Byla T-548-880/2018
Dėl probuojamojo A. Z., gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), priežiūros vykdymo nutraukimo prieš terminą

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant Bronei Matiukienei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Dambrauskui, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei Linai Ožiūnienei, nuteistajam A. Z.,

2viešajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus (toliau - Savivaldybių probacijos skyrius) teikimą dėl probuojamojo A. Z., gim. ( - ), gyv. ( - ), priežiūros vykdymo nutraukimo prieš terminą,

Nustatė

3A. Z. nuteistas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 129 straipsnio 1 dalį ir 253 straipsnio 1 dalį 11 metų laisvės atėmimo bausme. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi A. Z. lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 1 punktą, neatlikus 3 metų 9 mėnesių 10 d. laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant 9 mėnesius būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., 9 mėnesius dalyvauti elgesio programose ir 9 nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (iki 2016 m. rugsėjo 1 d.). Bausmės pabaiga 2019 m. rugpjūčio 7 d. Savivaldybių probacijos skyrius teikimu prašo probuojamajam A. Z. nutraukti priežiūrą prieš terminą, nes bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu asmuo teismo skirtus įpareigojimus vykdo tinkamai, t. y. ikiteisminių tyrimų jo atžvilgiu nėra pradėta, administracine tvarka nebaustas, charakterizuojamas teigiamai, probacijos sąlygas vykdo, atsiskaityti už įpareigojimų vykdymą atvyksta laiku, blaivus, tvarkingas, reguliariai lankėsi Širvintų psichikos sveikatos centre, dirba, nuo 2016 m. vasario 10 d. išklausė programą „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“, pagal teisės pažeidėjo įvertinimo metodiką OASys nuteistojo rizika žema (17 balų), prižiūrimasis faktiškai atliko tris ketvirtadalius probacijos termino (3/4 terminas suėjo 2018 m. rugsėjo 6 d.).

4Savivaldybių probacijos skyriaus atstovas teismo posėdyje palaikė teikimą ir prašė nutraukti probuojamojo priežiūrą prieš terminą.

5Nuteistasis prašė teikimą tenkinti.

6Prokuroras su teikimu sutiko.

7Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas tenkintinas.

8Probacijos tarnybos teikimu apylinkės teismas gali prieš terminą nutraukti vykdomą probuojamojo priežiūrą, jam faktiškai atlikus ne mažiau kaip tris ketvirtadalius, o nepilnamečiui probuojamajam – du trečdalius probacijos termino, kai jo rizika ir elgesys probacijos vykdymo metu rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros, jeigu probuojamasis nepažeidė probacijos sąlygų, nepadarė administracinių teisės pažeidimų, nepadarė arba nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu (Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis).

9Nagrinėjamu atveju nuteistasis faktiškai atlikęs tris ketvirtadalius probacijos termino, kuris suėjo 2018 m. rugsėjo 6 d. Nuteistojo (probuojamojo) asmens bylos duomenys įrodo, kad nuteistasis A. Z. teismo skirtus įpareigojimus vykdė be pažeidimų ir tinkamai, t. y. įpareigojimo būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. pažeidimų neužfiksuota. Nuo 2015 m. gruodžio 3 d. iki 2016 m. kovo 3 d. jam buvo taikyta intensyvi priežiūra. Į probacijos skyrių atsiskaityti už įpareigojimų vykdymą taip pat atvykdavo laiku, blaivus, tvarkingas. Nuteistasis dalyvavo motyvacinio interviu programoje „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“. Reguliariai lankėsi Širvintų Psichikos sveikatos centre. Šiuo metu jis dirba pagal verslo liudijimą. Be to, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis administracine tvarka baustas nebuvo (asm.b.l. 58), nepadarė arba nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu (asm.b.l. 56), pagal OASys vertinimo metodiką nuteistojo rizika ateityje nusikalsti yra žema (sumažėjo surinkti balai nuo 22 iki 17). Toks nuteistojo elgesys rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra visos sąlygos, numatytos Probacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje, prieš terminą nutraukti vykdomą probuojamojo priežiūrą, todėl teikimas tenkintinas.

10Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364 straipsniais, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą tenkinti.

12Nutraukti probuojamojo (nuteistojo) A. Z., a. k. ( - ) priežiūrą prieš terminą.

13Teismo nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai