Byla e2VP-40882-833/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“ ir M. L., antstolė Brigita Palavinskienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo užsienio juridinio asmens „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“ ir M. L., antstolė Brigita Palavinskienė,

Nustatė

2pareiškėjas užsienio juridinis asmuo „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamas „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti vykdymo procese pradinį išieškotoją AB „Swedbank“ naujuoju išieškotoju užsienio juridiniu asmeniu „PlusPlus Capital“ AS. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 30 d. sprendimu iš M. L. priteisė skolą, sutartines palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidos civilinėje byloje Nr. 2-14797-819/2014. Teigia, kad vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti antstolei Brigitai Palavinskienei. 2016 m. rugpjūčio 3 d. pradinis išieškotojas ir naujasis išieškotojas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui reikalavimo teisę į skolininką.

3Prašymas dėl išieškotojo pakeitimo tenkinamas.

4CPK 596 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas.

5Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo prašymo turinio, jo priedų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-14797-819/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 30 d. sprendimu už akių iš M. L. priteisė negrąžintą kreditą, palūkanas, delspinigius, 9 proc. dydžio sutartines palūkanas, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas AB „Swedbank“ naudai. Minėto sprendimo pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 6 d. išdavė vykdomąjį raštą, kurį pareiškėjas teigia pateikęs vykdyti antstolei Brigitai Palavinskienei. 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi AB „Swedbank“ perleido naujajam kreditoriui užsienio juridiniam asmeniui „PlusPlus Capital“ AS reikalavimo teises į skolininką M. L..

6Teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl išieškotojo ar skolininko pakeitimo vykdymo procese, nėra tikrinamas reikalavimo teisės ar jos apimties teisėtumas; teismas sprendžia tik dėl išieškotojo ar skolininko pakeitimo pagrindo egzistavimo (CPK 596 str.).

7Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas sprendžia, kad tarp pradinio ir naujojo kreditoriaus įvykus reikalavimo teisės į skolininką perleidimui pagal tarp jų sudarytą sutartį, atitinkamai įvyko ir procesinių teisių perėjimas vykdymo procese, dėl ko yra pagrindas pradinį išieškotoją AB „Swedbank“ keisti naujuoju išieškotoju užsienio juridiniu asmeniu „PlusPlus Capital“ AS, pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-14797-819/2014, pradėtame vykdymo procese.

8Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 4 dalimi, naujojo išieškotojo prašymas buvo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešant apie jo nagrinėjimą suinteresuotiems asmenims.

9Teismas išaiškina, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsnio 2, 3 dalimis ir 596 straipsniu,

Nutarė

11pareiškėjo užsienio juridinio asmens „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese tenkinti.

12Vykdymo procese pakeisti pradinį išieškotoją AB „Swedbank“ (į. k. 112029651) naujuoju išieškotoju užsienio juridiniu asmeniu „PlusPlus Capital“ AS (į. k. 11919806) vykdant išieškojimą iš skolininko M. L., a. k. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-14797-819/2014, pradėtame vykdymo procese.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai