Byla B2-1895-153/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovės UAB Medicinos banko atstovui V. S., atsakovės UAB ,,Baldų vizija“ atstovui R. L., atsakovams R. L., V. G., trečiojo asmens BUAB ,, Lanlita“ atstovei S. V.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Baldų vizija“, R. L., V. G. ir K. G., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Lanlita“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB Medicinos bankas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Baldų vizija“, R. L., V. G. ir K. G. 62 072 Lt negrąžintą kreditą, 4 003,24 Lt palūkanas, 6 398,09 Lt delspinigius, iš viso 72 473,33 Lt skolos, sutartines mokėjimo funkciją atliekančias 11,99 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžinto kredito likučio nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos, bei įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos išieškotinos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisti 2 174 Lt žyminį mokestį (b. l. 62-65).

5Atsakovės UAB ,,Baldų vizija“ atstovas, atsakovai R. L., V. G. ir trečiojo asmens BUAB ,,Lanlita“ atstovė sutiko su dalimi ieškino sumos , prašydami mažinti delspinigius skaičiuoti po 0,01 % vietoje 0,1%, taip pat skaičiuoti 7-6 % palūkanas vietoje 11,68 %.

6Atsakovė K. G. į teismą neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovei nedalyvaujant.

7Ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.

8Ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė UAB ,,Baldų vizija“ nuo 2008-09-03 negrąžino dalies kredito, nuo 2009-02-28 nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų, nemoka už pradelstus mokėjimus priskaičiuotų delspinigių nuo 2009-04-10, taip pat nereagavo į ieškovo raštus geruoju įvykdyti pradelstas prievoles, keisti sutarties sąlygas, todėl sutartis 2009-06-12 buvo nutraukta, o atsakovė nesumokėjo negrąžinto kredito likučio ir nesumokėjo paskaičiuotų palūkanų. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovių skolą ir netesybas paskaičiuotas tik iki 2009-09-25 (b. l. 70). Priteistina pagal kredito 2007-03-05 sutartį Nr. LOAN 41466 suma sudaro 72 473,33 Lt.

9Apklausti teismo posėdyje atsakovai R. L., V. G. bei trečiojo asmens BUAB ,,Lanlita“ pripažino, kad tarp šalių nėra ginčo dėl skolos dydžio. Tačiau atsakovai mano, jog ieškovė gali sumažinti palūkanas ir delspinigius, kadangi atsakovių yra sunki turtinė padėtis, nes nevyksta prekyba UAB ,,Baldų vizija“ , BUAB ,,Lanlita“ bankrutavo, atsakovių turtas areštuotas ir įkeistas, todėl dėl objektyvių priežasčių atsakovės negali tinkamai įvykdyti piniginės prievolės.

10Taip pat trečiojo asmens BUAB ,,Lanlita“ atstovės nuomonė ieškovė praleido ieškinio senaties terminą dėl netesybų priteisimo.

11Bylos medžiaga įrodyta, kad ieškovėUAB Medicinos bankas 2007-03-05 kredito sutartimi Nr. LOAN 41466 (toliau - Kredito sutartis) suteikė atsakovei UAB „Baldų vizija“ 100 000 Lt kreditą, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti Kredito sutartyje nustatytais terminais iki 2010-02-03. Už skolininkės UAB „Baldų vizija“ įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymą laidavo R. L. 2007-03-05 laidavimo sutartis Nr. 25/2007, UAB „Lanlita“ 2007-03-05 laidavimo sutartis Nr. 28/2007, V. G. 2007-03-05 laidavimo sutartis Nr. 26/2007, K. G. 2007-03-05 laidavimo sutartis Nr. 27/2007. Taigi konstatuojama, kad UAB „Baldų vizija“ pažeidė Kredito sutarties nuostatas, nes nuo 2008-09-03 negrąžino grąžintinų kredito dalių, nuo 2009-02-28 nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų bei nesumokėjo už pradelstus mokėjimus priskaičiuotų delspinigių. Trečiajam asmeniui UAB „Lanlita“ iškelta 2010-02-26 nutartimi bankroto byla. Esant tokioms aplinkybėms ieškovei atsisakius reikalavimo BUAB „Lanlita“, kuris sprendžiamas bankroto byloje ĮBĮ tvarka, atsakovai UAB „Baldų vizija“, R. L., V. G., K. G. privalo solidariai atsakyti už neįvykdytą prievolę ieškovei UAB Medicinos bankui. Nustačius, jog tarp šalių nėra ginčo dėl prašomos priteisti skolos , teismas konstatuoja, jog negrąžinto kredito skolą sudaro 62 072 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 6.81 str. 2 d. laiduotojas atsako tokia pat apimtimi kaip ir skolininkas, skola priteistina solidariai iš atsakovės UAB „Baldų vizija“ ir atsakovų R. L., V.G., K. G., kurie laidavo laidavimo sutartimis. tinkamą kredito sutarties įvykdymą.

12Teismas šalių sutartimi nustatytus 0,1 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną ir 11,98 proc metinę palūkanų. normą vertina kaip pakankamai didelius, nors pripažįsta, kad šalys yra laisvos susitarti dėl netesybų dydžio. Toks šalių susitarimas patvirtintas Kredito sutartimi (b. l. 9). Paaiškėjus, kad UAB ,,Baldų vizija“, neįvykdė prievolės, atsirado sutartinė atsakomybė – ji privalo atlyginti kitai sutarties ieškovei šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Įstatymo leidėjas numatė, kad netesybos įskaitomos į nuostolius, kai reiškiamas reikalavimas ir dėl nuostolių atlyginimo, taip pat kad netesybos negali būti mažesnės, negu dėl prievolės netinkamo įvykdymo atsiradę nuostoliai.

13Atsakovai neginčija ieškovės nurodytų aplinkybių tačiau prašo mažinti delspinigius nes dėl susidariusios padėties negali mokėti labai didėlių netesybų.

14CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybė sumažinti netesybas yra teismo diskrecinė teisė, kurią teismas įgyvendina siekdamas užtikrinti, kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Teismo vertinimu 4003,24 Lt. palūkanos . ir 6 398 Lt., delspinigių ,viso 10 401,24 Lt., gali būti mažintos 1/6 d., kadangi dalis kredito grąžinta, palūkanų ir delspinigių suma sudaro beveik 1/6 d. grąžintinos sumos, atsakovų turtinė padėtis yra pakankamai komplikuota, o atsakovė UAB ,,Baldų vizija“ planuoja pagėrinti savo turtinę padėtį, atnaujinti gamybą, atidaryti naują įmonę, todėl tikėtina, kad skolą sumokės. Todėl įvertinus visas nurodytas aplinkybes, tenkintina atsakovų prašymo dalis,, mokėtinų netesybų suma mažintina 1/6 d. iki 8667,78 Lt., teismas laiko tokį sumažinimą pakankamu ir neprieštaraujančiu pagrindiniams civilinių teisinių santykių principams.

15Atmestinas motyvas, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą dėl netesybų priteisimo, kadangi tai prieštarauja rašytiniams įrodymams. Atsakovė nemokėjo priskaičiuotų palūkanų nuo 2009-02-28 ir nemokėjo delspinigių už kiekvieną dieną negrąžinto kredito dalį nuo 2008-09-03 (sutarties 6.4.2 p.), ieškovės reikalavimai pareikšti 2009-07-15, delspinigiai ir palūkanos paskaičiuotos įstatyme nustatytais terminais (b. l. 8) ir tvarka (CPK 1.125 str.5 d. 1 p.,1.127 str. 5 d.) nes sutartinių pareigų nevykdymas (netesybų nemokėjimas) buvo tęstinio pobūdžio, todėl terminas šiam pažeidimui skaičiuoti pradedamas kiekvieną dieną. Taigi ieškovė pareikšdama reikalavimą, ieškinio senaties termino nepraleido.

16Dėl palūkanų normos nustatytos įstatyme už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.210 straipsnis), už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško jo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis), kurias skolininkas privalo mokėti nepriklausomai nuo to, kokie mokėtini nuostoliai ir netesybos (CK 6.261 straipsnis, 6.314 straipsnio 5 dalis), todėl šios palūkanos priteistinos iš atsakovų.

17Taip pat atsakovai neginčija ieškovo turėtų šioje byloje bylinėjimosi išlaidų, kurios patvirtinamos rašytiniais įrodymais, žyminio mokesčio kvitais ( b. l. 6,66) 509 Lt ir 1 665, Lt., viso 2 174 Lt ir pašto išlaidos (b. l. 27-34). Patenkinus ieškovės reikalavimus bylinėjimosi išlaidų dalis priteistina iš atsakovų , mažintina iki 2 122,19 Lt. ir pašto išlaidos 67 Lt. (b. l. 71-80), viso 2 189,19 Lt.

18Laikinųjų apsaugos priemonių klausimas, kuris buvo išspręstas Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-17 nutartimi (L22-19110-752/2009) paliktinas galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.5 d.).

19Byloje valstybė turėjo bylinėjimosi išlaidas (CPK 96,88 str.3p.) dėl procesinių dokumentų persiuntimo (b. l. 2).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270, 301 str.,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies

22Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Baldų vizija“ (į. k. 135779181, ( - ) , sąskaita Nr. ( - ) UAB ,Medicinos bankas), R. L. (a. k. ( - ) gyv. Kaune, Žalčio karūnos al. 35,), V. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ), K. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - ))

23Ieškinio patenkinimui negrąžintą kreditą 62 072 Lt., palūkanas už negrąžintą kreditą 3 336,04 Lt., delspinigius 5 331,67 Lt., viso 70 739,71 Lt. ir nuo šios sumos šešių procentų dydžio palūkanas nuo ieškinio pateikimo 2009 m. liepos 15 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas 2 189 Lt.; ieškovei UAB Medicinos bankas (į. k. 112027077, ( - ) , sąs. Nr. ( - ) UAB ,Medicinos bankas)

24Priteisti solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Baldų vizija“ (į. k. 135779181, ( - ) , sąskaita Nr. ( - ) UAB Medicinos bankas), R. L. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ), V. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ), K. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ): 92,24 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

25Laikinųjų apsaugos priemonių taikytų atsakovų turtui galiojimas paliekamas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

26Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Ieškovė UAB Medicinos bankas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš... 5. Atsakovės UAB ,,Baldų vizija“ atstovas, atsakovai R. L., V. G. ir trečiojo... 6. Atsakovė K. G. į teismą neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti... 7. Ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.... 8. Ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė UAB ,,Baldų vizija“ nuo... 9. Apklausti teismo posėdyje atsakovai R. L., V. G. bei trečiojo asmens BUAB... 10. Taip pat trečiojo asmens BUAB ,,Lanlita“ atstovės nuomonė ieškovė... 11. Bylos medžiaga įrodyta, kad ieškovėUAB Medicinos bankas 2007-03-05 kredito... 12. Teismas šalių sutartimi nustatytus 0,1 proc. delspinigius nuo nesumokėtos... 13. Atsakovai neginčija ieškovės nurodytų aplinkybių tačiau prašo mažinti... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybė... 15. Atmestinas motyvas, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą dėl... 16. Dėl palūkanų normos nustatytos įstatyme už piniginės prievolės įvykdymo... 17. Taip pat atsakovai neginčija ieškovo turėtų šioje byloje bylinėjimosi... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių klausimas, kuris buvo išspręstas Kauno miesto... 19. Byloje valstybė turėjo bylinėjimosi išlaidas (CPK 96,88 str.3p.) dėl... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270, 301 str.,... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Baldų... 23. Ieškinio patenkinimui negrąžintą kreditą 62 072 Lt., palūkanas už... 24. Priteisti solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Baldų... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių taikytų atsakovų turtui galiojimas paliekamas... 26. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų Lietuvos apeliaciniam teismui...