Byla II-1829-95/2010
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Pavoverės užkardos nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. G. skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Pavoverės užkardos nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo arba pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Pavoverės užkardos (toliau – Pavoverės užkarda) pasienietis 2010-10-06 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 00P-503630-10 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad V. G. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 205 str. 1 d., nes jis 2010-10-06 apie 20.00 val. Švenčionių r., ( - ) k., buvo pasienio ruože be asmens dokumento (b. l. 16).

5Pavoverės užkardos vado pavaduotojas, išnagrinėjęs V. G. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2010-10-07 Nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 00N-503634-10 (toliau – Nutarimas), vadovaudamasis ATPK 205 str. 1 d., paskyrė jam administracinę nuobaudą – 225 Lt (dviejų šimtų dvidešimt penkių litų) dydžio piniginę baudą (b. l. 17).

6Skunde teismui (b. l. 1-2) V. G. prašė Nutarimą panaikinti arba sušvelninti Nutarimu jam paskirtą administracinę nuobaudą paskiriant jam įspėjimą arba sumažinti piniginės baudos dydį iki minimumo. Mano, kad Nutarimu jam paskirta administracinė nuobauda yra per griežta. Teigė, kad anksčiau administracine tvarka nėra baustas, todėl atsižvelgiant į jo padaryto pažeidimo pobūdį, turėtų būti paskirta švelnesnė administracinė nuobauda. Pažymėjo, kad jis pripažįsta padaręs jam inkriminuotą pažeidimą, dėl jo padarymo nuoširdžiai gailisi, savo kaltės neneigia. Tvirtino, kad jis yra moksleivis, mokosi 12 klasėje, niekur nedirba, neturi jokių pajamų, yra išlaikomas tėvų, kurių pajamos minimalios, šeima yra daugiavaikė, socialiai remtina. Todėl atsižvelgiant į anksčiau paminėtas aplinkybes, taip pat į pažeidimo aplinkybes bei vietą ir tai, kad pareigūnai draudė jam atnešti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašė sušvelninti Nutarimu paskirtą nuobaudą arba Nutarimą panaikinti.

7Teismo posėdyje V. G. palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė skundą tenkinti. Papildomai nurodė, kad kokiais pagrindais skunde prašė Nutarimą panaikinti, negali pasakyti. Kaltę pripažįsta, bet mano, kad paskirta nuobauda per griežta, kiek žino, kitiems būdavo skiriami įspėjimai (žr. teismo posėdžio protokolą).

8Į teismo posėdį institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (b. l. 20).

9Kaip liudytojai teismo posėdyje apklausti A. V., A. K. ir R. T. parodė kad jie vykdė tarnybą ir pasienio apsaugos zonoje pamatė jaunuolius. Patikrinus dokumentus, paaiškėjo, kad V. G. neturėjo asmens dokumentų. Jis sakė, kad gyvena netoliese, tačiau asmens dokumento neturėjo, todėl buvo sulaikytas ir jam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Dėl paskirtos baudos dydžio nieko pasakyti negali, nes tai ne jų kompetencija (žr. teismo posėdžio protokolą).

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje V. G. nubaustas už tai, kad 2010-10-06 apie 20.00 val. Švenčionių rajono savivaldybėje, ( - ) kaime buvo pasienio ruože be asmens dokumentų, tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 205 str. 1 d. Nutarime nurodyta, kad atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, o atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad pažeidimas padarytas grupės asmenų (b. l. 4, 17).

12ATPK 205 str. 1 d. nustatyta, kad pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

13Kadangi nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą buvo nustatyta, kad V. G. pripažino padaręs administracinio teisės pažeidimą, tik nesutiko su paskirtos administracinės nuobaudos dydžiu, darytina išvada, kad neliko ginčo dėl to, kad V. G. pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-30 nutarimu Nr. 598 patvirtintas Pasienio teisinio režimo taisykles (2008-01-16 įstatymo redakcija), todėl teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą Nutarimą nėra. Šioje dalyje skundas atmestinas.

14Dėl V. G. prašymo pakeisti Nutarimą ir skirti įspėjimą arba mažesnę baudą, teismas konstatuoja, kad ATPK 30 str. nustatyta, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų teisės aktų dėl administracinių pažeidimų (1 d.). Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (2 d.).

15Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodė, kad gyvena netoliese ir visada su savimi nešiojasi asmens dokumentą, bet šiuo atveju atvažiavo draugai ir jis kartu su jais nuvažiavo prie netoliese esančio vandens telkinio, tačiau skubėdamas nepasiėmė asmens dokumento. Iš V. G. rašytinio paaiškinimo Pavoverės užkardos vadui matyti, kad jis dėl šio įvykio gailėjosi (b. l. 14). Teismo posėdyje taip pat pripažino pažeidimą, nuoširdžiai gailėjosi, todėl ši aplinkybė pripažintina atsakomybę lengvinančia aplinkybe (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Tiek administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, tiek liudytojai – pareigūnai nurodė, kad kiti asmenys, buvę kartu su V. G., turėjo asmens dokumentus, todėl Nutarime nurodyta sunkinanti atsakomybę aplinkybė, kad pažeidimas padarytas grupės asmenų, nepasitvirtino. Ši atsakomybę sunkinanti aplinkybė iš Nutarimo pašalintina. Iš byloje esančios Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinio V. G. charakteristikos, išduotos 2010-10-12, matyti, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra moksleivis, gyvena daugiavaikėje socialiai remtinoje šeimoje, charakterizuojamas teigiamai (b. l. 6). Kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra moksleivis, yra nurodyta Administracinio sulaikymo protokole (b. l. 12), tačiau nei Protokole, nei Nutarime ši aplinkybė nenurodyta. Tokiu būdu, darytina išvada, kad institucijai, priėmusiai skundžiamą Nutarimą, ši aplinkybė buvo žinoma, todėl turėjo būti tinkamai įvertinta. Protokole taip pat nurodyta, kad duomenų apie asmens vardu ankščiau registruotus pažeidimus nėra (b. l. 16).

16Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad skundas dalyje dėl Nutarimo pakeitimo tenkintinas: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Pavoverės užkardos 2010-10-07 Nutarimas keistinas, V. G. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 205 str. 1 d. padarymą, skirtina administracinė nuobauda – įspėjimas.

17Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 d., 4 d., 128 str. ir 129 str.,

Nutarė

18V. G. skundą patenkinti iš dalies.

19Pakeisti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Pavoverės užkardos vado pavaduotojo 2010-10-07 Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 00N-503634, kuriuo V. G., vadovaujantis ATPK 205 str. 1 d., buvo paskirta administracinė nuobauda – 225 Lt (dviejų šimtų dvidešimt penkių litų) dydžio piniginė bauda, ir paskirti V. G. administracinę nuobaudą – įspėjimą.

20Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai