Byla A2.9.-629-802/2016
Dėl laikytina, jog asmuo atsisako teisės būti išklausytam prieš teismą ir byla išnagrinėta asmeniui nedalyvaujant. Iš bylos medžiagos matyti, jog įvykdyto pažeidimo neginčija, bylos aplinkybės aiškios. Tyrimo metu asmenų tapatybes nustatė Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. Z., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 181 str. 1 d.,

Nustatė

22016-03-12 apie 16 val. 30 min. R. Z. savo namuose, esančiuose ( - ), girtavo (nustatytas 2,91 prom. girtumas) ir neužtikrino dviejų, tuo metu namuose buvusių, mažamečių vaikų S. Z., gim. ( - ), ir S. Z., gim. ( - ), priežiūros. Tokiais savo veiksmais R. Z. nepanaudojo motinos valdžios vaikų interesams užtikrinti ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d.

3R. Z., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l.5), todėl laikytina, jog asmuo atsisako teisės būti išklausytam prieš teismą ir byla išnagrinėta asmeniui nedalyvaujant. Iš bylos medžiagos matyti, jog įvykdyto pažeidimo neginčija, bylos aplinkybės aiškios. Tyrimo metu asmenų tapatybes nustatė Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai.

4Pažeidėjos kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d., įrodo byloje esanti rašytinė medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolas ROIK: 16056308923, kuriame aprašyta padaryta veika, ją padaręs asmuo (b.l.1-2), alkotesterio kvitas, iš kurio seka, kad pažeidimo nustatymo metu R. Z. buvo nustatytas 2,91 promilės girtumas (b.l.3), R. Z. paaiškinimas, kuriame nurodo, kad kitos dvi jos dukros tuo metu buvo pas senelius, o mažiausiomis mergaitėmis, jai esant neblaiviai, pasirūpino jos draugė (b.l.4), prašymas (b.l.5), šeimos aplankymo aktas, kuriame smulkiai aprašomos nustatyto pažeidimo aplinkybės, jį įvykdęs asmuo bei nurodomi patvarkymai (b.l.6), sutikimas, kuriuo pažeidėjos kaimynė sutiko prižiūrėti R. Z. dukras jų namuose iki 2016-03-14 (b.l.7), N. Z. dukterų gimimo liudijimų kopijos, iš kurių matyti, kad pažeidimo nustatymo metu namuose kartu buvusios mergaitės yra mažametės (b.l.8-11), asmens tapatybės kortelės kopija (b.l.12), išrašas apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus (b.1.13). Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir pažeidėjos kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

5R. Z. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, jog ji prisipažįsta dėl padaryto pažeidimo ir dėl jo nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

6Skiriant nuobaudą atsižvelgtina į padaryto administracinės teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę (galiojančių nuobaudų neturi, įstatymų laikosi, praeityje tik kartą bausta už administracinį teisės pažeidimą, tai traukiamo asmens asmenybę apibūdina teigiamai), į atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis ATPK 23 str., 30 str., teismas sprendžia, jog R. Z. skirtina ATPK 181 str. 1 d. sankcijoje numatyta nuobauda - įspėjimas. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

7Teismas, vadovaudamasis ATPK 23 str., 30 str., 181 str. 1 d., 224 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

8R. Z. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d., ir jai paskirti įspėjimą.

9Nutarimo kopiją siųsti Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, R. Z..

10Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai