Byla e2-1715-837/2020
Dėl skolos priteisimo iš atsakovų V. K. ir D. S

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Arvydas Jasonas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Tomadas“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovų V. K. ir D. S..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo solidariai priteisti iš atsakovų 1125,30 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 25,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimų į ieškinį.

4Atsakovai buvo įpareigoti per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimus į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai deklaruotos gyvenamosios vietos adresais: atsakovui V. K. procesiniai dokumentai įteikti 2020 m. kovo 16 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis), atsakovui D. S. – 2020 m. kovo 18 d. (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Atsiliepimai į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikti, prašymai pratęsti nustatytą terminą negauti. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovai išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovai per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Tomadas“ su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (toliau – Panevėžio AVPK) 2016 m. gruodžio 2 d. sudarė priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų sutartį Nr. 50-ST2-140 dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono teritorijoje. Šios sutarties 1 priede nustatyti paslaugų įkainiai: kai teikiamos priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugos tais atvejais, kai už šias paslaugas turi susimokėti administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, įkainis su PVM yra 84,70 Eur, saugojimo vienos paros įkainis su PVM – 4,84 Eur. 2019 m. kovo 16 d. surašytas Priverstinio transporto priemonės nuvežimo aktas Nr. 50-ANR_T-156-2019, kuriuo Panevėžio AVPK vyriausiasis patrulis priėmė sprendimą priverstinai nuvežti transporto priemonę „Audi 100 Avant“, valstybinis Nr. ( - ) pažeidus Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14 punkto reikalavimus; nurodyta, kad apžiūrint transporto priemonę dalyvavo transporto priemonės savininkas (valdytojas) D. S.; transporto priemonė nuvežta ieškovės UAB „Tomadas“, adresu Elektronikos g. 80, P. P. AVPK 2019 m. gegužės 14 d. išdavė leidimą Nr. 50-ANR_LAT-82-2019 atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę „Audi 100 Avant“, valstybinis Nr. ( - ) leidime nurodoma, kad transporto priemonė grąžinama savininkui V. K.. Valstybės įmonės „Regitra“ 2019 m. birželio 12 d. duomenimis, transporto priemonės „Audi 100 Avant“, valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo (VIN) numeris ( - ), savininkas (valdytojas) – V. K.. Ieškovė 2019 m. birželio 13 d. ir 2019 m. liepos 31 d. pranešimais, adresuotais atsakovui V. K., pranešė, kad transporto priemonė „Audi 100 Avant“, valstybinis Nr. ( - ) buvo atgabenta saugojimui į UAB „Tomadas“ transporto priemonių saugojimo aikštelę, paprašė kuo skubiau atvykti, susimokėti skolą ir atsiimti automobilį. 2019 m. liepos 31 d. ir 2019 m. spalio 18 d. pranešimais apie transporto priemonės atsiėmimo ir įsiskolinimo apmokėjimo buvo informuotas ir D. S.. 2019 m. liepos 11 d. ieškovė, užklaususi Panevėžio AVPK, gavo atsakymą, kad automobilis yra grąžintinas; automobilio savininkas buvo nurodytas V. K., o asmuo, kuris vairavo transporto priemonę ir pažeidė KET nurodytas D. S.. Ieškovė nurodė, jog atsakovai į siųstus pranešimus neatsako ir į raginimus atsiimti automobilį bei apmokėti skolą nereaguoja. Ieškovės paskaičiavimais už priverstinio transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą ieškinio pateikimo dienai yra susidariusi 1125,30 Eur skola, iš kurios – 84,70 Eur už transporto priemonės nuvežimą ir 1040,60 Eur įsiskolinimas už transporto priemonės saugojimą nuo 2019 m. balandžio 26 d. priverstinio transporto priemonės nuvežimo iki kreipimosi į teismą 2019 m. lapkričio 26 d. Duomenų, kad atsakovai apmokėjo ieškovei už automobilio „Audi 100 Avant“, valstybinis Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymo užtikrinimas Civiliniame kodekse nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. To paties įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuriam suteikta teisė verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama transporto priemonei toliau važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET reikalavimus.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Atsakovas V. K., būdamas transporto priemonės savininku, ir atsakovas D. S., būdamas transporto priemonės valdytoju, neįvykdė pareigos atsiskaityti už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą, todėl ieškovei iš jų solidariai priteistina 1125,30 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 8 dalis).

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už teismo priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas, ieškovės naudai iš atsakovų solidariai priteistina 1125,30 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. lapkričio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinys tenkinamas, todėl ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – ieškovės sumokėtas 25,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

13Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš atsakovų V. K., a. k. ( - ) D. S., a. k. ( - ) 1125,30 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt penkių eurų ir 30 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1125,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis iš kiekvieno po 12,50 Eur (dvylikos eurų ir 50 ct) žyminio mokesčio – UAB „Tomadas“, juridinio asmens kodas 302308932, naudai.

17Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai