Byla 2-1033/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl termino atnaujinimo, atsisakyta priimti atskirąjį skundą ir atskirasis skundas grąžintas jį padavusiam asmeniui, civilinėje byloje Nr. 2-84-431/2009 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Kauno miesto apylinkės teismui, V. J. , I. P. , Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimų pripažinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovo A. B. 2008 m. gegužės 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai 2008 m. birželio 16 d. paduotu teismui patikslintu ieškiniu buvo patikslinti, atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai LR teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismui, LR generalinei prokuratūrai Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Kauno miesto apylinkės teismui, V. J. , I. P. , LR vidaus reikalų ministerijai dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimų pripažinimo ir žalos atlyginimo priteisimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė ieškinį palikti nenagrinėtu.

52009 m. gegužės 26 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo A. B. prašymas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti bei atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties. Ieškovas nurodė, kad apie patikslinto ieškinio priėmimo aplinkybę ir bylos nagrinėjimą nebuvo tinkamai informuotas, jis yra suimtas ir dėl to neturėjo galimybių domėtis bylos eiga. Ieškovo teigimu, palikti ieškinį nenagrinėtą nebuvo pagrindo.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi nustatė ieškovui A. B. 7 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos terminą prašymo trūkumams pašalinti: nurodyti nuo kada ieškovas yra suimtas ir kalinamas Kauno tardymo izoliatoriuje, kokios svarbios priežastys trukdė ieškovui nuo 2008 m. lapkričio mėnesio vidurio domėtis bylos eiga, pranešti teismui apie adreso pasikeitimą (suėmimą) bei pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius praleisto termino atnaujinimo būtinumą.

72009 m. birželio 12 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo A. B. pareiškimas, kuriame ieškovas nurodė, jog nuo 2008 m. liepos 11 d. jam buvo paskirtas kardomasis kalinimas, kuris vėliau buvo tęsiamas. Ieškovo teigimu, šias aplinkybes patvirtina Jonavos rajono apylinkės teismo nutartis ir Kauno tardymo izoliatoriaus raštai. Ieškovas nurodė, kad nuo 2008 m. lapkričio mėnesio vidurio iki 2008 m. gruodžio pradžios ieškovas turėjo suspėti pateikti atsiliepimą anglų kalba Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre ir šią aplinkybę patvirtina Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus raštas.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 18 d. nutartimi nutarė ieškovo A. B. prašymą dėl termino atnaujinimo atmesti; atsisakyti priimti ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovui A. B. laikotarpyje nuo 2008 m. liepos 11 d. iki šiol yra paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, tačiau iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas, būdamas tiek Kauno tardymo izoliatoriuje, tiek Jonavos rajono PK areštinėje, turėjo galimybę apie savo buvimo vietą informuoti suinteresuotus asmenis, ir šia savo teise naudojosi, nes ieškovo laiškai į Strasbūrą buvo išsiųsti 2008 m. gruodžio 4 d. ir 2008 m. gruodžio 10 d. Teismas pažymėjo, kad Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus rašte Nr. 20-61-S-2432 nurodoma, kad apie tuometinę A. B. buvimo vietą buvo informuota žmona. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad ieškovas turėjo galimybę informuoti teismą apie pasikeitusią procesinių dokumentų įteikimo vietą, tačiau šios savo pareigos nevykdė. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodytų termino praleidimo priežasčių teismas nepripažįsta svarbiomis, nes tiek pranešimas teismui apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, tiek ir atsiliepimo rengimas Europos žmogaus teisių teismui yra vienodai svarbūs. Teismo teigimu, galima būtų sutikti su tuo, kad tuo metu, kai ieškovui buvo atliekama stacionarinė teismo psichiatrinė ekspertizė, jis negalėjo tinkamai vykdyti CPK numatytų veiksmų, tačiau ši ekspertizė ieškovui buvo paskirta tik 2009 m. sausio 9 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi, kai tuo tarpu byla Vilniaus apygardos teisme į pirmą posėdį buvo paskirta 2008 m. lapkričio 6 d. nutartimi.

10Teismas nurodė, kad, teismui nepripažinus svarbiomis termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių, ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties atsisakytina priimti, skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

11Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. Ieškovo teigimu, teismo nutartis yra nemotyvuota ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Ieškovo nuomone, nėra aišku, kodėl teismas padarė išvadą, kad kai Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties pagrindu buvo atliekama ieškovo ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė iki šios ekspertizės išvadų paskelbimo 2009 m. sausio 9 d. teismo posėdyje, ieškovas galėjo vykdyti CPK numatytus veiksmus ir pareigas. Teismas visiškai neatsižvelgė ir neįvertino Jonavos rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 9 d. nutarties skirti stacionarinę teismo psichiatrinę ekspertizę turinio ir neįvertino aplinkybės, dėl ko buvo skiriama ekspertizė. Ieškovo teigimu, iki tol, kol buvo paskelbtos ekspertizių išvados, ieškovas negalėjo tinkamai vykdyti CPK numatytų veiksmų ir pareigų. Ieškovas pažymi, kad pagal teismų praktiką suėmimas taip pat yra svarbi priežastis, suvaržanti suimtojo teises ir laisves tinkamai atlikti CPK numatytus veiksmus ir pareigas. Ieškovas taip pat pažymi, kad teismas privalėjo įvertinti aplinkybes, kad per visą teismo paskirtą terminą trūkumams pašalinti, ieškovas buvo suimtas ir neturėjo galimybės pilnai disponuoti dokumentais, tinkamai vykdyti procesines pareigas bei neturi atstovo.

12Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

13Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisė yra pažeista, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Taip pat CPK 5 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatoma įstatymu ir tam, kad ši teisė būtų realizuota tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Tačiau CPK 78 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Dėl to, nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Įstatymo sąvoka ,,svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl teismas turi šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę skundo pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d.).

14Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 str.).

15Atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas (CPK 315 str. 2 d. 1 p., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas A. B. prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, paduoti, kadangi apie patikslinto ieškinio priėmimo aplinkybę ir bylos nagrinėjimą ieškovas nebuvo tinkamai informuotas, jis yra suimtas ir dėl to neturėjo galimybių domėtis bylos eiga.

17Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nepagrįsto atsisakymo atnaujinti procesinį terminą atskirajam skundui paduoti. Pagal CPK 122 straipsnio pirmąją dalį procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra. CPK 126 straipsnis reglamentuoja procesinių dokumentų įteikimą įkalintiems asmenims. CPK 121 straipsnio pirmoji dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Minėto straipsnio antroji dalis numato, kad jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį ir patikslintą ieškinį, nurodė savo gyvenamosios vietos adresą ( - ). Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartimi ieškovui buvo taikyta kardomoji priemonė suėmimas, kurio terminas buvo pratęsiamas, tačiau ieškovas CPK 121 straipsnio pirmosios dalies nustatyta tvarka neinformavo teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Todėl pirmosios instancijos teismas procesinius dokumentus, įskaitant teismo šaukimą ieškovui apie 2009 m. vasario 19 d. teismo posėdį ir pirmosios instancijos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas,siuntė ieškinyje bei patikslintame ieškinyje nurodytu ieškovo adresu ir pagal CPK 121 straipsnio pirmosios ir antrosios dalių reikalavimus siųsti procesiniai dokumentai laikytini įteiktais ieškovui. Teisėjų kolegija spendžia, kad, taikant ieškovui kardomąją priemonę suėmimą, ieškovas turėjo galimybę informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas suėmimo metu siuntė laiškus bei raštus į įvairias institucijas, įskaitant Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas nevykdė pareigos informuoti teismą apie pasikeitusią procesinių dokumentų įteikimo vietą ir, vadovaujantis CPK 121, 122 straipsnių nuostatomis, laikytina, kad jis pagal įstatymo reikalavimus buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, apie nutartį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, o ieškovo suėmimas vykdyti procesinę pareigą informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą įtakos neturėjo.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad nors ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad neturėjo galimybės tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis ir pareigomis, kadangi ieškovui buvo atliekamos psichiatrinės ekspertizės, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad šios ekspertizės buvo atliekamos po Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria paskirtas teismo posėdis, bei teismo šaukimo tinkamo įteikimo ieškovui. Į bylą nepateikta įrodymų, kad dėl ekspertizių atlikimo ieškovas negalėjo atlikti CPK 121 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos procesinės pareigos. Taip pat pažymėtina, kad ieškovui CPK 121 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta procesinė pareiga atsirado nuo Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 18 d. nutarties dėl kardomosios priemonės suėmimo taikymo ieškovui įvykdymo.

19Teisėjų kolegijos sprendžia, kad ieškovo nurodytos termino atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties paduoti praleidimo priežastys nėra svarbios ir nėra pagrindas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, paduoti, o pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsisakymo šį terminą atnaujinti yra pagrįstos.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovo A. B. 2008 m. gegužės 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė ieškinį... 5. 2009 m. gegužės 26 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo A. B.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi nustatė ieškovui... 7. 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo A. B.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 18 d. nutartimi nutarė ieškovo... 9. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovui A. B.... 10. Teismas nurodė, kad, teismui nepripažinus svarbiomis termino atskirajam... 11. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo apeliacinės instancijos teismą... 12. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18... 13. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 14. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama,... 15. Atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas A. B. prašė atnaujinti terminą atskirajam... 17. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad... 19. Teisėjų kolegijos sprendžia, kad ieškovo nurodytos termino atskirajam... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....