Byla ATP-790-533/2012
Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos 2012 m. vasario 28 d. ir 2012 d. kovo 2 d. nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Dovidaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs UAB „( - )“ direktoriaus Z. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimo, kuriuo buvo atmestas UAB „( - )“ skundas dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos 2012 m. vasario 28 d. ir 2012 d. kovo 2 d. nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Lietuvos kelių policijos tarnyba 2012 m. vasario 28 d. ir 2012 m. kovo 2 d. priėmė nutarimus administracinės nuobaudos skyrimo terminus nagrinėjamose administracinių teisės pažeidimų bylose pratęsti vieneriems metams, šiuos terminus skaičiuojant nuo pažeidimų padarymo dienos, kadangi abiem atvejais dėl užsitęsusio tyrimo nebuvo galimybių išnagrinėti bylų per Lietuvos Respublikos ATPK 35 str. nustatytą terminą.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu skundas buvo atmestas motyvuojant tuo, kad administracinei nuobaudai skiriami terminai abiem atvejais buvo pratęsti dėl objektyvių priežasčių nepasibaigus Lietuvos Respublikos ATPK 35 str. nustatytam terminui.

4Apeliaciniu skundu UAB „( - )“ direktorius Z. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimą ir sustabdyti Lietuvos kelių policijos tarnybos nutarimų, priimtų 2012 m. vasario 28 d. ir 2012 m. kovo 2 d., vykdymą iki teismo nutarimo šioje byloje įsiteisėjimo.

5Teigia, kad apylinkės teismas nepasisakė ir neįvertino, kad abiem pažeidmų atvejais pažeidėjai nenustatyti, o dar tik nustatinėjami; kad Lietuvos Respublikos ATPK 35 str. nustatyta, jog terminą administracinei nuobaudai skirti galima pratęsti tik tais atvejais, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, yra ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti ji administracinės atsakomybės klausimo.

6Pažymi, kad abiem atvejais nėra administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų arba jie pareiškėjui nėra žinomi, be to, Lietuvos kelių policijos tarnyba abiem atvejais nėra pradėjusi administracinių teisės pažeidimų bylų, yra pradėtos tik administracinių teisės pažeidimų medžiagos.

7Atkreipia dėmesį, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminai buvo praleisti dėl Lietuvos kelių policijos kaltės.

8Apeliantas pažymi, kad Lietuvos kelių policijos tarnyba buvo priėmusi nutarimą skirti administracinę nuobaudą UAB „( - )“ direktoriui už tai, kad jis nepateikė informacijos apie tai, kas padarė pažeidimus UAB „( - )“ priklausančiais automobiliais, tačiau vėliau pati Lietuvos kelių policijos tarnyba šį nutarimą panaikino. Teigia, kad visapusiškai bandė padėti nustatyti pažeidėjus – 2011 m. gruodžio 22 d. UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojas L. K. buvo nuvykęs į Lietuvos kelių policijos tarnybą, tačiau iš pateiktų nekokybiškų fotonuotraukų nesugebėjo atpažinti automobilius vairavusių asmenų. Atpažinti šių asmenų nepavyko ir įmonės direktoriui 2012 m. kovo 30 d., tačiau 2012 m. balandžio 12 d. jis pateikė visą įmanomą informaciją apie galimus pažeidėjus raštu.

9Teigia, kad Lietuvos kelių policijos tarnyba yra šališka ir stengiasi ne kuo greičiau nustatyti galimus pažeidėjus, o siekia galimai kitų tikslų.

10Lietuvos kelių policijos tarnyba atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Kaip teisingai nurodyta skundžiamame nutarime, administracinei nuobaudai skiriami terminai abiem atvejais buvo pratęsti dėl objektyvių priežasčių nepasibaigus Lietuvos Respublikos ATPK 35 str. nustatytam terminui.

13Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 01-503 UAB „( - )“ direktorius Lietuvos kelių policijos tarnybai paaiškino negalintis nurodyti, kas 2011 m. birželio 17 d. naudojosi įmonei priklausančiu automobiliu „Škoda Octavia“, valst. Nr. ( - ) kadangi nurodytu metu gydėsi Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, 2011 m. spalio 18 d. raštu Nr. 01-546 paaiškino, kad negali nurodyti kas naudojosi įmonei priklausančiu automobiliu „Škoda Octavia“, kadangi pažeidimo padarymo data nebuvo nurodyta. 2011 m. gruodžio 7 d. Z. V. kelių policijos tarnybai pateikė raštą nurodydamas, kad tuo metu, kai yra kviečiamas atpažinti automobilius vairuojančius asmenis atvykti negali, kadangi tą pačią dieną, t. y. 2012 m. gruodžio 7 d. 8.30 val. privalo dalyvauti civilinės bylos nagrinėjime Vilniaus apygardos teisme. 2012 m. vasario 1 d. kelių policijos tarnybai pateikė prašymą paskirti kitą laiką atvykti į šią įstaigą. 2012 m. vasario 21 d. raštu Z. V. pažymėjo, kad artėja administracinės nuobaudos skyrimo termino pabaiga ir iškėlė klausimą, kodėl kelių policijos tarnyba iki šiol nepasinaudojo jo pasiūlymu atvykus į tarnybą peržiūrėti pažeidimų padarymo metu užfiksuotas nuotraukas ar filmuotą medžiagą, nors akivaizdu, kad keletą kartų prieš tai pats prašė atidėti atvykimą dėl jo paties užimtumo. Be to, tuo pačiu raštu vėl paprašė skirti laiką atvykti į kelių policijos valdybą susipažinti su tyrimo medžiaga.

14UAB „( - )“ direktorius Z. V. Lietuvos kelių policijos tarnybai tik 2012 m. balandžio 10 d. raštu Nr. 01-201 pateikė paaiškinimą, jog tyrimo metu nustatytus automobilius vairuojančių asmenų jam atpažinti nepavyko dėl nekokybiškų nuotraukų, tačiau 2011 m. rugsėjo 3 d. nuotraukoje galimai užfiksuota automobiliu besinaudojanti E. Š. arba jai žinomas asmuo, o 2011 m. rugpjūčio 30 d. nuotraukoje galimai užfiksuotas automobiliu besinaudojantis L. K. arba jam žinomas asmuo.

15Taigi, kaip matyti iš bylos medžiagos, tyrimas užtruko dėl objektyvių priežasčių, be to, terminai administracinėms nuobaudoms paskirti pratęsti nesibaigus Lietuvos Respublikos ATPK 35 str. nustatytam terminui, todėl apylinkės teismo priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17UAB „( - )“ direktoriaus Z. V. apeliacinio skundo netenkinti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimą palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai