Byla 2-2622-341/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Halinai Markovskajai, nedalyvaujant atsakovei N. N., dalyvaujant trečiojo asmens ( - ) kūdikių namų atstovei Marijai L. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei N. N., trečiajam asmeniui ( - ) kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad N. N. turi 4 vaikus: E. N. gim. ( - ), K. N., gim. ( - ), K. N., gim. ( - ), ir A. N., (A. N.), gim. ( - ). E. N. ir K. N. yra nustatyta tėvystė, jų tėvu yra įrašytas buvęs N. N. sugyventinis M. B., kuris gyvena gretimame kaime pas savo motiną. K. ir A. N. gimimas yra užregistruotas kaip vienišos motinos vaikai.

3N. N. šeima yra įrašyta į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus soc. rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą ir yra nuolat kontroliuojama. N. N. gyvena asocialioje aplinkoje (kartu su asocialaus gyvenimo būdo seserimi M. D.) ir jos elgesys labai priklauso nuo ją supančių žmonių elgesio. Besilaukdama vaiko, 2009 vasarą N. N. buvo nusiteikusi pati auginti vaiką. Buvo pastebėta, kad ji nevartoja alkoholio, tvarko buitį, rūpinasi vyresniais vaikais, todėl ( - ) gimus K. N., buvo priimtas sprendimas, kad seniūnijos socialinė darbuotoja turės intensyviau dirbti socialinį darbą su N. N. šeima, padedant jai išspręsti atsiradusias problemas. N. N. beveik 9 mėnesius buvo prižiūrima šeimoje, bet 2010 metų pavasarį vis dažniau buvo gaunami pranešimai iš policijos pareigūnų bei ( - ) seniūnijos darbuotojų apie tai, kad N. N. kaip ir jos sesuo M. D., vis dažniau būna apsvaigusi nuo alkoholio. 2010-05-19 buvo gautas pranešimas iš N. N. kaimynų apie tai, kad jos šeimoje be perstojo girtaujama jau keletą dienų. VTAS buvo priverstas skubos tvarka paimti iš šeimos išsekusią mažametę ir pasirūpinti jos globa. K. N. buvo nuvežta į ligoninę, o vėliau apgyvendinta ( - ) kūdikių namuose. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-24 įsakymu K. N. buvo nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti ( - ) kūdikių namai ir mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta ( - ). K. N. iki šiol gyvena minėtoje vaikų globos institucijoje, jau daugiau nei metus vaiko motina net nesirodė kūdikių namuose, nebuvo nė karto vaiko aplankyti, neskambino, nesidomėjo vaiko gyvenimu. K. N. turi daug sveikatos sutrikimų, beveik dvejus metus turinti mergaitė savarankiškai nesėdi, nevaikšto. Kartu su K. ( - ) kūdikių namuose gyvena ir jos broliukas A. N.. Naujagimis gimė namuose, vėliau su greitąja medicinos pagalba buvo nuvežtas į ligoninę, motina su vaiku negulėjo, jo neslaugė bei jokio noro paimti jį į šeimą neparodė. Vaiko gimimas buvo registruotas VTAS teikimu. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-28 įsakymu A. N. buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti ( - ) kūdikių namai ir berniuko gyvenamoji vieta nustatyta ( - ). A. N. iki šios dienos nėra sugrąžintas motinai. N. N. nei karto nepasidomėjo vaiko gyvenimu, apie jo grąžinimą į šeimą visiškai nekalba. Su N. N. šeima vyksta socialinis darbas. Situacija šeimoje kartais blogėja, kartais gerėja. Kai Nijolė nevartoja alkoholio, namuose pas ją visada tvarkinga, ji gamina valgį, sutinka iš mokyklos sūnų, tačiau jai pradėjus girtauti, vaikus prižiūri jos sesuo D., kuri gyvena kitame kaime. ( - ) seniūnijos specialistė darbui su soc.rizikos šeimomis, kartu su VTAS darbuotojais, policijos pareigūnais, giminėmis bei kaimynais deda visas pastangas, kad nors vyresnieji vaikai, kurie dar gyvena N. N. šeimoje, turėtų galimybę augti šeimoje. E. N. ir K. N. yra vyresnio amžiaus, jie jau gali patys pranešti artimiesiems, mokyklai ir panašiai apie jų šeimoje vykstančius nesklandumus. Vaikai yra prisirišę prie motinos, todėl siekiant, kad vaikai išliktų šeimoje, su N. N. šeima bus tęsiamas socialinis darbas. Tuo tarpu K. N. jau 1,2 metų, o A. N. nuo pat gimimo, t.y. 7 mėnesius gyvena atskirai nuo motinos. N. N. minėtų savo vaikų visiškai nelanko ir net neskambina į vaikų globos instituciją, nesidomi vaikų sveikatos būkle, nors žino, kad abu vaikai turi sveikatos sutrikimų, tai tik dar kartą patvirtina motinos abejingumą savo vaikams, jai jie nerūpi, be to, N. N. tiesiog nenori priimti sau papildomos naštos. Išanalizavus šeimos situaciją, ir tai, kad nėra vilties nei dabar, nei artimiausiu metu sugražinti K. ir A. motinai, nes nėra jokių duomenų, kad N. N. domėtųsi savo vaikais arba norėtų sugrąžinti juos į šeimą mano, yra visos sąlygos taikyti N. N. neterminuoto motinos valdžios apribojimo būdą. Šiuo atveju A. ir K. N. ryšys su motina yra nutrūkęs ir tik apribojus motinai valdžią vaikai turi šansą būti įvaikinti, atsirasti nors ne biologinėje, bet šeimoje. Atsižvelgdami į tai, kad K. N. ir A. N. yra palikti be tėvų globos ir neturi galimybės augti šeimoje dėl motinos kaltės, o rūpintis vaikais, atstovauti jų teisėtiems interesams ir juos ginti privalo vaikų globėjas, vadovaujantis LR CK 3.180, 3.182, 3.183, 3.195, 3.196, 3.202, 3.261-3.265 straipsniais ir LR CPK 400-407 straipsniais prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią N. N., jos vaikų K. N., gim. ( - ), ir A. N., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti K. N., ir A. N. nuolatinę globą (rūpybą); paskirti K. N. ir A. N. globėju (rūpintoju) ( - ) kūdikių namus ir vaikų gyvenamąją vietą nustatyti ( - ); priteisti iš N. N. kas mėnesį periodinėmis išmokomis K. N., gim. ( - ), ir A. N., gim. ( - ), išlaikymą po 150 litų kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, mokant lėšas vaikus globojančiai institucijai, pervedant lėšas į vaikų sąskaitą, paskirti K. ir A. N. lėšų tvarkytoju ( - ) kūdikių namus.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, papildomai paaiškino, kad A. N. gimė namuose, ir tik policijos pareigūnų, kurie pastebėjo vaiką girtų asmenų kompanijoje, dėka liko gyvas; motina nesutvarkė vaiko gimimo liudijimo, nesidomėjo jo likimu. Abu vaikai turi sveikatos sutrikimų; motina nuolat girtauja. Nemano, jog atsakovė galėtų pakeisti gyvenimo būdą.

5Atsakovė N. N. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Tretysis asmuo ( - ) kūdikių namai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad K. N. kūdikių namuose gyvena nuo 2010-05-25, A. N. nuo 2010-12-14. Per tą laiką, kai vaikai gyvena kūdikių namuose, motina N. N. kūdikių namuose vaikų nei karto neaplankė, nepasidomėjo kaip jie auga, vystosi. Akivaizdu, kad motinai vaikai ir jų ateitis visai nerūpi. Kadangi N. N. visiškai nevykdo savo kaip motinos pareigų: vaikų nelanko, nesiekia susigrąžinti į šeimą, atsižvelgiant į vaikų interesus, kūdikių namai pritaria Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškiniui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo jos vaikų K. N. ir A. N. atžvilgiu, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo bei globėjo paskyrimo.

7Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, su ieškinio reikalavimais sutiko.

8Ieškinys tenkintinas.

9Remiantis ieškovo, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, bylos medžiaga (b.l. 4-5, 23-26, 62) nustatyta, kad atsakovė yra N. N. yra nepilnamečių vaikų E. N., a.k. ( - ) K. N., gim. ( - ), K. N., a.k. ( - ) ir A. N., a.k. ( - ) motina. Duomenys apie tėvą vaikų K. N. ir A. N. gimimo įrašuose nenurodyti. Mažametė K. N. 2010-05-19 paimta iš šeimos, nes motina N. N. keletą dienų gėrė, vaikas buvo paliktas be motinos priežiūros, su svetimais vyrais, todėl vaikas buvo apgyvendintas ( - ) kūdikių namuose (b.l. 46-47, 55-57). Sūnų A. N. atsakovė pagimdė namuose, kūdikį perkėlus į VU Santariškių klinikas, pastaroji kartu vykti atsisakė, abejojo dėl kūdikio auginimo (b.l. 30-33, 34-36), todėl vaikas paimtas iš ligoninės ir nuo 2010-12-28 laikinai apgyvendintas ( - ) kūdikių namuose (b.l. 28-29). Nuo vaikų paėmimo vaikai prižiūrimi ir išlaikomi globos namų. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-24 įsakymu Nr.A237-971 K. N., gim. ( - ), buvo nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti ( - ) kūdikių namai ir mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta ( - ) (b.l. 22). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-28 įsakymu Nr.A27-2639 A. N. buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti ( - ) kūdikių namai ir berniuko gyvenamoji vieta nustatyta ( - ) (b.l. 21). Atsakovė nesirūpino savo vaikais K. N. ir A. N., nesidomėjo jais, neprižiūrėjo, girtuokliavo (b.l. 16-19, 27, 34-35, 38-40, 43-45, 50-57). Ieškovas nurodė, kad atsakovės vaikai E. N. ir K. N. yra vyresnio amžiaus, jie jau gali patys pranešti artimiesiems, mokyklai apie jų šeimoje vykstančius nesklandumus, jie yra prisirišę prie motinos, šiuo metu neprašoma spręsti dėl motinos valdžios ribojimo šių vaikų atžvilgiu.

10CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas. Jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2005).

11Teismas konstatuoja, kad atsakovė nesirūpino savo nepilnamečiais vaikais K. N., ir A. N. įstatymų nustatyta tvarka ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (b.l. 4-15).

12Esant aukščiau nurodytoms ir byloje nustatytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas, neterminuotai apribotina atsakovės motinos valdžia jos nepilnamečių vaikų K. N., ir A. N. atžvilgiu, tuo pagrindu skirtina šių vaikų globa, paskiriant institucinę globą ( - )kūdikių namuose ir nustatant vaikų gyvenamąją vietą globos namuose pas trečiąjį asmenį, nes vaikus auklėja, jais rūpinasi tretysis asmuo, vaikai gyvena kūdikių namuose (LR CK 3.180-3.184 str., 3.251 str., 3.252 str., 3.256-3.257 str., 3.261 str., 3.263-3.265 str.).

13CK 3.192 str. numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Byloje nustatyta, jog atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdo, todėl atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų K. N., ir A. N. poreikius, jų amžių, į tai, kad atsakovė niekur nedirba, tačiau yra darbinga, į tai, kad vaikams nustatytina institucinė globa bei tai, kad išlaikymą atsakovė turi teikti keturiems vaikams, iš atsakovės pastarosios vaikams K. N., ir A. N. priteistinas išlaikymas po 150 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo dienos 2011-08-04 iki vaikų pilnametystės trečiajam asmeniui – globojančiai institucijai – lėšas pervedant į vaikų asmeninę sąskaitą, kur priteistinas iš atsakovės išlaikymo dydis būtų pakankamas tenkinti bent minimalius atsakovės vaikų poreikius (CK 3.192 str.; 3.194 str. 3.196 str.; 3.198 str. 1 d., 3.199-3.204 str.).

14( - )kūdikių namai skirtini nepilnamečių vaikų K. N. ir A. N. gaunamų lėšų tvarkytoju (CK 3.275 str.).

15Iš atsakovės priteistina 252,81 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (247 Lt žyminio mokesčio (139 Lt už motinos valdžios apribojimą ir 108 Lt už išlaikymo priteisimą) ir 5,81 Lt pašto išlaidų) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 82 str., 85 str. 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-265, 268, 270, 406-407 str.

Nutarė

171. Ieškinį tenkinti.

182. Neterminuotai apriboti motinos valdžią N. N., a.k. ( - ) jos vaikų K. N., a.k. ( - ) ir A. N., a.k. ( - ) atžvilgiu.

  1. Nustatyti nuolatinę globą K. N., a.k( - ) ir A. N., a.k( - ) jų globėju paskirti ( - )kūdikių namus ir vaikų gyvenamąją vietą nustatyti ( - ).
  2. Priteisti iš N. N., a.k. ( - ) po 150 Lt (vieną šimtą litų) materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį kiekvienam vaikui, t.y. K. N., a.k. ( - ) ir A. N., a.k. ( - ) nuo 2011-08-04 iki jų pilnametystės, mokant lėšas vaikus globojančiai institucijai, pervedant lėšas į vaikų sąskaitą,
  3. K. N., a.k. ( - ) ir A. N., a.k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju paskirti jų globėją ( - )kūdikių namus.

196. Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ) 252,81 Lt (du šimtus penkiasdešimt du litus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

207. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

218. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad N. N. turi 4 vaikus: E. N. gim. ( - ), K. N.,... 3. N. N. šeima yra įrašyta į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 5. Atsakovė N. N. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 6. Tretysis asmuo ( - ) kūdikių namai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad K.... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė palaikė atsiliepime nurodytas... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Remiantis ieškovo, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, bylos medžiaga... 10. CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas. Jos yra... 11. Teismas konstatuoja, kad atsakovė nesirūpino savo nepilnamečiais vaikais K.... 12. Esant aukščiau nurodytoms ir byloje nustatytoms aplinkybėms, ieškinys... 13. CK 3.192 str. numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.... 14. ( - )kūdikių namai skirtini nepilnamečių vaikų K. N. ir A. N. gaunamų... 15. Iš atsakovės priteistina 252,81 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (247 Lt... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-265, 268, 270, 406-407 str.... 17. 1. Ieškinį tenkinti.... 18. 2. Neterminuotai apriboti motinos valdžią N. N., a.k. ( - ) jos vaikų K. N.,... 19. 6. Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ) 252,81 Lt (du šimtus... 20. 7. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 21. 8. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...