Byla 2-1210-494/2011
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo AAS „BTA“, veikiančio per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui UAB „ETL“ dėl draudimo išmokos grąžinimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 4930,25 Lt draudimo išmokos priteisimo. Ieškinyje nurodė, kad su atsakovu sudaryta draudimo sutartimi Nr. 12 1080170 buvo apdrausta automobilio Mercedes Benz 1844 Actros, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. 2008-04-22 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas G. B., vairavęs automobilį Mercedes Benz 1844 Actros, valst. Nr. ( - ) Įvykio metu buvo apgadintas automobilis Mercedes Benz, valst. Nr. WU-M1614. UAB „BTA draudimas“ , vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, už padarytą žalą atlygino 24651,03 Lt dėl automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. WU-M1614. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str., Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsniu (eismo įvykio dalyvių ir nukentėjusių trečiųjų asmenų pareigos), kuris numato, kad: įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2008-04-11) 60.3 punktas (ankstesnėje redakcijoje 54.3 punktas) numato, kad: Draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, - jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.“ Atsakovas neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. Ieškovas 2008-10-08 kreipėsi į atsakovą ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį, atsakovas informacijos nesuteikė. Atsakovo vengimas bendradarbiauti lėmė, kad draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais. Dėl atsakovo nenoro ir vengimo bendradarbiauti draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnis paaiškina, kad reikalavimas dėl 20 proc. draudimo išmokos grąžinimo reiškiamas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį atsakingas asmuo negali dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neteikia jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikia jokių paaiškinimų, kodėl neatsiliepė į draudimo įmonės prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį, draudimo įmonė neturi pagrindo vadovaujantis nutarimo 63 str. mažinti reikalaujamos grąžinti draudimo išmokos dydį, nes byloje nėra lengvinančių aplinkybių dėl atsakovo pareigų nevykdymo, taip pat atsakovas neteikia ir kitų galimai reikšmingų aplinkybių dėl pareigų nevykdymo, o tuo pačiu ir pagrindo mažinti reikalaujamą grąžinti draudimo išmokos sumą. Ieškovas taip paaiškino, kad yra visos galimybės sudaryti šioje byloje taikos sutartį. Kadangi apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas, draudikas reikalauja sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos, t.y. 4930,25 Lt, 6% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Esant įstatymo nustatytiems pagrindams neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą dėl žyminio mokesčio (b.l. 4), 2008-11-24 Draudiminio įvykio tyrimo aktą Nr. ZK/08/1725 (b.l. 6), 2008-12-12 Draudiminio įvykio tyrimo aktą Nr. ZK/08/1725/2 (b.l. 5), 2008-07-31 pranešimą Nr. DE-2008-422 dėl pranešimo apie eismo įvykį užsienyje formos užpildymo (b.l. 9), 2009-05-20 pretenziją Nr. S-09-2-1507, 2009-09-10 Nr. ZK/08/1725 (b.l. 7-8), 2007-12-04 Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 12/ 1080170 (b.l. 10-11), liudijimą LT/AJA Nr. 1526368 (b.l. 12-13), sąskaitos išrašus (b.l. 14-15), įvykių išklotinę (b.l. 16), poliso išklotinę (b.l. 17), duomenis apie UAB „BTA draudimas“ teisių ir pareigų perėmimą (b.l. 20-27), eismo įvykio duomenis (b.l. 33-38).

6Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad eismo įvykio metu galiojusios draudimo sutarties pagrindu ieškovas išmokėjo draudimo išmoką už atsakovo darbuotojo padarytą žalą, apdraustos transporto priemonės valdytojas apie eismo įvykį įstatymo nustatytu terminu draudikui nepranešė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo 20 procentų dydžio, t.y. 4930,25 Lt, draudimo išmokos (LR CK 6.38 str., 6.246 str., 6.264 str., LR transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p., 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo 60.3 punktas (2008-02-23 red.), 54.3 p. (2004-06-30 red.)).

7CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

8Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 148,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui, 7,99 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo UAB „ETL“ (į.k. 301132680) ieškovui AAS „BTA“ (į.k. ( - ) veikiančiam per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje (į.k. 300665654) 4930,25 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt litų 25 ct.) draudimo išmokos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-03-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 148 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

12Priteisti iš atsakovo UAB „ETL“ 7,99 Lt (septynis litus 99 ct.) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

15Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai