Byla eB2-2340-260/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei asociacijai Kauno futbolo klubas „Nautara“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei asociacijai Kauno futbolo klubas „Nautara“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LRFM) prašo iškelti bankroto bylą atsakovei asociacijai Kauno futbolo klubas „Nautara“. Nurodė, jog ši asociacija yra skolinga 82 628,33 Eur valstybės (savivaldybės) biudžetams, šios skolos iš atsakovės su antstolių pagalba išieškoti nepavyksta. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) informacinės sistemos duomenimis nustatė, kad asociacijoje dirba vienas darbuotojas G. P., kurio deklaruota gyvenamoji vieta – Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 91-28. Asociacijos vadovas nuo 2008 m. lapkričio 4 d. yra G. P., kurio deklaruota gyvenamoji vieta – Kauno m. sav. Kauno m. Uosio g. 27-1. Įsiskolinimas VSDFV sudaro 497,83 Eur. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis asociacija Kauno futbolo ir beisbolo klubas „Nautara“ paskutinę paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą FR0478 yra pateikusi 2014 m. gegužės 15 d. už 2014 metų laikotarpį. VĮ Registrų centras išrašo duomenimis asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2016 m. spalio 18 d. išrašo duomenimis asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ vardu registruotų transporto priemonių nėra.

3Atsakovės asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ vadovas, įmonei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pranešus apie gautą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų apie asociacijos turtinę padėtį, įsipareigojimus ir kreditorius teismui nepateikė.

4Atsakovei asociacijai Kauno futbolo klubas „Nautara“ keltina bankroto byla.

5Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

6Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VMI prie LRFM, kuri nurodė, kad asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ skola valstybės, savivaldybių biudžetams bei valstybės pinigų fondams sudaro 82 628,33 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis asociacija Kauno futbolo klubas „Nautara“ paskutinę paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą Nr. FR0478 yra pateikusi 2014 m. gegužės 15 d. už 2014 metų laikotarpį. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis asociacijos vardu nėra registruota transporto priemonių. VSDFV 2017 m. birželio 17 d. duomenimis nustatyta, jog asociacijoje apdraustųjų asmenų nėra. Šių duomenų, teismo nuomone, asociacijos vadovui nepateikus atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir duomenų apie asociacijos turtinę padėtį, pakanka, kad pripažinti, jog asociacija Kauno futbolo klubas „Nautara“ yra nemoki. Kadangi asociacija Kauno futbolo klubas „Nautara“ yra nemoki, jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

7Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti asociacijos bankroto administratorių.

8Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus atrankos teisme tvarkos, nustatytos Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647. Teismui bankroto administratoriaus atranką vykdžius pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, atrinkta administratorė MB „Bankrosta“, ją teismas ir skiria asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ administratore.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais,

Nutarė

10iškelti asociacijai Kauno futbolo klubas „Nautara“ (kodas 235845860, adresas ( - )) bankroto bylą.

11Paskirti asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ administratore mažąją bendriją „Bankrosta“ (adresas Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 19D, el. p. irena@nemokumo-administratorius.lt, telefonas 8 673 45701, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA354).

12Sustabdyti atsakovės asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ (kodas 235845860) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

13Uždėti areštą atsakovės asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ (kodas 235845860) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

15Nustatyti, kad asociacijos Kauno futbolo klubas „Nautara“ vadovas ir kiti valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratorei turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratorei.

17Pavesti administratorei įvykdyti visus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai