Byla 2A-64-03/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Julijos Gražinos Vaitulionienės, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovės įmonės savinininkui Broniui Vaitkui, jo atstovui advokatui Osvaldui Martinkui, atsakovės akcinės bendrovės „VST“ atstovui advokatui Eduardui Antonenko, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės B. Vaitkaus įmonės ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „VST“ dėl reikalavimo pripažinimo nepagrįstu bei akcinės bendrovės „VST“ priešieškinį ieškovei B. Vaitkaus įmonei dėl skolos priteisimo ir atsakovės akcinės bendrovės „VST“ apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2007-09-18 sprendimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,

Nustatė

3ieškovė B. Vaitkaus įmonė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti atsakovės AB „VST“ reikalavimą sumokėti 11 145,28 Lt sumą, apskaičiuotą 2006-06-12 atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją akto Nr. 05010569 pagrindu, nepagrįstu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad yra baseino ( - ), nuomotoja. Atsakovė nuomojamame objekte 2004-12-09 įrengė naują elektros apskaitos skaitiklį, o vėliau – 2006-06-12 inspektoriai atliko šio skaitiklio patrikrinimą, kurio metu surašė aktą, kuriame konstatavo, kad ne dėl vartotojo kaltės yra sutrikę skaitiklio parodymai bei su tuo susiję atsiskaitymai. 2006-07-25 atsakovė jai pateikė sąskaitą-faktūrą, į kurią įtraukė dėl sutrikusio skaitiklio apskaičiuotą

411 145,28 Lt įsiskolinimą. Nurodė, kad nesutikdama su sąskaitoje nurodyta suma kreipėsi į atsakovę, atsakovė 2006-08-07 raštu nurodė, kad ši sąskaita yra anuliuota bei kad apskaičiavimas bus peržiūrėtas Vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos posėdyje, o apie priimtą sprendimą informuos ieškovę, tačiau 2006-02-29 atsakovė vėl pateikė sąskaitą 17 215,15 Lt sumai, įtraukdama dėl sutrikusio skaitiklio apskaičiuotą įsiskolinimą, o 2006-10-19 pateikė įspėjimą apie elektros energijos tiekimo nutraukimą, jeigu nebus sumokėtas įsiskolinimas.

5Atsakovė AB „VST“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės B. Vaitkaus įmonės 11 722,90 Lt skolos už sunaudotą elektros energiją, 431,98 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2003-02-23 su atsakove sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti už sunaudotą elektros energiją, o laiku neatsiskaičius, vartotojui bus skaičiuojami 0,05 procentų delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Taip pat nurodė, kad 2006-06-12 patikrinimo metu buvo nustatyta, jog viename iš elektros skaitiklių, kuris buvo įrengtas

62004-12-09, elektros energijos sunaudojimas buvo fiksuojamas į skaitiklio A+ ir A- registrus (skales), tačiau ieškovė duomenis apie elektros energijos sunaudojimą deklaruodavo nurašydama elektros skaitiklio A+ registre užfiksuotus rodmenis ir jais remdamasi išrašytų sąskaitų pagrindu apmokėdavo. Nurodė, kad patikrinimo metu nustatyta, jog elektros skaitiklio registre A- laikotarpiu nuo skaitiklio įrengimo iki jo patikrinimo buvo užfiksuotas 36 369,57 kWh sunaudojimas, už kurį ieškovė nemokėjo, todėl ieškovės skola sudaro 11 722,90 Lt ir 431,98 Lt delspinigių.

7Palangos miesto apylinkės teismas 2007-09-18 sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai. Pripažino AB „VST“ reikalavimą sumokėti 11 145,28 Lt sumą, apskaičiuotą 2006-06-12 akto Nr. 05010569 pagrindu, nepagrįstu. Atsakovės AB „VST“ priešieškinį atmetė. Priteisė ieškovei B. Vaitkaus įmonei 334,36 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad dėl netinkamos apskaitos prietaiso veiklos nėra vartotojo kaltės, nes dėl elektros energijos tiekėjo kaltės buvo atvirkščia tvarka pajungtas transformatorius. Nurodė, kad ieškovė yra atsiskaičiusi su tiekėju pagal sutartį, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovė nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Teismas konstatavo, kad atsakovė pajungdama transformatorių atvirkščia tvarka pažeidė pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, be to, sutartyje nebuvo numatyta ieškovės pareiga tikrinti atsakovės atliktą darbą įrenginėjant apsakaitos prietaisus. Teismas nenustatė ieškovės įmonės neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio vykdant 2003-02-23 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, todėl padarė išvadą, jog ieškovės atsakomybei atsirasti nėra pagrindo.

8Apeliaciniu skundu atsakovė AB „VST“ prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2007-09-18 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti, o atsakovės ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš ieškovės atsakovei

911 722,90 Lt skolą už sunaudotą elektros energiją, 431,98 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad elektros skaitiklis nebuvo sugedęs ar dėl kieno nors kaltės sugadintas ir jis fiksavo visą elektros energijos sunaudojimą, tačiau skirtinguose skaitiklio registruose, t.y. dalis elektros energijos sunaudojimo buvo fiksuojama skaitiklio A- registre, o kita dalis – A+ registre. Teigia, kad neįvertinus minėtų aplinkybių ieškovei buvo suteikta teisė neatlygintinai gauti 36 369,57 kWh elektros energijos kiekį ir tokiu būdu nepagrįstai praturtėti elektros energijos tiekėjo sąskaita. Nurodo, kad teismui atmetus ieškinį pažeidžiama šalių teisinė pusiausvyra ir vienai sandorio šaliai suteikiamas pranašumas kitos šalies atžvilgiu, nes ieškovė yra gavusi 36 369,57 kWh elektros energijos kiekį iš atsakovės ir jai suteikiama teisė neatsiskaityti su energijos tiekėju už gautą elektrą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.388 str., nes minėto straipsnio 1 dalyje numatyta, kad elektros vartotojas moka už faktiškai sunaudotą elektros energiją, t.y. vartotojo prievolė atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją kildinama iš faktinio energijos naudojimo, o ieškovė nėra sumokėjusi už faktiškai sunaudotą 36 339,57 kWh elektros energijos kiekį. Taip pat nurodo, kad ir elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 8 punkte nurodyta, kad sumokama už suvartotą elektros energiją. Tai, kad dalis elektros energijos buvo užfiksuota kitame skaitiklio registre, negali būto vartotojo atsakomybę naikinanti sąlyga. Taip pat nurodo, kad sprendime neteisingai nurodoma, kad sunaudotos elektros energijos kiekį galima sužinoti tik atlikus specialų skaitikilio duomenų tyrimą, nes skaitiklio tyrimo medžiagoje konstatuota, jog A- registro skalėje skaičiuojamą elektros energiją buvo galima pastebėti kitame skaitiklio meniu.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė B. Vaitkaus įmonė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad dėl atsakovės darbuotojų netinkamo pareigų vykdymo nėra galima patikrinti ar iš tikrųjų įmonė suvartojo elektros energijos daugiau nei sumokėjo, o jei suvartojo daugiau, tai neaišku kokį kiekį. Teigia, kad ieškovės veiksmuose nėra jokios kaltės ar neapdairumo požymių. Nurodo, kad atsakovė taip pat nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, nes apie elektros skaitiklių gedimą, atsiradusį 2004-12-09 ne dėl ieškovės kaltės, nustatė tik 2006-06-12.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-12-09 atsakovė ieškovės nuomojamame objekte įrengė elektros apskaitos skaitiklį. 2006-06-12 atliktas minėto elektros skaitiklio patikrinimas. Patikrinimo metu surašytas atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją aktas, kuriuo konstatuota, kad sutrikę elektros skaitiklio parodymai bei su tuo susiję atsiskaitymai, t.y. dėl netinkamo transformatoriaus pajungimo vienoje fazėje energija buvo skaičiuojama ne į A+, o į A- registrą. Nuo 2005-07-01 iki 2006-07-31 A- registre priskaičiuota 36 369,57 kWh.

13CK 6.383 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad elektros energija tiekiama pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Šia sutartimi energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytą energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje nustatyto jos vartojimo rėžimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Šios CK nuostatos suponuoja išvadą, kad elektros energijos tiekimo ir naudojimo santykiuose abi šalys turi vadovautis ir specialiais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energijos vartojimo režimą. Elektros energijos tiekimo ir vartojimo tvarką, elektros energijos tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykius tiekiant, vartojant elektros energiją bei atsiskaitant už ją reglamentuoja ūkio ministro

141999-09-22 įsakymu Nr. 319 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Šios taisyklės yra privalomos tiek elektros energijos tiekėjams, tiek elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formos. Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 37 punkte nustatyta, kad vartotojai už elektros energiją atsiskaito pagal galiojančius tarifus ir apskaitos prietaisų rodmenis. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 8 punkte nurodyta, kad sumokama už suvartotą elektros energiją. Nagrinėjamu atveju energijos specialistų UAB „Elgamos elektronika“ atliktas elektros skaitiklio duomenų tyrimas patvirtina 36 369,57 kWh energijos apskaičiavimą skaitiklio A-registre. Pripažintina, kad elektros skaitiklis iš esmės teisingai fiksavo elektros energijos suvartojimo kiekį. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog tai, kad energijos suvartojimas buvo fiksuojamas ne tik A+ registre, bet ir A- registre, nepanaikina ieškovės skolos už faktiškai sunaudotą elektros energiją, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino atsakovės reikalavimą priteisti iš ieškovės 11 722,90 Lt sumą nepagrįstu. Atsakovė pateikdama priešieškinį įrodė savo reikalavimo priteisti skolą už faktiškai sunaudotą elektros energiją pagrįstumą pateikdama įrodymus apie suvartotą elektros energijos kiekį ir jos kainą. Ieškovė įrodymų, paneigiančių pateiktus apskaičiavimus teismui nepateikė (CPK 177, 178 str.). Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad yra pagrindas iš ieškovės priteisti 11 722,90 Lt skolą už sunaudotą elektros energiją. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė apie susidariusį įsiskolinimą sužinojo tik patikrinimo metu, atmestinas atsakovės reikalavimas dėl 431, 98 Lt delspinigių priteisimo (CK 6.71 str., 6.258 str. 4 d.).

15Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, todėl jis naikintinas, priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys atmetamas, o atsakovės priešieškinis tenkinamas iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

16Kadangi atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, tai atsakovei iš ieškovės priteistina 352 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Palangos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš ieškovės B. Vaitkaus įmonės atsakovei akcinei bendrovei „VST“ 11 722,90 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos reikalavimo pateikimo teisme 2007-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 352 Lt žyminio mokesčio. Panaikinti 2006-11-10 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą akcinei bendrovei „VST“, įmonės kodas 110870748, vienašališkai atjungti elektros energijos tiekimą B. Vaitkaus įmonės, (duomenys neskelbtini), valdomam baseinui, esančiam (duomenys neskelbtini). .

Proceso dalyviai