Byla e2-35732-994/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovei O. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Žirmūnų būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės O. V. 429,12 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio Žirmūnų g. 94, Vilnius, savininkams. Atsakovas nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ). Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui proporcingai savo nuosavybės teise valdomo turto daliai. Atsakovas už suteiktas paslaugas nuo 2015-08-01 iki 2017-05-31 nėra sumokėjęs 429,12 Eur užmokesčio.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, išsiuntus procesinius dokumentus atsakovei jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Žirmūnų g. 94-93, Vilnius. Atsakovės darbo vieta nežinoma. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio Žirmūnų g. 94, Vilnius, savininkams. Pagal 2016-12-16 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovė nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ) (e. b. l. 4-5). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovė už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui yra skolingas 429,12 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2015-08-01 iki 2017-05-31 (e. b. l. 7).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Buto savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (CK 4.82 str. 3 d., 4 d., 4.84 str. 9 d.). Duomenų, jog atsakovė būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nėra sumokėjusi susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovės prašoma priteisti 429,12 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur užmokestis už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, išrašą ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 60 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 76,71 Eur. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovės priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 10 p., 93 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str. 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žirmūnų būstas“, įm. kodas 121483222, iš atsakovės O. V., a. k. ( - ) 429,12 Eur (keturių šimtų dvidešimt devynių eurų 12 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (429,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 76,71 Eur (septyniasdešimt šešių eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai