Byla 2-2061-251/2013
Dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo teisėtu ir nuomojamo daikto grąžinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė,

2sekretoriaujant Rasai Jonaitienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Vižerana“ atstovams Ž. G. ir advokatui Rolandui Tamašauskui,

4atsakovo UAB „Stilsena“ atstovams V. M. ir advokatui Evaldui Onaičiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „Vižerana“ ieškinį atsakovui UAB „Stilsena“, trečiajam asmeniui G. B. dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo teisėtu ir nuomojamo daikto grąžinimo

6bei atsakovo UAB „Stilsena“ priešieškinį ieškovui UAB „Vižerana“, trečiajam asmeniui G. B. dėl pripažinimo neteisėtu nuomos sutarties nutraukimą ir įpareigojimo sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už suteitas komunalines paslaugas, ir

Nustatė

7ieškovas ieškiniu prašo pripažinti, kad UAB „Stilsena“ ir G. B. sudaryta 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su visais jos pakeitimais bei papildymais dėl esminių sutarties pažeidimų buvo teisėtai nutraukta prieš terminą neteismine tvarka UAB „Vižerana“ 2012-12-10 pranešimu bei nustatyti, kad negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-10, I-11, I-12, UAB „Stilsena“ privalo grąžinti UAB „Vižerana“. Nurodo, kad tarp atsakovo UAB „Stilsena“ ir buvusio savininko G. B. buvo sudaryta 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią išnuomotos negyvenamosios patalpos pastate, esančiame ( - ) Kadangi atsakovas nevykdė nuomos sutartyje nustatytų pareigų, sugadino ieškovo turtą, tuo padarydamas ieškovui nuostolius, kas buvo nustatyta 2012-05-28, 2012-06-12, 2012-10-01 antstolių surašytais faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais bei 2012-10-30 Statinio apžiūros aktu, buvęs savininkas G. B. 2012-09-01 pranešė UAB „Stilsena“ apie sutarties nutraukimą dėl esminio nuomos sutarties pažeidimo. 2012-10-17 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Vižerana“ įgijo nuosavybės teisę į patalpas, todėl sutinkamai su LR CK 6.494 str. 1 d. ieškovui perėjo nuomotojo teisės ir pareigos. Kadangi UAB „Stilsena“ nepripažino nuomos sutarties nutraukimo pagal buvusio G. B. pareiškimą, todėl ieškovas 2012-12-10 raštu pranešė atsakovui, kad po 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dėl esminių sutarties pažeidimų vienašališkai nutraukia 2002-10-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, nes pagal nuomos sutarties 7.1 punktą, atsakovas įsipareigojo tvarkingai ir tinkamai naudoti patalpas, laikyti jas geroje būklėje, laikytis priešgaisrinių, sanitarijos ir kitų su patalpų eksploatavimu susijusių taisyklių, pagal nuomos sutarties 6.4 punktą, atsakovas įsipareigojo sudaryti sutartis su avarinėmis tarnybomis dėl galimų avarijų patalpose likvidavimo, tačiau to nepadarė, ko pasėkoje 2012 m. gegužės birželio ir spalio mėnesiais buvo perpildytas nuotekų rezervuaras ir nuotekos užtvindė ir sugadino pastato sanitarinio mazgo ir ūkines patalpas. Dėl atsakovo padarytų 2002-10-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pažeidimų: ant stogo ir stogelio virš įėjimo į parduotuvę suvešėjo medžiai, kurių šaknys ardo denginių plokščių betoną ir skatina erozinos plitimą; neprižiūrimos - nevalomos prieduobės ir jose suvešėję medžiai; dėl persipilančių nuotekų iš surinkimo šulinių - neatstatomai sugadintos medinės grindys ir įdėtinės sienų detalės, sugadinta paviršių apdaila ir dušų patalpose rūsyje; vietinės buitinių nuotekų talpyklos neprižiūrimos ir nevalomos savalaikiai-šuliniuose nuotekų susikaupę aukščiau nutekamojo vamzdžio lygio, todėl vyksta atvirkštinis procesas-nuotekos vamzdynu pakyla į patalpas rūsyje; dėl persipilančių nuotekų iš surinkimo šulinių rūsio patalpose telkšo nuotekų dumblas, tvyro smarvė ir susidarė antisanitarinės sąlygos, nuotekos ir nuotekų dumblas subėgo ir susikaupė po vėdinamu rūsio grindų pogrindžiu. Atsakovo veiksmais ieškovui padaryta žala, todėl ieškovas patirs nuostolius dėl sugadinimų šalinimo, o sugadinimų nepašalinus, patalpos negalės būti naudojamos pagal savo paskirtį. Kadangi atsakovas su sutarties nutraukimu dėl esminio pažeidimo nesutiko, patalpų ieškovui negrąžino, todėl ieškovas teismo prašo pripažinti sutarties nutraukimą teisėtu ir nustatyti, kad atsakovas privalo grąžinti patalpas.

8Ieškovo UAB „Vižerana“ atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas teismo posėdžio metu palaikė ieškovo ieškinio reikalavimus, nurodydamas, kad ieškovas pagal 2012-10-17 pirkimo-pardavimo sutartį iš buvusio savininko-trečiojo asmens įsigijo nekilnojamąjį daiktą. Buvęs savininkas pagal 2002-10-04 metų nuomos sutartį išnuomavo dalį patalpų atsakovui. Ieškovas, pradėjęs valdyti įsigytą pastatą, pamatė, kad yra gadinamas turtas, padaryta žala pastatui, nes atsakovas naudojosi vandeniu, tačiau neišvežė nuotekų, todėl persipildė šulinėliai ir per kanalizacijos vamzdžius nuotekos pateko į patalpas bei užtvindė rūsį. Dėl apgadintų patalpų elementų, susikaupė dumblas rūsio patalpose. Tokie atsakovo veiksmai pažeidžia nuomos sutarties 7.1 punktą, kuriuo atsakovas buvo įsipareigojęs tinkamai laikyti patalpas. Atsakovas buvo įsipareigojęs sudaryti sutartį su avarinėmis tarnybomis dėl avarijų patalpose likvidavimo, tačiau tyčia nevykdo prievolės, neišsiveždamas savo išleistų nuotekų. Ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą, kad nutraukia sutartį po 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Kadangi atsakovas pranešė ieškovui, kad nelaiko savo veiksmais pažeidęs sutartį ir neketina imtis veiksmų, kad ištaisyti padėtį ieškovas, remdamasis CK 6.217 str. 1 d. 1-5 p. laikė, kad nuomos sutartis yra nutrūkusi vienašališku ieškovo, pareiškimu. Atsakovui šio vienašališko nutraukimo nepripažįstant, ieškovo atstovas prašo teismo pripažinti ieškovo teises ir įpareigoti atsakovą grąžinti patalpas ieškovui. Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovo priešieškinys neturėtų būti traktuojamos pagal CK 6.218 str. 1 d. ir 6.217 str. 1 d., 2 d., 3 d. Nuomotojas įspėjęs nuomininką, suėjus 30 dienų įspėjimo terminui, dar po 30 dienų sutartį gali nutraukti. Ieškovo atstovo nuomone, užlieta buvo tada, kada buvo pastebėtos pasekmės. Kada susikaupė nuotekos, atstovas duomenų neturi. Kai buvo užlietos patalpos, atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie pasekmes, kad yra užlietos patalpos. Remiantis 2012-12-10 pranešimu, atsakovas buvo įspėtas. Atsakovas turėjo 30 dienų terminą pasiūlyti kaip jis vykdys sutartį. Pačioje sutartyje ir įstatyme yra nurodytas 30 dienų terminas. Ieškovo atstovas neturi duomenų, kad UAB „Stilsena“ ištraukinėjo nuotekų rezervuarą per tą laiką, kai ieškovas įsigijo patalpas, tačiau iš pateiktų byloje dokumentų mato, kad ištraukinėjo nuotekas. Toms konstrukcijoms ir pastato elementams dalyje, kurią išsinuomavo UAB „Stilsena“, žala nėra padaryta, tačiau išnuomotų patalpų naudojimas yra susijęs su patalpų konstrukcijomis ir kitais pastato elementais. Pastato stogas yra statinio elementas, todėl atstovas pripažįsta, kad jei atsakovas naudojasi pirmu aukštu, už antrą aukštą, stogą atsako savininkas. Neaišku nuo kada ant stogo auga medis. Yra sudaryta sutartis dėl nuomos, kurioje paminėta, kad turėtų būti sudaromos komunalinės sutartys, tačiau jų turinys neapibrėžtas, todėl ieškovo atstovas mano, kad ieškovas neprivalo papildomai sudarinėti sutarčių dėl komunalinių paslaugų, nes ankstesnės sutartys Registrų centre neįregistruotos. Atsakovas turėjo galimybę po įspėjimo, per 30 dienų pasiūlyti tinkamą sutarties vykdymo būdą, tai yra nurodyti, ką jis jau yra atlikęs, ar pasiūlyti pakeisti sutarties sąlygas, nurodyti kitus sutarties įvykdymo būdus, tačiau to nepadarė, todėl ieškovo atstovas mano, kad 2002-10-04 sutartis, remiantis sutarties 7.1 ir 6.4 punktais, nutraukta teisėtai ir prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

9Ieškovo UAB „Vižerana“ atstovas Ž. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad perkant pastatą, buvo pateikta buvusio savininko trečiojo asmens G. B. pranešimo kopija UAB „Stilsenai“ apie nuomos sutarties nutraukimą, nes G. B. su antstolio pagalba du kartus buvo užfiksavęs šulinėlio nuotekų neišvežimo faktą. Nusipirkus pastatą, buvo užfiksuotas trečias patalpų užliejimo atvejis. Siekiant išvengti pakartotinio patalpų užliejimo, nutarta neduoti laiko nuomininkui pasitaisyti. Nuomininkas sudarė sutartį su komunaliniu ūkiu, tik po to, kai buvo pakviestas antstolis ir, kai gavo pranešimą. Tai vertinama, kaip piktybiškas nenoras vykdyti nuomininko pareigas. Ieškovo atstovas Ž. G. posėdyje nurodė, kad 2012-10-12 perkant patalpas, jas apžiūrėjo tik vizualiai ir matė medį ant stogo, o 2012-10-18 šulinėlyje buvo kažkiek nuotekų, bet taip turi būti. Pastato dalis nupirkta su viena registruota nuomos sutartimi, 2012-10-12 pirkimo-pardavimo sutartyje notaras įrašė, kad nuomos sutartis galioja iki 2022 metų. Yra dar kitos pastato dalies savininkas, su kuriuo nėra sudarytas susitarimas dėl bendro komunikacijų naudojimo. Ar kanalizacijos nuotekų duobe naudojasi pastato bendrasavininkis-vaistinė, bei kaip ir kur veža nuotekas bendrasavininkas, ieškovo atstovas nežino. Šiuo metu, pradėjus tvarkyti apleistą kiemą pastebėta, kad yra antras šulinėlis, kuris teoriškai, gali būti antrojo bendrasavininko. Konstatuojamos faktinės aplinkybės, kad iš viso yra trys šulinėliai, tačiau atstovas nurodo, kad nematė trečio šulinėlio. Nežinoma ar bendrasavininkas turi atskirą šulinėlį ir ar šulinėliai tarpusavyje sujungti. Nors atsakovas nurodo, kad nuotekų išveža daugiau negu išnaudoja vandens, tačiau nėra žinomas rezervuaro dydis, todėl galimai neišvežtos praėjusio laikotarpio pasekmes. Patalpos buvo užlietos ne iš nuomotojo nuomojamų patalpų, bet iš kanalizacijos, kuria naudojasi nuomininkas. Vaistinė yra taip pat pirmame aukšte, tik kitame gale. Nei vaistinė, nei UAB „Stilsena“ rūsio neturi. Ieškovo atstovas nepamena sutarties punkto, pagal kurį nuomininkas būtų įsipareigojęs prižiūrėti šulinėlius ir iš dalies sutinka, kad negali įrodyti to, kad atsakovas užliejo patalpas. Tačiau yra įsitikinęs, kad nuomininkas padarė esminių sutarties pažeidimų, todėl ieškovas pagrįstai 2012-12-10 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl vienašališkai nutraukiamos nuomos sutarties.

10Atsakovas UAB „Stilsena“ pateiktu priešieškiniu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu 2002-10-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą, įpareigoti ieškovą UAB „Vižerana“ užtikrinti komunalinių paslaugų tiekimą nuomojamos patalpoms ir įpareigoti UAB „Vižerana“ sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje nurodoma, kad atsakovas jokio esminio sutarties pažeidimo nepadarė ir ieškovo (nuomotojo UAB „Vižerana“) interesų nepažeidė, todėl ieškovas 2012-12-10 pranešimu neteisėtai nutraukė 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. 2002-10-04 atsakovas su buvusiu savininku trečiuoju asmeniu G. B. pasirašė ilgalaikę Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį iki 2022-11-01, pagal kurią UAB „Stilsena“ išsinuomojo patalpas - 408,85 kv. m., esančias pastate, esančiame ( - ), pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais I-1, I-2, I-4, I-5, I-6, I-7, I-10, I-11, I-12, kuriose atidarė maisto prekių parduotuvę „TAU“. Atsakovas, kaip nuomininkas, visus įsipareigojimus, numatytus nuomos sutartyje vykdė tinkamai ir laiku. Nuomos sutartis galioja daugiau kaip 10 metų ir, ankstesniu laikotarpiu, buvęs patalpų savininkas G. B., pagal nuomos sutarties 6.7 p., užtikrino komunalinių paslaugų (elektros, vandens, kanalizacijos ir t. t.) tiekimą, bei virš 10 metų rūpinosi nuotekų išvežimu ir iš visam pastatui priklausančios vietinės kanalizacijos, kuria naudojasi visi pastate esantys subjektai, buvo pasirašyta komunalinių paslaugų tiekimo sutartis. Kadangi 2002-04-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis įregistruota viešame registre ir jos galiojimo termino pabaiga – 2022-11-01, todėl šalių prisiimti įsipareigojimai pagal nuomos sutartį išlieka ir naujajam savininkui - šiuo atveju UAB „Vižerana“ (LR CK 6.494 str. l d.), kuris ir turi užtikrinti, kad komunalines paslaugas tiekiančios organizacijos užtikrintų paslaugų tiekimą į nuomojamas patalpas, tame tarpe ir nuotekų išvežimą. Tačiau nuo 2012 gegužės m. buvęs savininkas G. B. ir naujasis patalpų savininkas – UAB „Vižerana“ nesilaiko nuomos sutarties ir neužtikrina komunalinių paslaugų tiekimo, todėl atsakovas 2012-06-01 buvo priverstas kreiptis į UAB „Kelmės vandenys“, kur pats užsakė išvežti susikaupusias nuotekas iš vietinės kanalizacijos duobės, o nuomotojui pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Tačiau nuomotojui ir toliau nevykdant sutarties dėl susikaupusių nuotekų išvežimo, atsakovas pats su UAB „Kelmės vandenys“ pasirašė - skystų atliekų išvežimo 2012-07-01 sutartį Nr. B8-31, pagal kurią yra išvežamos susikaupusios nuotekos. Atsakovas UAB „Stilsena“ siekdamas užtikrinti normalų patalpų funkcionavimą bei, kad nesusidarytų antisanitarinės sąlygos, yra priverstas išvežti daugiau nuotekų, negu sunaudoja vandens. Tiek buvęs nuomotojas G. B., tiek naujasis nuomotojas ieškovas UAB „Vižerana“ vengė bendravimo ir į pateiktus raštus atsakovui neatsakė, nes yra siekiama bet kokiomis priemonėmis vienašališkai nutraukti ilgalaikę nuomos sutartį arba priversti nuomininką mokėti didesnę nuomą, nei numatyta šalių pasirašytoje nuomos sutartyje. Galiojantys įstatymai bei pačios sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo privalomumas riboja sutarties šalies vienašalę iniciatyvą nutraukti sutartį, net sutarties pažeidimo atveju turi būti dedamos maksimalios pastangos sutarčiai išsaugoti. Vienašalis sutarties nutraukimas yra įstatymo įtvirtinta adekvati nukentėjusiojo reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu, todėl, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgti į CK 6.217 str. 2 d. nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl leidžia kitai šaliai įrodinėti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Atsakovas priešieškinį grindžia tuo, kad iš jo pusės nebuvo padarytas koks nors esminis sutarties sąlygų pažeidimas (CK 6.217 str.), kadangi jis sutartį iki šiol vykdo tinkamai. Tačiau ieškovas nevykdo sutarties 6.7 punkte, numatančiame, kad „nuomotojas įsipareigoja užtikrinti komunalines paslaugas tiekiančių organizacijų paslaugų tiekimą“, o „nuomininkas už suteiktas komunalines paslaugas įmokės pagal atskirą šalių pasirašytą sutartį“, prisiimtų įsipareigojimų, t. y. neužtikrina komunalines paslaugas tiekiančių organizacijų paslaugų tiekimo nuomojamoms patalpoms ir nepasirašo sutarties dėl apmokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas. Pasirašyta nuomos sutartimi atsakovas nuotekų šulinėlių priežiūros, susikaupusių nuotekų išvežimo neprisiėmė, ir tokia pareiga iš sutarties esmės neišplaukia, todėl atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu nuomos sutartį ir šiuo pagrindu vienašališkas sutarties nutraukimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Atsakovo nuomone, jog pripažinus nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu, ieškovas UAB „Vižerana“ įpareigotinas užtikrinti komunalinių paslaugų tiekimą ir sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas.

11Atsakovo UAB „Stilsena“ atstovas advokatas Evaldas Onaitis teismo posėdžio metu nesutiko su ieškovo UAB „Vižerana“ ieškiniu ir palaikė atsakovo priešieškinį, nurodydamas, kad atsakovas UAB „Stilsena“ nuo 2012 metų gegužės mėnesio išveža daugiau nuotekų, negu sunaudoja vandens, tai reiškia, kad nuotekų rezervuaru naudojasi ir kitas bendrasavininkas V. L., išnuomavęs patalpas „Gintarinei vaistinei“. Pagal 2002-10-04 sudarytą sutartį su buvusiu savininku G. B. susitarta, kad už komunalinius patarnavimus bus mokama pagal atskirą sutartį, o nuomotojas užtikrins visų komunalinių paslaugų teikimą. Nuomotojas rašydavo sąskaitas už kanalizaciją, už priežiūrą. Situacija pasikeitė, kada buvęs nuomotojas nebevežė nuotekų, o iki tol visą nuotekų rezervuarą išsiveždavo pats nuomotojas. Tik gavęs įspėjimą, kad neišvežtos nuotekos, atsakovas sužinojo, kad jam reikia išsivežti nuotekas. Gavus įspėjimą, iš karto, tą pačią dieną, nuotekos buvo išvežtos. Tą patvirtina maisto ir veterinarinė tarnyba, atvykusi pagal G. B. skundą, pateiktu aktu 2012-05-29. Taip buvo siekiama kuo greičiau nutraukti nuomos sutartį. Be to, buvęs savininkas nemokėjo už elektrą. Kad nebūtų atjungta elektros energija, atsakovas buvo priverstas tiesiogiai iš AB LESTO pirkti skolą, ir po to, teismo keliu reikalauti iš G. B. sumokėti už viso pastato suvartotą elektros energiją. Vėliau sekė nuotekų nevežimas. Atsakovas UAB „Stilsena“ turi maisto prekių parduotuvę, todėl labai svarbu laikytis higienos reikalavimų. 2012-07-01 atsakovas sudarė skystų atliekų išvežimo sutartį, prieš tai nuotekas išvežė be sutarties, tą įrodo pateikta sąskaita-faktūra. Iš ieškovo iki 2012-12-10 jokių pretenzijų dėl to, kad patalpos yra netinkamos naudoti, kad kažkas pažeista, įspėjimo, pašalinti kažkokius trūkumus, ar pažeidimus per nustatytą terminą, atsakovas nebuvo gavęs. Iš karto gautas 2012-12-10 pranešimas, kad nevykdoma sutartis ir ji yra nutraukiama. Tokio pranešimo negalima laikyti įspėjimu, nes tai konkretus veiksmas, parodantis ieškovo nusiteikimą sutartį nutraukti. Jokių pažeidimų nėra, nuotekų išvežimo problemos nėra, vienintelė problema yra nuomos kaina. Kad ieškovas siekia nutraukti sutartį, rodo ir tai, kad ieškovas įgijęs patalpas, pirmiausia siekė susitarti dėl 8000 Lt dydžio nuomos kainos, o šiuo metu yra mokamas 900 Lt nuomos mokestis ir PVM. Ieškovas įsigijęs patalpas, nerašo nuomos PVM sąskaitos-faktūros už nuomą, pačiam nuomininkui tenka versti ieškovą išrašyti sąskaitą už vandenį, už nuomą. Kadangi ieškovas siekia sudaryti situaciją, kad atsakovas UAB „Stilsena“ išeitų iš patalpų, jo ieškinio pareikštas reikalavimas negali būti tenkinamas, todėl prašo ieškinį atmesti. Ieškovo priešieškinį tenkinti, pripažinti, kad atsakovas neteisėtai, nepagrįstai 2012-12-10 pranešimu nutraukė 2002-10-04 sutartį ir įpareigoti UAB „Vižerana“ sudaryti komunalinių paslaugų sutartį.

12Trečiasis asmuo G. B. į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, prašymų negauta. Pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka, nes ieškinys pagrįstas, kadangi atsakovas pažeidinėjo 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir iki jam sudarant 2012-10-17 nekilnojamo daikto pirkimo – pardavimo sutartį su ieškovu UAB „Vižerana“. Atsakovas naudojo vandenį, nesirūpindamas nuotekų išvežimu, todėl perpildžiusios rezervuarą nuotekos išsiliejo ir sugadino pastato konstrukcijas, užteršė aplinką. Atsižvelgiant į tai, trečiasis asmuo G. B. nusprendė nutraukti 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su atsakovu ir apie tai šiam pranešė, į teismą kreiptis nespėjo, nes patalpas pardavė. Atsakovas pažeidimus neigė, būdų kaip toliau vykdys sutartį nepasiūlė.

13Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

14Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal 1999-07-30 atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės sutartį trečiajam asmeniui G. B. atiteko 0,79 dalys, o V. L. - 0,21 dalis pastato, esančio ( - ) (10 b. l.). Tarp atsakovo UAB „Stilsena“ ir trečiojo asmens G. B. buvo sudaryta 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (5-8 b. l.), pagal kurią savininkas G. B. 2002-10-07 Negyvenamųjų patalpų perdavimo – priėmimo aktu perdavė UAB „Stilsena“ negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), unikalus Nr. ( - ), 408,85 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, pažymėtas I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6 (16 kv. m.), I-7, I-10, I-11, I-12 dešimčiai metų (9 b. l.). 2007-06-21 susitarimu Nr. 5 prie 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, buvo pakeistas sutarties dalyko 5 punktas ir papildytas sutarties dalyko 7 punktas nuo 2007-07-01, kuriame numatoma: „5.1. Nuomos terminas pratęsiamas iki 2022-11-01; 5.2. Nuomos mokestis keičiamas metų pradžioje pagal suderintą vartotojų kainų indekso vidutinę metinę infliaciją metų pradžioje, procentais. Koeficientas skelbiamas Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės internetinėje svetainėje adresu www.stat.gov.lt“ (11 b. l.). Iš valstybės įmonės Registrų centro išrašo matyti, kad nuomos sutartis ir jos pakeitimas, registruoti nekilnojamo turto regitre (118-120 b. l.)

152012-10-12 pirkimo-pardavimo sutartimi G. B. pardavė jam priklausančias 0,79 dalis pastato-parduotuvės, esančias ( - ), ieškovui UAB „Vižerana“. Sutartyje nurodyta, kad daikto daliai, kurios savininkas G. B. yra sudaryta nuomos sutartis su nuomininku atsakovu UAB „Stilsena“, 2007-06-21 Nr. 5 įrašas galioja nuo 2007-06-26 (12-17 b. l.).

16Tarp šalių kilo ginčas dėl 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties esminio pažeidimo, kaip pagrindo pripažinti nuomos sutartį nutraukta.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 straipsnį, 17 straipsnį ir 178 straipsnį šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą.

18Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas padarė esminius nuomos sutarties pažeidimus, todėl yra pagrindas pripažinti, kad UAB „Stilsena“ ir G. B. sudaryta 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su visais jos pakeitimais bei papildymais dėl esminių sutarties pažeidimų buvo teisėtai nutraukta prieš terminą neteismine tvarka UAB „Vižerana“ 2012-12-10 pranešimu. Ieškovas savo ieškinį grindžia trečiojo asmens G. B. iniciatyva 2012-05-28, 2012-06-12, 2012-10-01 surašytais antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais (27-25, 36-45,46 b. l.) bei 2012-10-30 UAB „SDG“ inžinerijos departamento specialistų Statinio apžiūros aktu (18-26 b. l.), kuriais konstatuota, kad ant stogo ir stogelio virš įėjimo į parduotuvę suvešėjo medžiai, kurių šaknys ardo denginių plokščių betoną ir skatina erozijos plitimą; prieduobės neprižiūrimos - nevalomos, jose suvešėjo medžiai; dėl persipilančių nuotekų iš surinkimo šulinių neatstatomai sugadintos medinės grindys ir įdėtinės sienų detalės rūsio patalpose; dėl persipilančių nuotekų iš surinkimo šulinių sugadinta paviršių apdaila ir dušų patalpose rūsyje; vietinės buitinių nuotekų talpyklos neprižiūrimos ir nevalomos savalaikiai -šuliniuose nuotekų susikaupę aukščiau nutekamojo vamzdžio lygio, todėl vyksta atvirkštinis procesas-nuotekos vamzdynu pakyla į patalpas rūsyje; dėl persipilančių nuotekų iš surinkimo šulinių rūsio patalpose telkšo nuotekų dumblas, tvyro smarvė ir susidarė antisanitarinės sąlygos, nuotekos ir nuotekų dumblas subėgo ir susikaupė po vėdinamu rūsio grindų pogrindžiu. Tačiau šių aplinkybių konstatavimas neįrodo, kad dėl atsakovo veiksmų ir kaltės ant pastato suvešėjo medžiai, buvo neprižiūrimos prieduobės. Nustatyta, kad atsakovas nuomoja patalpas pirmajame aukšte ir antru aukštu nesinaudoja, todėl už tai atsako savininkas, tą teismo posėdžio metu pripažino ir ieškovo atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas. Pastato aplinkos tvarkymas sutartimi nereglamentuotas, todėl nėra aišku kokiomis dalimis ši pareiga tenka pastato bendrasavininkams ir nuomininkams. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad patalpos buvo užlietos ne iš nuomotojo nuomojamų patalpų, bet iš kanalizacijos. Patalpos, kuriomis naudojasi atsakovas yra tvarkingos. Žala nepadaryta toms konstrukcijoms ir pastato dalies, kurią išsinuomavo UAB „Stilsena“, elementams, tačiau ieškovas tvirtina, kad atsakovui išnuomotų patalpų naudojimas yra susijęs su kitų patalpų konstrukcijų ir kitų pastato elementų sugadinimu.

19Ieškovas nurodo, jog pagal nuomos sutarties 7.1 punktą, atsakovas įsipareigojo tvarkingai ir tinkamai naudoti patalpas, laikyti jas geroje būklėje, laikytis priešgaisrinių, sanitarijos ir kitų su patalpų eksploatavimu susijusių taisyklių. Pagal nuomos sutarties 6.4 punktą, atsakovas įsipareigojo sudaryti sutartis su avarinėmis tarnybomis dėl galimų avarijų patalpose likvidavimo. Atsakovas pažeidė sutartį, nes neprižiūrėjo naudojamų patalpų ir pastatui naudoti skirtos aikštelės, netinkamai naudojo nuotekų šalinimo sistemą, nesirūpino savalaikiu nuotekų šalinimu, ko pasėkoje 2012 m. gegužės birželio ir spalio mėnesiais buvo perpildytas nuotekų rezervuaras ir nuotekos užtvindė ir sugadino pastato sanitarinio mazgo ir ūkines patalpas. Pagal 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės, dėl esminio pažeidimo sutarties nebus įmanoma toliau vykdyti, sutarties nevykdymas duoda pagrindą nesitikėti, kad sutartis bus vykdoma ateityje. Atsižvelgiant į tai, ieškovas UAB „Vižerana“ 2012-12-10 raštu pranešė atsakovui, kad po 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dėl esminių sutarties pažeidimų vienašališkai nutraukia 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (48-49 b. l.).

20Atsakovas įrodinėja, kad jis nuomos sutartį vykdo, o ieškovas bet kokiais būdais siekia nutraukti nuomos sutartį, kadangi jo netenkina nuomos sutartyje numatyta nuomos mokesčio kaina ir prašo pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą ir įpareigoti ieškovą sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas.

21Atsakovas savo reikalavimus grindžia savo pranešimu ieškovui į šio 2012-12-10 pranešimą (dėl vienašališkos sutarties nutraukimo), kuriame nurodo, kad atsakovas kaip nuomininkas tinkamai vykdo sutartį ir ieškovo nurodytais pagrindais nėra pagrindo nutraukti sutarties, be to, šalių susitarimu nuomos sutartis prieš terminą gali būti nutraukta tik teismo keliu (50-52 b. l.). Ieškovui pateikė antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame užfiksuota, kad atsakovo UAB „Stilsena“ atstovas V. M. G. B. pasiūlė pasirašyti komunalinių paslaugų sutartį, nes UAB „Stilsena“ moka mokesčius už elektros energiją tiek už save, tiek už G. B., tačiau šis atsisakė (53 b. l.). Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai nurodė, kad nuomotojai siekia sutarties nutraukimo, nes buvęs patalpų savininkas G. B. pirmiausia nebemokėjo už elektrą, po to, nebevežė nuotekų, nors virš 10 metų tą darė. Atsakovas šias nurodytas aplinkybes įrodė, pateiktais dokumentais: tarpusavio skolų įskaitymo aktu, taikos sutartimi tarp G. B. ir UAB „Stilsena“ dėl skolos už elektros energiją (97, 98-99 b. l.), t. y. atsakovas, kad jam nebūtų atjungta elektros energija, buvo priverstas tiesiogiai iš AB LESTO pirkti skolą, ir po to reikalauti iš G. B. sumokėti už viso pastato suvartotą elektros energiją teismo keliu (100-105 b. l.). Atsakovas pagal sutartį atsakovas nuotekų šulinėlių priežiūros, susikaupusių nuotekų išvežimo neprisiėmė, ir tokia pareiga iš sutarties esmės neišplaukia, todėl iš jo pusės nebuvo padarytas koks nors esminis sutarties sąlygų pažeidimas (CK 6.217 str.) ir iki šiol sutartį vykdo tinkamai. Atsakovas, tik gavęs įspėjimą, jog neišvežtos nuotekos, sužinojo, kad jam reikia išsivežti nuotekas ir iš karto, tą pačią dieną, nuotekas išvežė. Tą patvirtina maisto ir veterinarinė tarnyba, atvykusi pagal G. B. skundą, pateiktu aktu 2012-05-29, kuriame konstatuota, kad šulinėliai neperpildyti, parduotuvėje ir aplinkoje nesijaučia kvapas (107-110 b. l.). Iš pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų ir mokėjimo dokumentų matyti, kad atsakovas vykdė nuotekų išvežimą (75-76, 77-78, 79-80, 81-82, 83-84, 85-86 b. l.), o sulyginus su PVM sąskaitose-faktūrose nurodytu sunaudoto vandens kiekiu (87-90 b. l.), nuotekų išvežta daugiau, nei sunaudota vandens. Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti kiek iš viso pastatas turi šulinėlių, ar jie tarpusavyje sujungti, ar jais naudojasi kiti bendrasavininkai, ir nepateikė nenuginčijamų įrodymų, kad atsakovas nesirūpina nuotekų išvežimu, nurodo, kad patalpos nebuvo užlietos iš nuomotojo nuomojamų patalpų. Atsakovas siekdamas paneigti minėtą ieškovo nurodytą aplinkybę, pateikė jo ir UAB „Kelmės vanduo“ sudarytą skystų atliekų išvežimo sutartį 2012-07-01 Nr. B8-31 (91-93 b. l.).

22Atsakovas aplinkybę, kad ieškovas turi tikslą nutraukti sutartį dėl per mažo nuomos mokesčio, grindžia 2012-11-21 ieškovo UAB „Vižerana“ pranešimu atsakovui, kuriame ieškovas konstatuoja, jog remiantis buvusio savininko G. B. pranešimu, nuomos sutartis nutraukta nuo 2012-08-10, todėl sutinkamai su LR CK 6.499 str. 1, 2 d. atsakovas privalėjo grąžinti patalpas, o kadangi to yra nepadaręs, atsižvelgiant į rinkos kainą, šiuo metu nuomos kaina turėtų siekti ne mažiau 8000 Lt be PVM mokesčio per mėnesį, todėl UAB „Vižerana“ prašys atlyginti skirtumą tarp nuomos kainos pagal pasibaigusią patalpų nuomos sutartį ir rinkos kainos pripažintais patalpų savininko nuostoliais (72 b. l.). Nesutikdamas su šiuo UAB „Vižerana“ pranešimu, atsakovas raštu ieškovą informavo, kad nebuvo laikomasi sutarties nutraukimo tvarkos ir terminų, nes šalys sutarties 10.3., 10.4 p. susitarė, kad nuomos sutartis nutraukta prieš terminą, gali būti tik teismo keliu, o prieš tai nuomotojas turi raštu pareikalauti nuomininko ištaisyti pažeidimus per ne mažesnį, kaip 30 dienų darbo dienų terminą, tačiau tokio pranešimo atsakovas negavo, todėl ieškovui nebuvo pagrindo vienašališkai nutraukti nuomos sutartį. Be to, atsakovo atstovas nurodo, kad G. B. su ieškovu sudarė sutartį, pažeisdamas sutarties 6.2 p., nes neturėjo atsakovo (nuomininko) išankstinio sutikimo (73-74 b. l.).

23Teismas pasisako, kad nuomotojas, parduodamas ar kitaip perduodamas nuomojamą daiktą arba jį įkeisdamas, ar kitaip suvaržydamas nuosavybės teisę, privalo pranešti daikto pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie nuomos sutartį, o nuomininkui – apie daikto pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į jį suvaržymą (CK 6.495 str.). Ši teisės norma yra imperatyvi. Iš bylos medžiagos matyti, kad nors šalys sutarties 6.2 p., buvo numačiusios, kad patalpas parduodant būtinas nuomotojo sutikimas, G. B. tokio atsakovo sutikimo neturėjo.

24Iš ieškovo iki 2012-12-10 jokių pretenzijų dėl to, kad patalpos yra netinkamos naudoti, kad kažkas pažeista, įspėjimo, pašalinti kažkokius trūkumus, ar pažeidimus per nustatytą terminą, atsakovas nebuvo gavęs. Iš karto gautas 2012-12-10 pranešimas, kad nevykdoma sutartis ir ji yra nutraukiama.

25Teismo nuomone, nuomos sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių reikalavimu, esant pagrindams, numatytiems nuomos sutartyje. Šie pagrindai šalių nustatomi sudarant sutartį. Teisminiu būdu sutartis nutraukiama, tik nustačius įstatyme ar sutartyje numatytus pagrindus. Nesant šių pagrindų, vienašališkai nutraukdama sutartį, sutarties šalis pažeistų sutarties privalomumo principą. Vienašališkas sutarties atsisakymas turėtų būti traktuojamas kaip nesąžiningas ir neteisingas elgesys, pažeidžiantis kitos šalies teises ir interesus. Dėl šios priežasties nuomotojo pranešimas nuomininkui apie nuomos sutarties nutraukimą gali būti laikomas tik pasiūlymu nutraukti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2002-05-13 civilinėje byloje Nr. 3K-3-720/2002). LR CK 6.497 straipsnio 3 dalyje nustatyta tam tikra ikiteisminė stadija prieš nuomotojui reiškiant ieškinį teisme. Nuomotojo reikalavimas nutraukti sutartį prieš terminą galimas tik po to, kai jis nusiunčia nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę. Jeigu nuomininkas, gavęs įspėjimą, nepašalina pažeidimų ir nevykdo sutartinės prievolės, nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį. Reikalavimą įvykdyti prievolę ir tam skirtą terminą bei šio reikalavimo neįvykdymo pasekmes nuomotojas privalo nurodyti aiškiai.

26Šiuo atveju ieškovas neįrodo, kad tinkamai įspėjo atsakovą, kuriame būtų nurodęs pažeidimus, kurių atsakovui nepašalinus ir nevykdant sutartinės prievolės, nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį. Priešingai, iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad atsakovas net ir negavęs įspėjimų, stengiasi laiku sumokėti už elektros energiją, nes ankstesnis nuomotojas to nebedarė, reagavo į pranešimą dėl nuotekų šalinimo ir siekdamas, tuo rūpintis ir toliau, 2012-07-01 metams sudarė skystų atliekų išvežimo sutartį.

27 LR Civilinio kodekso 6.217 str. 5 d. numato, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, o CK 6.218 str. 1 d. reglamentuoja sutarties nutraukimą vienašališkai, nesikreipiant į teismą. CK 6 knygos XXIX skyrius, reglamentuojantis pastatų nuomos santykius, nenumato pastato nuomotojui draudimo neteismine tvarka nutraukti sutartį, taigi dėl pastato nuomos sutarties įstatyme nėra specialaus imperatyvinio pobūdžio apribojimo nuomotojui nutraukti nuomos sutartį prieš terminą vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jei tik atsiranda sutarties nutraukimo pagrindas - esminis sutarties pažeidimas. Tokią galimybę nutraukti sutartį vienašališkai lemia įstatymo leidėjo pripažinimas nukentėjusiai šaliai galimybės operatyviai ginti savo pažeistas teises (CK 6.217, 6.218 str.). Kadangi iš byloje esančių ir ištirtų įrodymų, nustatyta, kad atsakovas esminių sutarties pažeidimų nepadarė, nuomos sutartį, sudarytą 2002-10-04, vykdė tinkamai, todėl ieškovas neturėjo teisės nutraukti sutartį dėl jos esminio pažeidimo ir ieškinys dėl sutarties nutraukimo pripažinimo teisėtu, atmestinas (CPK 178, 185 str.).

28Ieškovas yra pareiškęs ir kitą reikalavimą – pripažinus sutarties nutraukimą teisėtu, prašo nustatyti, kad negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-10, I-11, I-12, UAB „Stilsena“ privalo grąžinti UAB „Vižerana“, tačiau teismui netenkinus ieškovo pirmojo reikalavimo, netenkintinas ir jo reikalavimas dėl patalpų grąžinimo.

29Atmetus ieškovo ieškinį, tenkintinas atsakovo priešieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu 2002-10-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą.

30Atsakovas priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovą užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą ir sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas. CK 6.156 str. 1 d. reglamentuoja sutarties laisvės principą, pagal kurį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, o to paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. Pagal civilinių santykių teisinio reglamentavimo principus, civiliniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis jų subjektų lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise ir visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principais. Teismas įvertinęs atsakovo reikalavimą įpareigoti ieškovą su juo sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas, sprendžia, kad tokios sutarties sudarymas nėra būtinas viešajai tvarkai, geros moralės principams, žmonių sveikatai ir gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti (CK 1.2 str. 2 d.), todėl šioje dalyje atsakovo priešieškinio reikalavimas atmestinas. Įpareigoti ieškovą (nuomotoją) užtikrinti atsakovui (nuomininkui) komunalinių paslaugų tiekimą nėra pagrindo, kadangi ši jo pareiga yra numatyta nuomos sutarties 6.7 punkte.

31Kadangi ieškinys atmestinas, ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

32Priešieškinį patenkintinus iš dalies, atsakovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Įrodymų apie turėtas atstovavimo ar teisinės pagalbos išlaidas atsakovas nepateikė, teismui yra pateikti įrodymai dėl 200 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo (53 b. l.), todėl iš ieškovo atsakovui priteistina 100 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidas sudaro 19,75 Lt, tačiau jos iš ieškovo nepriteistinos, nes proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai jos sudaro 9,86 Lt ir yra mažesnės, nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 269- 271, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Priešieškinį tenkinti iš dalies ir pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu 2002-10-04 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB „Stilsena“ ir G. B., nutraukimą.

37Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovo UAB „Vižerana“ atsakovui UAB „Stilsena“ 100 Lt (vieno šimto litų) bylinėjimosi išlaidas.

39Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Jonaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Vižerana“ atstovams Ž. G.... 4. atsakovo UAB „Stilsena“ atstovams V. M. ir advokatui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „Vižerana“ ieškinį... 6. bei atsakovo UAB „Stilsena“ priešieškinį ieškovui UAB „Vižerana“,... 7. ieškovas ieškiniu prašo pripažinti, kad UAB „Stilsena“ ir 8. Ieškovo UAB „Vižerana“ atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas teismo... 9. Ieškovo UAB „Vižerana“ atstovas Ž. G. teismo... 10. Atsakovas UAB „Stilsena“ pateiktu priešieškiniu su ieškiniu nesutinka ir... 11. Atsakovo UAB „Stilsena“ atstovas advokatas Evaldas Onaitis teismo... 12. Trečiasis asmuo G. B. į teismo posėdį neatvyko,... 13. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 14. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal 1999-07-30 atidalijimo iš... 15. 2012-10-12 pirkimo-pardavimo sutartimi G. B. pardavė jam... 16. Tarp šalių kilo ginčas dėl 2002-10-04 Negyvenamųjų patalpų nuomos... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12... 18. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas padarė esminius nuomos sutarties... 19. Ieškovas nurodo, jog pagal nuomos sutarties 7.1 punktą, atsakovas... 20. Atsakovas įrodinėja, kad jis nuomos sutartį vykdo, o ieškovas bet kokiais... 21. Atsakovas savo reikalavimus grindžia savo pranešimu ieškovui į šio... 22. Atsakovas aplinkybę, kad ieškovas turi tikslą nutraukti sutartį dėl per... 23. Teismas pasisako, kad nuomotojas, parduodamas ar kitaip perduodamas nuomojamą... 24. Iš ieškovo iki 2012-12-10 jokių pretenzijų dėl to, kad patalpos yra... 25. Teismo nuomone, nuomos sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių... 26. Šiuo atveju ieškovas neįrodo, kad tinkamai įspėjo atsakovą, kuriame... 27. LR Civilinio kodekso 6.217 str. 5 d. numato, kad vienašališkai... 28. Ieškovas yra pareiškęs ir kitą reikalavimą – pripažinus sutarties... 29. Atmetus ieškovo ieškinį, tenkintinas atsakovo priešieškinio reikalavimas... 30. Atsakovas priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovą užtikrinti komunalinių... 31. Kadangi ieškinys atmestinas, ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.... 32. Priešieškinį patenkintinus iš dalies, atsakovui priteisiamos bylinėjimosi... 33. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidas sudaro 19,75... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264,... 35. ieškinį atmesti.... 36. Priešieškinį tenkinti iš dalies ir pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu... 37. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo UAB „Vižerana“ atsakovui UAB „Stilsena“ 100 Lt... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą...