Byla II-1728-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotoja Ina Kirkutienė, susipažinusi su A. L. skundu,

Nustatė

2A. L. 2009-10-28 padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos ,,Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Institucija) 2009-06-12 nutarimą Nr. 1227095-6.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 1 d. nustato, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 5 d., 34 str. 1 d.).

5Nustatyta, kad Institucija nutarimą 1227095-6 priėmė 2009-06-12. Skundas teismui galėjo būti paduotas iki 2009-06-22. Pareiškėjas skundą teismui padavė tik 2009-10-28, t. y. praleidęs skundo padavimo terminą. A. L. neprašo skundo padavimo terminą atnaujinti, todėl skundą atsisakytina priimti.

6Pareiškėjui išaiškintina, kad jis turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nurodant svarbias termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas naujas skundas.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teismo pirmininko pavaduotoja

Nutarė

8atsisakyti priimti A. L. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos ,,Susisiekimo paslaugos“ 2009-06-12 nutarimo Nr. 1227095-6 panaikinimo.

9Pareiškėjui išaiškinti, kad jis turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nurodant svarbias termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas naujas skundas.

10Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti A. L..

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą. Teismo pirmininko pavaduotoja

12Ina Kirkutienė

Proceso dalyviai