Byla Iv-2764-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su O. B. skundu,

Nustatė

2O. B. 2011-05-02 pateikė skundą, kuriuo prašo įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą išnagrinėti pateiktus 2010-07-19, 2011-03-29 ir 2011-03-29 skundus ir pareiškimus bei pateikti atsakymus apie jų nagrinėjimo rezultatus.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų) (ABTĮ 16 str. 2 d.).

5Seimo komitetų veiklą reglamentuoja Seimo statutas. Pagal Seimo statuto 21 str. 5 d. Seimas įstatymų projektams nagrinėti bei kitiems klausimams, Konstitucijos priskirtiems Seimo kompetencijai, rengti iš savo narių sudaro komitetus. Seimo komitetai dirba pagal komitetų pasitvirtintus planus, kurie turi būti suderinti su Seimo sesijos darbų programa. Šiuose planuose nurodomi atsakingi vykdytojai ir atlikimo terminai (Seimo statuto 48 str. 5 d.). Seimo statuto 48 str. 6 d. numato, kad komitetų veiklą koordinuoja Seimo Pirmininkas, Seimo valdyba pagal Seimo sesijų darbų programas ir komitetų darbo planus.

6Išanalizavus Seimo statuto nuostatas, darytina išvada, kad Seimo komitetų, kaip Seimo struktūrinių veiklos vienetų, sudaromų iš Seimo narių, veiklos tyrimas į teismo kompetenciją nepatenka, nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 2 d. nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo, Seimo narių veiklos. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti pagal ABTĮ 37 str. 1 d. 1 p.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

8atsisakyti priimti O. B. skundą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti O. B.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai