Byla 2S-1568-527/2010
Dėl suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų (išieškotojas – AB Parex bankas)

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos B. J. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-10580-221/2010 pagal pareiškėjos B. J. skundą dėl suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų (išieškotojas – AB Parex bankas) ir

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų (b. l. 3-6), prašydama teismo sustabdyti vykdymo veiksmus pagal Kauno apygardos teismo 2010-03-16 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1609-230/2009 dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos išieškotojo naudai; panaikinti antstolio atliktus vykdymo veiksmus bei įpareigoti antstolį patvarkymu atsisakyti priimti vykdyti Kauno apygardos teismo 2010-03-16 vykdomąjį raštą Nr. 2-1609-230/2009 ir grąžinti jį išieškotojui. Skunde pareiškėja nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2009-06-17 priėmė sprendimą už akių, kuriuo visiškai patenkino išieškotojo ieškinį, tai yra priteisė iš pareiškėjos 617 154,77 eurų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 25 309,12 Lt žyminį mokestį. Kauno apygardos teismas 2010-03-16 išdavė išieškotojui vykdomąjį raštą Nr. 2-1609-230/2009 dėl skolos išieškojimo, kuris buvo pateiktas vykdyti. Antstoliui nenustačius jokių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, vykdomasis raštas buvo priimtas ir pradėtas vykdyti. Priėmus vykdyti minėtą dokumentą, pareiškėjai buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, kuriuo įspėta, kad, neįvykdžius dokumente nurodytų veiksmų per antstolio nustatytą terminą, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Pareiškėja mano, kad antstolis turėjo savo patvarkymu atsisakyti priimti vykdyti išieškotojo pateiktą vykdomąjį raštą, todėl pradėti vykdymo veiksmai - raginimas įvykdyti sprendimą ir siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas - yra visiškai nepagrįsti. Pareiškėjos skola išieškotojui kildinama iš laidavimo sutarties, kuria pareiškėja įsipareigojo atsakyti UAB „Nidulus“ (šiuo metu - BUAB „Sulestina“) kreditoriui (išieškotojui), jeigu UAB „Nidulus“ neįvykdys savo prievolės pagal kreditavimo sutartį Nr. PS/1578/002, pasirašytą 2007-09-13 tarp UAB „Nidulus“ ir išieškotojo. Tačiau UAB „Nidulus“ prievolė kreditoriui (išieškotojui) yra užtikrinta UAB „Nidulus“ nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu (2008-02-19 hipotekos lakštas Nr. 02120080002823, 2007-09-18 hipotekos lakštas Nr. 02120070015582). Atsižvelgiant į tai, kad išieškotojas yra hipotekos kreditorius, kuriam yra įkeistas UAB „Nidulus“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, pirmiausia turėtų būti išieškoma iš įkeisto turto, ir tik po to, jeigu minėto turto neužtektų išieškotojo reikalavimams patenkinti - iš kito turto (pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, kilnojamojo turto, nekilnojamojo turto ir t.t.) CPK nustatyta tvarka. Antstolis, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Nidulus“ prievolė kreditoriui (išieškotojui) užtikrinta UAB „Nidulus“ nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu, bei neturint jokių įrodymų, kad išieškotojas realizavo įkeistą turtą ir gautos sumos nepakanka išieškotojo reikalavimams patenkinti - turėjo atsisakyti priimti vykdyti išieškotojo pateiktą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos.

5Kauno m. apylinkės teismas 2010-06-04 nutartimi (b. l. 39-41) pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nurodė, jog pareiškėjos skundo teiginys, jog antstolis turėjo savo patvarkymu atsisakyti priimti vykdyti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, niekuo nepagrįstas. Pati pareiškėja skunde nurodė, jog būtent iš jos Kauno apygardos teismas 2009-06-17 sprendimu už akių priteisė skolą išieškotojui. Joks kitas skolininkas sprendime nenurodytas. Kaip matyti iš Liteko duomenų bazės, pareiškėja buvo padavusi pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris 2009-10-22 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2010-02-25 nutartimi atmetė pareiškėjos atskirąjį skundą. Taigi 2009-06-17 Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėjęs ir jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 646 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėjos nurodytos aplinkybės ir buvo nagrinėjamos peržiūrint sprendimą už akių. Teismas sutinka su antstolio atsiliepime nurodytu argumentu, jog antstoliui joks įstatymas nesuteikia teisės revizuoti kitų institucijų bei teisėsaugos įstaigų darbo bei tikrinti priimto sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo dokumento pagrįstumą. Nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad antstolis vykdymui pateiktą vykdomąjį raštą priėmė pagrįstai. Taigi pagrįstai atliko ir kitus pirminius vykdymo veiksmus.

6Pareiškėja atskiruoju skundu (b. l. 44-46) prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-04 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio atliktus vykdymo veiksmus, įpareigojant jį patvarkymu atsisakyti priimti vykdyti Kauno apygardos teismo 2010-03-16 vykdomąjį raštą Nr. 2-1609-230/2009 ir grąžinti jį išieškotojui.

7Pareiškėja nurodo, kad antstoliui atliekant vykdymo veiksmus buvo nesilaikyta CPK 664 str. numatytos išieškojimo iš skolininko (fizinio asmens) turto eilės. Pirmąja eile išieškoma iš hipotekos, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus naudai. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad išieškotojas yra hipotekos kreditorius, kuriam yra įkeistas UAB „Nidulus“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, pirmiausia turėjo būti išieškoma iš įkeisto turto ir tik po to, jeigu minėto turto neužtektų išieškotojo reikalavimams patenkinti - iš kito turto (pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, kilnojamojo turto, nekilnojamojo turto ir t. t.) CPK nustatyta tvarka. Tokią poziciją patvirtina ir teismų praktika. LAT 2008-09-30 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2008 pažymėjo: „Jei prievolė yra užtikrinta įkeitimu (hipoteka), tai skolininkui neįvykdžius tokios prievolės kreditorius įgyja teisę savo reikalavimus patenkinti iš įkeisto turto pirmiau už kitus kreditorius, ir tik tokiu atveju, jei pardavus įkeistą turtą gautos sumos nepakanka kreditoriaus reikalavimams patenkinti, jis gali reikalauti išieškojimo iš skolininko kito turto“. Taigi kreditoriaus teisė į reikalavimo patenkinimą bendra tvarka iš kito, t. y. neįkeisto turto, atsiranda tik tada, kai realizavus įkeistą turtą jo nepakanka reikalavimui patenkinti (LAT 2004-10-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-573/2004). Be to, LAT 2005-01-19 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-12/2005 nurodė, kad „hipotekos kreditorius skiriasi nuo kitų kreditorių tuo, kad reikalavimo patenkinimą gauna iš įkeisto turto, ir tik jeigu įkeistas turtas parduodamas už mažesnę kainą, nei būtina reikalavimui patenkinti, po to jis gali reikalauti išieškojimo iš kito skolininko turto bendra įstatymo nustatyta tvarka“. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Nidulus“ prievolė kreditoriui AB PAREX BANKUI užtikrinta UAB „Nidulus“ nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu, bei nesant jokių įrodymų, kad išieškotojas realizavo įkeistą turtą ir gautos sumos nepakako išieškotojo reikalavimams patenkinti, antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti išieškotojo pateiktą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos. Atitinkamai, yra pagrindas tenkinti skundą, pripažįstant antstolio veiksmus priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą ir imtis pirminių vykdomųjų veiksmų nepagrįstais bei juos panaikinant.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis prašo Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-04 nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodo, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, vadovaudamasis CPK 651 str. 1 d., patikrino, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti ir pradėti vykdyti. Antstolis, vadovaudamasis CPK 651 str. 2 d. nenustatė išvardintų aplinkybių, kurios trukdytų vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, todėl 2010-03-16 buvo priimtas ir pradėtas vykdyti Kauno apygardos teismo 2010-03-16 vykdomasis raštas Nr. 2-1609-230-2009 dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos trečiosios eilės išieškotojui (CPK 651 str. 3 d.). Antstolis teisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį raštą, nes vykdomojo rašto rezoliucinėje dalyje skolininkė nurodyta tik pareiškėja bei pažymėtina, kad pačiame vykdomajame rašte Nr. 2-1609-230/2009 nėra kalbama, kad pareiškėjos skola kildinama iš laidavimo sutarties, kuria ji įsipareigojo atsakyti UAB „Nidulus“ kreditoriui, jeigu UAB „Nidulus“- neįvykdys savo prievolės pagal kreditavimo sutartį. Pažymėtina, kad antstoliui joks įstatymas nesuteikia teisės revizuoti kitų institucijų bei teisėsaugos įstaigų darbo bei tikrinti priimto sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo dokumento pagrįstumo. Tik įsiteisėjus teismo sprendimui teismas išduoda vykdomąjį raštą, kuriuo remiantis atliekami priverstinio teismo sprendimo vykdymo veiksmai. Taip pat pažymėtina, kad antstolis neturi įgaliojimų tikrinti teismų priimtų sprendimų ir jų pagrindais išduotų vykdomųjų raštų pagrįstumo. Kiti argumentai ir motyvai, kurie susiję su apeliantės skundu dėl antstolio veiksmų, yra išdėstyti pirmos instancijos teismui pateiktame 2010-04-21 atsiliepime.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338, 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo 2010-06-04 nutartis atmesti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų yra teisėta ir pagrįsta, ir ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (337 str. 1 p.).

12Byloje nustatyta, kad išieškotojas (bankas) 2007-09-13 su kredito gavėju UAB „Nidulus“ sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią suteikė minėtai įmonei 3 100 000 Lt dydžio kreditą (2008-02-15 šalių susitarimu kreditavimo sutarties kredito valiuta pakeista iš litų į eurus), kurį kredito gavėja turėjo grąžinti iki 2010-09-12. Kredito gavėjo prievolės įvykdymas buvo užtikrintas hipoteka, be to, pareiškėja 2007-09-17 laidavimo sutartimi įsipareigojo, kaip solidari skolininkė, atsakyti išieškotojui (Bankui) visu jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu kredito gavėja UAB „Nidulus“ neįvykdys savo įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį. Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimų pagal minėtą kreditavimo sutartį išieškotojas nutraukė šią sutartį ir kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš pareiškėjos (laiduotojos). Įsiteisėjusio Kauno apygardos teismo 2009-06-17 sprendimo už akių pagrindu (b. l. 7-9) buvo išduotas 2010-03-16 vykdomasis raštas Nr. 2-1609-230/2009 (b. l. 27), kuriuo reikalaujama priteisti iš pareiškėjos 617 154,77 EUR skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25 309,12 Lt žyminį mokestį. Išieškotojas minėtą dokumentą pateikė vykdymui antstoliui Robertui Vaitkevičiui, kuris 2010-09-29 patvarkymu jį priėmė ir pradėjo vykdymo procesą (651 str.) (b. l. 13). 2010-03-26 antstolis priėmė raginimą įvykdyti sprendimą bei siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (CPK 655, 656 str., b. l. 11, 12), apie tai informavo pareiškėją (b. l. 10). Pareiškėja skundžia antstolio veiksmus, prašydama panaikinti antstolio atliktus vykdymo veiksmus, įpareigojant jį patvarkymu atsisakyti priimti vykdyti Kauno apygardos teismo 2010-03-16 vykdomąjį raštą Nr. 2-1609-230/2009 ir grąžinti jį išieškotojui, nurodydama, jog antstolis atliekant vykdymo veiksmus, nesilaikė CPK 664 str. numatytos išieškojimo iš skolininko (fizinio asmens) turto eilės: pirmąja eile išieškoti iš hipotekos, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus naudai, todėl atsižvelgiant į tai, jog UAB „Nidulus“ prievolė išieškotojui (kreditoriui) užtikrinta UAB „Nidulus“ nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu, pirmiausiai turėjo būti išieškoma iš įkeisto turto, ir tik po to, jeigu minėto turto neužtektų išieškotojo reikalavimams patenkinti iš kito turto (pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, kilnojamojo turto, nekilnojamojo turto ir t.t.) CPK nustatyta tvarka; nesant jokių įrodymų, kad išieškotojas realizavo įkeistą turtą ir gautos sumos nepakako išieškotojo reikalavimams patenkinti, antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos (laiduotojos).

13Kaip jau minėta, apeliantė 2007-09-17 laidavimo sutartimi įsipareigojo, kaip solidari bendraskolė, atsakyti išieškotojui (bankui) visu jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu kredito gavėja UAB „Nidulus“ neįvykdys savo įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį. CK 6.81 str. nustato, kad kai prievolė neįvykdyta, tai skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Pareiškėja pagal laidavimo sutartį, turi solidariąją prievolę kreditoriui (bankui) su kredito gavėja UAB „Nidulus“. Kai skolininkų pareiga yra solidari, kaip yra šiuo atveju, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidarūs bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 3, 4, 6 d.). Dėl to nėra pažeidžiami nei skolininkės UAB „Nidulus“, o taip pat ir laiduotojos (pareiškėjos) interesai, nes jie atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai kreditoriui (išieškotojui), kuris negali praturtėti jų sąskaita. Be to, tarp skolininko ir laiduotojo yra atgręžtinio reikalavimo teisė (CK 6.81., 6.83 str. 1 d.), t. y. įvykdžius prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę.

14Atkreiptinas dėmesys, jos pareiškėja atskirajame skunde nurodytus argumentus grįsdama teismų praktika, ją taiko netinkamai, kaip ir netinkamai vadovaujasi CPK 664 str., nes tiek pareiškėjos nurodytose LAT nutartyse (2008-09-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-435/2008; 2004-10-27 nutartis c. b. 3K-3-573/2004; 2005-01-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-12/2005), tiek nurodytame straipsnyje yra aptartas išieškojimas tvarka būtent iš skolininko.

15Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija, konstatavusi, jog antstolis vykdydamas vykdomąjį dokumentą įstatymų nuostatų nepažeidė, atskirąjį skundą atmesta ir pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

18atskirąjį skundą atmesti. Kauno m. apylinkės teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai