Byla eB2-1663-254/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Vaivorykštė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo AB „Vaivorykštė“,

Nustatė

2pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo iškelti atsakovei AB „Vaivorykštė“ bankroto bylą. Nurodoma, kad AB „Vaivorykštė“ skola yra 11 307,63 Eur, o įmonėje apdraustųjų nėra nuo 1997-10-17. Pažymi, kad atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones. Teikė debeto mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtus delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau bankai nepervedė piniginių lėšų į Fondo valdybos Kauno skyriaus sąskaitą. Nurodo, kad sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka 1996-07-31 perduotas vykdyti antstoliui. Antstolis išieškojo ir į Fondo valdybos Kauno skyriaus sąskaitą 1999-12-13 pervedė 11,39 Lt. Sprendimas grąžintas 2006-10-06 su išieškojimo negalimumo aktu Nr.0101/02/03357.

3Teismas atsakovės buveinės adresu nurodytu Juridinių asmenų registre (V. Krėvės pr. 13a, Kaunas) 2015-03-04 išsiuntė procesinius dokumentus, tačiau jie grįžo neįteikti (b. l. 37). Taip pat procesiniai dokumentai siųsti juridinių asmenų registre nurodytai atsakovės direktorei R. M.. Tačiau teisme 2015-03-23 gautas atsakymas, kad direktorė įmonėje nedirba nuo 1996 m, todėl teismas 2015-03-24 nutartimi įpareigojo atsakovės AB „Vaivorykštė“ valdybos narius, nurodytus juridinių asmenų registre: S. D., R. D. ir V. N. per 5 dienas nuo teismo nutarties įteikimo dienos pateikti duomenis apie įmonės finansinę padėtį. Nutartis buvo įteikta tik R. D., jis 2015-04-15 teismą informavo, kad įmonės veikloje nedalyvauja apie dvidešimt metų. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti.

4Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriama UADBB „Draudimo kryptis“

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ ) 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

6ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

8Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenis atsakovė nei karto nėra teikusi finansinės atskaitomybės dokumentų. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenimis, atsakovė neturi nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto nuo 1997 m. Iš VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad atsakovė transporto priemonių taip pat neturi. Pareiškime nurodyta, kad skola Fondo biudžetui yra 11 307,63 Eur, o įmonėje apdraustųjų nėra nuo 1997-10-17. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2015-03-12 raštu informavo, kad AB „Vaivorykštė“ mokesčių deklaracijų neteikia nuo 1997-01-29, mokesčių nemoka (b.l. 36). Lietuvos antstolių rūmai 2015-03-25 rašte nurodė, kad antstolių žinioje nėra vykdomųjų bylų dėl išieškojimo iš AB „Vaivorykštė“ (b. l. 58). Įvertinęs visas minėtas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma siekia 11 307,63 Eur, atsakovė turto neturi, veiklos nevykdo ir negeneruoja jokių pajamų bei nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, todėl atsakovė laikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme. Nurodytų aplinkybių visumą (atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės), teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą.

9Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UADBB „Draudimo kryptis“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

11iškelti bankroto bylą AB „Vaivorykštė“ (j. a. k. 133347995, buveinės adresas: V. Krėvės pr. 13A, Kaunas).

12AB „Vaivorykštė“ administratoriumi paskirti UADBB „Draudimo kryptis“ (kodas 126132818, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA217).

13Uždėti AB „Vaivorykštė“ (įmonės kodas 133347995) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai AB „Vaivorykštė“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį AB „Vaivorykštė“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui.

17Apie AB „Vaivorykštė“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

18Pavesti AB „Vaivorykštė“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

19Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį AB „Vaivorykštė“ kreditorių susirinkimą.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 3. Teismas atsakovės buveinės adresu nurodytu Juridinių asmenų registre (V.... 4. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriama UADBB... 5. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra... 7. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos,... 8. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenis atsakovė... 9. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 10. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 11. iškelti bankroto bylą AB „Vaivorykštė“ (j. a. k. 133347995, buveinės... 12. AB „Vaivorykštė“ administratoriumi paskirti UADBB „Draudimo kryptis“... 13. Uždėti AB „Vaivorykštė“ (įmonės kodas 133347995) turtui ir... 14. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 17. Apie AB „Vaivorykštė“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto... 18. Pavesti AB „Vaivorykštė“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus... 19. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...