Byla 2-2327-79/2011
Dėl draudimo išmokos dalies grąžinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „BTA“ apdrošinašas akciju sabiedriba, veikiančio Lietuvos Respublikoje per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovei S. C. dėl draudimo išmokos dalies grąžinimo,

Nustatė

2ieškovas „BTA“ akcinė draudimo bendrovė prašo priteisti iš atsakovės S. C. 257,04 Lt draudimo išmokos dalį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 67,00 Lt žyminį mokestį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau atsakovas per nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

3Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-04-15 „BTA“ akcinė draudimo bendrovė su atsakove S. C. sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 12 2123773, pagal kurią buvo apdrausta automobilio BMW 525, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dviejų mėnesių laikotarpiui (b.l. 14-15). 2009-05-20 eismo įvykio metu minėta transporto priemone, kurią vairavo dėl šio įvykio atsakingas kaltininkas B. C., buvo apgadintas kitas automobilis (b.l. 8-10). Ieškovas atlygino žalą dėl eismo įvykio ją patyrusiam trečiajam asmeniui, išmokėdamas 856,80 Lt draudimo išmoką (b.l. 11). Paaiškėjus draudėjo (atsakovo) nustatytos pareigos informuoti draudiką (ieškovą) apie padidėjusią draudimo sutartyje numatytą riziką (transporto priemonės valdytojo amžių) pažeidimo faktui, ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl padidėjusią riziką atitinkančios draudimo išmokos dalies grąžinimo (b.l. 6), tačiau atsakovas ieškovo reikalavimo neįvykdė iki šiol.

5Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 p. teigia: jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Remiantis Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 62.2 p., draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtos sumos dalį iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Šiuo atveju, įvertinus padidėjusią draudimo riziką pagal apdraustos transporto priemonės draudėjo ir eismo įvykio kaltininko amžiaus skirtumą, laikoma, kad draudėjo (ieškovo) rizika padidėjo 30 proc., todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 257,04 Lt išmokėtos draudimo išmokos dalis. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už priteistą 257,04 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-03-14 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 67,00 Lt žyminis mokestis, bei valstybei 1,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str., 88 str., 93 str.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 259 str., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

7ieškinį tenkinti visiškai.

8Priteisti iš atsakovės S. C., a.k. ( - ) ieškovui „BTA“ apdrošinašas akciju sabiedriba, veikiančiam Lietuvos Respublikoje per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, į.k. 300665654, 257,04 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt septnyių litų, 04 centų) draudimo išmokos dalį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 599,72 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-07 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 67,00 Lt (šešiasdešimt septynių litų) žyminį mokestį ir 323,62 Lt (trijų šimtų dvidešimt trijų litų, 62 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu.

9Priteisti į valstybės pajamas iš atsakovės S. C., a.k. ( - ) 1,65 Lt (vieno lito, 65 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), įmokos kodas 5660).

10Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d., nustatyta tvarka.

11Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai