Byla e2-950-262/2019
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,

2Sekretoriaujant S. A.,

3Dalyvaujant ieškovo atstovams – advokato padėjėjai D. B., bankroto administratoriui R. K., atsakovui R. D., atsakovo atstovei advokatei V. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kitokios durys“ ieškinį atsakovui R. D. dėl žalos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 141 722,52 Eur žalos atlyginimo; 5 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2012 m. kovo 13 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruota ieškovas pavadinimu PREMMIER EU, UAB. 2016 m. birželio 3 d. ieškovo pavadinimas pakeistas į UAB „Mitnijos durys“. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“, administratoriaus įgaliotas asmuo – R. K.. Remiantis 2017 m. balandžio 21 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu, 2017 m. liepos 31 d. juridinių asmenų registre įregistruotas naujas ieškovo pavadinimas - UAB „Kitokios durys“. Laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 14 d. iki 2013 m. vasario 18 d. ieškovo direktoriaus pareigas ėjo A. D., laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 18 d. iki 2016 m. gegužės 9 d. – atsakovas. Dvi Rusijoje registruotos bendrovės ieškovui liko skolingos 141 722,52 Eur: LLC „Komplekttorg“ – 66 088,56 Eur, OOO „Torgovaja kompanija ART-C“ – 75 633,96 Eur. Šie įsiskolinimai susidarė dėl to, kad minėtoms bendrovėms buvo tiekiamos didelės vertės prekes nesudarius jokių tarpusavio sutarčių, negavus jokių avansinių mokėjimų, taip pat nesant jokių kitų prievolių užtikrinimo priemonių. Prekės minėtoms bendrovėms buvo tiekiamos tada, kad ieškovo vadovu buvo atsakovas, o ieškovo turtinė padėtis buvo sunki. Atsakovo veiksmai vertintini kaip itin rizikingi, viršijantys normalią ūkinę komercinę riziką, nesutampantys su įmonės interesais ir reikšmingai prisidėję sutrikdant įmonės veiklą. Atsakovas atliko veiksmus, peržengusius racionalios ir rūpestingos ūkinės veiklos rėmus, kurie sąlygojo itin didelės žalos (141 722,52 Eur) Ieškovui ir jos kreditoriams atsiradimą. Todėl šią ieškovui padarytą žalą turi atlyginti atsakovas.

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bankroto administratorius, tinkamai neišanalizavęs jam UAB „Kitokios durys“ pateiktų dokumentų – neįvertinęs įmonės veiklos specifikos bei jos padidinto rizikingumo, padarė neteisingą ir bylos faktiniais duomenimis nepagrįstą išvadą, kad neva atsakovas (įmonės vadovas) veikė neatsakingai, neteisėtai, yra kaltas, padarė žalą ieškovei ir jos kreditoriams. Tai, kad visą ginčijamą laikotarpį (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 m. įmonės vykdoma ūkinė - komercinė veikla buvo didžiąja dalimi vykdoma Muitų sąjungoje, iš dalies priskiriamoje padidintos rizikos ekonominei erdvei (kartu leidžiančiai sugeneruoti ir nemažus pelnus), tačiau ir tokiomis sąlygomis įmonės vadovai (įskaitant atsakovą) veikė pakankamai atsakingai ir profesionaliai. Būtent šias aplinkybes ir patvirtina bankroto administratoriui perduoti dokumentai. Nėra teisinio pagrindo kelti atsakovo atsakomybės klausimo, juo labiau perkelti jam žalos atlyginimo ieškovui ir jo kreditoriams finansinę naštą. Šie atsakovo veiksmai nelaikytini neteisėtais, nėra jokios jo kaltės, atitinkamai ir šiais veiksmais padarytos žalos, dėl kurios būtų galima kelti administracinę atsakomybę atsakovui ir nukreipti išieškojimą į atsakovo turtą.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė, atsakovas ir atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys tenkinamas visiškai.

10Byloje nustatyta, kad 2012 m. kovo 13 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruota ieškovas pavadinimu PREMMIER EU, UAB. 2016 m. birželio 3 d. ieškovo pavadinimas pakeistas į UAB „Mitnijos durys“. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“, administratoriaus įgaliotas asmuo – R. K.. Remiantis 2017 m. balandžio 21 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu, 2017 m. liepos 31 d. juridinių asmenų registre įregistruotas naujas ieškovo pavadinimas - UAB „Kitokios durys“. Laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 14 d. iki 2013 m. vasario 18 d. ieškovo direktoriaus pareigas ėjo A. D., laikotarpiu nuo 2013 m. vasario 18 d. iki 2016 m. gegužės 9 d. – atsakovas, o laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 9 d. iki bankroto bylos Ieškovui iškėlimo - vėl A. D..

11Šioje byloje kilęs ginčas ar atsakovas turi atlyginti ieškovui padarytą žalą, kuri atsirado tada, kai UAB „Kitokios durys“, kuriam tuo metu vadovavo atsakovas, Rusijos įmonėms LLC „Komplekttorg“ ir OOO „Torgovaja kompanija ART-C“ pateikė produkcijos už 141 722,52 Eur, o šios įmonės neatsiskaitė.

12Atsakovas nurodo, kad ieškovas nemokiu tapo tik 2016 m., todėl ieškovo administratorius nepagrįstai teigia, jog ginčo sandoriai buvo sudaryti ieškovui jau esant nemokiam. Su tokiu atsakovo teiginiu teismas nesutinka.

13Iš ieškovo balansų matyti, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ieškovo turtą sudarė 924 129 Eur, o įsipareigojimus – net 716 140 Eur, 2015 m. gruodžio 31 d. ieškovo turtą sudarė 1 005 525 Eur, o įsipareigojimus – 940 800 Eur. Taigi, jau 2014 m. gruodžio 31 d., remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalimi, ieškovas buvo nemokus. Pažymėtina, kad per 2015 m. ieškovo finansinė padėtis itin pablogėjo.

14Atsakovas teigia, kad jis bendrovės darbą organizavo tinkamai, rizika buvo minimali, prielaidų bankrotui nebuvo, įmonės vadovai (įskaitant atsakovą) veikė pakankamai atsakingai ir profesionaliai.

15Su tokiais atsakovo teiginiais nesutiktina, nes Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. ieškovo bankrotą pripažino tyčiniu, o Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi 2017 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dalyje dėl ieškovo bankroto pripažinimo tyčiniu paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinis teismas, be kita ko, minėtoje nutartyje nurodė, kad atsakovė prie bankroto buvo privesta sąmoningai blogai valdant įmonę, įmonės valdymo organai prieš pat bankroto bylos iškėlimą sudarinėjo sandorius, kuriais mažino įmonės turtą ir suvaržė kreditorių teisę gauti reikalavimo patenkinimą. Faktiniai duomenys apie įmonės valdymo organų padarytus įstatymuose įtvirtintų pareigų įmonei esant faktiškai nemokiai veikti kreditorių interesais pažeidimus objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

16Ieškinyje ieškovo bankroto administratorius nurodė, kad 141 722,52 Eur dydžio įsiskolinimai ieškovui susidarė pirkėjams OOO „Torgovaja kompanija ART-C“, LLC „Komplekttorg“ perdavus itin didelės vertės prekes (iš viso už 141 722,52 Eur) nesudarius jokių tarpusavio sutarčių, negavus jokių avansinių mokėjimų, taip pat nesant jokių kitų prievolių užtikrinimo priemonių.

17Atsakovas teigia, kad OOO „Torgovaja kompanija ART-C“, LLC „Komplekttorg“ ieškovui yra neskolingos, tačiau šie teiginiai nepagrindžiami jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis). Atsakovas nurodo, kad OOO „Torgovaja kompanija ART-C“ ir LLC „Komplekttorg“ buvo tik pervežėjai, o prekės joms buvo perduotos tam, jog būtų pristatytos ieškovo užsakovams. Tokie teiginiai taip pat neįrodyti. Pažymėtina, kad atsakovo pateiktuose sutarčių projektuose nėra minimos OOO „Torgovaja kompanija ART-C“, LLC „Komplekttorg“. Pridėti dokumentai nėra pasirašyti ar kokiu nors kitu būdu patvirtinti.

18Atsiliepime į ieškinį nurodoma, jog tikrieji užsakovai buvo A. S. bei I. Z., tarp kurių, taip pat ieškovo, OOO „Torgovaja kompanija ART-C, LLC „Komplekttorg“ vėliau buvo atlikti tarpusavio įskaitymai. Pažymėtina, kad prie ieškinio pridėtose PVM sąskaitose-faktūrose (kuriomis remiantis ieškovui priklausančios prekės buvo perduotos OOO „Torgovaja kompanija ART-C bei LLC „Komplekttorg“) aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti prekių gavėjai OOO „Torgovaja kompanija ART-C bei LLC „Komplekttorg“. Šie juridiniai asmenys minėtoms sumoms kaip skolininkai apskaityti ir ieškovo balanse bankroto bylos ieškovui iškėlimo dieną. Taigi, priešingai nei teigia atsakovas, prekės tiekiamos A. S. ir I. Z. nebuvo, taip pat, kad tarp ieškovo, OOO „Torgovaja kompanija ART-C bei LLC „Komplekttorg“ ir kitų trečiųjų asmenų (A. S., I. Z.) nebuvo sudarytos jokios tarpusavio sutartys, kuriomis remiantis šalių reikalavimai galėjo būti įskaityti.

19Pažymėtina, kad prekių perdavimo Rusijos įmonėms metu būtent R. D. buvo ieškovo vadovas, todėl tik jis vienas turi atsakyti už ieškovui padarytą žalą, o kitiems asmenims šiuo atveju civilinė atsakomybė nekyla.

20Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį asmeniui, neįvykdžiusiam įstatymų ar sutarties numatytos pareigos ar pažeidus bendrą pareigą elgtis sąžiningai, yra taikoma civilinė atsakomybė. Tam, kad Atsakovui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę ir reikalauti atlyginti žalą, turi būti visos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti: neteisėti veiksmai, kaltė, (3) žala ir priežastinis ryšys tarp patirtos žalos ir neteisėtų veiksmų. Teismo nuomone atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos jo civilinei atsakomybei atsirasti.

21Neteisėti veiksmai yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba veiksmų, kuriuos draudžia įstatymai ar sutartis, atlikimas, arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnis). CK įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis), būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis), vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis).

22Kaip minėta, tuo metu kai ieškovas pagal ĮBĮ nuostatas jau realiai buvo nemokus, atsakovas būdamas ieškovo vadovu, dviem Rusijos bendrovėms (kurios neužilgo buvo likviduotos) perdavė prekes už 141 722,52 Eur. Ieškovui priklausančios prekės buvo perduotos nesudarius jokių sutarčių, negavus jokių avansinių mokėjimų, taip pat nesant jokių kitų prievolių užtikrinimo būdų. Tokiais normalios ūkinės komercinės veiklos neatitinkančiais veiksmais atsakovas pažeidė įmonės administracijos vadovui keliamus reikalavimus: ieškovo atžvilgiu veikė nesąžiningai ir neprotingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis), nebuvo ieškovui lojalus (CK 2.87 straipsnio 2 dalis). Pažeidęs nurodytas juridinio asmens valdymo organo pareigas, atsakovas padarė ieškovui žalos (141 722,52 Eur), kurią privalo atlyginti (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

23Nors atsakovo kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, pažymėtina, jog atsakovas buvo ieškovo vadovas, kuriam keliami didesni rūpestingumo ir apdairumo reikalavimai. Eidamas tokias atsakingas pareigas, atsakovas turėjo suvokti, kad tiekdamas itin didelės vertės prekes (141 722,52 Eur) bendrovėms Rusijos Federacijoje, su pastarosiomis bendrovėmis nesudarius jokių sutarčių, iš pastarųjų negavus jokių avansinių mokėjimų, ieškovas prisiima neadekvačią verslo riziką. Svarbu pažymėti, kad atsakovas nedėjo jokių pastangų atsiradusiems įsiskolinimams susigrąžinti.

24Atlikdamas neteisėtus veiksmus (elgdamasis itin neapdariai ir nerūpestingai bei tokiu būdu padarydamas ieškovui 141 722,52 Eur žalos), atsakovas suvokė neteisėtą jų pobūdį, numatė, kad dėl tokių veiksmų gali būti padaryta žala ieškovui, todėl atsakovo atlikti neteisėti veiksmai pripažintini atliktais tyčia.

25Kadangi ieškovas Rusijos bendrovėms perleido prekių už 141 722,52 Eur, ši suma remiantis CK 6.249 straipsnio 2 dalimi pripažintina kaip ieškovo patirta žala. Be to, tai įrodo priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos (CK 6.247 str.).

26Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog egzistuoja visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškinys tenkinamas visiškai ir iš atsakovo ieškovui priteisiama 141 722,52 Eur žalos atlyginimo.

27Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui taip pat priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. spalio 12 d.) iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

28Kadangi ieškovas kaip bankrutuojanti įmonė nuo žyminio mokesčio yra atleistas, šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis (2038 Eur) iš atsakovo priteisiamas valstybei (CPK 96 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti visiškai: priteisti ieškovui BUAB „Kitokios durys“ (į. k. 302743525) iš atsakovo R. D. (a. k. ( - ) 141 722,52 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. spalio 12 d. iki visiško sprendimo įvykdymo.

31Priteisti iš atsakovo R. D. valstybei 2038 Eur žyminio mokesčio.

32Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,... 2. Sekretoriaujant S. A.,... 3. Dalyvaujant ieškovo atstovams – advokato padėjėjai D. B., bankroto... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 141 722,52 Eur žalos... 6. Nurodė, kad 2012 m. kovo 13 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruota... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti, priteisti iš ieškovo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė, atsakovas ir... 9. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 10. Byloje nustatyta, kad 2012 m. kovo 13 d. juridinių asmenų registre buvo... 11. Šioje byloje kilęs ginčas ar atsakovas turi atlyginti ieškovui padarytą... 12. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nemokiu tapo tik 2016 m., todėl ieškovo... 13. Iš ieškovo balansų matyti, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ieškovo turtą... 14. Atsakovas teigia, kad jis bendrovės darbą organizavo tinkamai, rizika buvo... 15. Su tokiais atsakovo teiginiais nesutiktina, nes Vilniaus apygardos teismas 2017... 16. Ieškinyje ieškovo bankroto administratorius nurodė, kad 141 722,52 Eur... 17. Atsakovas teigia, kad OOO „Torgovaja kompanija ART-C“, LLC... 18. Atsiliepime į ieškinį nurodoma, jog tikrieji užsakovai buvo A. S. bei I.... 19. Pažymėtina, kad prekių perdavimo Rusijos įmonėms metu būtent R. D. buvo... 20. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį asmeniui, neįvykdžiusiam įstatymų ar... 21. Neteisėti veiksmai yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos... 22. Kaip minėta, tuo metu kai ieškovas pagal ĮBĮ nuostatas jau realiai buvo... 23. Nors atsakovo kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama,... 24. Atlikdamas neteisėtus veiksmus (elgdamasis itin neapdariai ir nerūpestingai... 25. Kadangi ieškovas Rusijos bendrovėms perleido prekių už 141 722,52 Eur, ši... 26. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog egzistuoja visos sąlygos... 27. Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui taip pat priteisiamos 5... 28. Kadangi ieškovas kaip bankrutuojanti įmonė nuo žyminio mokesčio yra... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 30. Ieškinį tenkinti visiškai: priteisti ieškovui BUAB „Kitokios durys“... 31. Priteisti iš atsakovo R. D. valstybei 2038 Eur žyminio mokesčio.... 32. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...