Byla e2-4579-1139/2020
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Ilona Rimkuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. U. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Moki-veži“, UAB „Makveža“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

3Teismas

Nustatė

41.

5Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose 2020 m. rugpjūčio 17 d. priimtas ieškovės V. U. ieškinys, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų solidariai 32, 03 Eur turtinei žalai atlyginti ir 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

72020 m. rugsėjo 21 d. gautas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį, kurią šalys prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti. Šalys nurodė, kad joms žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės. Taikos sutartį pasirašė ieškovė V. U. ir UAB „Makveža“ atstovas advokatas A. F. (A. F.), atstovaujantis pagal 2020 m. gegužės 15 d. sudarytą atstovavimo sutartį, kurios 1.1.1. punktas suteikia teisę atstovaujamosios bendrovės vardu sudaryti taikos sutartį.

8Taikos sutartis tvirtintina.

93.

10Nustatyta, kad ieškinys pareikštas dviem atsakovėm UAB „Moki-veži“ ir UAB „Makveža“ ir iš jų solidariai prašoma priteisti patirtą žalą, tačiau taikos sutartis pasirašyta su viena iš ieškinyje nurodytų atsakovių - UAB „Makveža“, atstovaujamos advokato A. F.. Patikrinus Registro informaciją nustatyta, kad juridinio asmens - UAB „Moki-veži“ registrų centre nėra registruota. Ieškinyje nurodytų atsakovių įmonės kodas ir buveinės adresas yra tie patys: juridinio asmens kodas 161621777, buveinės adresas ( - ). Taigi „Moki-veži“ yra UAB „Makveža“ įsteigta parduotuvė, esanti ( - ). Tai reiškia, kad ieškinys iš esmės pareikštas vienai ir tai pačiai atsakovei, kuri Registrų centre registruota UAB „Makveža“, su kuria ieškovė ir sudarė taikos sutartį.

114.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali baigti taikos sutartimi. Šalys abipusių kompromisų būdu taikiai išsprendė ginčą, susitarė dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dydžio, bylinėjimosi išlaidų.

135.

14Sandorių negaliojimo pagrindų nenustatyta, kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, taip pat nėra, šalims žinomos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, CK 6.983 – 6.986 straipsniai), o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).

156.

16Taikos sutartimi šalys susitarė, kad šalys viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidas advokatų pagalbai apmokėti, neatlygina. Šalys prašo nepriteisti iš atsakovės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, be to, susitarė, kad iš atsakovės nebūtų priteistas ir žyminis mokestis, kurį, atsižvelgus į tai, kad šalys susitarė viena kitai neatlyginti bylinėjimosi išlaidų, sumokėti prisiimtų ieškovė (Taikos sutarties 5 ir 6 punktai). Teismas pažymi, kad šalys gali susitarti dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, t. y. konkrečiai nurodyti, kas atlygina bylinėjimosi išlaidas, tačiau negali susitarti dėl teismo veiksmų sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, t. y. negali susitarti, kad teismas nepriteis žyminio mokesčio. Todėl teismas, atsižvelgęs į taikos sutarties 5-6 punktų turinį, laiko, kad šalys šiais punktais teismo prašo nepriteisti iš atsakovo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų ir žyminio mokesčio. Taigi teismas šį klausimą sprendžia vadovaudamasis CPK nuostatomis.

177.

18Šioje byloje už ieškinį mokėtinas 23 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio

191 dalies 1 ir 8 punktai) žyminis mokestis. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktu ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Sudarius taikos sutartį, šalims turėtų būti grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. teismui pateikė

202020 m. rugsėjo 18 d. pažymą Nr. (12.35) PT-3850, iš kurios matyti, kad valstybė už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą – advokato paslaugas patyrė 216 Eur išlaidų.

218.

22Teismas, įvertinęs šalių prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų (Taikos sutarties 5-6 punktai) bei atsižvelgdamas į šalių elgesį proceso metu, į tai, kad šalys iki teismui paskiriant bylą nagrinėti parengiamajame bei teismo posėdžiuose sudarė taikos sutartį, taip įtvirtindamos civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei tarpusavio bendradarbiavimo principus (CPK 7, 8 straipsniai), pasiektą tarpusavio kompromisą, įvertindamas tai, kad ginčą šalys išsprendė operatyviai, pripažįsta, jog šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, procesinėmis teisėmis šalys naudojosi efektyviai ir protingai, todėl iš atsakovo žyminis mokestis ir antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei nepriteistini (96 straipsnio 5 dalis).

239.

24Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniai, 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

26patvirtinti ieškovės V. U., a. k. ( - ) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Makveža“, j. a. k. 161621777, 2020 m. rugsėjo 21 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

271.

28Ieškovė sumažina ieškinio reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iki 700 Eur (septynių šimtų eurų), laikant, kad šią sumą sudaro 32,03 Eur (trisdešimt du eurai ir trys euro centai) turtinės žalos atlyginimas, o likusi 667,97 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir devyniasdešimt septyni euro centai) - neturtinės žalos atlyginimas ir atsisako visų ieškinio reikalavimų, viršijančių aukščiau nurodytų 700 Eur sumų.

292.

30Atsakovas įsipareigoja Taikos sutarties 1 punkte nurodytų sumų sumokėti į Ieškovės vardu AB „Swedbank” banke atidarytą sąskaitą ( - ) per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

313.

32Atsakovui sumokėjus Ieškovei Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą, bus laikoma, kad visi ir bet kokie Ieškovės patirti nuostoliai dėl 2019-10-10 Atsakovo parduotuvėje „Moki Veži“, adresu ( - ), įvykusio incidento, per kurį Ieškovė griuvo ir susižalojo, yra visiškai atlyginti, ir Ieškovė besąlygiškai neatšaukiamai ir visam laikui visiškai atleidžia Atsakovą nuo bet kokios civilinės atsakomybės (CK 6.125 straipsnis), susijusios su aukščiau nurodytu įvykiu (įskaitant, bet neapsiribojant, turtinės žalos atlyginimą, negautų pajamų kompensavimą, neturtinės žalos atlyginimą), ir įsipareigoja ateityje nereikšti Atsakovui jokių ieškinių, pretenzijų, reikalavimų, kaltinimų, skundų, kurie būtų grindžiami aukščiau nurodyto įvykio metu sužalota Ieškovės sveikata.

334.

34Siekdamos aiškumo, Šalys patvirtina, kad šią Taikos sutartį sudarė tik siekdamos geranoriškai išspręsti kilusį ginčą, o taip pat siekdamos aiškumo ir apibrėžtumo tolimesniuose Šalių santykiuose, todėl šios Taikos sutarties sudarymas ir vykdymas negali būti aiškinamas kaip ieškinio reikalavimų ar jame nurodytų faktinių aplinkybių pripažinimas.

355.

36Šalys viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidas advokatų pagalbai apmokėti, neatlygina. Atlygintinas valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apmoka Atsakovas.

376.

38Šalys susitaria, kad šios Taikos sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija (toliau - Konfidenciali informacija). Šalys įsipareigoja be išankstinio tiesioginio rašytinio kitos šalies sutikimo Konfidencialios informacijos neatskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisėto ir pagrįsto intereso jų žinoti.

397.

40Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis atitinka šalių valią bei interesus, ir šalims nežinomos aplinkybės, dėl kurių ši taikos sutartis galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

418.

42Šalys patvirtina, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, joms žinomos ir suprantamos, t. y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

439.

44Visos šios Taikos sutarties nuostatos įsigalioja teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dieną. Tuo atveju, jei Taikos sutartis teismo nebūtų patvirtinta, visi Šalių pareiškimai ir susitarimai, išdėstyti Taikos sutartyje, netenka galios.

45Civilinę bylą Nr. e2-4579-1139/2020 nutraukti.

46Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad yra priverstinai vykdytinas dokumentas, taip pat išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

47Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Ilona Rimkuvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. U.... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose 2020 m. rugpjūčio 17 d.... 6. 2.... 7. 2020 m. rugsėjo 21 d. gautas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį,... 8. Taikos sutartis tvirtintina.... 9. 3.... 10. Nustatyta, kad ieškinys pareikštas dviem atsakovėm UAB „Moki-veži“ ir... 11. 4.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140... 13. 5.... 14. Sandorių negaliojimo pagrindų nenustatyta, kitų aplinkybių, dėl kurių... 15. 6.... 16. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad šalys viena kitai turėtų... 17. 7.... 18. Šioje byloje už ieškinį mokėtinas 23 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1... 19. 1 dalies 1 ir 8 punktai) žyminis mokestis. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1... 20. 2020 m. rugsėjo 18 d. pažymą Nr. (12.35) PT-3850, iš kurios matyti, kad... 21. 8.... 22. Teismas, įvertinęs šalių prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų (Taikos... 23. 9.... 24. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42... 26. patvirtinti ieškovės V. U., a. k. ( - ) ir atsakovės uždarosios akcinės... 27. 1.... 28. Ieškovė sumažina ieškinio reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos... 29. 2.... 30. Atsakovas įsipareigoja Taikos sutarties 1 punkte nurodytų sumų sumokėti į... 31. 3.... 32. Atsakovui sumokėjus Ieškovei Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą, bus... 33. 4.... 34. Siekdamos aiškumo, Šalys patvirtina, kad šią Taikos sutartį sudarė tik... 35. 5.... 36. Šalys viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidas... 37. 6.... 38. Šalys susitaria, kad šios Taikos sutarties sąlygos yra konfidenciali... 39. 7.... 40. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis atitinka šalių valią bei... 41. 8.... 42. Šalys patvirtina, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos... 43. 9.... 44. Visos šios Taikos sutarties nuostatos įsigalioja teismo nutarties patvirtinti... 45. Civilinę bylą Nr. e2-4579-1139/2020 nutraukti.... 46. Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 47. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...