Byla 2S-755-275/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Svajonių pilis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Mažoji svajonė“ ieškinį atsakovui UAB „Svajonių pilis“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

32012 m. balandžio 23 d. nutartimi Vilniaus m. 2 apylinkės teismas nutarė ieškovo BUAB „Mažoji svajonė“ ieškinio reikalavimams – 70 314,11 Lt sumai, užtikrinti areštuoti atsakovui UAB „Svajonių pilis“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant, ar esant nepakankamai ieškinio reikalavimui užtikrinti - kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto – areštuoti pinigus, priklausančius atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti minėtu turtu, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį bei pagal įstatymą privalomus mokėjimus valstybei ar savivaldybės biudžetams. 2012 m. liepos 12 d. nutartimi Vilniaus m. 2 apylinkės teismas pakeitė 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones leidžiant atsakovui sumokėti VšĮ „Vilniaus universitetas“ 16 166 Lt įsiskolinimą bei leidžiant apmokėti VšĮ „Vilniaus universitetas“ kiekvieną mėnesį pateikiamas sąskaitas už patalpų nuomą ir patalpų eksploatavimo išlaidas. 2012 m. gruodžio 3 d. buvo gautas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo atsakovas prašė iš dalies pakeisti 2012 m. liepos 12 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovui UAB „Svajonių pilis“ sumokėti įsiskolinimą UAB „Sanitex“ ir leisti jai apmokėti jos teikiamas einamąsias sąskaitas iki 25 000 Lt per mėnesį, įsiskolinimą UAB „Daisena“ ir leisti jai apmokėti jos teikiamas einamąsias sąskaitas iki 15 000 Lt per mėnesį, įsiskolinimą UAB „Eugesta“ ir leisti jai apmokėti jo teikiamas einamąsias sąskaitas iki 15 000 Lt per mėnesį.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovo UAB „Svajonių pilis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė. Nurodė, kad kiti skolininko kreditoriai nėra silpnesnioji sutartinių teisinių santykių su skolininku šalis ir negali turėti jokių išskirtinių teisių ieškovo, kuris yra privatusis juridinis asmuo, atžvilgiu, kadangi suteikus šioje situacijoje teisę atsakovui atsiskaityti su visais šiais asmenimis (net ir atliekant einamuosius mokėjimus, tiesiogiai susijusius su įmonės ūkine–komercine veikla), būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, nepagrįstai nukentėtų ieškovo teisės bei teisėti interesai. Šiuo atveju ieškovas BUAB „Mažoji svajonė“ yra bankrutuojanti bendrovė, todėl pagal susiklosčiusią teismų praktiką būtina atsižvelgti tiek į tokios įmonės, tiek į jos kreditorių interesus, laikoma, jog tokioje byloje ginamas viešasis interesas.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių bus sunaikinta viena iš ginčo šalių ir pažeisti kitų kreditorių interesai.

92. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo principą.

103. Apeliantas prašė leisti atsiskaityti ne su visais kreditoriais, o tik su tais, atsiskaitymas su kuriais leistų apeliantui toliau vykdyti veiklą.

11Ieškovas su atskiruoju skundu nesutinka, pašo jį atmesti. Ieškovė atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės varžo atsakovo teises daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

132. Apeliantas, prašydamas leisti vykdyti atsiskaitymus su prekių tiekėjais, suteikia jiems nepagrįstą pranašumą ieškovo atžvilgiu ir taip pažeidžia lygiateisiškumo principą.

143. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo, teisingumo principus, nes tenkinus atsakovo prašymą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, galimai būtų sumenkintas ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimas.

154. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad ėmėsi teisinių priemonių teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

165. Apeliantas nepateikė įrodymų apie įmonės prekybos apimtis, nes atsiskaitymus vykdo grynaisiais per kasą, todėl yra reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamos apeliacine tvarka nutarties motyvus, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pasinaudodamas diskrecijos teise vertinti konkrečias bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų pasaugos priemonių taikymo institutą, nepažeidė. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

20Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį, teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą. Keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai, todėl teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus.

21Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principais (CPK145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų tiek ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pakeistos, bei į padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos nepakeitus jų masto.

22Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisminio nagrinėjimo metu areštavus juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausančias lėšas, kai jis neturi kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto ir nesuteikus jam teisės iš areštuotų lėšų vykdyti jokių mokėjimų, gali būti sutrikdoma juridinio asmens veikla, suvaržomos jo galimybės rinkoje vienodomis sąlygomis konkuruoti su kitais juridiniais asmenimis. Atsakovui negalint atsiskaityti su kitais kreditoriais, jo finansinis įsiskolinimas gali didėti ir kartu gali mažėti galimybės ieškovui įvykdyti teismo sprendimą visa apimtimi, t. y. pasiekiamas priešingas rezultatas, nei siekiamas taikant laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to, taikant laikinąsias apsaugos priemones ir areštuojant atsakovo turtą, turi būti siekiama atsakovui palikti galimybę iš esmės netrikdomai vykdyti gamybinę–ūkinę veiklą, kuria nemažinama galimybė įvykdyti teismo sprendimą. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-84/2009).

23Atsakovas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones leidžiant jam atsiskaityti su kitais kreditoriais (UAB „Sanitex“, UAB „Daisena“, UAB „Eugesta“). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo išvada, kad kiti skolininko kreditoriai nėra silpnesnioji sutartinių teisinių santykių su skolininku šalis ir negali turėti jokių išskirtinių teisių ieškovo, kuris yra privatusis juridinis asmuo, atžvilgiu, kadangi suteikus šioje situacijoje teisę atsakovui atsiskaityti su visais šiais asmenimis (net ir atliekant einamuosius mokėjimus, tiesiogiai susijusius su įmonės ūkine–komercine veikla), būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, nepagrįstai nukentėtų ieškovo teisės bei teisėti interesai. Leidus atsakovui naudotis prašomomis sumomis, jis blogintų savo turtinę padėtį, dėl to teismo sprendimo vykdymas taptų neįmanomas ir nukentėtų ieškovo turtiniai interesai. Apeliacinės instancijos sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu ir pažymi, kad atsakovas, mokėdamas įsiskolinimus kitiems kreditoriams mažintų savo mokumą ir suteiktų kreditoriams nepagrįstą pranašumą ieškovo atžvilgiu. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, kuriais pagrįstų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimą.

24Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi Vilniaus m. 2 apylinkės teismas nutarė... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovo... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 8. 1. Nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių bus sunaikinta viena iš ginčo... 9. 2. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo principą.... 10. 3. Apeliantas prašė leisti atsiskaityti ne su visais kreditoriais, o tik su... 11. Ieškovas su atskiruoju skundu nesutinka, pašo jį atmesti. Ieškovė... 12. 1. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos... 13. 2. Apeliantas, prašydamas leisti vykdyti atsiskaitymus su prekių tiekėjais,... 14. 3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo,... 15. 4. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad ėmėsi teisinių priemonių teismo... 16. 5. Apeliantas nepateikė įrodymų apie įmonės prekybos apimtis, nes... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamos apeliacine... 20. Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį, teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines... 22. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisminio nagrinėjimo metu areštavus... 23. Atsakovas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti laikinąsias apsaugos... 24. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti...