Byla II-1017-480/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė , sekretoriaujant Neringai Burakienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui J. V. , administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. A. nedalyvaujant, institucijos priėmusios skundžiamą nutarimą – Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus atstovui nedalyvaujant, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. V. skundą,

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto R.Platūkio 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. F 077201 V. A. paskirta administracinė nuobauda -600,00 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 131 str. 7 d. padarymą.

3Administracinė nuobauda V. A. buvo paskirta už tai, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. 16.15 val. Alytaus rajone Miroslave, vairavo dviratį mopedą neblaivus. Įvertinus matuoklio paklaidą girtumas buvo 1,51 promilės. Tuo savo veika pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus.

4J. V. prašė atnaujinti terminą skundui paduoti bei panaikinti Alytaus miesto ir rajono PK Viešosios policijos Eismo priežiūros specialisto 2008-09-18 nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

5J. V. skunde nurodė, kad V. A. , gim. 1954-06-23, Alytaus rajono apylinkės teismo 1999-09-13 sprendimu pripažintas neveiksniu. Jis negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Tai pagrindas jį pripažinti nepakaltinamu. Jis yra neįgalus – turi II grupės invalidumą. Alytaus rajono savivaldybės valdybos 1999-11-04 sprendimu Nr. 96-v ji yra paskirta V. A. globėja.

6J. V. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio, vietą, laiką pranešta. Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas.

7Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. A. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, laiką pranešta.

8Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, laiką pranešta.

9Skundas tenkintinas.

102008-09-03 administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ( b.l. 13) ir 2008-08-18 nutarimas dėl administracinio teisės pažeidimo priimtas (b.l. 14) V. A. , a.k. ( - ) Skundas dėl 2008-09-18 nutarimo Kelių eismo taisyklių pažeidimo administracinėje byloje Nr. F 077201 peržiūrėjimo ( b.l. 3) bei prie skundo pateikti rašytiniai įrodymai ( b.l. 6-9) rodo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra V. A. , a.k. ( - ) Atsižvelgiant į tai, kad V. A. ir V. A. asmens kodas yra tapatus, o taip pat į vardo etimologiją, teismas pripažįsta padarytą vardo rašymo apsirikimą.

11Bylos duomenys patvirtina, kad V. A. , a.k. ( - ) yra invalidas nuo vaikystės, netekęs 64 procentus darbingumo ( b.l. 8), 1999 m. rugsėjo 13 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu pripažintas neveiksniu ( b.l. 6), 1999 m. lapkričio 4 d. Alytaus rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 96-v II grupės invalidui V. A. įsteigta globa ir jo globėja paskirta J. V. ( b.l. 7). J. V. kaip V. A. įstatyminė atstovė, turi teisę atstovauti jo interesams ( LR ATPK 274 str.). 2008-10-23 Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi ( b.l. 2), kuri įstatymo nustatyta tvarka nepakeista, nepanaikinta, atnaujintas praleistas skundo padavimo teismui terminas. Sutinkamai su LR ATPK 19 str. administracinėn atsakomybėn netraukiamas asmuo, kuris, darydamas priešingą teisei veikimą arba neveikimą, buvo nepakaltinamumo būsenoje, t.y. nebegalėjo suprasti savo veiksmų esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos. 2008-09-03 administracinį teisės pažeidimą V. A. padarė būdamas teismo sprendimu pripažintas neveiksniu, t.y. nepakaltinamumo būsenoje.

12Esant minėtoms aplinkybėms, skundžiamas nutarimas naikintinas kaip nepagrįstas, nes V. A. nėra administracinio teisės pažeidimo subjektas, ir administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina ( ATPK 250 str. 3 p.).

13Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

14Panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto R.Platūkio 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. F 077201, kuriuo V. A. paskirta administracinė nuobauda -600,00 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 131 str. 7 d. padarymą, ir bylą nutraukti.

15Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai