Byla e2-96-516/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės M. F. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės M. F. ieškinį atsakovei Viešajai įstaigai Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės M. F. ieškinį atsakovei Viešajai įstaigai Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Klaipėdos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyrius, Generalines prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyrius,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė M. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Viešajai įstaigai Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui (toliau – Klaipėdos sveikatos priežiūros centras), prašydama priteisti iš atsakovės 33 000 Eur turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės M. F. ieškinį atsakovui Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

113.

12Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovės pateikto ieškinio turinį, darė išvadą, kad ieškovė prašo priteisti jai ir jos nepilnametei dukrai turtinę ir neturtinę žalą, kurią, jos teigimu, patyrė, kai ieškovės dukra buvo netinkamai gydoma Klaipėdos sveikatos priežiūros centre.

134.

14Teismas nustatė, kad ieškovė prie ieškinio nepridėjo įrodymų, patvirtinančių, kad ji, iki ieškinio pateikimo teismui, kreipėsi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, privalomą ikiteisminę instituciją, dėl jos ir dukros teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo.

155.

16Teismas konstatavo, kad ieškovė nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl atsisakė priimti ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

176.

18Teismas pažymėjo, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį neužkerta galimybės ieškovei (ir / ar jos dukrai) vėl kreiptis į teismą su ieškiniu, jeigu bus pašalintos ar išnyks aplinkybės, kliudžiusios priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 4 dalis).

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo svarstyti Klaipėdos apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Ieškovė kreipėsi su ieškiniu, kuris atitinka visus ieškiniui keliamus reikalavimus, nes ieškovė aprašė konkrečias situacijas ir įvykius, pažymėdama kaip ir kada atsirado žala jai ir jos nepilnametei dukrai, t.y. - neigiamos emocijos, išgyvenimai, baimės, akivaizdus negalėjimas naudotis centro paslaugomis ateityje: dėl elementarios etikos bei medicinos darbuotojų - gydytojos Jurgelevičienės ir jos slaugytojos - darbo etikos nepaisymo, gydymo neskyrimo, atsisakymo išduoti sveikatos dokumentą, skirtą pateikti mokymosi įstaigai dėl praleistų pamokų, atsisakymo konsultuoti dėl alerginės reakcijos, atsisakymo pagal iškvietimą atvažiuoti pas sergantį asmenį bei administracijos neveikimo ir šališkumo.

257.2.

26Ieškinio pateikimo metu aktualios įstatymo redakcijos 14 straipsnio 3 dalis apibrėžė, kad medicinos darbuotojų kaltais veiksmais padaryta žala atlyginama vadovaujantis CPK, ir apeliantei nėra žinomi įstatymo pakeitimai, kurie nurodo, kad dėl žalos atlyginimo neteisėtais veiksmais reikia kreiptis į įstatyme nustatytą komisiją. Taigi, pirmosios instancijos teismo nurodymas, kad ieškovė turi kreiptis į komisiją ir, kad šiam ginčui taikoma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka, yra neteisėtas

277.3.

28Ieškovės pridėti rašytiniai įrodymai – gydymasis pas kardiologą, vaistų įsigijimo dokumentai, neurologo medicinos dokumentų išrašai ir kiti dokumentai, patvirtina ieškovės aprašytas aplinkybes, t.y. kad gydymas centre visai nebuvo skirtas, nebuvo skirta pakankamai laiko pacientės diagnozės nustatymui bei gydymui, buvo teikiamos nekokybiškos medicinos paslaugos (etikos ir normalaus elgesio standartų pažeidimai, kurie sukėlė apeliantei ir jos dukrai neigiamas emocijas, išgyvenimus - žalą sveikatai, baimės jausmą).

29Teismas

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

328.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

349.

35Apeliacijos objektą nagrinėjamu atveju sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

3610.

37Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, kad ji pareiškė ieškinį atsakovei dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant paciento teises, atlyginimo, tačiau nesutinka su teismo argumentu, kad šiam ginčui taikytina privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka.

3811.

39Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 22 straipsnio 1 dalimi, įstatymuose gali būti nustatyta privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

4012.

41Viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų yra susijusi su tuo, kad tuo atveju, kai konkreti specialaus įstatymo norma nustato tam tikroms bylų kategorijoms išankstinę privalomą ginčų sprendimo ne teisme tvarką, asmuo gali kreiptis į teismą ir ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus tik tuomet, kai jis pasinaudoja išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka; šia tvarka nepasinaudojus, teismas ieškinį atsisako priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

4213.

43Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – PTŽAĮ) 24 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. To paties straipsnio 3 dalyje imperatyviai nustatyta, kad pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į minėtos žalos atlyginimą, ir (ar) sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys, – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę CPK nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės (PTŽAĮ 24 straipsnio 8 dalis).

4414.

45Aptartas teisinis reglamentavimas suponuoja vienareikšmę išvadą, jog teisė kreiptis į teismą su reikalavimu atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, padarytą pažeidžiant nustatytas pacientų teises, asmeniui atsiranda tik tuo atveju, jeigu jis pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-497-969/2018).

4615.

47Apeliantė atskirajame skunde nurodydama, kad PTŽAĮ nėra numatyta, jog dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo reikia kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, nėra teisi, nes ji remiasi tiek jos nurodomos žalos padarymo metu, tiek ieškinio pateikimo metu bei šiuo metu negaliojančia PTŽAĮ (1996 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. I-1562) 14 straipsnio redakcija (beje, ir šio straipsnio prasmę aiškina neteisingai kaip tariamai numatančią, kad į komisiją reikėtų kreiptis tik dėl teisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, o dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo – CK nustatyta tvarka tiesiogiai į teismą). Šiuo metu galiojančio PTŽAĮ 14 straipsnis apskritai nereglamentuoja žalos atlyginimo klausimų (jame reglamentuojamas draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo), o aplinkybė, kad apeliantė nežino apie PTŽAĮ pakeitimus bei įstatyme numatytą reikalavimą prieš kreipiantis į teismą pasinaudoti privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, jos nuo šios tvarkos laikymosi neatleidžia.

4816.

49Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė kartu su ieškiniu pirmosios instancijos teismui nepateikė įrodymų, kad laikėsi šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme privalomos tvarkos, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokį apeliantės ieškinį atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

5017.

51Teismo atsisakymas priimti ieškinį, neužkerta galimybės apeliantei vėl kreiptis į teismą su ieškiniu, jei bus pašalintos aplinkybės, kliudžiusios teismui priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 4 dalis). Papildomai apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kreipimuisi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją dėl pažeistų teisių ir žalos atlyginimo taikytinas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas, o komisijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas per PTŽAĮ 24 straipsnio 8 dalyje nustatytą 30 dienų terminą.

5218.

53Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui, todėl apeliacinis teismas dėl jų nepasisako.

5419.

55Remdamasis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė M. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Viešajai įstaigai... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsisakė... 11. 3.... 12. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovės pateikto ieškinio... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad ieškovė prie ieškinio nepridėjo įrodymų,... 15. 5.... 16. Teismas konstatavo, kad ieškovė nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinio... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį neužkerta... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018... 23. 7.1.... 24. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu, kuris atitinka visus ieškiniui keliamus... 25. 7.2.... 26. Ieškinio pateikimo metu aktualios įstatymo redakcijos 14 straipsnio 3 dalis... 27. 7.3.... 28. Ieškovės pridėti rašytiniai įrodymai – gydymasis pas kardiologą,... 29. Teismas... 30. IV.... 31. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 8.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 34. 9.... 35. Apeliacijos objektą nagrinėjamu atveju sudaro pirmosios instancijos teismo... 36. 10.... 37. Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, kad ji pareiškė... 38. 11.... 39. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė kreiptis į teismą yra... 40. 12.... 41. Viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų yra... 42. 13.... 43. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje,... 44. 14.... 45. Aptartas teisinis reglamentavimas suponuoja vienareikšmę išvadą, jog teisė... 46. 15.... 47. Apeliantė atskirajame skunde nurodydama, kad PTŽAĮ nėra numatyta, jog dėl... 48. 16.... 49. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė kartu su ieškiniu pirmosios... 50. 17.... 51. Teismo atsisakymas priimti ieškinį, neužkerta galimybės apeliantei vėl... 52. 18.... 53. Kiti atskirojo skundo argumentai nedaro įtakos skundžiamos teismo nutarties... 54. 19.... 55. Remdamasis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 57. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti...