Byla 2A-204-273/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Alfa grupė“ atstovui advokatui Linui Šarkiui, atsakovo UAB „Creditum“ direktorei J. S., atstovui advokatui Dominykui Varnui

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Alfa grupė“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Alfa grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Creditum“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3kreditorius UAB „Alfa grupė“ 2011-04-22 kreipėsi į teismą pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 54 720,02 Lt skolos ir 410 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „Creditum“. Dėl reikalavimo priteisti 54 720,02 Lt skolą bei 410 Lt bylinėjimosi išlaidas 2011-04-26 buvo priimtas teismo įsakymas (b.l. 17). 2011-05-18 skolininkas pateikė prieštaravimus dėl 2011-04-26 teismo įsakymo. Kadangi UAB „Alfa grupė“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 54 720,02 Lt skolą ir bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l. 54-55), 2011-06-13 nutartimi ieškinys buvo priimtas, o 2011-04-26 teismo įsakymas panaikintas (b.l. 58). Ieškinyje nurodė, kad 2011-02-23 tarp UAB „Creditum“ ir K. P. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23-KP, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 205 000 Lt paskola, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2011-03-31, tačiau iki 2011-04-12 atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas K. P. 54 720,02 Lt. 2011-04-12 tarp UAB „Alfa grupė“ ir K. P. buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2011/04/12-2, kurios pagrindu K. P. perleido reikalavimo teises į 54 720,02 Lt skolą. Už reikalavimo teisių perleidimą ieškovas K. P. sumokėjo 35 000 Lt. 2011-04-13 ieškovas raštu informavo atsakovą apie Reikalavimo teisių perleidimo sutartį bei pareikalavo nedelsiant sumokėti 54 720,02 Lt skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo.

4Teismas, ieškovo prašymu, bylą nagrinėjo dokumentinio proceso tvarka. 2011-06-13 buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas ir patenkinti ieškovo reikalavimai (b.l. 61-62). Atsakovas UAB „Creditum“, nesutikdamas su 2011-06-13 preliminariuoju sprendimu, teismui pateikė prieštaravimus dėl ieškovo pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, prašydamas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00008-11, panaikinti 2011-06-13 preliminarų teismo sprendimą, ieškovo ieškinį nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, ieškinį atmesti ir priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (b.l. 67-72). Ieškovas UAB „Alfa grupė“ pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriuo prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-13 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, nurodė, kad atsakovas savo prieštaravimais siekia sudaryti kliūtis bylos nagrinėjimui, prieštaravimai yra nepagrįsti ir klaidinantys teismą. Teismas netenkino atsakovo prašymo sustabdyti bylą.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 3 d. galutiniu sprendimu panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį atmetė.

6Teismas nustatė, kad 2011-02-23 tarp UAB „Creditum“ ir K. P. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23-KP, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 205 000 Lt paskola (b.l 54), tačiau šiam teiginiui pagrįsti ieškovas pateikė 2010-03-23 paskolos sutarties Nr. CRD 10/03/23-KP kopiją (b.l. 7), tuo tarpu tarp K. P. ir UAB „Alfa grupė“ 2011-04-12 sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2011/04/12-2 priede Nr. 1 kaip reikalavimo teisių pagrindas yra nurodyta paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23 (b.l. 6), tačiau ieškovas nepateikė teismui rašytinio įrodymo, kad tarp K. P. ir UAB „Creditum“ buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23-KP, o dėl teismui pateiktos 2010-03-23 paskolos sutarties Nr. CRD 10/03/23-KP ieškinys nėra pareikštas. Atsakovas savo prieštaravimams dėl 2011-06-13 preliminaraus sprendimo pagrįsti pateikė tarp UAB „Creditum“ ir K. P. 2010-02-23 sudarytą paskolos sutartį Nr. CRD 10/02/23-KP (b.l. 74), teismas padarė išvadą, kad šalys pateikė dviejų skirtingų, tačiau su vienodu tekstu, sutarčių kopijas. Susipažinęs su ieškovo teismui pateikto kasos pajamų orderio Serija CRE Nr. 221 kvito kopija, teismas nustatė, kad 2010-03-26 buvo atlikta ūkinė operacija, kurios metu UAB „Creditum“ iš direktoriaus K. P. priėmė 205 000 Lt. Minėtame apskaitos dokumente nurodyta, kad ūkinė operacija buvo atlikta pagal paskolos sutartį CRD 10/03/23-KP (2010-03-23) (b.l. 8), tai yra kaip ūkinės operacijos turinys nurodyta paskolos sutartis, dėl kurios ieškinys nėra pareikštas. Atsakovas pateikė teismui 2010-03-26 kasos pajamų orderio Serija CRE Nr. 221 kopiją, patvirtinančią, kad pagal 2010-02-23 paskolos sutartį CRD 10/02/23-KP UAB „Creditum“ iš direktoriaus K. P. priėmė 205 000 Lt (b.l. 75). Teismas padarė išvadą, kad 2010-03-26 kasos pajamų orderyje Serija CRE Nr. 221 kaip ūkinės operacijos turinys nurodytos skirtingos paskolų sutartys, tuo tarpu kasos pajamų orderis yra vientisas dokumentas, kurio viršutinė dalis, po ūkinės operacijos atlikimo liekanti vienam ūkinėje operacijoje dalyvavusiam ūkio subjektui ir apatinė dalis, liekanti kitam ūkinėje operacijoje dalyvavusiam subjektui, turi sutapti. Be to, 2010-03-26 kasos pajamų orderio Serija CRE Nr. 221 kvitas, kurį pateikė ieškovas, yra pasirašytas kasininko K. P. ir vyriausiosios buhalterės R. Ž. (b.l. 8), tuo tarpu 2010-03-26 kasos pajamų orderis Serija CRE Nr. 221, kurį pateikė atsakovas, yra pasirašytas kasininko K. P., vyriausiosios buhalterės parašo jame nėra (b.l. 75). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas L. Šarkys negalėjo paaiškinti, kodėl vyriausioji buhalterė nepasirašė 2010-03-26 kasos pajamų orderio Serija CRE Nr. 221 (b.l. 129). Atsakovas teismui pateikė 2008-12-15 UAB „Creditum“ direktoriaus K. P. įsakymą Nr. CDĮ-12-12-1, kuriuo patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus (b.l. 84), iš kurio priedo matyti, kad kasos pajamų orderius bei pinigų išmokėjimo kvitus turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti direktorius K. P. ir vyriausioji buhalterė R. Ž. (b.l. 85). Teismas padarė išvadą, kad 2010-03-26 kasos pajamų orderis Serija CRE Nr. 221 neatitinka įstatymo reikalavimų, neturi juridinės galios, nes jame nėra privalomų buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitų visumos ir minėtame kasos pajamų orderyje (kurį pateikė atsakovas) bei kasos pajamų orderio kvite, pateiktame ieškovo, nurodyti skirtingi duomenys dėl ūkinės operacijos turinio, todėl teismui pateiktas buhalterinės apskaitos dokumentas neįrodo pinigų perdavimo fakto. Teismui nustačius, kad paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23-KP, priede Nr. 1 prie 2011-04-12 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2011/04/12-2 nurodyta kaip reikalavimo teisių pagrindas, nebuvo sudaryta, todėl teismas priėjo išvados, kad 2011-04-12 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2011/04/12-2, sudaryta tarp UAB „Alfa grupė“ ir K. P. dėl teisių į 54 720 Lt skolą, yra niekinė ir ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 54 720 Lt skolą yra nepagrįstas.

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Alfa grupė“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. galutinį sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad priimdamas preliminarų sprendimą, teismas taip pat kaip ir ieškovas, nepastebėjo, kad pateikti rašytiniai įrodymai: paskolos sutartis ir kasos pajamų orderio kvitas, nepatvirtina ieškinyje nurodyto pagrindo. Pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti preliminaraus sprendimo, nes nurodytas ieškinio pagrindas nebuvo pagrįstas rašytiniais įrodymais. Teismas, priėmęs preliminarų sprendimą, išsiuntė jį atsakovui UAB „Creditum", kuris, taip pat nepastebėjęs klaidos, pateikė teismui savo prieštaravimus. Klaida nebuvo pastebėta nei ieškovui pateikiant atsiliepimą į prieštaravimus, nei nagrinėjant bylą teismo posėdyje. Tirdamas rašytinius įrodymus, teismas neuždavė nei vienai iš šalių klausimų, susijusių su skirtingais tapačių paskolos sutarčių numeriais ir datomis, ar su vieno numerio, tačiau skirtingo turinio, kasos pajamų orderiais. Ieškovas neturėjo galimybės nei paaiškinti šios klaidos padarymo aplinkybių, nei patikslinti ieškinį pateikiant tinkamus rašytinius įrodymus. Tik teismui paskelbus galutinį sprendimą bylos šalys pastebėjo klaidą, kurią ieškovas lengvai galėjo ištaisyti, jei teismas būtų nustatęs terminą ieškinio trūkumams pašalinti dar iki priimant preliminarų teismo sprendimą. Teismas, pažeisdamas ( - ) str. 1 d. reikalavimą priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, bei ( - ) str. 4 d. 2 p. reikalavimą motyvuojamoje sprendimo dalyje nurodyti įrodymus, kuriais grindžiamos išvados, nepagrįstai pripažino kasos pajamų orderį ( - ) negaliojančiu. Teismas, neturėdamas viso kasos pajamų orderio ( - ) negalėjo pripažinti jo negaliojančiu vien dėl to, kad vienoje, atsakovui tenkančioje, orderio dalyje trūksta vyr.buhalterės R. Ž. parašo.Be to teismui konstatavus, kad pajamų orderis ( - ) yra negaliojantis, ir paaiškėjus, kad ta pačia data, serija ir numeriu yra dar vienas kasos pajamų orderis, nėra aišku, kuris iš jų yra galiojantis.

8Teismas, nagrinėdamas bylą ir nustatinėdamas pinigų perdavimo pagal 2010 m. vasario 23 d. paskolos sutartį Nr. 10/02/23-KP faktą, dėl nepaaiškinamų priežasčių apsiribojo tik vienu rašytiniu įrodymu - kasos pajamų orderiu ( - ). Pinigų perdavimo faktui įrodyti ieškovas į bylą buvo pateikęs 2011 m. balandžio 12 ir 13 dienomis atsakovo UAB „Creditum" buhalterijos pažymas, finansinių ataskaitų rinkinį ir 2011 m. gegužės 25 d. UAB „Creditum" visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, kuriuo tos finansinės ataskaitos buvo patvirtintos.

9Teismas nepagrįstai pripažino ieškovą neįrodžius paskolos sutarties sudarymo fakto. Paskolos sutarties galiojimui neturėtų turėti reikšmės tai, kad rašytinis sutarties tekstas buvo surašytas ir pasirašytas ne tuo pačiu metu, kaip buvo perduoti pinigai. Paskolos sutarties rašytinis tekstas buvo pasirašytas 2010 m. vasario 23 d., o pinigai perduoti 2010 m. kovo 26 d. Perdavus pinigus, patvirtinamas paskolos sutarties sudarymo faktas nepriklausomai nuo to, kada šalys preliminariai tarėsi dėl paskolos. Konstatavęs, kad sandoris yra niekinis, teismas privalėjo konstatuoti ir niekinio sandorio teisines pasekmes (CK 1.78 str. 5 d.), tačiau apie tai sprendime nepasisakė. Atsižvelgiant į tai, kad sandorio pripažinimas niekiniu sukelia pasekmes abiem sandorio šalims, laikytina, kad teismas pažeidė ( - ) str. ir nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (( - ) str. 2 d. 2 p.). Teismas nesilaikė ( - ) str. 1 d. normos, nurodančios, kad jeigu į bylą pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustatyti terminą jiems pateikti. Jeigu iki priimant preliminarų sprendimą (ar net vėliau) būtų pastebėtas paskolos sutarčių ir kasos pajamų orderių turinių skirtumas, ieškovas būtų ištaisęs trūkumus ir pateikęs atsakovo pateikto kasos pajamų orderio antrąją dalį, neginčijamai įrodančią pinigų perdavimo faktą. Pagal ( - ) str. 4 d. normas teismas sprendime privalėjo pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą, bei argumentus, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus. Tačiau, pirmosios instancijos teismas galutiniame sprendime savo pateiktų išvadų negrindė ir nepateikė argumentų, kodėl juos atmetė.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovo UAB „Creditum“ atstovas advokatas Dominykas Varnas prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas pats skunde teigia, kad pradinis kreditorius ir ieškovas suklydo, jog 2011-04-12 sutartimi perleido/perėmė 2010-02-23 į atsakovą atsiradusį piniginį reikalavimą, kurio pareiškime dėl teismo įsakymo ir ieškinyje priteisti neprašė. Tai yra ieškovas reikalavo priteisti neva 2010-03-23 atsiradusią atsakovo skolą, kurios neperėmė iš pradinio kreditoriaus. Tai patvirtindamas ieškovas prie apeliacinio skundo pridėjo kitą paskolos sutartį. Dabar byloje yra šalių teismui pateiktos dvi paskolos sutartys skirtingomis datomis, kuriomis atsakovė neva iš savo vadovo pasiskolino po 205 000 Lt. Nepaisant to, kad šie pinigai niekada atsakovei nebuvo perduoti, o abu sandoriai yra aiškiai suklastoti, K. P. kaip iki 2011-04-13 buvęs įmonės vadovas, 2010 metais su savimi neva sudarė ir pateikė ieškovui 2010-02-23 Paskolos sutartį. Teikdamas ieškinį, ieškovas, matyt, padedamas K. P., dar kartą susipainiojo ir pateikė dar kitą, kovo 23 dienos Paskolos sutartį, reikalavimo pagal kurią niekas niekam neperleido, o ir ji pati yra sudaryta tik dėl akių, ieškinio ar reikalavimo teisių perleidimo sutarties dėl jos nėra. Ji identiška pirmajai paskolos sutarčiai, tik datoje nurodytas skirtingas (sekantis) mėnuo bei numeris. 2010-03-26 kasos pajamų orderis ( - ), kuriuo taip pat buvo grindžiamas ieškinys, yra pasirašytas pradinio kreditoriaus (buvusio įmonės vadovo) ir įmonės vyriausiosios buhalterės, tačiau su atsakovo turima šio orderio šaknele nesutampa datos orderyje nurodomos paskolos suteikimo datos (vienoje jo dalyje nurodoma 2010-02-23, kitame - 2010-03-23). Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovo buhalterijos pažymų ir atsakovo akcininkų susirinkimo protokolo, taip pat nevertintini, nes tiesiogiai nepatvirtina pinigų perdavimo fakto. Kaip minėta, jį gali patvirtinti tik galiojantis kasos pajamų orderis, kuriame be to yra visų reikalingų asmenų parašai (atsakovė turi tik vyr. buhalterės nepasirašytą orderio dalį, b.l. 75). Pažymėtina, kad teismas teisingai nustatė 2010-02-23 Paskolos sutarties nesudarymo faktą, nes pinigai pagal ją nebuvo perduoti, ieškovas to neįrodė. 2010-03-23 paskolos sutartimi prašo nesiremti pats ieškovas.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis ( - ) str. 2 dalimi nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra ( - ) str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Vienu iš numatytų pagrindų yra atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti asmenų teisių ir pareigų (( - ) str. 2 d. 2 p.)

13Ieškovas ieškinio pareiškime nurodė, kad 2011 02 23 tarp UAB „Creditum“ ir K. P. buvo sudaryta paskolos sutartis NR. CRD 10/02/23-KP, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 205 000 Lt paskola, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2011 03 31, tačiau iki 2011 04 12 atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas K. P. 54720,02 Lt. 2011 04 12 tarp UAB „Alfa grupė“ ir K. P. buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2011/04/12-2, kurios pagrindu K. P. perleido reikalavimo teises į 54720,02 Lt skolą. Už reikalavimo teisių perleidimą ieškovas K. P. sumokėjo 35000 Lt. 2011 04 13 ieškovas raštu informavo atsakovą apie Reikalavimo teisių perleidimo sutartį bei pareikalavo nedelsiant sumokėti 54720, 02 Lt skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Ieškovas pareiškimu prašė priteisti iš atsakovo 54720,02 Lt skolos bei 410 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Pirmosios instancijos teismas 2011 m. spalio 3 d. galutiniame teismo sprendime motyvuojamojoje dalyje pasisakė, kad 2011 02 23 tarp UAB „Creditum“ ir K. P. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23-KP, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 205 000 Lt paskola. Taip pat teismas analizuodamas į bylą pateiktus įrodymus, konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad buvo sudaryta paskolos sutartis, tai yra ieškovas neįrodė pinigų perdavimo fakto.

15Be to, teismas konstatavo, kad teismui nustačius, kad paskolos sutartis Nr. CRD 10/02/23-KP, priede Nr. 1 prie 2011 04 12 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2011/04/12-2 nurodyta kaip reikalavimo teisių pagrindas, nebuvo sudaryta, darytina išvada, kad 2011 04 12 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 2011/04/12-2, sudaryta tarp UAB „Alfa grupė“ ir K. P. dėl teisių į 54720 Lt skolą yra niekinė, todėl padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 54720 Lt skolą yra nepagrįstas.

16CPK 47 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos bylos išsprendimas, gali būti įtrauktas dalyvauti byloje ir teismo iniciatyva, todėl netgi toje situacijoje, kai ieškovas nereiškia reikalavimo šiam asmeniui ir nei viena iš šalių neprašo įtraukti jį dalyvauti byloje, teismas, bylos nagrinėjimo metu matydamas, kad sprendime neišvengiamai turės pasisakyti dėl nedalyvaujančio byloje teisių ir pareigų bet kurios iš ginčo šalių atžvilgiu, turi tokį asmenį įtraukti į bylą savo iniciatyva.

17Kolegijos nuomone, vertinant apelianto nurodytas aplinkybes bei jų įtaką teisinių santykių tarp šalių kvalifikavimui, neišvengiamai turi būti svarstomas K. P. įtraukimo į bylą klausimas. Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje pasisakė dėl dviejų sutarčių, kurių šalimi yra nurodytas K. P., tačiau šio asmens neįtraukė į bylą dalyvaujančiu asmeniu. Todėl yra pagrindas sutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė ( - ) straipsnio reikalavimus, kuriame nurodyta, kad teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Darytina išvada, kad teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylą asmens teisių ir pareigų ir dėl šios priežasties teismo sprendimas naikinamas, o byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui ( ( - ) str. 2d. 2p., 327 str. 1 d. 1 p., 326 str. 1 d. 4 p.).

18Šios procesinės teisės normos pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, todėl privalo naikinti sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad apeliacinės instancijos teismas negali pats įtraukti į bylą suinteresuotų asmenų, t.y. šis proceso trūkumas negali būti pašalintas apeliacinės instancijos teisme, be to, neįtrauktas į procesą asmuo, kurio teisės ir pareigos susijusios su nagrinėjamu ginču, turi teisę dalyvauti nagrinėjant bylą bei naudotis visomis byloje dalyvaujančio asmens teisėmis, kuriomis jis negalėjo pasinaudoti nuo proceso teisme pradžios. Įtraukus į bylą K. P. jis įgytų šalies procesines teises ir pareigas, kuriomis visa apimtimi galėtų pasinaudoti pirmosios instancijos teisme.

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos sprendimą naikina dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo (( - ) str. 2 d. 2 p.) ir bylą perduoda nagrinėti iš naujo apylinkės teismui (( - ) str. 1 d. 4 p.)

20Kadangi dėl nurodyto pažeidimo teismo sprendimas yra absoliučiai negaliojantis, todėl dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų šios apeliacijos rezultatui, kolegija nepasisako.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

22Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

23Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. galutinį sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB... 3. kreditorius UAB „Alfa grupė“ 2011-04-22 kreipėsi į teismą pareiškimu... 4. Teismas, ieškovo prašymu, bylą nagrinėjo dokumentinio proceso tvarka.... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 3 d. galutiniu sprendimu... 6. Teismas nustatė, kad 2011-02-23 tarp UAB „Creditum“ ir K. P. buvo sudaryta... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Alfa grupė“ prašo Kauno miesto... 8. Teismas, nagrinėdamas bylą ir nustatinėdamas pinigų perdavimo pagal 2010 m.... 9. Teismas nepagrįstai pripažino ieškovą neįrodžius paskolos sutarties... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovo UAB „Creditum“ atstovas... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis ( - ) str. 2 dalimi nagrinėja... 13. Ieškovas ieškinio pareiškime nurodė, kad 2011 02 23 tarp UAB „Creditum“... 14. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. spalio 3 d. galutiniame teismo sprendime... 15. Be to, teismas konstatavo, kad teismui nustačius, kad paskolos sutartis Nr.... 16. CPK 47 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kurio teisėms ir pareigoms gali turėti... 17. Kolegijos nuomone, vertinant apelianto nurodytas aplinkybes bei jų įtaką... 18. Šios procesinės teisės normos pažeidimo apeliacinės instancijos teismas... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pirmosios... 20. Kadangi dėl nurodyto pažeidimo teismo sprendimas yra absoliučiai... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1... 22. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. galutinį sprendimą...