Byla e2S-173-730/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo Klaipėdos skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, akcinė bendrovė Luminor Bank, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, M. U., suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą, paskirti bankroto administratore L. B., patvirtinti laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir pareiškėjo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bendros 400 EUR sumos, reikalingos fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti, administravimo išlaidų sąmatą, nustatyti 4 mėnesių terminą, skaičiuotiną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, mokumo atkūrimo plano projektui parengti ir pateikti teismui tvirtinti. Nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio 2 d. sudarė su uždarąja akcine bendrove Medicinos banku kredito sutartį, kuria suteiktas 188 253,01 EUR kreditas administraciniam pastatui ir žemės sklypui, adresu ( - ), įsigyti ir 2006 m. gegužės 2 d. sudarė kreditavimo sutartį su Nordea Finland Plc, veikiančiu per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (akcinė bendrovė Luminor Bank), dėl 1 249 131,11 EUR paskolos suteikimo įsigyti ( - ), esančius keturis pastatus su žemės nuomos teise. 2007 m. liepos 5 d. papildomu susitarimu Nordea bankas papildomai suteikė 1 158 815,69 EUR kreditą. Pareiškėjas nurodo, kad santaupas investavo į įsigytų ir bankams įkeistų pastatų remontą, pritaikė šiuos pastatus nuomai, gaunamos pajamos buvo pakankamos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tačiau, dėl visuotinio 2008 m. ekonominio nuosmukio mažėjant nuomos kainoms, nuomininkams susidūrus su mokumo problemomis, sumažėjo gaunamos pajamos iš turimo turto nuomos, tai sukėlė pareiškėjo nemokumą.

72.

8Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Informavo, kad pareiškėjo skola valstybės biudžetui yra 13 364,89 EUR.

93.

10Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pareiškėjo pareiškime išdėstytus prašymus nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad pareiškėjo, kaip buvusio įmonės savininko, skola yra 589,41 EUR.

114.

12Kreditorius Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui spręsti teismo nuožiūra, įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu. Nurodė, kad pareiškėjui yra priskaičiuota 44 146,31 EUR mokėtina vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

135.

14Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė įtraukti į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui klausimą spręsti teismo nuožiūra, tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų pareiškėjui iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Restrus“. Uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko teigimu, uždarosios akcinės bendrovės ,,Restrus“ darbuotoja D. P. veiklą vykdo Klaipėdoje, todėl ši administratorė turi galimybę užtikrinti, jog jo darbuotoja galės sklandžiai bendrauti su pareiškėju.

156.

16Kreditorė akcinė bendrovė Luminor Bank pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė dėl pareiškėjo pareiškimo spręsti teismo nuožiūra, teismui nusprendus iškelti pareiškėjui bankroto bylą, bankroto administratore paskirti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko pasiūlytą bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Restrus“. Pažymėjo, jog viena iš uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ bankroto administratorių D. P. veikia Klaipėdoje.

177.

18M. U. teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog dalyvavo pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu Artojo g. 7, Klaipėda, varžytynėse ir minėtas varžytynes laimėjo. Nurodė, kad yra sumokėjęs visą kainą už įsigytą turtą į antstolio sąskaitą, tačiau turtas nėra perleistas, todėl jis laikytinas pareiškėjo kreditoriumi.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

208.

21Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. liepos 25 d. nutartimi iškėlė D. B. bankroto bylą, paskyrė bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Restrus“, nustatė 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, patvirtino 250 EUR lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti D. B. bankroto procedūroms atlikti per visą laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinių asmenų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtino 800 EUR lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį D. B. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinių asmenų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti. Pirmosios instancijos teismo motyvai:

228.1.

23Pirmosios instancijos teismas nutarties dalyje dėl bankroto iškėlimo nurodė, kad nusipirktose pastatuose pareiškėjas nuomodavo patalpas, tačiau ekonominės krizės laikotarpiu nuomininkai laiku nesugebėdavo atsikaityti su pareiškėju, taip nutraukdami teisinius nuomos santykius arba vilkindami nuomos mokesčio mokėjimą. Nebegaudamas pajamų, pareiškėjas nebegalėjo mokėti bankams paskolos, taip pat dėl sunkios materialinės padėties susidarė kitų įsiskolinimų. Esant paminėtoms aplinkybėms, pareiškėjas nebegalėjo įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams, dėl to tapo nemokus. Nurodo, kad byloje nėra pateikta objektyvių duomenų dėl pareiškėjo nesąžiningumo, todėl, atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjui bankroto bylą, nes pareiškėjas yra nemokus ir nenustatytos FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytos sąlygos.

248.2.

25Pirmosios instancijos teismas nutarties dalyje dėl bankroto administratoriaus skyrimo nurodė, kad pareiškėjas prašo bankroto administratore skirti L. B. ir nustatyti 400 EUR lėšų sumą, kurią bankroto administratorė turi teisę panaudoti bankroto procedūroms atlikti, o kreditorės uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas ir akcinė bendrovė Luminor Bank prašo bankroto administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę „Restrus“ ir nustatyti 250 EUR lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę panaudoti bankroto procedūroms atlikti. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgė į tai, kad didžiausių kreditorių siūlomos uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ bankroto administravimo išlaidos yra 250 EUR, o L. B. – 400 EUR. Nors skirtumas tarp bankroto administravimo išlaidų sumų nėra didelis, tačiau siekiant užtikrinti bankroto proceso ekonomiškumą, galima daryti išvadą, kad uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ kandidatūra yra optimalesnė.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

279.

28Atskiruoju skundu pareiškėjas D. B. prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 25 d. nutartį, pareiškėjo D. B. bankroto administratore paskiriant L. B. ir patvirtinant bankroto administratorės L. B. pasiūlytą bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

299.1.

30Apeliantas dėl administravimo išlaidų sumos nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad L. B. administravimo išlaidų suma yra 400 EUR. Teigia, kad tiek uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“, tiek L. B. prašoma patvirtinti administravimo išlaidų suma yra 250 EUR, todėl administravimų išlaidų suma neturi reikšmės vertinant prašomų skirti bankroto administratorių kandidatūras.

319.2.

32Apeliantas dėl bankroto administratoriaus kompetencijos nurodo, kad nei uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“, nei Klaipėdoje dirbanti šios įmonės bankroto administratorė D. P. neturi jokios patirties administruoti fizinio asmens bankroto procesus, kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ ir D. P. visoje Lietuvoje neturi administruojamo nė vieno fizinio asmens bankroto. Nurodo, kad skiriant bankroto administratorių prioritetas turėtų būti teikiamas fizinio asmens bankroto administravimo patirties turinčiam bankroto administratoriui – šiuo atveju L. B..

339.3.

34Apeliantas dėl bankroto administratoriaus buveinės vietos nurodo, kad uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ buveinės vieta yra Vilniuje, o L. B. ir visų jos įmonėje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Bankroto vadyba“ dirbančių darbuotojų darbo vieta yra Klaipėdoje. Nurodo, kad apelianto siūlomos bankroto administratorės buveinė yra arčiau apelianto gyvenamosios vietos ir bylą nagrinėjančio teismo buveinės. Nurodo, kad pareiškėjui priklausančios patalpos yra komercinei veiklai pritaikytos patalpos ir yra nuomojamos, todėl akivaizdu, kad siekiant užtikrinti tinkamą šio turto administravimą yra būtina, kad bankroto administratoriaus buveinė būtų kaip įmanoma arčiau pareiškėjo turimo turto.

3510.

36Bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Restus“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

3710.1.

38Bankroto administratorius nesutinka su apelianto nurodytais argumentais dėl nepakankamos bankroto administratoriaus kompetencijos fizinių asmenų bankroto bylose. Teigia, kad bankroto administratoriaus darbuotojas Ž. V. specializuojasi fizinių asmenų bankroto procesuose. Nurodo, kad bankroto administratoriaus darbuotojas Ž. V. turi pakankamai patirties administruoti fizinių asmenų bankroto procesus. Administratoriaus teikiami rašytiniai dokumentai bei paaiškinimai paneigia atskirajame skunde nurodytą aplinkybę, kad administratorius neturi patirties administruoti fizinių asmenų bankroto procesus.

3910.2.

40Bankroto administratorius dėl bankroto administratoriaus buveinės nurodo, kad aptariamu atveju atstumas nesudarys jokių kliūčių administratoriui tinkamai vykdyti savo funkcijas, administruojant apelianto bankroto procesą, nes administratoriaus darbuotojai teikia administravimo paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nurodo, kad įvertinus tai, kad administratorius turi nemažai darbuotojų, akivaizdu, kad administratorius turi pakankamai resursų ir žmogiškųjų išteklių tinkamai administruoti apelianto bankroto procesą, įvertinus tai, kad apeliantas turi nemažai nekilnojamojo turto. Pažymi, kad atstumas nuo Vilniaus iki Klaipėdos nesudarys jokių kliūčių sklandžiam ir operatyviam apelianto bankroto procesui ir jo administravimui.

4110.3.

42Bankroto administratorius dėl bankroto administratorių konkurencijos nurodo, kad, remiantis suformuota teismų praktika, nagrinėjant klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, tuo atveju, kai teismui atsakovo (šiuo atveju apelianto) bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys asmenys ir vienas iš jų yra pasiūlytas atsakovo (šiuo atveju apelianto) teismas atsakovo (šiuo atveju apelianto) bankroto administratoriumi turi pagrindą paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, tai yra ne atsakovo (šiuo atveju ne apelianto) siūlomą bankroto administratorių.

4311.

44Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

4511.1.

46Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas dėl administravimo išlaidų sumos nurodo, kad pareiškėjas pareiškimu prašė patvirtinti 400 EUR administravimo išlaidų sąmatą, nors prie pareiškimo pridėtoje L. B. administravimo išlaidų sąmatoje nurodoma, kad jos atlyginimas sudarys 200 EUR, o kitos išlaidos – 50 EUR, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog minėto dokumento pavadinime nurodoma, jog tai ,,preliminari bankroto administravimo išlaidų sąmata“, todėl tikėtina, jog, kaip ir nurodoma L. B. sąmatoje, apeliantas ir administratorė tik preliminariai buvo apsitarę galimus administravimo išlaidų dydžius, o pareiškime buvo nurodyta galutinė 400 EUR suma, kurią pats apeliantas prašė teismo skirti administravimo išlaidoms apmokėti.

4711.2.

48Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas dėl bankroto administratoriaus kompetencijos nurodo, kad atskirajame skunde dėstomi argumentai dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Restrus“, L. B. kvalifikacijos, turimos patirties, veiklos vietos bei teiginys, kad L. B. bankroto procedūras atliks operatyviau ir ekonomiškiau, yra tik prielaidos, kurios nepagrįstos jokios objektyviais įrodymais.

4911.3.

50Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas dėl bankroto administratoriaus buveinės vietos nurodo, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Restrus“ turi įvairių specialistų, kurie gali būti pasitelkiami vykdyti bankroto procedūrą. Nurodo, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Restrus“ turi galimybę paskirti Klaipėdoje asmenį, turinti administratoriaus kvalifikaciją, kuris kuruotų apelianto bankroto procedūrą, todėl apelianto argumentai, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Restrus“ negali būti paskirta administratore, nes jos buveinė yra registruota Vilniuje, yra tik apelianto subjektyvi nuomonė.

5112.

52Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Pagrindiniai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

5312.1.

54Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank dėl administravimo išlaidų sumos nurodo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ sutiko administruoti skolininko bankroto procesą, įvertinusi ir tai, kad skolininkas gyvena ir jo pagrindinių turtinių interesų vieta yra Klaipėdoje. Be to, uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ pasiūlyta administravimo išlaidu sąmata yra daug mažesnė nei Klaipėdoje veikiančios L. B., nes uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ tą patį darbą pasiūlė atlikti už 250 EUR, o pats skolininkas siūlė L. B. 400 EUR sumos sąmatą.

5512.2.

56Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank dėl bankroto administratoriaus kompetencijos nurodo, kad apeliantas klaidina teismą dėl tariamo uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ patirties administruojant fizinių asmenų bankroto procedūras nebuvimo. Pats apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto puslapio, iš kurių matyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ bankroto administratorius Ž. V. administruoja fizinių asmenų bankroto bylas. Pažymi, kad, pagal viešą Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informaciją, skolininko siūloma administratorė L. B. turi 27 nebaigtas bankroto procedūras (kurias vykdo viena), o uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ (dirba 9 bankroto administratoriai) turi tik 10 neužbaigtų procedūrų, todėl akivaizdu, kad daug mažesnis darbo krūvis užtikrins operatyvesni bankroto procesą.

5712.3.

58Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank dėl bankroto administratoriaus buveinės vietos nurodo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ užtikrina bankroto bylos procedūrų tinkamą atlikimą visoje Lietuvoje. Nepriklausomai nuo to, kad uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ registruota buveinė yra Vilniuje, uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ pati patvirtino, o tą rodo ir vieša Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, kad ši administratorė vykdo bankroto bei restruktūrizavimo procedūras visoje Lietuvoje. Be kita ko, viena iš uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ bankroto administratorių D. P. veikia Klaipėdoje.

59Teismas

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

61Atskirasis skundas atmetamas.

6213.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

64Faktinės bylos aplinkybės

6514.

66Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą; paskirti bankroto administratoe L. B., patvirtinti laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir pareiškėjo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bendros 400 EUR sumos, reikalingos fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti, administravimo išlaidų sąmatą; nustatyti 4 mėnesių terminą, skaičiuotiną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, mokumo atkūrimo plano projektui parengti ir pateikti teismui tvirtinti. Pareiškėjas kartu su pareiškimu pateikė priedus, kuriuose nurodyta, kad bankroto administratorės L. B. siūlomų bankroto administravimo paslaugų preliminari suma yra 250 EUR. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. liepos 25 d. nutartimi iškėlė D. B. bankroto bylą.

6715.

68Byloje ginčas iš esmės kilo dėl pirmosios instancijos teismo bankrutuojančio asmens bankroto administratoriaus paskyrimo (ne)teisėtumo ir (ne)pagrįstumo.

69Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

7016.

71Apeliantas nurodo, kad nei uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“, nei Klaipėdoje dirbanti šios įmonės bankroto administratorė D. P. neturi jokios patirties administruoti fizinio asmens bankroto administravimo procesus, be to, paskirtos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ buveinės vieta yra Vilniuje, o apelianto siūlomos L. B. ir visų jos įmonėje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Bankroto vadyba“ dirbančių darbuotojų darbo vieta yra Klaipėdoje.

7217.

73FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 straipsnio 2 dalis), tačiau diskrecijos teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros suteikta teismui. Bankroto procese būtent nuo administratoriaus veiksmų didele dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl to skirdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens bankroto administratoriumi (FABĮ 11 straipsnio 3 dalis), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 straipsnio 5 dalis), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas.

7418.

75Nagrinėjamu atveju apeliantas prašydamas iškelti fizinio asmens bankroto bylą pasiūlė bankroto administratorės L. B. kandidatūrą. Kreditorės uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas ir akcinė bendrovė Luminor bank pasiūlė bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Restrus“ kandidatūrą.

7619.

77Tuo atveju, kai yra pateiktos kelios bankroto administratorių kandidatūros, atsiranda administratorių konkurencija ir teismas turi paskirti vieną jų. FABĮ nenustatyta konkrečių kriterijų, kuriais vadovaudamasis teismas galėtų parinkti fizinio asmens bankroto administratorių, tačiau kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra nurodęs, jog tokiu atveju teismas turėtų atsižvelgti į: pirma, kriterijus, susijusius su nuolatiniais bankroto administratoriaus požymiais (bankroto administratorius yra juridinis ar fizinis asmuo; bankroto administratoriaus dydis, darbuotojų skaičius, bankroto administratoriaus patirtis, šiuo metu administruojamų fizinių asmenų, taip pat įmonių skaičius ir pan.); antra, kriterijais, susijusiais su asmeniu, kurį reikia administruoti (asmens, kuriam keliama bankroto byla, valdomą turtą, kreditorių skaičių ir pan.); trečia, kriterijus, atskleidžiančius bankroto administratoriaus santykį su siūlomu administruoti fiziniu asmeniu (bankroto administratoriaus teritorinė buveinė (veiklos vieta) ir atstumas iki fizinio asmens, kuriam keliama bankroto byla, gyvenamosios vietos teismo, bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlęs asmuo, daugumos kreditorių (didžiausių kreditorių) pritarimas siūlomai kandidatūrai, siūlomo administratoriaus sutikimas vykdyti bankroto procedūras ir pan.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, įvertinęs konkrečias bylos aplinkybes, teismas gali suteikti teisinės reikšmės ir kitiems kriterijams, kurie negali būti diskriminaciniai, prieštaraujantys įstatymams ir kitiems teisės aktams. Taigi, fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūroms įvertinti teismas gali pasirinkti bet kuriuos nurodytus ar kitus teisinės reikšmės turinčius kriterijus, tačiau kandidatūras turi vertinti pagal tuos pačius aiškius ir objektyvius kriterijus bei argumentuoti tokį savo pasirinkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

7820.

79Apeliantas teigia, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ neturi patirties administruoti fizinio asmens bankroto procesus. Su šiuo apelianto argumentu nesutinkama. Bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ pateikė rašytinius įrodymus, jog šioje įmonėje nuo 2014 metų administruojamos 27 fizinių asmenų bankroto bylos, ir nurodo, kad šios įmonės darbuotojas Ž. V. specializuojasi administruodamas fizinių asmenų bankroto bylas, todėl nesutinkama su apelianto nurodytais argumentais, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restus“ yra nekompetentinga administruoti apelianto bankroto bylą.

8021.

81Vertinant siūlomų bankroto administratorių kompetenciją ir galimybę administruoti apelianto bankroto bylą vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytais konkurenciniais kriterijais (nutarties 19 punktas) atkreiptinas dėmesys į tai, kad L. B. (uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto vadyba“ direktorė) šiuo metu administruoja 27 bylas ir yra baigusi 55 bankroto bylas (tarp jų ir įmonės bankroto bylas), o kreditorių siūloma bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ šiuo metu administruoja 8 bylas ir yra baigusi 409 bankroto bylų (tarp jų ir įmonės bankroto bylų) administravimą, be to, remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ turi 9 darbuotojus, o apelianto siūloma bankroto administratorė, kuri yra uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto vadyba“ direktorė, turi 3 darbuotojus (remiantis viešai prieinamais uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto vadyba“ duomenimis), todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ yra mažiau patyrusi nei apelianto siūloma bankroto administratorė ar nekompetentinga administruoti apelianto bankroto bylą.

8222.

83Apeliantas taip pat nurodo, kad paskirtos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ buveinės vieta yra Vilniuje, o apelianto siūlomos L. B. ir visų jos įmonėje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Bankroto vadyba“ dirbančių darbuotojų darbo vieta yra Klaipėdoje. Nurodo, kad pareiškėjui priklausančios patalpos yra komercinei veiklai pritaikytos patalpos ir yra nuomojamos, todėl akivaizdu, kad siekiant užtikrinti tinkamą šio turto administravimą yra būtina, kad bankroto administratoriaus buveinė būtų kaip įmanoma arčiau pareiškėjo turimo turto.

8423.

85Su šiais apelianto argumentais nesutinkama. Nors apeliantas ir kreditoriai teisingai nurodo, kad bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ buveinė yra Vilniuje, tačiau nesutinkama, kad dėl šios priežasties yra negalima uždarosios akcinės bendrovės „Restus“ kandidatūra. Pažymėtina, kad, kaip nustatyta šios nutarties 21 punkte, bankroto administratorė „Restrus“ turi 9 darbuotojus, remiantis viešai prieinamais duomenimis, uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ turi du automobilius, pati bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ atsiliepime nurodo, kad turi darbuotojų ir Klaipėdos mieste ir gali administruoti apelianto bankroto bylą. Atsižvelgiant į tai laikoma, kad apelianto nurodyta aplinkybė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ negali vykdyti fizinio asmens bankroto procedūros dėl jos faktinės buveinės vietos, yra nepagrįsta, kadangi priešingas situacijos vertinimas apribojant bankroto administratoriaus veiklą jos buveinės adresu neįvertinant kitų aplinkybių šiame kontekste pažeistų konkurencijos laisvės, sąžiningumo ir protingumo principus.

8624.

87Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (nutarties 22 punktas), kad skiriant bankroto administratorių fizinių asmenų bankroto bylose būtina atsižvelgti į daugumos kreditorių pritarimą siūlomai kandidatūrai. Nagrinėjamu atveju kreditorės uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas ir akcinė bendrovė Luminor bank pasiūlė bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Restrus“ kandidatūrą, kreditoriai su apelianto siūloma bankroto administratorės kandidatūra nesutinka, o apeliantas iš esmės, be atskirojo skundo argumentų, kad kreditorių siūloma bankroto administratorė yra nekompetentinga ir kad jos buveinės vieta yra Vilniuje, nepateikia argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad ši bankroto administratorė yra suinteresuota apelianto bankroto bylos baigtimi.

8825.

89Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad L. B. administravimo išlaidų suma yra 400 EUR. Teigia, kad tiek uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“, tiek L. B. prašoma patvirtinti administravimo išlaidų suma yra 250 EUR, todėl administravimo išlaidų suma neturi reikšmės vertinant prašomų skirti bankroto administratorių kandidatūras.

9026.

91Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad apeliantas kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo 2018 m. birželio 26 d. pareiškime nurodė ir suformulavo teismui reikalavimą – patvirtinti laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir pareiškėjo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bendros 400 EUR sumos, reikalingos fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti, administravimo išlaidų sąmatą. Apeliantas kartu su pareiškimu teismui pateikė ir bankroto administratorės L. B. 2018 m. birželio 22 d. preliminarią bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Preliminarioje bankroto administravimo išlaidų sąmatoje nurodoma, kad bankroto administravimo išlaidos yra 50 EUR ir atlyginimas administratoriui 200 EUR.

9227.

93Atsižvelgiant į pareiškime suformuluotą reikalavimą ir preliminarią bankroto administravimo išlaidų sąmatą matyti, kad apeliantas prašė pirmosios instancijos teismo patvirtinti 400 EUR sąmatą. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis. Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo turi atitikti ne tik CPK 111–114 straipsniuose nustatytus bendruosius procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimus, bet ir FABĮ nustatytus pareiškimo turinio specialiuosius reikalavimus, kurie turi būti nurodyti pareiškime. FABĮ 4 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodyta, kad jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimas.

9428.

95Nors apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bankroto administratorių siūlomų paslaugų kainas, tačiau su šiuo apelianto argumentu nesutinkama, kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nors apelianto siūlomos bankroto administratorės paslaugų preliminari suma yra 250 EUR, tačiau teikdamas pareiškimą teismui nurodė, kad bankroto administratorės siūlomų paslaugų kaina yra 400 EUR. Atsižvelgiant į tai laikoma, kad galutinę siūlomų paslaugų kainą apeliantas suformulavo teikdamas teismui pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo. Priešingas situacijos vertinimas, tai yra preziumavimas, kad galbūt apeliantas teikdamas pareiškimą padarė rašymo apsirikimą, reikštų, kad teismas sprendimą grindžia prielaidomis, kai kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas, priimdamas sprendimą, remtis prielaidomis negali (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2013).

9629.

97Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

9830.

99Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias fizinių asmenų bankroto procesą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis), atskirasis skundas netenkinamas.

100Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

101palikti nepakeistą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 25 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. B.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą,... 7. 2.... 8. Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė teismui atsiliepimą,... 9. 3.... 10. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 11. 4.... 12. Kreditorius Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pateikė teismui... 13. 5.... 14. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas pateikė teismui... 15. 6.... 16. Kreditorė akcinė bendrovė Luminor Bank pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo... 17. 7.... 18. M. U. teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog dalyvavo pareiškėjui... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 8.... 21. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. liepos 25 d.... 22. 8.1.... 23. Pirmosios instancijos teismas nutarties dalyje dėl bankroto iškėlimo... 24. 8.2.... 25. Pirmosios instancijos teismas nutarties dalyje dėl bankroto administratoriaus... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. 9.... 28. Atskiruoju skundu pareiškėjas D. B. prašo pakeisti Klaipėdos apylinkės... 29. 9.1.... 30. Apeliantas dėl administravimo išlaidų sumos nurodo, kad pirmosios... 31. 9.2.... 32. Apeliantas dėl bankroto administratoriaus kompetencijos nurodo, kad nei... 33. 9.3.... 34. Apeliantas dėl bankroto administratoriaus buveinės vietos nurodo, kad... 35. 10.... 36. Bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Restus“ pateikė... 37. 10.1.... 38. Bankroto administratorius nesutinka su apelianto nurodytais argumentais dėl... 39. 10.2.... 40. Bankroto administratorius dėl bankroto administratoriaus buveinės nurodo, kad... 41. 10.3.... 42. Bankroto administratorius dėl bankroto administratorių konkurencijos nurodo,... 43. 11.... 44. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas pateikė... 45. 11.1.... 46. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas dėl... 47. 11.2.... 48. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas dėl bankroto... 49. 11.3.... 50. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas dėl bankroto... 51. 12.... 52. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank pateikė atsiliepimą į... 53. 12.1.... 54. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank dėl administravimo išlaidų... 55. 12.2.... 56. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank dėl bankroto administratoriaus... 57. 12.3.... 58. Trečiasis asmuo akcinė bendrovė Luminor bank dėl bankroto administratoriaus... 59. Teismas... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 61. Atskirasis skundas atmetamas.... 62. 13.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 64. Faktinės bylos aplinkybės... 65. 14.... 66. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą... 67. 15.... 68. Byloje ginčas iš esmės kilo dėl pirmosios instancijos teismo... 69. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 70. 16.... 71. Apeliantas nurodo, kad nei uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“, nei... 72. 17.... 73. FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria... 74. 18.... 75. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašydamas iškelti fizinio asmens bankroto... 76. 19.... 77. Tuo atveju, kai yra pateiktos kelios bankroto administratorių kandidatūros,... 78. 20.... 79. Apeliantas teigia, kad uždaroji akcinė bendrovė „Restrus“ neturi... 80. 21.... 81. Vertinant siūlomų bankroto administratorių kompetenciją ir galimybę... 82. 22.... 83. Apeliantas taip pat nurodo, kad paskirtos bankroto administratorės uždarosios... 84. 23.... 85. Su šiais apelianto argumentais nesutinkama. Nors apeliantas ir kreditoriai... 86. 24.... 87. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad Lietuvos... 88. 25.... 89. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo,... 90. 26.... 91. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad apeliantas kreipdamasis į... 92. 27.... 93. Atsižvelgiant į pareiškime suformuluotą reikalavimą ir preliminarią... 94. 28.... 95. Nors apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino... 96. 29.... 97. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 98. 30.... 99. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 100. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 101. palikti nepakeistą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018...