Byla 2-743-100/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcija

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant pareiškėjai N. M., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcija ir

Nustatė

2Pareiškėja N. M. pareiškime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad jos motina I. D. mirė ( - ). Po motinos mirties liko įvairaus turto: gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - )su ūkiniu pastatu, esantis ( - ) m., 0,4100 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įvairūs namų apyvokos daiktai, baldai, buitinė technika. Motina jai savo valdytą turtą paliko testamentu, tačiau ji į notarų biurą nesikreipė, motinos palikimą priėmė faktiškai pradedama jį valdyti ir rūpintis motinos paliktu turtu, t.y. ji pasiėmė namų apyvokos daiktus, naudojasi motinos baldais, buitine technika, rūpinasi namu, namą apdraudė, jį remontuoja, moka mokesčius už elektrą. Kadangi neturi jokių dokumentų, patvirtinančių apie mirusios motinos I. D. palikimo priėmimą, todėl kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą. Daugiau I. D. įpėdinių nėra, todėl suinteresuotu asmeniu ji nurodė Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekciją.

3Suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime (b.l.26) nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjos prašomam juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui; taip pat nurodė, kad inspekcijos atstovas bylą nagrinėjant teisme nedalyvaus.

4Pareiškimas tenkintinas visiškai.

5Byloje ištirtais įrodymais nustatytos šios aplinkybės:

6Iš mirties liudijimo, pažymos apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą matyti, kad I. D. mirė ( - ), jos paskutinė gyvenamoji vieta buvo ( - ) (b.l.7,20). Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad I. D. nuosavybės teisėmis priklauso gyvenamas namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) ir kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), (b.l.11,12), 0,41 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), (b.l.13). 2009-04-14 testamente nurodyta, kad I. D. jai priklausantį žemės sklypą su jame esančiais pastatais ir žemės sklypą, esantį ( - ) savo mirties atveju palieka N. M. (b.l.8). Iš Kupiškio notarų biuro 2011-06-06 pažymos Nr.27 matyti, kad Kupiškio rajono notarų biure po I. D. mirties nėra užvestos paveldėjimo bylos (b.l.14). Iš santuokos ir ištuokos liudijimų matyti, kad I. D. su sutuoktiniu J. D. išsituokė ( - ) (b.l.15,16). Iš N. M. (D.) gimimo ir santuokos liudijimų matyti, kad ji - I. D. duktė (b.l7-19), t.y., pirmos eilės įpėdinė (2000m. CK 5.11str.1d.1p,). Iš Gyventojų turto draudimo liudijimo Nr. IS 038088 ir 2011-07-29 pinigų priėmimo kvito matyti, kad N. M. apdraudė gyvenamąjį namą esantį ( - ) (b.l.21-23). Liudytojai V. Ž. ir G. G. parodė, kad pareiškėja po savo motinos I. D. mirties prižiūri, tvarko ir remontuoja jos gyvenamąjį namą, esantį ( - ), naudojasi motinos daiktais.

7Lietuvos Respublikos CK 5.50 str.2d. nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (redakcija, galiojusi iki 2011-09-30). Ištirtais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais, pareiškėjos paaiškinimu, jos kreipimusi į teismą, nustatyta, kad pareiškėja yra pirmos eilės įpėdinė, kuri po motinos I. D. mirties pradėjo jos paveldimą turtą tvarkyti, juo naudotis: pareiškėja juo rūpinasi kaip savo turtu – remontuoja, apdraudžia, moka mokesčius, t.y. priėmė motinos palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (LR CK 5.51 str.1d.). Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškėjos prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK444str.2d.8p., 448str.,

Nutarė

9Pareiškėjos N. M. pareiškimą tenkinti visiškai.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad I. D.,, mirusios ( - ) palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti priėmė jos duktė N. M. (D.), a.k ( - ) Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Kupiškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai