Byla N-62-2341-11
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutarimo A. H. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutarimo A. H. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

5Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Institucija) įgalioto pareigūno 2010 m. birželio 29 d. nutarimu A. H. pripažintas kaltu padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio („Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimas“) 5 dalyje numatytą veiką skiriant už tai teisės medžioti atėmimą 5 mėnesiams. Nutarime nurodyta, jog nuobauda A. H. skirta už tai, kad šis būdamas 2010 m. gegužės 6 d. medžioklės vadovu netinkamai vykdė medžioklės vadovo pareigas (nepateikusį leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį šautuvą V. D. įrašė į medžioklės lapą bei sudarė sąlygas šiam pasinaudoti jo šautuvu, ko pasekoje šis susižalojo ranką), taip pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Medžioklės taisyklės) 26.3, 26.5 ir 61 punktų reikalavimus.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs A. H. skundą, 2010 m. spalio 14 d. nutarimu jį iš dalies tenkino, t. y. Institucijos nutarimą pakeitė perkvalifikuodamas asmens veiką į ATPK 85 straipsnio 1 dalį ir skirdamas už tai įspėjimą, nutarimą dalyje dėl A. H. paskirtos administracinės nuobaudos pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį už Medžioklės taisyklių 61 punkto pažeidimą panaikino ir bylą šioje dalyje nutraukė. Teismas nurodė, jog ATPK 85 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad atsakomybę užtraukia Medžioklės taisyklių pažeidimas, išskyrus pažeidimus, numatytus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse. A. H. inkriminuoti Medžioklės taisyklių 26.3 ir 26.5 punktai reglamentuoja medžioklės vadovo pareigas, kurių pažeidimas atitiktų nutarimo turinio pirmos dalies aprašymą, bet šį pažeidimą reglamentuoja ATPK 85 straipsnio 1 dalis, o ne 5 dalis. Medžioklės taisyklių 61 punkte nurodyta, kad medžiotojas asmeniškai atsako, kad medžiokliniai ginklai ir šaudmenys būtų tinkamai saugomi buityje, kelionės ir medžioklės metu, tačiau nei protokole, nei nutarime konkrečiai nenurodyta, kokiais konkrečiais veiksmais ir/ar neveikimu pasireiškė A. H. pažeidimas – netinkamas medžioklinio šautuvo medžioklės metu saugojimas. Teismo posėdyje Institucijos atstovas taip pat negalėjo konkrečiai atsakyti, ar draudžiama ir kokiu norminiu aktu, medžioklės metu einant prie nušauto žvėries atremti šautuvą be šovinio į medį. Teismas pabrėžė, jog protokole ir nutarime konstatuota, kad asmuo „sudarė sąlygas V. D. pasinaudoti jo šautuvu...“, tačiau toks kaltinimas nėra konkretus, nes minėtame 61 punkte nenurodyta, kaip tinkamai turi būti saugomas ginklas medžioklės metu. Konkrečią ginklų saugojimo tvarką nustato Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas, tačiau už administracinius teisės pažeidimus, pažeidus minėtą įstatymą, administracinio teisės pažeidimo protokolą gali surašyti ir priimti nutarimą kitos institucijos, bet ne aplinkos apsaugos. Tokiu būdu, nutarime nurodytas pažeidimas pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį, kaip pažeidus Medžioklės taisyklių 61 punktą, iš kaltinimo pašalinamas, nesat administracinio teisės pažeidimo sudėties.

8Teismas pažymėjo, jog byloje nustatytos lengvinančios aplinkybės - asmuo pažeidimą pripažino ir gailisi, asmuo yra sulaukęs 65 metų amžiaus, o Institucijos nustatytai atsakomybę sunkinančiai aplinkybei – pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes (ATPK 32 str. 1 d. 4 p.) - patvirtinti byloje nėra jokių įrodymų, todėl ji šalintina.

9III.

10Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutarimą panaikinti ir palikti galioti jo priimtą nutarimą. Apeliaciniame skunde nurodo, jog Institucija tinkamai kvalifikavo asmens veiką, nes A. H. medžioklės metu nesaugojo savo ginklo, jis buvo lengvai ir laisvai prieinamas medžioklės ginklą naudoti neturinčiam teisės asmeniui.

11Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, A. H. prašo jį atmesti palaikydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimo motyvus.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ATPK 257 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, patikrino byloje esančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė bylos aplinkybes, patikrino surinktus įrodymus ir juos įvertino nepažeisdamas proceso įstatymų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su apygardos administracinio teismo nutarimo argumentacija dėl bylai reikšmingų aplinkybių nustatymo, todėl jos nebekartoja. Papildomai pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N9-990/2006). Šiuo atveju iš bylos medžiagos matyti, kad nei vienas Institucijos apeliaciniame skunde minimas bylos įrodymas vienareikšmiškai nepagrindžia A. H. pareikšto administracinio kaltinimo pagal Medžioklės taisyklių 61 punktą, savo apeliacinio skundo teiginių Institucija taip pat jokia bylos medžiaga neparėmė, todėl paminėtas kaltinimas vertinamas kaip paremtas spėjimais ir prielaidomis.

16Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog skundžiamo nutarimo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimas paliekamas nepakeistu.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutarimą palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai