Byla 2A-60/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui administratoriui Pranui Samoškai, atsakovui A. G. , atstovei advokatei Stanislavai Jorudienei, atsakovo A. Stonio įmonės atstovui advokatui Albertui Valiui, trečiajam asmeniui M. Š. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo LUAB „Baltijos langai“ ir atsakovų Povilo ir A. G. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-243-370/2007 pagal ieškovo LUAB „Baltijos langai“ ieškinį atsakovams P. G., P. G., A. G. , A.Stonio įmonei, ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“, VĮ Registrų centrui (Tauragės filialui), tretieji asmenys AB Turto bankas, Šilutės r. 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė, Teisingumo ministerija, O. K. , dėl nuosavybės teisių gynimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, nuostolių atlyginimo ir atsakovų P. G., ir A. G. priešieškinį ieškovei likviduojamai UAB „Baltijos langai“, P. G., A.Stonio įmonei, Šilutės r. ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“, VĮ Registrų centro Tauragės filialui, Šilutės r. savivaldybei, I. L. , O. K. , O. K. individualiai įmonei „Žiedas“, tretieji asmenys AB Turto bankas, Šilutės r. 1-ojo notarų biuro notarė Albina Radavičienė, Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notarė Aldona Kundrotienė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, dėl liudijimo, dovanojimo sutarties, pardavimo be varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas LUAB „Baltijos langai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 1994 m. gegužės 16 d. ŽŪB “Benininkų mechaninės dirbtuvės” protokolą, 1994 m. gegužės 16 d. turto perdavimo aktą, 1997 m. gruodžio 30 d. ir 1998 m. kovo 31 d. dovanojimo sutarčių dalis, kuriomis padovanotas pastatas – sandėlys, esantis Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kaime. Ieškovas nurodė, kad 2001 m. gruodžio 4 d. pardavimo be varžytynių akto pagrindu už 7100 Lt nupirko pastatą – sandėlį, esantį Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kaime, ir įregistravo Nekilnojamojo turto registre. 2002 m. balandžio mėnesį pastebėjo, jog sandėlį ardo atsakovai. A. G. paaiškino, kad veikia sandėlio savininko vardu, o A.Stonys - ir turėdamas architekto leidimą griauti statinį. Atsakovai G. paaiškino, kad ginčo pastatą jie įsigijo iš žemės ūkio bendrovės „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ už pajus pagal 1994 05 16 protokolą ir 1994 05 16 turto perdavimo aktą, šį turtą tinkamai įregistravo, atliko dovanojimo sandorius. Ieškovas prašė sandorius pripažinti negaliojančiais pagal galiojusio LR CK 47 str., nes atsakovė UAB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ už pajus perdavė turtą, kurio pati neturėjo. Neįgijusi nuosavybės įstatymų nustatyta tvarka, neturėjo teisės jos perleisti G., o šie - padovanoti. Atsakovai pradėję griauti pastatą padarė ieškovui 350 000 Lt nuostolių.

4Priešieškiniu atsakovai Povilas ir A. G. prašė pripažinti negaliojančiais 1993 m. sausio mėn. pabaigos aukciono protokolą, 1993 m. vasario 12 d. Nuosavybės teisės liudijimą, 1993 m. vasario mėnesio priėmimo – perdavimo aktą dalyje dėl O. K. privatinės nuosavybės teise priklausančio perdavimo nebaigto statyti Kislovodsko tipo garažo, 1995 m. vasario 7 d. Šilutės rajono valdytojo potvarkį Nr. 50, 1995 m. vasario 10 d. sutartį reg. Nr. 1256 ir 2001 m. gruodžio 4 d. turto pardavimo be varžytinių aktą. Atsakovai nurodė, kad kilo ginčas dėl to paties pastato, t.y. sandėlio, kuris dokumentuose yra skirtingai pažymėtas. Jie pastatą įgijo iš žemės ūkio bendrovės už pajus. Bendrovė šį pastatą buvo perėmusi iš tuo metu likviduojamo Pagėgių valstybinio ūkio. Pastatas buvo visų perimtų mechaninių dirbtuvių teritorijoje. Ieškovo nurodyti sandėlio techniniai duomenys neatitinka iš tikrųjų esančio sandėlio techninių duomenų, nes jie nurodo, kad pastatas, plane žymimas indeksu 1 F1g, -888,04 kv.m ploto, o jų turimi inventoriniai duomenys atitinka faktinius pastato duomenis, t.y. pastatas žymimas 5F1g, plotas -971,6 kv. m. Atsakovai mano, kad ieškovas nuosavybės teisės į pastatą neįgijo teisėtu pagrindu, nes jau buvo registruotos atsakovų nuosavybės teisės.

5Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, o priešieškinį atmetė. Teismas pripažino negaliojančiais ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ 1994 m. gegužės 16 d. protokolą ir 1994 m. gegužės 16 d. priėmimo - perdavimo akto dalį, kuria atsakovams A. G. ir P. G., už pajus perduotas 971,6 kv. m ploto metalinis sandėlis, 1997 m. gruodžio 30 d. dovanojimo sutarties, reg. Nr. 9378, dalį, kuria A. G. padovanojo P. G. , gim. 1951 m. jam priklausančią dalį - 963,87 kv. proto karkasinį sandėlį, plane pažymėtą F1g, ir 1998 m. kovo 31 d. dovanojimo sutarties, reg. Nr. 2127, dalį, kuria P. G., padovanojo P. G. , 963,87 kv. m ploto metalinį karkasinį sandėlį, plane pažymėtą indeksu 5F1g, ir panaikinti, viešame registre įregistruotą juridinį faktą apie nekilnojamąjį daiktą-pastatą-sandėlį, esantį Šilutės r., Benininkų k., kurio valdytoju nurodytas P. G. , gim. 1923 m., bei ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, kad iš esmės ginčas vyksta dėl to paties pastato, todėl atsižvelgus į paskirtos byloje pastato identifikavimo ekspertizės išvadą ir į faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, kad iš tikrųjų ginčo objektas-pastatas yra Kislovodsko tipo statybos sandėlis. Teismas manė, kad yra pakankamas pagrindas ginti ieškovo, kaip turtinių teisių perėmėjo, teises, nes iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad pirmasis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka įgijo daiktines teises į ginčo pastatą buvo O. K. , kuri atlygintinio sandorio būdu (aukciono keliu) ir Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymo ir Privatizuojamojo žemės ūkio įmonių turto nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1991 10 12 nutarimu Nr. 420, 31 d., pagrindu įsigijo ginčo turtą ir juo toliau visapusiškai disponavo, valdė ir naudojo, o vėliau ir teisėtai perleido kitiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka. Tokia išvada darytina dėl to, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kokia tvarka ir kuriuo laikotarpiu buvusio Pagėgių valstybinio ūkio turto dalis buvo perduodama besikuriančiai žemės ūkio bendrovei „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ ir Pagėgių agrarinei reformos tarnybai. Atsakovai G. neįrodė, kad pagal 1992 04 14 priėmimo perdavimo aktą žemės ūkio bendrovei perduotas mechanizacijos kiemas apėmė ir ginčo sandėlį, nes 1992 10 10 Pagėgių valstybinis ūkis atskiru priėmimo - perdavimo aktu perdavė agrarinei tarnybai individualizuotą daiktą - Kislovodsko tipo sandėlį, kurį aukciono metu įgijo O. K. Atsakovai G. nebuvo bendrovės steigėjai ar įstatymų nustatyta tvarka įstoję į besikuriančią žemės ūkio bendrovę, todėl negalėjo už pajus įgyti turto, kurio bendrovė neturėjo. O. K. visiškai atsiskaitė už nupirktą turtą, todėl jai turtas 1993 02 12 faktiškai buvo perduotas ir išduotas nuosavybės liudijimas. Teismas nurodė, jog kadangi atsakovai G. ginčo objekto įgijimo nuosavybės teise pagrindo teisėtumo neįrodė, todėl visi ieškovo reikalavimai, susiję su ginčo pastatu, kuris viešame registre identifikuojamas kaip 5F1 g, tenkintini, pripažįstant negaliojančiais ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ 1994 05 16 protokolą ir 1994 05 16 priėmimo- perdavimo akto dalį, kuriais atsakovams A. G. ir P. G. , perduotas ginčo objektas, bei vėlesnių 1997 12 30 ir 1998 03 31 dovanojimo sandorių dalys. Teismas taip pat nurodė, kad kadangi pirminis sandoris neatitiko įstatymo reikalavimų, o vėlesni sandoriai neatlygintinio ir formalaus pobūdžio ir tarp tų pačių šalių, tai restitucijos taikyti nėra pagrindo.Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovai žinojo apie tai, jog ieškovas įsigijo pastatą, buvo nesąžiningi ir suinteresuoti sugadinti ir sužaloti turtą. Atsakovai turto ardymo darbus pradėjo turėdami 2002 04 15 įstatymo nustatyta tvarka išduotą atitinkamų institucijų leidimą, todėl, teismo nuomone, taip pat yra pagrindas ieškovui iš atsakovų reikalauti atlyginti tik tokius nuostolius, kurie maksimaliai leistų atkurti turto būklę iki buvusios padėties, nepažeistų šalių teisinės pusiausvyros, nesukeltų sunkių pasekmių ar dėl to ieškovas nepagrįstai praturtėtų bei atsižvelgiant į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Teismas manė, kad ieškovo pateikti įrodymai, jog atsakovai padarė jam 350 000 Lt nuostolių, vertintini kritiškai, nes ieškovas turtą įsigijo viešoje rinkoje priverstinio vykdymo metu parduodant turtą, jokių lėšų daugiau neinvestavo, todėl pripažintina atsakovo A. G. pozicija, kad galimas tik turto vertės, buvusios teisės pažeidimo dieną, atlyginimas pagal turto įsigijimo kainą, t.y. 7100 Lt.

6Apeliaciniu skundu ieškovas LUAB „Baltijos langai“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos 2007 m. vasario 20 d. sprendimo dalį dėl nuostolių atlyginimo ir priteisti iš atsakovų 350 000 Lt nuostolių atlyginimo. Apeliantas nurodo, kad teismas priėmė nepagrįstą sprendimą, nes nesivadovavo ekspertizės išvada, pagal kurią padarytų nuostolių suma sudaro 389 737 Lt, o šiai dienai reali padarytos žalos suma 500 000.

7Apeliaciniu skundu atsakovai prašo ieškovo ieškinį atmesti, Klaipėdos apygardos 2007 m. vasario 20 d. sprendimą panaikinti ir patenkinti atsakovų priešieškinį. Nurodo, kad:

81. Nesutinka su teismo išvada, kad jie nebūdami ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ nariais negalėjo nusipirkti pastato. Teismui atsakovai pateikė virš 150 atskirų sutarčių, pagal kurias nupirko iš atskirų asmenų ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ pajus.

92. P. G. vardu teisiškai registruoto pastato – sandėlio techniniai duomenys yra tokie patys, kaip yra natūroje esančio sandėlio. Todėl nekyla abejonių, kad minėtas sandėlis buvo perduotas atsakovams, kaip atsiskaitymas už pajus su ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ ir kuris buvo teisėtai įregistruotas.

103. Teismas nurodė, kad aukciono būdu O. K. įgijo atlygintinai ginčo sandėlį, tačiau teismas nepatikrino ar tinkamai buvo organizuotas aukcionas ir ar buvo pilnai atsiskaityta už turtą. Dokumentai paimti iš archyvo ir bylos medžiagoje esantys įrodymai, nepatvirtina, jog laiku ir pilnai yra atsiskaityta už aukcione pirktą nekilnojamąjį turtą. Be to, byloje nėra duomenų kokiu būdu O. K. turtas perėjo IĮ „Žiedas“. O. K. individuali įmonė ginčo turtą dovanojo atsakovei I. L. , tačiau toks sandoris buvo neįmanomas, nes natūroje tokio sandėlio įmonė neturėjo.

114. 2001 m. gruodžio 4 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas turi būti pripažintas negaliojančiu, nes šiame akte nurodytas sandėlis neatitinka ginčo sandėlio techniniams duomenims, be to į faktiškai natūroje esantį sandėlį nuosavybės teisė buvo įregistruota P. G. vardu.

125. Teismas nenurodė, kuo pasireiškė atsakovų kaltė, tačiau priteisė žalos atlyginimą. Atsakovai niekuomet nežinojo, kad padovanotas daiktas yra kito asmens nuosavybė ir turtu naudojosi kaip savu, todėl šiuo atveju nėra jokios kaltės dėl jo veiksmais padarytos žalos. O nesant kaltės atsakovų civilinė atsakomybė negalima.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos 2007 m. vasario 20 d. sprendimą panaikinti.

14ŽŪB „Benininkų mechaninių dirbtuvių“ nariai A. Ž. ir M. Ž. atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, o Klaipėdos apygardos 2007 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas. Atsakovų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

17Kaip jau minėta, byloje ginčas vyksta dėl to paties 961,04 m2 ploto pastato sandėlio, kuris ieškovo LUAB „Baltijos langai“ nuosavybės dokumentuose žymimas 1F1g, o atsakovų G. – 5F1g.

18Iš bylos medžiagos matyti, jog ginčo pastatą pirmoji įsigijo O. K. , kuri 1993 m. vasario mėnesio priėmimo – perdavimo aktu perėmė minėtą pastatą iš Pagėgių agarinės žemės reformos tarnybos kaip Kislovodsko tipo sandėlį ir turėjo 1993 m. vasario 12 d. išduotą nuosavybės liudijimą. Šį pastatą O. K. įsigijo aukciono būdu ir juo teisėtai naudojosi bei jį valdė. 2001 m. gruodžio 4 d. ieškovas UAB „Baltijos langai“ šį pastatą nupirko ir įregistravo VĮ Registrų centro Tauragės filiale (registracijos Nr. 50/106069).

19Nepagrįstas atsakovų apeliacinio skundo argumentas, kad O. K. ginčo pastatą įsigijo neteisėtai. Iš bylos medžiagos matyti, jog ginčo sandėlis buvo skirtas laikyti šiltnamiuose užaugintai produkcijai, todėl buvo aukciono būdu parduotas O. K. kartu su šiltnamių įrenginiais ir pastatais, nors ir buvo mechanizacijos kiemo teritorijoje. Byloje pateikti archyviniai dokumentai patvirtina, kad O. K. 1993 m. vasario 8 d. visiškai atsiskaitė už nupirktą turtą.

20Atsakovai nurodo, kad jie ginčo pastatą teisėtai nusipirko už žemės ūkio bendrovės „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ pajus, tačiau atsakovai nepateikė jokių duomenų, jog jie buvo bendrovės steigėjai arba įstatymų nustatyta tvarka įstoję į žemės ūkio bendrovę bei, kad galėjo už juos įsigyti bendrovės turtą. Be to, O. K. teisėtai įgijus turtą, bendrovė šio turto neturėjo. Kadangi atsakovai ginčo pastato įgijimo teisėtumo neįrodė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino negaliojančiais ŽŪB „Benininkų mechaninės dirbtuvės“ 1994 m. gegužės 16 d. protokolą ir 1994 m. gegužės 16 d. priėmimo – perdavimo akto dalį, kuriais atsakovams A. G. ir P. G. perduotas ginčo objektas, bei vėlesnių 1997 m. gruodžio 30 d. ir 1998 m. kovo 31 d. dovanojimo sandorių dalis.

21Ieškovas nurodo, kad atsakovai neturėdami teisės naudotis ginčo pastatu padarė jam žalos ir prašo priteisti iš atsakovų 350 000 Lt nuostolių atlyginimo.

22Iš bylos medžiagos matyti, jog ginčas tarp šalių kilo 2002 metų balandžio mėnesį, kuomet ieškovas pastebėjo, kad atsakovai G. ardo ginčo pastatą, motyvuodami tuo, jog yra pastato savininkai ir turi atitinkamų institucijų leidimą atlikti ardymo darbus.

23Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. Sprendžiant dėl žalos atlyginimo, būtina teisiškai įvertinti ir kvalifikuoti civilinių teisinių santykių subjektų veiksmus ir civilinės atsakomybės sąlygas – žalą, neteisėtus veiksmus, kaltę bei priežastinį ryšį.

24Viena iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų yra neteisėti veiksmai. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, jeigu atsakingo asmens elgesys yra neteisėtas. Jeigu asmens elgesys buvo teisėtas, civilinė atsakomybė neatsiranda.

25Kaip jau minėta, atsakovai turto ardymo darbus pradėjo turėdami įstatymo nustatyta tvarka 2002 m. balandžio 15 d. atitinkamų valstybės institucijų išduotą leidimą. Ieškovas savo nuosavybės teises į ginčo pastatą įregistravo 2002 m. balandžio 17 d., todėl darytina išvada, kad atsakovai nežinojo, jog ieškovas įregistravo savo nuosavybės teises į ginčo pastatą. Kadangi atsakovai manė, jog pastatas priklauso jiems, turėjo jo ardymui reikiamus leidimus, nežinojo, jog šis pastatas gali priklausyti kitiems asmenims, negalima teigti, jog atsakovų veiksmai buvo neteisėti.

26Teisėjų kolegija sutinka su atsakovų apeliacinio skundo argumentu, jog P. G. veiksmuose ardant ginčo pastatą nėra kaltės. Atsakovas P. G. ginčo pastatą gavo 1998 m. kovo 31 d. pagal dovanojimo sutartį ir pagrįstai manė, jog jis yra jo asmeninė nuosavybė. Kaip turto savininkas jis galėjo laisvai disponuoti turtu ir jį valdyti, todėl galėjo jį ardyti, parduoti ir t.t. Taigi, atsakovo P. G. veiksmuose nėra kaltės, todėl negali atsirasti ir civilinė atsakomybė dėl minėtų veiksmų.

27Nesant visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, teisėjų kolegija dėl ieškovo apeliacinio skundo motyvų, susijusių su teismo priteistos žalos dydžiu, nepasisako.

28Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš atsakovo P. G. nuostolių atlyginimą ieškovui, netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias civilinę atsakomybę, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. sprendimo dalis, kuria iš atsakovo P. G. priteista 7100 Lt nuostolių atlyginimo už sužalotą turtą LUAB „Baltijos langai“, naikintina, o likusi sprendimo dalis paliekama nepakeista.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. sprendimą iš dalies pakeisti:

31Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo P. G. priteista 7100 Lt nuostolių atlyginimo panaikinti ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

32Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas LUAB „Baltijos langai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Priešieškiniu atsakovai Povilas ir A. G. prašė pripažinti negaliojančiais... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį tenkino... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas LUAB „Baltijos langai“ prašo panaikinti... 7. Apeliaciniu skundu atsakovai prašo ieškovo ieškinį atmesti, Klaipėdos... 8. 1. Nesutinka su teismo išvada, kad jie nebūdami ŽŪB „Benininkų... 9. 2. P. G. vardu teisiškai registruoto pastato – sandėlio techniniai duomenys... 10. 3. Teismas nurodė, kad aukciono būdu O. K. įgijo atlygintinai ginčo... 11. 4. 2001 m. gruodžio 4 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas turi būti... 12. 5. Teismas nenurodė, kuo pasireiškė atsakovų kaltė, tačiau priteisė... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo ieškovo apeliacinį... 14. ŽŪB „Benininkų mechaninių dirbtuvių“ nariai A. Ž. ir M. Ž.... 15. Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas. Atsakovų apeliacinis skundas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis... 17. Kaip jau minėta, byloje ginčas vyksta dėl to paties 961,04 m2 ploto pastato... 18. Iš bylos medžiagos matyti, jog ginčo pastatą pirmoji įsigijo O. K. , kuri... 19. Nepagrįstas atsakovų apeliacinio skundo argumentas, kad O. K. ginčo pastatą... 20. Atsakovai nurodo, kad jie ginčo pastatą teisėtai nusipirko už žemės ūkio... 21. Ieškovas nurodo, kad atsakovai neturėdami teisės naudotis ginčo pastatu... 22. Iš bylos medžiagos matyti, jog ginčas tarp šalių kilo 2002 metų... 23. Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms:... 24. Viena iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų yra neteisėti veiksmai.... 25. Kaip jau minėta, atsakovai turto ardymo darbus pradėjo turėdami įstatymo... 26. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovų apeliacinio skundo argumentu, jog P. G.... 27. Nesant visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, teisėjų kolegija dėl... 28. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. sprendimą iš dalies... 31. Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo P. G. priteista 7100 Lt nuostolių... 32. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....