Byla e2-7381-1070/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Ainava“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Mechel Nemunas“ 6151,16 Eur skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 341,25 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Teismas konstatuoja:

5ieškovės reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini visiškai dokumentinio proceso tvarka.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2013 m. balandžio 18 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 10693-S/2013-35 (toliau – Sutartis) (el. b. l. 5-8). Sutartimi ieškovė (paslaugų teikėja) įsipareigojo atlikti atsakovės (klientės) energetinio, mechaninio, vielos cecho, vinių cecho, garažo padalinių ir teritorijos, esančių ( - ), valymą, o atsakovė įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1 punktas). 2015 m. liepos 1 d., 2016 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d. šalys pasirašė Sutarties pakeitimus, keisdamos valymo paslaugų kainą (el. b. l. 9, 10, 11).

72017 m. gruodžio 22 d. ieškovė už atliktus nuolatinio valymo darbus bei kilimėlių keitimą išrašė atsakovei 6151,16 Eur PVM sąskaitą faktūrą Nr. AKA0027520, kurią nurodė apmokėti iki 2018 m. sausio 21 d. (el. b. l. 12). Ieškovė informavo atsakovę apie sąskaitos-faktūros Nr. AKA0027520 išrašymą 2017 m. gruodžio 22 d. elektroniniu laišku. Atsakovė apie PVM sąskaitos faktūros gavimą ieškovę informavo elektroniniu paštu 2018 m. sausio 3 d. (el. b. l. 13). Ieškovė 2018 m. vasario 6 d. išsiuntė atsakovei Raštą Nr. 1, kuriuo informavo apie susidariusį 6151,16 Eur įsiskolinimą už valymo paslaugas pagal šalių sudarytą Sutartį ir vėlesnius jos pakeitimus (el. b. l. 14). Raštą dėl susidariusio įsiskolinimo atsakovė gavo 2018 m. vasario 6 d. elektroniniu paštu (el. b. l. 15).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Įvertinus ieškovės nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškovė, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 6151,16 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.716 straipsnis, 6.720 straipsnis).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos tenkintinas.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1-2 dalimis, iš atsakovės ieškovei priteistinas 69 Eur žyminis mokestis (el. b. l. 4; CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis) ir 272,25 Eur išlaidų už advokato paslaugas atlyginimas (el. b. l. 16-18, CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso 341,25 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“, juridinio asmens kodas 123875414, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“, juridinio asmens kodas 111790066, 6151,16 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 16 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6151,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. vasario 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 341,25 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt vieno euro 25 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

14Atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo jai dienos teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei jos prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

15Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai