Byla 2-2517-463/2012
Dėl 6422,00 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui Dainiui Lukoševičiui dėl 6422,00 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas prašo priteisti iš atsakovo Dainiaus Lukoševičiaus 6422,00 Lt skolos, kurią sudaro 3572,05 Lt nesugrąžintas kreditas, 592,69 Lt priskaičiuotos palūkanos, 2257,26 Lt delspinigių pagal kredito sutartį Nr. 1750618053813-52, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka, t.y., viešo paskelbimo būdu.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tekintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Pagal šalių 2006-10-31 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. 1750618053813-52 (toliau – Sutartis) ieškovas suteikė atsakovui 10000,00 Lt kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-10-30. Atsakovas savo prievolių ieškovui nevykdė. Ieškovui įspėjus atsakovą dėl prievolių nevykdymo ir atsakovui toliau vengiant vykdyti įsipareigojimus, Sutartis buvo ieškovo vienašališkai nutraukta.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

9Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, kuriais, pagal CK 6.249 str. 1 d., pripažįstamos turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos. Atsakovo įsiskolinimas bankui 2012-08-22 iš viso sudarė 4164,74 Lt, t.y., 3572,05 Lt nesugrąžinto kredito, 592,69 Lt priskaičiuotų palūkanų (b.l. 25), todėl ieškovo reikalavimas šioje dalyje yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pripažintinas pagrįstas ir tenkintinas.

11Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

12Šalių sudarytos Sutarties Bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktai nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui moka 0,1 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro net 36,5 procentų per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

13Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

14Minėta, kad pagal Sutarties Bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovui, moka 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėlyra mažintini.

15Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl įvertinus byloje esančius duomenis bei skolos susidarymo aplinkybes, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

16Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 2257,26 Lt sumą (b.l. 25, 28-34). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 1128,63 Lt sumą. Tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 2257,26 Lt delspinigių. Dėl išdėstyto ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

17Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t.y. 82,43 procentai žyminio mokesčio – 159,08 Lt (193,00 Lt x 82,43 proc.).

18Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro 7,62 Lt, t.y., mažiau nei 10 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.210, 6.886, 6.889 str. str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas,

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo Dainiaus Lukoševičiaus 4164,74 Lt (keturi tūkstančiai šimtas šešiasdešimt keturi litai 74 ct) skolos, 1128,63 Lt (vienas tūkstantis šimtas dvidešimt aštuoni litai 63 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. 5293,37 Lt nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 159,08 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt devyni litai 08 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB SEB bankui.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi... 2. ieškovas AB SEB bankas prašo priteisti iš atsakovo Dainiaus Lukoševičiaus... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka, t.y.,... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 5. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Pagal šalių 2006-10-31 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr.... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu... 10. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 11. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 12. Šalių sudarytos Sutarties Bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktai nustato, kad... 13. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 14. Minėta, kad pagal Sutarties Bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus atsakovas,... 15. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 16. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,1... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 18. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.6., 6.37,... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo Dainiaus Lukoševičiaus 4164,74 Lt (keturi... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...