Byla 2-14750-613/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, skolininkas S. K., išieškotojas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, T. D., Pajūrio regioninio parko direkcija, rašytinio proceso tvarka

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (skolininko sutuoktinės) J. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, skolininkas S. K., išieškotojas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos, T. D., Pajūrio regioninio parko direkcija, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/09/00764, Nr. 0172/09/01234, Nr. 0172/09/01692, Nr. 0172/10/00010, Nr. 0172/10/00068 ir prašo panaikinti turto areštą pareiškėjos nuosavybės teise registruotai transporto priemonei Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ), panaikinti 2012-09-25 patvarkymą Nr. 0172/09/01234, Nr. 0172/09/01692, Nr. 0172/09/00764, Nr. 0172/10/00010, Nr. 0172/10/00068 dėl 2011-05-17 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą tolimesnio vykdymo, kuriuo patvarkyta nukreipti skolos išieškojimą į pareiškėjos AB DNB banko atsiskaitomosiose sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir ( - ) esančias pinigines lėšas, grąžinti 2012-09-26 neteisėtai nurašytas lėšas iš pareiškėjos sąskaitos Nr. ( - ) AB DNB banke – 841,68 Lt ir kitas lėšas, nurašytas nuo pareiškėjos sąskaitų banke, jei tokių būtų. Antstolis Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais ir tvarka išnagrinėjo skolininko sutuoktinės skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė teismui.

3Antstolis atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo pareiškėjos skundą atmesti, kadangi skundas yra nepagrįstas dėl šių motyvų: pareiškėja dėl jos vardu registruotos transporto priemonės arešto per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 512 straipsnyje nurodytą terminą nepateikė skundo dėl antstolio veiksmų ir neprašė šio termino atnaujinti, prašymas panaikinti 2012-09-25 patvarkymą dėl 2011-05-17 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą tolimesnio vykdymo iš esmės reiškia prašymą panaikinti 2011-05-17 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kurio per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą pareiškėja antstolio veiksmų neskundė, todėl laikytina, jog pareiškėja praleido skundo padavimo terminą, prašymas grąžinti 841,68 Lt yra nepagrįstas, kadangi tikėtinai šios lėšos buvo pervestos S. K..

4Skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas iš dalies.

5Ištyrus bylos medžiagą, nustatyta, kad antstolis vykdo 109593,70 Lt ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimą iš skolininko S. K. išieškotojo T. D. naudai pagal Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1721-538/2009, 100,00 Lt išieškojimą iš skolininko S. K. išieškotojo valstybės (atstovaujamos VMI) naudai pagal Klaipėdos apskrities VPK kelių policijos biuro 2009-04-17 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. F247828, 101846,00 Lt išieškojimą iš skolininko S. K. išieškotojo valstybės (atstovaujamos VMI) naudai pagal Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-28 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1773-524/2009, 50,00 Lt išieškojimą iš skolininko S. K. išieškotojo Pajūrio regioninio parko direkcijos naudai pagal Pajūrio regioninio parko direkcijos 2009-09-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 45 ir 100,00 Lt išieškojimą iš skolininko S. K. išieškotojo valstybės (atstovaujamos VMI) naudai pagal Klaipėdos apskrities VPK kelių policijos biuro 2006-12-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. E642673. 2011-05-17 patvarkymu areštavo J. K. lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose AB DNB banke Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir ( - ) 121689,70 Lt sumoms ir nurodė jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (vyk. b. l. 122), 2011-07-12 leidimu nutarė J. K. suteikė leidimą naudotis/išsiimti iš sąskaitos gaunamas lėšas iš VSDFV institucijos bei Klaipėdos teritorinės darbo biržos (vyk. b. 0172/09/01234 l. 126), 2012-02-28 patvarkymu dėl turto arešto areštavo J. K. nuosavybės teise registruotą transporto priemonę Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ) (vyk. b. 0172/09/01234 l. 151). Iš antstolio patvarkymų turinio matyti, kad lėšos minėtose banko sąskaitose areštuotos laikant, jog pareiškėja J. K. yra skolininko S. K. sutuoktinė. Sutuoktinė 2012-09-17 raštu kreipėsi į antstolį su prašymu nurodyti, kokiu pagrindu ir kokioje vykdomojoje byloje yra areštuota jos sąskaita Nr. ( - ) bei nuosavybės teise priklausantis automobilis Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ), bei prašymu nedelsiant panaikinti turto areštą, kadangi augina nepilnametį vaiką ir dėl antstolio veiksmų kenčia nepilnamečio vaiko interesai (vyk. b. 0172/09/01234 l. 182). Antstolis 2012-09-18 raštu informavo apie antstolio kontoroje vykdomus vykdomuosius dokumentus, kuriuose skolininkas yra J. K. sutuoktinis, todėl vykdant šiuos vykdomuosius dokumentus antstolis areštavo sutuoktinės vardu registruotą transporto priemonę, bei sutuoktinės vardu atidarytą sąskaitą kredito įstaigoje. Nurodė, jog teisinio pagrindo tenkinti sutuoktinės prašymo nėra, nes sutuoktinės motyvas, jog ji augina nepilnametį vaiką ir dėl antstolio veiksmų nukenčia nepilnamečio interesai, areštui panaikinti nėra teisinis argumentas (vyk. b. 0172/09/01234 l. 184). 2012-09-19 patvarkymu antstolis areštavo J. K. lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje AB SWEDBANK banke Nr. ( - ) 120711,41 Lt sumai ir nurodė areštuotas lėšas saugoti sąskaitoje iki antstolio atskiro patvarkymo (b. l. 244-245), 2012-09-25 patvarkymu „Dėl 2011-05-17 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą tolimesnio vykdymo“ patvarkė areštuoti J. K. lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose AB DNB banke Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir ( - ) 2012-09-25 susikaupusią pinigų sumą ir nurodė pinigines lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (b. l. 273-274). 2012-10-18 patvarkymu „Dėl pasiūlymo kreiptis išieškotojui į teismą dėl turto dalies nustatymo“ antstolis pasiūlė išieškotojui T. D. per tris mėnesius nuo šio patvarkymo dienos kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko S. K. ir jo sutuoktinės J. K. turto dalies, esančios bendra jungtine nuosavybe, nustatymo. 2012-10-12 pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0172/09/00764, Nr. 0172/09/01234, Nr. 0172/09/01692, Nr. 0172/10/00010, Nr. 0172/10/00068 ir prašė panaikinti turto areštą pareiškėjos nuosavybės teise registruotai transporto priemonei Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ), panaikinti 2012-09-25 patvarkymą Nr. 0172/09/01234, Nr. 0172/09/01692, Nr. 0172/09/00764, Nr. 0172/10/00010, Nr. 0172/10/00068 dėl 2011-05-17 dienos patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą tolimesnio vykdymo, kuriuo patvarkyta nukreipti skolos išieškojimą į pareiškėjos AB DNB banko atsiskaitomosiose sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir ( - ) esančias pinigines lėšas, grąžinti 2012-09-26 neteisėtai nurašytas lėšas iš pareiškėjos sąskaitos Nr. ( - ) AB DNB banke – 841,68 Lt ir kitas lėšas, nurašytas nuo pareiškėjos sąskaitų banke, jei tokių būtų (b. l. 3-4). Antstolis pareiškėjos skundo, kaip nepagrįsto, netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė teismui (CPK 510 str. 2 d.)

6Dėl bendrosios nuosavybės turto rėžimo

7Remiantis CPK 666 straipsniu išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Pažymėtina, jog tais atvejais, kai bendro turto režimas yra nustatytas įstatymų, preziumuojama, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis). Valstybinėje įmonėje „Regitra“ skolininko sutuoktinės J. K. vardu įregistruota transporto priemonė Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ), registracijos liudijime nurodant, kad J. K. yra transporto priemonės savininkė. Sutuoktinių turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją, todėl CK 3.88 straipsnio 3 dalies norma nepakeičia ir neapriboja CK 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių normose, 3.90 ir 3.91 straipsniuose įtvirtintų bendrosios jungtinės nuosavybės nustatymo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2011). Remiantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kt.), pripažįstamos bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe. Sutuoktiniai santuoką sudarė 1998-09-12, sutuoktinės areštuotas turtas įgytas po santuokos sudarymo, todėl daroma išvada, jog išieškojimas į šio pobūdžio turtą, traktuojamą kaip sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, yra galimas, šiuo aspektu vadovaujantis CPK 666 str. 1 d. skolininko sutuoktinės transporto priemonė ir piniginės lėšos areštuotos teisėtai ir pagrįstai.

8Dėl sutuoktinių solidariosios atsakomybės ir išieškojimo iš bendrosios jungtinės nuosavybės tvarkos

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija, suvienodindama kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles, išaiškino, jog prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį, t.y. ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji), todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, antstolis negali priimti patvarkymo išieškoti iš bendro turto, nes tai reikštų teismo sprendimo pakeitimą ir CPK 586 straipsnio pažeidimą, t.y. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Be to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog prievolės kvalifikavimas kaip bendros prievolės pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 1-5 punktus savaime nereiškia, jog prievolė yra solidari. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalis taip pat numato, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

10Iš to seka išvada, kad antstolis turėjo teisę areštuoti skolininko sutuoktinės turtą, tačiau atlikęs šiuos veiksmus privalėjo pasiūlyti išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu dėl prievolės pobūdžio ir skolininko dalies bendrame turte nustatymo, t. y. ar pagal išduotus vykdomuosius dokumentus kylančios prievolės yra sutuoktinių S. K. ir J. K. solidariosios prievolės ir ar priteistina skola gali būti išieškoma iš bendro sutuoktinių turto ar iš kiekvieno jų asmeninio turto. Nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą galima tik tuo atveju, jeigu sutuoktinių prievolė yra solidari arba nustatyta skolininko dalis bendroje jungtinėje nuosavybėje. Sutuoktinių prievolės solidarumas ir dalis bendroje jungtinėje nuosavybėje turi būti nustatyti teismo, o šiuo atveju tokio teismo sprendimo nėra priimta, antstolio vykdomame dokumente skolininku nurodytas tik S. K.. Todėl antstolis neturėjo jokio pagrindo vykdyti išieškojimą iš J. K. turto CPK 689 str. 4 d. nustatyta tvarka, reglamentuojančia piniginių lėšų išieškojimą iš skolininko. Antstolis patvarkymą „Dėl pasiūlymo kreiptis išieškotojui į teismą dėl turto dalies nustatymo“, kuriuo pasiūlė išieškotojui T. D. per tris mėnesius nuo šio patvarkymo dienos kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko S. K. ir jo sutuoktinės J. K. turto dalies, esančios bendra jungtine nuosavybe, nustatymo priėmė tik 2012-10-18, kai 2011-05-17 ir 2012-09-25 patvarkymai areštuoti J. K. pinigines lėšas jau buvo įvykdyti. Laikytina, kad antstolis pagrįstai areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias pinigines lėšas ir transporto priemonę, tačiau nesilaikė CPK 667 str. nustatytos ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškintos tvarkos, nepasiūlė išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu dėl sutuoktinių prievolės pobūdžio ir skolininko dalies bendrame turte nustatymo, nepagrįstai įvykdė išieškojimą iš sutuoktinės areštuotų ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervestų lėšų, kadangi tuo metu nebuvo nustatyta, kad šios lėšos ar jų dalis priklausytų skolininkui ir kad į jas galima nukreipti išieškojimą pagal išduotą vykdomąjį dokumentą, t.y. nebuvo atitinkamas aplinkybes konstatuojančio teismo sprendimo ar nutarties. Konstatuotina, kad pareiškėjos turtas areštuotas peržengiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 str. ribas. Ir pareiškėjos skundžiamas 2012-09-25 patvarkymas areštuoti lėšas toje dalyje, kurioje vadovaujantis CPK 689 str. 6 d. areštuotas lėšas pervestas į antstolio depozitinę sąskaitą, išieškotos ir paskirstytos, pripažintini neteisėtais, todėl naikintini. Pareiškėja įstatyme nustatytais terminais neskundė 2011-05-17 antstolio patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau teismas, remdamasis CPK 594str. 1 ir 2 dalimis, pažymi, jog nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą galima tik tuo atveju, jeigu sutuoktinių prievolė yra solidari arba nustatyta skolininko dalis bendroje jungtinėje nuosavybėje.; sutuoktinių prievolės solidarumas ir dalis bendroje jungtinėje nuosavybėje turi būti nustatyti teismo, o šiuo atveju tokio teismo sprendimo nėra priimta, antstolio vykdomame dokumente skolininku nurodytas tik S. K..

11Pareiškėja skunde prašo panaikinti turto areštą pareiškėjos nuosavybės teise registruotai transporto priemonei Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ), šis prašymas iš esmės reiškia prašymą panaikinti 2012-02-28 antstolio Jono Petriko patvarkymą Nr. 0172/09/01234 dėl turto arešto, kuriuo areštuota pareiškėjos nuosavybės teise registruota transporto priemonė Renault „Megane“, valst. Nr. ( - ). Kaip minėta anksčiau, antstolis turi teisę areštuoti skolininkui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą (šio turto priklausymas asmeninės nuosavybės teise neįrodytas, pareiškėja praleido įstatymo nustatytą terminą paduoti skundą dėl antstolio veiksmų), tačiau neturi teisės iki skolininko dalies bendrame turte nustatymo įvykdyti išieškojimo iš areštuoto turto. Atsižvelgiant į tai, kad turtas nerealizuotas bei į 2012-10-18 priimtą antstolio patvarkymą dėl pasiūlymo kreiptis išieškotojui į teismą dėl skolininko S. K. ir jo sutuoktinės J. K. turto dalies, esančios bendra jungtine nuosavybe, nustatymo, antstolio pažeidimai vykdymo procese nenustatyti, transporto priemonę pareiškėja turi teisę valdyti ir ja naudotis, apribota tik jos disponavimo teisė (vyk. b. l. 153), pareiškėjos skundas šioje dalyje atmestinas.

12Dėl skundžiamų antstolio veiksmų

13Antstolis atsiliepime nurodo, jog prašymas panaikinti 2012-09-25 patvarkymą dėl 2011-05-17 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą tolimesnio vykdymo iš esmės reiškia prašymą panaikinti 2011-05-17 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kurio per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą pareiškėja antstolio veiksmų neskundė, todėl laikytina, jog pareiškėja praleido skundo padavimo terminą.

14Panaikinus 2012-09-25 antstolio patvarkymą, pareiškėjai grąžintina šio patvarkymo pagrindu iš pareiškėjos išieškotos piniginės lėšos – tai yra 841,68 Lt.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513, 510 straipsniais teismas

Nutarė

16Pareiškėjos J. K. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti iš dalies.

17Panaikinti antstolio Jono Petriko 2012-09-25 patvarkymą Nr. 0172/09/00764, Nr. 0172/09/01234, Nr. 0172/09/01692, Nr. 0172/10/00010, Nr. 0172/10/00068 „Dėl 2011-05-17 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą tolimesnio vykdymo“, kuriuo areštuotos J. K. lėšos atsiskaitomosiose sąskaitose AB DNB banke Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir ( - ) 2012-09-25 susikaupusiai pinigų sumai.

18Panaikinus 2012-09-25 antstolio patvarkymą, įpareigoti antstolį J.Petriką pareiškėjai grąžinti šio patvarkymo pagrindu iš pareiškėjos išieškotos piniginės lėšos – tai yra 841,68 Lt.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai