Byla 2-1594-374/2013
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.2-1594-374/2013 pagal ieškovo UAB “Irminda” ieškinį atsakovui Povilui Karpavičiui dėl nepagrįsto praturtėjimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, remdamasis 2010-09-20 sudaryta rangos sutartimi Nr.2010/09/20, darbų priėmimo-perdavimo aktais, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitais, 2012-12-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu prašo priteisti iš atsakovo 8553,11 Lt skolos (nepagrįsto praturtėjimo), 6 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 129 Lt (žyminį mokestį).

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2010-09-20 su atsakovu, veikiančiu pagal 2010-09-16 nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (16.44-11M)-R3-1965, sudarė rangos sutartį Nr. 2010/09/20 (toliau - Sutartis). Iki Sutarties sudarymo, ieškovas mokėjimo pavedimais pervedė atsakovui 8700 Lt sumą (avansą). Taip pat vykdant Sutartį, atsakovas iš ieškovo mokėjimo pavedimais gavo 45800 Lt, viso 54500 Lt. Tačiau atsakovas atliko darbų ir kaip numato Sutarties 7 p., pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus, atsakovo kvitus, perdavė už 45946,89 Lt. Ieškovo paskaičiavimu atsakovas be pagrindo praturėjo 8553,11 Lt. 2012-12-31 atsakovui išsiųsta tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, 2013-01-16 išsiųsta pretenzija dėl skolos (nepagrįsto praturtėjimo), tačiau atsakovas skolos iki šiol negrąžino.

5LR CK 1.136 str. numato, kad civilinės teisės ir pareigos atsiranda šio kodekso ir kitų įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors ir nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas, o to paties straipsnio 2 d.5 p. numato, kad civilinės teisės ir pareigos atsiranda dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo.

6LR CK 6.242 str. numato, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Sutinkamai su 6.237 str.1 d. asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. LR CK 6.242 str. numato, kad be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.). Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2013-04-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodo, kad turėjo 129 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis). Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.2-4), mokėjimo nurodymu (b.l.5), sutartimi (b.l.6), nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma (b.l.6), darbų perdavimo-priėmimo aktais (b.l.9,10), prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitais (b.l.11,12), tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu (b.l.13), pretenzija (b.l.15), registravimo pažymėjimu (b.l.17), UAB „Irminda“ sprendimu (b.l.18).

7Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo Povilui Karpavičiui priteistina 8553,11 Lt skola (nepagrįstas praturtėjimas).

8Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistina 129 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

9Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro mažiau nei 10 Lt, todėl jos nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 427 str., 428 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo Povilo Karpavičiaus (a.k.38008140964, gyv. Marijampolės sav., Igliaukos sen, Taikos g.20) 8553,11 Lt (aštuonis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt tris litus 11 ct) skolos (nepagrįsto praturtėjimo), 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą - 8553,11 Lt (aštuonis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt tris litus 11 ct) - nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-04-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 129 Lt (vieną šimtą dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB “Irminda” (juridinio asmens kodas 300693568, Varėna, Marcinkonių g. 8-14, a.s. Nr.LT68 7300 0101 0067 1543, Swedbank, AB, b.k. 73000).

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (LR CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti LR CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

14Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-04-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per LR CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 d.), atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminaraus sprendimo nuorašus siųsti atsakovui, ieškovo atstovui (LR CPK 118 str.).

18Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai