Byla 2YT-27388-294/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Dalius Traigys, išieškotojas RUAB „KRK Baltic“, S. J

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „He Ma“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Dalius Traigys, išieškotojas RUAB „KRK Baltic“, S. J.,

Nustatė

2Skolininkas UAB „He Ma“ prašo panaikinti antstolio patvarkymą 2019-06-26 Nr. PRT-0241/19/00954-1, kuriuo antstolis atsisakė įskaityti priešpriešinį 92419,96 Eur reikalavimą jo išieškotojo RUAB „KRK Baltic“ atžvilgiu ir sumažinti arešto mastą 92419,96 Eur. Nurodo, kad išieškotojui RUAB „KRK Baltic“ iškelta restruktūrizavimo byla ir skolininkas UAB „He Ma“ reikalavimo teisę išieškotojo atžvilgiu perėmė iš kreditoriaus, kurio reikalavimas patvirtintas išieškotojo restruktūrizavimo byloje. Nurodo, kad antstolis turėjo spręsti ne vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą, bet priešpriešinio reikalavimo įskaitymo ir arešto sumažinimo klausimą. Nurodo, kad prievolės gali pasibaigti priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimo įskaitymu, kurio terminas suėjęs arba nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu (CK 6.130 str. 1 d.), o apie įskaitymą pakanka vienašalio pareiškimo (CK 6.131 str. 1, 2 d.). Nurodo, kad reikalavimo teisę įgijo teisėtai ir turi piniginį reikalavimą išieškotojo atžvilgiu, dėl to priešpriešins reikalavimai turi būti įskaitas, o aplinkybė, jog reikalavimas gautas iš išieškotojo kreditoriaus, kurio reikalavimas patvirtintas restruktūrizavimo byloje, nėra pagrindas antstoliui atsisakyti pripažinti vienašalį priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, o CK 6.134 straipsnio 1 dalies 6 punktas neapima restruktūrizuojamos įmonės turto ir nedraudžia daryti įskaitymus, antstolis šią normą aiškina per daug plečiamai.

3Antstolis 2019-07-15 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko skundą. Nurodo, kad klaidingai pasisakė skundžiamame patvarkyme apie proceso šalies pakeitimą, kadangi skolininkas prašė įskaityti priešpriešinį reikalavimą ir sumažinti arešto mastą, bet nereiškė prašymo pakeisti proceso šalį, tačiau antstolis pažymį, jog nepaisant to, patvarkymo motyvai yra pagrįsti ir pakankami, jais remiantis negali būti patenkintas skolininko prašymas, atlikti priešpriešinį įskaitymą (sumažinti išieškomą sumą) ir sumažinti arešto mastą, taikomą skolininko turtui. Antstolis nurodo, kad prašymo gavimo metu S. J. nebuvo išieškotojo UAB „KRK Baltic“ kreditoriumi, dėl to negalėjo perleisti skolininkui UAB „He Ma“ reikalavimo teisių į išieškotoją, kadangi išieškotojui yra iškelta restruktūrizavimo byla ir teismo nutartimi tvirtinant kreditorių reikalavimus išieškotojas neturėjo kreditoriaus S. J.. Antstolio teigimu restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai tvirtinami teismo nutartimi pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnį. Antstolis nurodo, jog išieškotojo restruktūrizavimo byloje kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas BUAB „SK Industry“. Antstolis nurodo, kad remiantis po patvarkymo priėmimo, kuriuo buvo atmestas skolininko prašymas, iš skolininko gautais duomenimis, BUAB „SK Industry“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su S. J., o pastarasis sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su skolininku UAB „He Ma“. Antstolis nurodo, kad restruktūrizavimo byloje pasikeičiant kreditoriams, naujasis kreditorius turi būti patvirtintas teismo nutartimi restruktūrizavimo byloje pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalį, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Antstolis pažymi, jog net jei ir tokia nutartis būtų, tuomet naujasis kreditorius pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnio 5 ir 6 punktus, turėtų apie tai informuoti restruktūrizavimo administratorių ar įmonės valdymo organus dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo arba kreiptis į kreditorių susirinkimą ar restruktūrizavimo administratorių. Antstolis remiasi teismų praktika, jog pagal įmonių restruktūrizavimo įstatymą, iškėlus restruktūrizavimo bylą sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, o priepriešinių reikalavimų įskaitymas draudžiamas, nebent tai nustatyta restruktūrizavimo plane, nes priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pažeistų kreditorių pusiausvyrą, iškraipytų restruktūrizavimo planą, sukurtų sąlygas mažinti restruktūrizuojamos įmonės turtą iš kurio savo reikalavimus lygiomis galimybėmis nori pasitenkinti kiti kreditoriai.

4Išieškotojas RUAB „KRK Baltic“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo skundą atmesti ir pripažinti priešpriešinį reikalavimo įskaitymą niekiniu. Atsiliepimą grindžia iš esmės analogiškais motyvais kaip ir antstolis grindė atsisakymą tenkinti skundą. Papildomai nurodo, kad vienašalis priešpriešinio reikalavimo įskaitymas turi būti pripažintas negaliojančiu, nes tai vienašalis sandoris ir sandoris prieštarauja įstatymo imperatyvams įtvirtintiems Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 5 daliai, 14 straipsnio 10 daliai, 12, 13 straipsniams. Pateikė prašymą prijungti papildomus įrodymus ir pateikė papildomus argumentus, t. y. pateikė skolininko UAB „He Ma“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo jam pačiam, kuriame skolininkas nurodo, kad jo reikalavimo teisės RUAB „KRK Baltic“ įskaitymas neleidžiamas, nes RUAB „KRK Baltic“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Išieškotojas RUAB „KRK Baltic“ teigia, kad skolininkas pateikęs skundą pats sau ėmė prieštarauti ir pareiškęs pareiškimą dėl savo paties restruktūrizavimo bylos pripažino, jog jo įskaitymas, kuris nagrinėjamas šioje byloje yra neteisėtas.

5Byloje dalyvaujantys asmenys apie skundo nagrinėjimą informuoti tinkamai, tačiau daugiau atsiliepimų teisme nebuvo gauta.

6Skundas atmestinas.

7Remiantis rašytine bylos medžiaga antstolis vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „He Ma“ išieškotojo RUAB „KRK Baltic“ naudai. RUAB „KRK Baltic“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Vilniaus apygardos teismo 2015-07-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2324-653/2015 buvo patvirtinta restruktūrizuojamos įmonės RUAB „KRK Baltic“ kreditoriaus UAB „SK Industry“ 94306,08 Eur reikalavimas. BUAB „SK Industry“ perleido 92419,96 Eur reikalavimo teisę į RUAB „KRK Baltic“ skolą naujam kreditoriui S. J. pagal 2019-06-13 reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 12/06/19, o S. J. šią reikalavimo teisę perleido 2019-06-18 reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. SJ/18/06/19 naujam kreditoriui UAB „He Ma“. UAB „He Ma“ yra skolininkas vykdomojoje byloje Nr. 0241/19/00954, kurioje iš jo yra išieškoma skola išieškotojo RUAB „KRK Baltic“ naudai. UAB „He Ma“ pateikė antstoliui 2019-06-18 pranešimą dėl reikalavimo teisės perleidimo ir reikalavimų įskaitymo, kuriuo nurodo, kad pagal CK 6.109 straipsnį perėmė reikalavimo teisę į savo išieškotojo RUAB „KRK Baltic“ atžvilgiu ir pagal CK 6.131 straipsnį atliko vienašalį priešpriešinį reikalavimų įskaitymą, dėl to prašo sumažinti jo atžvilgiu taikomo arešto mastą.

8Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Pagal CK 6.131 straipsnio 1 dalį, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 7 punktus, draudžiama įskaityti įstatymų numatytus kitokius reikalavimus. Pagal įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos: sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas.

9Remiantis pirmiau nurodytomis teisės normomis teismas atmeta skolininko skundo motyvus. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas teisės normas, vienašaliai pareiškimai apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą yra teisėtas būdas pasibaigti prievolėms, tačiau teismas pažymį, jog įskaitymai turi atitikti įstatymo sąlygas ir kai kuriais atvejais yra draudžiami. Įstatymas draudžia daryti vienašalius priepriešinių reikalavimų įskaitymus restruktūrizuojamos įmonės atžvilgiu, jei taip nesuplanuota restruktūrizavimo plane.

10Remiantis teismų praktika, įmonės restruktūrizavimas pradedamas nuo to momento, kai įsiteisėja teismo nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo tikslas yra padėti finansinių sunkumų patiriančiai įmonei išsaugoti ir plėtoti ūkinę komercinę veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto, t. y. viešąjį interesą atitinkantis tikslas. Iki restruktūrizavimo plano, kuris yra įmonės savininkų, vadovų ir kreditorių susitarimas dėl konkrečios įmonės verslo perspektyvų, patvirtinimo restruktūrizuojama įmonė naudojasi tam tikromis lengvatomis: uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas, reikalavimų įskaitymas ir kt. Tai reiškia, kad negali būti atliekami ne tik šie veiksmai, dėl kurių buvo susitarta iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, bet negali būti sudaromi ir susitarimai dėl šių veiksmų atlikimo po restruktūrizavimo bylos iškėlimo iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, nes tokie susitarimai pažeistų proporcingumo principą, įmonės ir jos kreditorių pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2014).

11Išieškotojas RUAB „KRK Baltic“ reiškė savarankišką reikalavimą pripažinti, jog 2019-06-18 UAB „He Ma“ pareikštas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas dėl 92419,96 Eur skolos yra niekinis ir negalioja. Nurodė, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris ir toks vienašalis sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

12Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį, sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys negali niekinio sandorio patvirtinti. Pagal CK 1.78 straipsnio 3 dalį, niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

13Atsižvelgiant į tai, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris (CK 6.130 straipsnio 1 dalis), o pirmiau aptartos įstatymo imperatyvios normos draudžia atlikti įskaitymus (CK 6.134 straipsnio 1 dalis, 7 punktas, Įmonių restruktūrizavimo įstatymas 8 straipsnio 1 dalies 3 punktas), dėl to 2019-06-18 vienašalis UAB „He Ma“ 92419,96 Eur priepriešinio reikalavimo įskaitymas RUAB „KRK Baltic“ yra pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu.

14Atsižvelgiant į tai, kad įskaitymas negalioja, dėl to antstolis neturi pagrindo mažinti arešto mastą taikomą skolininko atžvilgiu vykdomoje byloje Nr. 0241/19/00954.

15Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad pagal civilinio proceso normas, antstolis vykdymo procesą reglamentuojančių procesinių teisės normų nepažeidė, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą. Dėl nurodytos priežasties skolininko skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

16Vadovaudamasis CPK 513, 290-292 str. teismas

Nutarė

17pripažinti, kad 2019-06-18 skolininko UAB „He Ma“ pareikštas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas dėl 92419,96 Eur skolos įskaitymo išieškotojo RUAB „KRK Baltic“ atžvilgiu yra niekinis ir negalioja.

18Atmesti skolininko UAB „He Ma“ skundą dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0241/19/00954 atsisakant sumažinti turto arešto mastą 92419,96 Eur įskaitytų reikalavimų suma.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai