. 88-92).

27Teisiamajame posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti nukentėjusiojo V. G. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. birželio 12 d., 2012 m. birželio 25 d. apklausų metu nukentėjusysis V. G. parodė, kad 2012 m. birželio 1 d. jis kartu su D. J. buvo namuose, adresu Rukeliškių 23A, Vilniuje. Gėrė kavą ir šnekučiavosi. Kelintą valandą tiksliai, pasakyti negali, nes nepamena, tačiau jam atrodo, kad tai buvo laikas iki pietų, tai yra laikotarpyje nuo 11 iki 13 val., prie jų prisijungė pažįstamas, kurio vardas Alfredas, kuris papasakojo, kad jis 2011-06-11 konfliktavo su asmenimis, gyvenančiais Rukeliškių g. 9, Vilniuje. Alfredas minėjo, kad tie žmonės gyvenantys minėtu adresu jį sumušė. Dėl ko tarp jų kilo konfliktas jis nežino, apie tai su Alfredu nesikalbėjo, nes jam tai buvo neįdomu. Kai Alfredas visa tai papasakojo, jis pasiūlė D. J. nueiti adresu Rukeliškių g. 9, Vilniuje ir pasikalbėti su ten gyvenančiais asmenimis. Jis norėjo su tais asmenimis išsiaiškinti dėl ko šie sumušė Alfredą, nes tuos asmenis pažinojo iš matymo, yra ne kartą sėdėjęs su jais prie bendro stalo. Dėl šių priežasčių manė, kad galima draugiškai viską išsiaiškinti. Dariui sutikus, o Alfredui pasilikus namuose, jis su Dariumi išėjo iš savo buto. Einant link Rukeliškių 9-to namo, visai atsitiktinai susitiko pažįstamą vardu Juozas, kuris paklausė kur jie eina. Jie pasakė, kad eina išsiaiškinti pas Rukeliškių 9 g. gyvenančius asmenis ir paklausti jų, kodėl jie 2012-06-11 sumušė jų bendrą pažįstamą vardu Alfredas. Juozas pasisiūlė eiti kartu ir tada jie visi trys nuėjo prie Rukeliškių 9-to namo. Eidami išsiaiškinti jokių blogų ketinimų neturėjo, norėjo tik pasikalbėti ir draugiškai viską išsiaiškinti. Ten, priėjo prie namo durų, į kurias jis pasibeldė. Nesulaukęs, kad jį kas nors įleis, paėmė už durų rankenos ir jas atidarė. Pirmas į butą užėjo D. J., paskui į butą užėjo jis, o paskui- Juozas. Užėjus, jie pateko į tokį koridoriuką, arba kitaip tariant į namo verandą. Ten jis pamatė vieną iš asmenų, gyvenančių tame name. Iš karto po to tas žmogus kažkur dingo iš verandos. Po akimirkos jis vėl pasirodė koridoriuje ir atsistojo tiesai priešais D. J., kuris buvo priekyje jo, šiek tiek dešiniau nuo jo. Iš karto po to, pamatė, kad Darius šiek tiek pasilenkė į priekį, tarsi gavęs smūgį. Kaip tik tuo momentu pamatė, kad tas pats vyriškis savo dešinėje rankoje laiko peilį. Suprato, kad tuo peiliu jis sužalojo D. J., nors paties smūgio ir nematė. Ar peilis buvo kruvinas, nepastebėjo. Po to, kai D. J. pasilenkė į priekį, vyriškis atsisuko į jį. Peilį vyriškis laikė atsukęs ašmenimis į jį. Tada pro jį norėjo praeiti Juozas, tačiau jis sugriebė Juozą už peties ir išstūmė atgal į lauką. Taip padarė, nes suprato, kad visa tai gali blogai baigtis. Tuo pačiu į lauką išstūmė ir Darių. Kaip tik tuo metu, kai jis stūmė laukan Darių su Juozu, atsisukęs į tą vyrą, kuris laikė atsukęs į jį peilį, pamatė, kad šis jam smūgiuoja tuo pačiu peiliu, kuriuo prieš tai sužalojo Darių. Norėdamas išvengti smūgio jis bandė blokuoti jo smūgį su peiliu. Pajuto, kad vyriškis peiliu kliudė jo dešinę ranką. Nekreipdamas į tai dėmesio, jis išėjo paskui draugus į lauką. Kiek pamena, paskui juos niekas į lauką neišėjo. Ten Dariui pasidarė bloga, jis praradinėjo sąmonę. Todėl, jis ten dirbusio nepažįstamo statybininko paprašė iškviesti greitąją pagalbą ir policijos pareigūnus. Kaip tik tada pastebėjo, kad jo dešinė ranka, kurią kliudė nepažįstamas peiliu, šiek tiek kraujuoja. Tada pamatė ir tai, kad jo pilvas yra šiek tiek įpjautas. Iš žaizdos bėgo kraujas. Mano, kad pilvą jam sužalojo tas pats asmuo, kuris sužalojo D. J. būtent tada, kai matė jį smūgiuojant peiliu ir tada, kai šį jo smūgį bandė blokuoti savo dešine ranka. Mano, kad kaip tik tuo momentu tas vyriškis peiliu kliudė ir jo pilvą. Tik tuo metu to tiesiog nepajuto. Tame pačiame koridoriuje-verandoje kur buvo sužalotas jis ir D. J., buvo dar vienas Rukeliškių 9-to namo gyventojas. Tačiau jis nieko nedarė. Jis stovėjo prie to asmens, kuris savo rankoje turėjo peilį, tačiau niekam nieko nedarė. To asmens rankose jokio peilio nematė. Tada, kai jis su Dariumi buvo sužaloti, jokio pokalbio ar konflikto su tais vyriškiais nebuvo. Jie net nespėjo pratarti vieni kitiem nei vieno žodžio, kai tas vyras pradėjo mosikuotis peiliu. Jam padaryta ir turtinė, ir fizinė, ir moralinė žala kurią bendroje sumoje įvertina 5000 Lt. Nori, kad jį sužalojęs kaltas asmuo būtų patrauktas atsakomybėn ir atlygintų jam padarytą žalą (t. 1, b. l. 75-79). Šiuos parodymus nukentėjusysis V. G. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 1, b. l. 93-100).

28Teisiamajame posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis buvo perskaityti nukentėjusiojo D. J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 2012 m. birželio 13 d., 2012 m. liepos 26 d. apklausų metu nukentėjusysis D. J. parodė, kad 2012 m. birželio 12 d. apie 10 val. jis buvo namuose, esančiuose Valakampiuose, tikslaus adreso nežino su draugu Virgiu, kurio pavardės nežino. Gėrė arbatą, buvo blaivūs. Maždaug minėtu laiku Virgiui į mobiliojo ryšio telefoną, kurio numerio nežino, paskambino kažkoks žmogus. Girdėjo, kad Virgis dėl kažko su tuo žmogum ginčijosi, tačiau dėl ko nežino. Girdėjo, kad jie apsižodžiavo ir pasakė, kad tuoj ateis ir išsiaiškins, nes per telefoną to padaryti neišeis. Padėjęs ragelį, Virgis paprašė jo palaikyti kompaniją. Jis sutiko ir su Virgiu išėjo iš namų. Kelią rodė Virgis, kuris jam kažką aiškino, kad turi išsiaiškinti santykius su kažkokiu žmogumi, tačiau dėl ko, nepasakojo. Eidami, atsitiktinai susitiko dar vieną pažįstamą, kurio vardas yra Juozas. Virgis ir jį pakvietė eiti kartu. Juozui sutikus, jie nuėjo į kažkokį namą, kuriame niekada anksčiau nebuvo buvęs. Namo durys buvo užrakintos, todėl Virgis pabaladojo į duris keletą kartų. Jis su Juozu stovėjo šalia. Girdėjo, kad name kažkas vaikščioja, tačiau durų neatidarinėja. T. V. dar kartą pabaladojo į duris. Po poros minučių namo durys prasivėrė. Kas jas atidarė nežino. Matė tik tai, kad iš karto už durų stovėjo du nepažįstami vyriškiai, kurių jokių duomenų nežino, nes tą dieną matė juos pirmą kartą. Vienas vyriškis buvo lieknesnis, o kitas stambesnis. Vyriškiai jų vidun nekvietė, tačiau atidarę duris, atsitraukė į namo vidų. Todėl jie pamanė, kad vyriškiai juos vidun įsileidžia. Todėl jie visi trys, tai yra, jis, Virgis ir Juozas užėjo vidun. Ten pakliuvo į koridoriuką. Ten stovint Virgis paklausė kažkurio vyriškio „Kas čia toks mandras ir kuris iš jūsų skambino?“. Tada tas stambesnis vyriškis, išbėgo iš koridoriuko už sienos kampo. Lieknesnis pasiliko koridoriuje. Jis norėjo eiti link stambiojo vyriškio pasižiūrėti kur jis nuėjo, tačiau kai tik padarė pora žingsnių, atgal į koridoriuką sugrįžo stambusis vyriškis, kuris dešinėje savo rankoje laikė peilį. Kiek pamena, tai buvo paprastas virtuvinis peilis. Išbėgęs iš už kampo vyriškis puolė link jo, peilį buvo nukreipęs į jo pilvą. Netrukus pajuto, kad vyriškis jam tuo peiliu įdūrė į kairę pilvo pusę. Pajutęs smūgį ir skausmą, jis pasisuko ir pradėjo eiti link durų. Matė, kad Virgis tuo metu kalbėjosi su tuo kitu lieknesniu vyriškiu. Jie nesimušė, o tiesiog kalbėjosi. Juozas tuo metu buvo lauke. Kiek pamena, Juozas viduje net nebuvo, tačiau to garantuoti negali, nes nematė. Kai jis pradėjo eiti link išėjimo durų, stumtelėjo Virgį, kad ir šis eitų drauge. Jis bijojo, kad tas stambusis vyriškis nesužalotų jo ir jo draugų. Ar Juozas ir Virgis matė, kad tas stambus vyriškis sužalojo jį peiliu, pasakyti negali, nes nežino. Kai jis su Virgiu išėjo iš namo, tie du vyrai taip pat išėjo paskui juos į lauką. Tas stambusis vyras, kuris jį sužalojo savo rankoje vis dar laikė tą patį peilį ir šaukė, kad jie išeitų ir grasino, kad kitu atveju visus papjaus. Tada jis su Virgiu ir Jurgiu pradėjo eiti link gatvės. O tie vyriškiai grįžo atgal į savo namą. Eidamas, jautė, kad ta vieta pilve į kurią jam įdūrė peiliu nepažįstamasis, skauda. Pasikėlė megztuką ir pamatė, kad pilve yra žaizda iš kurios kyšo žarna. Tada ten vietoje dirbęs nepažįstamas statybininkas iškvietė iš savo mobiliojo ryšio telefono policiją ir greitąją. Netrukus į įvykio vietą atvažiavo policijos pareigūnai ir šiek tiek vėliau greitoji pagalba. Medikai jį ir Virgį įsisodino į automobilį ir nuvežė į ligoninę, kur jam buvo atlikta operacija. Dėl šio fakto jam padaryta fizinė žala. Ar draugas Virgis įvykio metu buvo sužalotas ar ne, nežino. Jo akivaizdoje Virgio niekas nežalojo, o pats Virgis jam niekuo nesiskundė (t. 1, b. l. 107-112). Šiuos parodymus nukentėjusysis D. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 1, b. l. 124-135).

29Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis D. J. iš jam pateiktų 4 asmenų fotonuotraukų atpažino R. K. kaip asmenį, kuris jį 2012 m. birželio 12 d. name esančiame adresu Rukeliškių g. 9, Vilniuje, jį sužalojo peiliu (t. 1, b. l. 119-123).

30Iš byloje esančios 2012 m. birželio 12 d. specialisto išvados Nr. G 1365/12 (01) matyti, kad V. G. nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas, sužalojimai padaryti ne mažiau kaip dviem trauminiais poveikiais (t. 1, b. l. 102-104).

31Iš byloje esančios 2012 m. spalio 30 d. specialisto išvados matyti, kad D. J. nustatytas vienas sužalojimas, kuris vertinamas sunkiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b. l. 142-144).

32Vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus teismas pažymi, kad byloje neabejotinai nustatyta, kad 2012 m. birželio 12 d. name, esančiame Rukeliškių g. 9, Vilniuje, buvo peiliu sužaloti du asmenys – nukentėjusieji V. G. ir D. J.. Nukentėjusiajam V. G. ne mažiau kaip dviem trauminiais poveikiais peiliu buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o nukentėjusiajam D. J. vienu trauminiu poveikiu – sunkus sveikatos sutrikdymas. Iš byloje esančios anksčiau aptartos Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos 2013-01-03-2013-01-28 d. specialisto išvados Nr. S 236/12(01) matyti, kad ant vieno iš įvykio vietos paimto peilio yra abiejų nukentėjusiųjų DNR profilis. Tai reiškia, kad jie buvo sužaloti tuo pačiu peiliu. Iš asmens parodymų atpažinti protokolų matyti, kad nukentėjusieji nurodė, kad juos sužalojo R. K.. Vėlgi, iš byloje esančių nukentėjusiųjų asmens parodymų atpažinti protokolų (t. 1, b. l. 114-118, t. 1, b. l. 88-92) matyti, kad abu nukentėjusieji atpažino ir kitą kartu su R. K. buvusį asmenį – J. A., tačiau kategoriškai nurodė, kad pastarasis prieš juos jokių smurtinių veiksmų neatliko. Pats kaltinamasis R. K. teisiamajame posėdyje neneigė peiliu sužalojęs tiek nukentėjusįjį V. G., tiek ir D. J.. Todėl, nepaisant kai kurių neatitikimų tarp byloje apklaustų liudytojų parodymų, nustatyta, kad abiem nukentėjusiesiems kūno sužalojimus peiliu padarė vienas ir tas pats asmuo – kaltinamasis R. K..

33Kaltinamasis R. K. teisiamajame posėdyje nurodė, kad nukentėjusiuosius sužalojo gindamasis. Šią aplinkybę nurodė ir apklausti Rukeliškių g. 9 name buvę asmenys – liudytojai A. P., V. R. ir J. A.. Pastarasis teisme teigė, kad jiems begeriant, išgirdo, kaip kažkas lenda pro langą ir beldžiasi į duris. Pasak jo, tas, kas lindo pro langą, iš kojos gavo per galvą ir nebelindo. Šis liudytojas vienintelis bent kiek labiau konkretizuoja tariamų užpuolikų veiksmus veržiantis į namą, tačiau ir jis parodė, kad pats to nematė, bet žino apie tai tik iš kalbų. Jokių kitų patikimų duomenų, kad atvykę nukentėjusieji būtų brovęsi pro langą, nėra, be to, iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad namo, buvusio Rukeliškių g. 9, langai buvo skersstakčiais suskirstyti atskiromis įstiklintomis sekcijomis, pro kurias įsibrauti buvo neįmanoma. Todėl teismas tiki nukentėjusiųjų parodymais, konstatuodamas, kad jie tik beldėsi į duris, tačiau nesibrovė pro langą. Iš tikrųjų, byloje nustatyta, kad nukentėjusieji (kartu su atsitiktinai sutiktu J. L., kuris įvykio metu buvo girtas, kas teikia pagrindą abejoti jo parodymų patikimumu) patys atėjo į namą, kuriame gyveno kaltinamasis, išsiaiškinti konfliktinių asmeninių santykių. Tačiau vien ši aplinkybė savaime nerodo, kad kaltinamojo R. K. ar kitų name buvusių asmenų gyvybei ir sveikatai grėsė akivaizdus ir realus pavojus, kas yra būtina būtinosios ginties sąlyga. Dar daugiau, byloje nenustatyta ir pavojingo kėsinimosi iš nukentėjusiųjų pusės – nė vienas jų neturėjo jokio žmogų galinčio sužaloti daikto, jie nesitarė apie tai, kad kaltinamojo ar kitų jo pažįstamų atžvilgiu smurtaus. Nukentėjusieji su kaltinamuoju buvo iš matymo pažįstami, gyveno kaimynystėje, dėl to ir ėjo išsiaiškinti santykių. Taigi kaltinamajam R. K. nebuvo jokio pagrindo reaguoti į nukentėjusiųjų atvykimą tyčiniais dūriais gyvybei pavojingu įrankiu – peiliu. Būtinosios ginties situacijos byloje nenustatyta. Tai reiškia, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamojo R. K. nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip dviejų nusikalstamų veikų, numatytų BK 135 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsnio 1 dalyje, sutaptis.

34Nukentėjusysis V. G. teisiamajame posėdyje atsisakė nuo kaltinamajam R. K. pareikšto civilinio ieškinio (dėl šios priežasties nuosprendžio rezoliucinėje dalyje teismas dėl jo nebepasisako) ir pareiškė, kad su kaltinamuoju susitaikė. Nusikaltimas, numatytas BK 140 straipsnio 1 dalis priskiriamas prie tų nusikalstamų veikų, dėl kurių yra galimybė nukentėjusiajam ir kaltinamajam susitaikyti. Tačiau nagrinėjamu atveju byloje yra ne tik nukentėjusiojo V. G. pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jį sužalojusio asmens, bet ir prokuroro 2013 m. birželio 19 d. nutarime (t. 1, b. l. 2-3) išdėstytas reikalavimas tęsti R. K. atžvilgiu ikiteisminį tyrimą pagal BK 140 straipsnio 1 dalį. Valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė baigiamųjų kalbų metu taip pat prašė kaltinamąjį R. K. pripažinti kaltu ir pagal BK 140 straipsnio 1 dalį. Paties kaltinamojo pozicija (kaltu prisipažino iš dalies, nurodydamas, kad nusikalstamos veikos iš principo nepadarė, tik gynėsi) taip pat neteikia pagrindo jam baudžiamąją bylą pagal BK 140 straipsnio 1 dalį nutraukti, susitaikius su nukentėjusiuoju. Todėl teismas konstatuoja, kad kaltinamasis R. K. turi būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už visas šiuo nuosprendžiu nustatytas nusikalstamas veikas.

35Kaltinamojo R. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad jis veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

36Teismas skirdamas kaltinamajam R. K. bausmę atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį (kaltinamasis padarė vieną sunkų ir vieną nesunkų nusikaltimus), kaltės formą ir rūšį (kaltinamasis veikė tiesiogine nekonkretizuota tyčia), kaltininko asmenybę (kaltinamasis praeityje teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą, teistumas neišnykęs ir įstatymų nustatyta tvarka nepanaikintas, taigi BK 27 straipsnio 1 dalies prasme kaltinamasis yra recidyvistas, būdamas laisvėje nedirbo), nustatytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kitas teisiškai reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes. Šių kaltinamąjį ir padarytas nusikalstamas veikas charakterizuojančių aplinkybių visuma rodo, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis gali būti pasiekta tik kaltinamajam R. K. paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę. Tačiau jos dydis, atsižvelgiant į nukentėjusiųjų poziciją, nustatytinas šiek tiek mažesnis, nei sankcijos vidurkis.

37Valstybinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys pagrįstas teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais, todėl tenkintinas visa apimtimi.

38Daiktinių įrodymų klausimas spręstinas BPK 94 straipsnyje nustatyta tvarka.

39Kaltinamajam R. K. iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina galioti kardomoji priemonė suėmimas, nes jos pagrindas nėra išnykęs (BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-303 straipsniais,

Nutarė

41R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės atėmimu ketveriems metams ir šešiems mėnesiams.

42R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės atėmimu šešiems mėnesiams.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu šias bausmes subendrinti ir galutinę subendrintą bausmę R. K. paskirti laisvės atėmimą ketveriems metams ir šešiems mėnesiams. Į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2012 m. birželio 12 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

44Kaltinamajam R. K. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti kardomąją priemonę suėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus ją panaikinti ir R. K. nukreipti atlikti bausmę.

45Priteisti iš R. K. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 7 915, 40 Lt nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimui.

46Kompaktinį diską su įrašu saugoti prie bylos.

47Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui: džemperį (bliuzoną), juodos spalvos kelnes, megztinį, marškinėlius 10 vnt. peilių, V. G. ir D. J. seilių pavyzdžius, tyrėjos 2013-03-18 nutarimu (t. 1, b. l. 58) perduotus saugojimui į Vilniaus apskrities VPK saugojimo kamerą, nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikinti.

48Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis,... 2. sekretoriaujant Vitai Jurgaitienei, Ingai Krupauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorams V. B., M. V.,... 4. kaltinamojo gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui,... 5. nukentėjusiesiems D. J., V. G., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Kaltinamasis R. K. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą ir sunkų sveikatos... 8. jis, 2012 m. birželio 12 d. apie 11.20 val., name, esančiame adresu... 9. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. K. kaltu prisipažino iš... 10. Apklaustas teisiamajame posėdyje nukentėjusysis V. G. parodė, kad jis su R.... 11. Apklaustas teisiamajame posėdyje nukentėjusysis D. J. parodė, kad jie buvo... 12. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas L. K. parodė, kad prie jo akių... 13. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas V. B. parodė, kad nelabai viską... 14. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas L. V. parodė, kad įvykio... 15. Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja D. B. parodė, kad pamena, jog... 16. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. P. parodė, kad jis gyveno name... 17. Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja V. R. parodė, kad kaltinamasis R.... 18. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 176 straipsnio 4... 19. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis... 20. Iš byloje esančio nukentėjusiojo V. G. 2012 m. birželio 12 d.... 21. Iš byloje esančio 2012 m. birželio 12 d. apžiūros protokolo matyti, kad... 22. Iš byloje esančio 2012 m. birželio 12 d. daiktų, dokumentų pateikimo... 23. Iš byloje esančios Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2013-02-15 d.... 24. Iš byloje esančios Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos... 25. Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo... 26. Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo... 27. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 276 straipsnio 4... 28. Teisiamajame posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 276 straipsnio 4... 29. Iš byloje esančio 2012 m. birželio 25 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo... 30. Iš byloje esančios 2012 m. birželio 12 d. specialisto išvados Nr. G 1365/12... 31. Iš byloje esančios 2012 m. spalio 30 d. specialisto išvados matyti, kad D.... 32. Vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 33. Kaltinamasis R. K. teisiamajame posėdyje nurodė, kad nukentėjusiuosius... 34. Nukentėjusysis V. G. teisiamajame posėdyje atsisakė nuo kaltinamajam R. K.... 35. Kaltinamojo R. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 36. Teismas skirdamas kaltinamajam R. K. bausmę atsižvelgia į padarytų... 37. Valstybinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys pagrįstas... 38. Daiktinių įrodymų klausimas spręstinas BPK 94 straipsnyje nustatyta tvarka.... 39. Kaltinamajam R. K. iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina galioti kardomoji... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-303 straipsniais,... 41. R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalį ir... 42. R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalį ir... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu šias... 44. Kaltinamajam R. K. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti kardomąją... 45. Priteisti iš R. K. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos... 46. Kompaktinį diską su įrašu saugoti prie bylos.... 47. Daiktus, turėjusius reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui:... 48. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...