Byla B2-1949-510/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Dilerum sprendimai“, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto bylos iškėlimo akcinei bendrovei „Dilerum sprendimai“ klausimą

1

2Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, priėmęs pareiškėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Taurakelis“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Dilerum sprendimai“, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto bylos iškėlimo akcinei bendrovei „Dilerum sprendimai“ klausimą,

Nustatė

3

4Kauno apygardos teisme gautas pareiškėjo kreditoriaus UAB „Taurakelis“ pareiškimas, kuriame prašoma iškelti AB „Dilerum sprendimai“ bankroto bylą.

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš AB „Dilerum sprendimai“ balanso, sudaryto 2013 m. gegužės 3 d. (b. l. 28), matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė yra 22 612 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 29 052 225 Lt. Iš pateiktų kreditorių sąrašų matyti, kad bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudaro 29 050 794,94 Lt (b. l. 27). Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai žymiai viršija visą į balansą įrašyto turto vertę. Pareiškėjas kreditorius UAB „Taurakelis“ pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teismo 2013-01-28 įsakymu iš atsakovo priteista 104 207,66 Lt skola, 6 proc. dydžio metinės palūkanos, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo iki šiol (b. l. 4). Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas teigti, kad AB „Dilerum sprendimai“ yra nemoki, todėl jai iškeltina bankroto byla (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

9Pareiškėjas kreditorius UAB „Taurakelis“ administratoriumi siūlo skirti UAB Verslo administravimo centrą (b. l. 5). Pasiūlytas administratorius sutiko administruoti AB „Dilerum sprendimai“ (b. l. 16-20). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2013 m. birželio 11 d. raštas Nr. (6.20)A2-2064). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Todėl įmonės administratoriumi skiriama UAB Verslo administravimo centras.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

11Iškelti akcinei bendrovei „Dilerum sprendimai“, juridinio asmens kodas: 301741852, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 192, bankroto bylą ir paskirti jos administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę Verslo administravimo centrą, juridinio asmens kodas: 135103559, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 8 (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr.: B-JA045).

12Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Uždėti akcinės bendrovės „Dilerum sprendimai“, juridinio asmens kodas: 301741852, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 192, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad akcinės bendrovės „Dilerum sprendimai“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui ir turto arešto registro tvarkytojui.

16Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatytu terminu.

17Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai