Byla II-129-815/2011
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1308244-2 panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Editai Sakalinskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – J. Č., institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje – SĮ „Susisiekimo paslaugos“, atstovei – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisininkei Skirmantei Černeckytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. Č. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1308244-2 panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius L. B. 2010 m. lapkričio 3 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1308244-2 (toliau – ir protokolas Nr. 1308244-2) (b. l. 3, 7) J. Č., a. k. ( - ) dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 4 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo už tai, kad ji, J. Č., 2010 m. lapkričio 3 d. 21 val. 39 min. važiuodama autobusu Nr. 512, maršrutu Nr. 43, tarp stotelių „Reformatų“ ir „Jogailos“, Vilniuje, kontrolės metu nepateikė kontrolei jokio bilieto.

5Protokole Nr. 1308244-2 nurodyta, kad teisės pažeidimo faktą patvirtina liudininkė J. M..

62. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius L. B. 2010 m. lapkričio 3 d. priėmė nutarimą Nr. 1308244-2 (toliau – ir nutarimas Nr. 1308244-2) (b. l. 4, 7), kuriuo J. Č. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 142 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskyrė 80 Lt (aštuoniasdešimties litų) baudą.

73. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – J. Č. skunde (b. l. 1-2) prašo panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1308244-2 ir bylą nutraukti, pateikia tokius argumentus.

82010 m. lapkričio 3 d. 21 val. 30 min. ji „Reformatų“ stotelėje įlipo į autobusą, važiuojantį maršrutu Nr. 43, ir vairuotojui iš karto padavė 50 Lt kupiūrą, nes norėjo nusipirkti vienkartinį važiavimo miesto autobusu bilietą. Tačiau šis neturėjo grąžos, autobuso durys jau buvo uždarytos, ir autobusas pradėjo važiuoti.

9Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodė, kad, kitoje stotelėje („Jogailos“ stotelėje) įlipus SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriams, jiems nepavyko paaiškinti, kad jai buvo atsisakyta parduoti bilietą. J. Č., prieš įlipant į autobusą, t. y. apie 21 val. 30 min., negalėjo pasirūpinti bilietu, nes netoli stotelės spaudos kioskelis jau nebedirbo, galimybės išsikeisti 50 Lt kupiūros nebuvo, be to, jai važiuojant miesto autobusu kartą per du mėnesius nebuvo žinoma, kad neimamos tam tikro nominalo kupiūros (taip jai paaiškino SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriai). Dar daugiau, pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, jokiuose teisės aktuose nėra numatyta jokių atvejų apie tam tikro dydžio piniginių kupiūrų nepriėmimą/priėmimą.

10II

111. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – J. Č., remdamasi skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.

122. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje – SĮ „Susisiekimo paslaugos“, atstovė – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisininkė Skirmantė Černeckytė (2010 m. gruodžio 30 d. įgaliojimas Nr. 1615 (b. l. 25)) su skundu nesutiko, nurodė, kad J. Č. važiavo be bilieto, todėl turėtų būti traukiama administracinėn atsakomybėn.

133. Teismo posėdyje kalbėję liudytojai – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriai L. B. bei J. M. paaiškino, jog J. Č. 2010 m. lapkričio 3 d. 21 val. 39 min. važiuodama autobusu Nr. 512, maršrutu Nr. 43, tarp stotelių „Reformatų“ ir „Jogailos“, Vilniuje, kontrolės metu nepateikė kontrolei jokio bilieto. L. B. nurodė, kad jis nesiaiškino, kodėl J. Č. nepirko bilieto.

144. Teismo posėdyje kalbėjęs liudytojas – UAB „Vilniaus autobusai“ vairuotojas A. Ž. paaiškino, kad jis J. Č. nepardavė vienkartinio bilieto, nes neturėjo grąžos; kad leido važiuoti vieną stotelę, tada išlipti ir nusipirkti bilietą.

15Teismas

konstatuoja:

161. Byloje nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – J. Č. 2010 m. lapkričio 3 d. 21 val. 39 min. važiuodama autobusu Nr. 512, maršrutu Nr. 43, tarp stotelių „Reformatų“ ir „Jogailos“, Vilniuje, kontrolės metu nepateikė kontrolei jokio bilieto (žr. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. Nr. 1308244-2 (b. l. 3, 7), nutarimą Nr. 1308244-2 (b. l. 4, 7)).

17Pažymėtina, kad J. Č. administracinėn atsakomybėn patraukta pagal ATPK 142 straipsnio „Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi“ (2009 m. liepos 15 d. redakcija) 4 dalį, kurioje nustatyta, jog keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų (žr. nutarimą Nr. 1308244-2 (b. l. 4, 7)).

182. Šiame kontekste pažymėtina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – J. Č. paaiškinimais, taip pat liudytojų L. B., J. M. bei A. Ž. parodymais nustatyta, kad J. Č. iš tiesų važiavo be bilieto. To, kaip minėta, neneigia pati administracinėn atsakomybėn patraukta J. Č.. Vadinasi, šioje administracinio teisės pažeidimo byloje yra pagrįstai konstatuoti visi objektyvūs administracinio teisės pažeidimo požymiai.

193. Tačiau teismas pabrėžia, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-967 patvirtintų Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 5 punktą vairuotojas keleiviams parduoda bilietus tik autobusui arba troleibusui sustojus stotelėse, pagal 17 punktą – keleivis privalo įsigyti ir turėti bilietą prieš įlipdamas į autobusą ar troleibusą, jei nėra galimybės to padaryti, vienkartinį bilietą keleivis įsigyja iš vairuotojo toje pačioje stotelėje, kurioje jis įlipo, ir nedelsdamas jį pažymi. Vadinasi, keleivė – J. Č. pagal minėtą teisinį reguliavimą turėjo galimybę pirkti bilietą iš vairuotojo. Teismas sutinka su J. Č. pozicija, kad jokie teisės aktai, kurie įpareigotų būtent keleivius duoti smulkias kupiūras vairuotojams, negalioja.

20Dar daugiau, teismas pažymi tai, kad atsižvelgiant į visas aplinkybes, t. y. į tai, kad J. Č. važiavo vėlyvu laiku, todėl negalėjo nupirkti bilieto kioske, į tai, kad ji stengėsi pirkti bilietą iš vairuotojo, vairuotojas A. Ž. pasielgė proporcingai, humaniškai, teisėtai suteikdamas galimybę J. Č. pirkti bilietą kitoje stotelėje. Vadinasi, J. Č. kaltės nėra, o to SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriai nevertino.

214. Pagal ATPK 250 straipsnio „Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo teiseną negalimą“ (1992 m. gegužės 26 d. redakcija) 1 punktą administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Šiame nutarime konstatavus, kad J. Č. negali būti kaltinama tuo, jog nepirko transporto bilieto, konstatuotina ir tai, jog ji negali būti traukiama administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 142 straipsnio 4 dalį. Konstatuotina, jog J. Č. skundas tenkintinas ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1308244-2 naikintinas, o administracinio teisės pažeidimo byla J. Č., a. k. ( - ) atžvilgiu nutrauktina.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

23J. Č. skundą tenkinti.

24SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1308244-2 panaikinti, o administracinio teisės pažeidimo bylą J. Č., a. k. ( - ) atžvilgiu nutraukti.

25Nutarimas per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius L. B. 2010 m. lapkričio 3 d.... 5. Protokole Nr. 1308244-2 nurodyta, kad teisės pažeidimo faktą patvirtina... 6. 2. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius L. B. 2010 m. lapkričio 3 d.... 7. 3. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – J. Č. skunde (b. l. 1-2)... 8. 2010 m. lapkričio 3 d. 21 val. 30 min. ji „Reformatų“ stotelėje įlipo... 9. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodė, kad, kitoje stotelėje... 10. II... 11. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – J. Č.,... 12. 2. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės... 13. 3. Teismo posėdyje kalbėję liudytojai – SĮ „Susisiekimo paslaugos“... 14. 4. Teismo posėdyje kalbėjęs liudytojas – UAB „Vilniaus autobusai“... 15. Teismas... 16. 1. Byloje nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – J.... 17. Pažymėtina, kad J. Č. administracinėn atsakomybėn patraukta pagal ATPK 142... 18. 2. Šiame kontekste pažymėtina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto... 19. 3. Tačiau teismas pabrėžia, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 20. Dar daugiau, teismas pažymi tai, kad atsižvelgiant į visas aplinkybes, t. y.... 21. 4. Pagal ATPK 250 straipsnio „Aplinkybės, darančios administracinio teisės... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 23. J. Č. skundą tenkinti.... 24. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1308244-2... 25. Nutarimas per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...