Byla I-1048-142/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, sekretoriaujant Alicijai Ščerbaitei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra, ir

Nustatė

2pareiškėjas A. A. padavė teismui skundą, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo Generalinės prokuratūros 30916 Lt atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003-12-01 iki 2006-12-01 buvo privalu mokėti, ir po 1802 Lt priskaitytino atlyginimo kas mėnesį nuo 2006-12-01 iki sprendimo šioje byloje priėmimo dienos. Paaiškino, kad iki 2006-08-08 pareiginės algos dydis buvo skaičiuojamas taikant Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio koeficientus. Nuo 2003 m. Vyriausybė nuolat didino MMA tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, o pareigūnų darbo užmokestis ir toliau buvo skaičiuojamas taikant 430 Lt MMA dydį. Seimo 2006-07-19 priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-789 nustatantis, kad valstybės tarnautojams pareiginės algos koeficiento vienetas yra jau ne minimalios mėnesinės algos dydis, o pareiginės algos bazinis dydis, pakartotinai įteisina nuo 2003 m. nekintantį ir ekonomine, socialine ir teisine prasme diskriminuojantį pareiginės algos skaičiavimą. Tokia teisinė situacija pažeidžia konstitucinius teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principą, proporcingumo principą, visų asmenų lygybės principą, prieštarauja LR Konstitucijos 29 str., 48 str. nuostatoms.

3Atsakovė Generalinė prokuratūra atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjui darbo užmokestis buvo skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais.

4Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Teisme 2007-11-06 gautas pareiškėjo raštas Dėl skundo atsiėmimo, kuriame pareiškėjas nurodo, kad atsiima savo skundą, nes Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarime pripažino, kad taikymas skirtingo dydžio minimalaus mėnesinio atlyginimo valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose ir organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Toks pareiškėjo skundo atsiėmimas vertintinas atsisakymu nuo skundo, nes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 52 str. pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą iki jo priėmimo, o teismui priėmus skundą nagrinėti, pareiškėjas gali atsisakyti nuo skundo.

6Administracinė byla nutrauktina.

7ABTĮ 52 straipsnis numato pareiškėjui teisę atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, ši teisė niekaip neapribojama.

8ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas numato, kad tokiu atveju, kai pareiškėjas atsisako nuo skundo, byla nutraukiama.

9Pareiškėjui šia nutartimi papildomai išaiškinama, kad pagal ABTĮ 102 straipsnio 3 dalį bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 101 str. 3 p., 102 str. teismas

Nutarė

11Priimti pareiškėjo A. A. atsisakymą nuo skundo ir nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo A. A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra.

12Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai