Byla 2-118/2008
Dėl kreditoriaus išbraukimo kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvas bankroto byloje Nr. B2-53-230/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria panaikinta teismo nutartis ir atmestas administratoriaus prašymas dėl kreditoriaus išbraukimo kooperatinės bendrovės Kalvarijos vartotojų kooperatyvas bankroto byloje Nr. B2-53-230/2007.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Atsakovas Kalvarijos vartotojų kooperatyvas kreipėsi į teismą prašydamas iš kreditorių sąrašo išbraukti kreditorius: L. N. ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjungą iš BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas kreditorių sąrašo. Nurodė, jog atsakovas turi du kreditorius ir patenkino patenkinus visus kreditorių finansinius reikalavimus pilnai. Kadangi kreditorių finansiniai reikalavimai patenkinti pilnai, todėl prašo išbraukti juos iš kreditorių sąrašo.

4Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 9 d. nutartimi išbraukė kreditorius L. N. ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjungą iš BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas kreditorių sąrašo. Teismas nurodė, jog atsakovo pajininkė atsakovui pervedė 150 000 Lt atsiskaitymui su kreditoriais ir atsakovas atsiskaitė su visais (dviem minėtais) kreditoriais. Kadangi su visais kreditoriais atsiskaityta pilnai, todėl teismas nutarė juos išbraukti iš atsakovo kreditorių sąrašo.

5Tretysis asmuo KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartį.

6Kauno apygardos teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartį ir atmetė administratoriaus prašymą išbraukti kreditorius iš patvirtinto kreditorių sąrašo.

7Teismas nutartyje nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo nutarta išbraukti kreditorius L. N. ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga iš BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių sąrašo. Teismas nustatė, jog BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo pajininkė Laimutė Misiukevičienė pervedė BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvui 150 000 Lt sumą atsiskaityti su kreditoriais, ir iš šių lėšų buvo visiškai atsiskaityta su įmonės kreditoriais. Teismas nurodė, jog priimdamas 2007 m. lapkričio 9 d. nutartį neįvertino aplinkybių ar pajininkė Laimutė Misiukevičienė turėjo teisę ir galėjo pervesti lėšas bankrutuojančiai įmonei, ir ar ji galėjo įvykdyti prievoles už bankrutuojančią įmonę. Kauno apygardos teismas 2004 m. lapkričio 30 d. jau yra priėmęs nutartį pripažinti KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvą bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti dėl bankroto, t.y. šiuo metu faktiškai yra vykdomas įmonės likvidavimas. Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 31 straipsnis apibrėžia administratoriaus teises ir pareigas likviduojant bankrutavusią įmonę, todėl administratorius likvidavimo eigoje negali naudotis platesnėmis teisėmis, nei numatyta šiame straipsnyje. ĮBĮ 31 straipsnyje nėra numatyta teisė gauti kokias nors lėšas (sandorių ar kitais pagrindais) nei pardavus įmonės turtą. Kreditorių reikalavimus administratorius gali tenkinti ĮBĮ 31 straipsnio 3 punkto nustatyta tvarka. Įmonės likvidavimo proceso eigoje nėra numatyta galimybė spręsti klausimus dėl įmonės veiklos tęstinumo, nes kreditoriai tokią galimybę turėjo anksčiau ĮBĮ 23 straipsnio 6, 11 punktų pagrindu, pasirašydami taikos sutartį, kuri buvo galima iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 28 str.). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas padarė išvadą, jog pajininkų bandymas tęsti kooperatyvo veiklą, pajininkei įnešant pinigines lėšas nuostoliams padengti ir atsiskaityti su kreditoriais, prieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Todėl atsiskaitymo su kreditoriais pagrindas – pajininko įneštų lėšų pagrindu – yra neteisėtas. Dėl to atsiskaičius su kreditoriais šių lėšų, toks atsiskaitymas negali būti pagrindu išbraukti kreditorius iš patvirtinto kreditorių sąrašo. Pajininkės veiksmai įnešant papildomą pajinį įnašą vertintini neteisėtais ir CK normų pagrindu, nes CK 2.111 straipsnyje numatyta, kad likviduojamas juridinis asmuo gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie yra susiję su juridinio asmens veiklos nutraukimu arba kurie numatyti sprendime likviduoti juridinį asmenį. Be to, vertinant kreditoriaus teisių požiūriu, pajininkė Laimutė Misiukevičienė negalėjo įvykdyti prievolės už likviduojamą įmonę. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatyta, kad draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, kas iš esmės reiškia, kad taip pat draudžiama trečiajam asmeniui po bankroto bylos iškėlimo vykdyti bankrutuojančios įmonės prievoles be kreditoriaus sutikimo. ĮBĮ 26 straipsnyje nenumatyta trečiojo asmens teisė be kreditoriaus sutikimo perimti jo kreditorinį reikalavimą, tai reiškia jį atlyginti be kreditoriaus sutikimo. Dėl nurodytų priežasčių teismas panaikino 2007 m. lapkričio 9 d. nutartį dėl kreditorių išbraukimo iš KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvo kreditorių sąrašo savo iniciatyva (CPK 334 str. 2 d. 1 p.).

8BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – išbraukti KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga ir L. N. iš BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas kreditorių sąrašo. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

91.

10Teismas nepagrįstai nurodo, jog atsiskaitymas su kreditoriais gali pažeisti kreditorių teises. Pajininkė pervedė atsakovui 150 000 Lt sumą ir buvo visiškai atsiskaityta su atsakovo kreditoriais. Atsiskaitymas su kreditoriais nepažeidžia jų teisių, bet garantuoja realų šių teisių užtikrinimą ir visišką šių teisių apsaugą. Todėl teismo išvada yra nepagrįsta.

112.

12KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga piktnaudžiauja savo teisėmis, nes patenkinus jos reikalavimus ji nebeturi kitų tikslų ir negali savo teisėmis bankroto byloje naudotis kitais tikslais. KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga ginčija veiksmus, kuriais buvo patenkintas jos reikalavimas, todėl byloje ji turi kitų, ne įstatymo nustatytų tikslų. Todėl laikytina, jog KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga piktnaudžiauja savo teisėmis.

133.

14Teismas nepagrįstai remiasi ĮBĮ 31 straipsniu, neva administratorius neturi teisės gauti lėšų iš kitų šaltinių, nei pardavus įmonės turtą, nes ĮBĮ nustato administratoriaus teises ir pareigas. Be to lėšos pervestos ne administratoriui, bet bankrutuojančiai įmonei. Lėšos buvo perduotos neatlygintinai, lėšų gavimas nepriklauso nuo atsakovo valios ir nesukelia jam jokių pareigų. Dėl šių aplinkybių atsiskaitymas su kreditoriais iš neatlygintinai gautų pajamų nepažeidžia ĮBĮ 31 straipsnio reikalavimų.

154.

16Teismas nepagrįstai teigia, jog įmonės likvidavimo proceso eigoje nenumatytas klausimo dėl įmonės veiklos pratęsimo sprendimas, o pajininko bandymas tęsti įmonės veiklą įnešant pinigus, prieštarauja ĮBĮ. Atsakovo veiklos atnaujinimas nėra šio ginčo nagrinėjimo dalykas, nes šis klausimas bus nagrinėjamas vėliau, atsiskaičius su kreditoriais. Todėl teismas turėjo tik nagrinėti prašymą išbraukti kreditorius iš kreditorių sąrašo, o visi teismo argumentai nesusiję su šio klausimo nagrinėjimu atmestini kaip nepagrįsti. Be to, teismas nepagrįstai atsakovo veiklos atnaujinimą tapatina su taikos sutarties bankroto byloje sudarymu, nes ĮBĮ leidžia nutraukti bankroto bylą, kai kreditoriai atsisako savo reikalavimų arba įmonė atsiskaito su kreditoriais. Todėl taikos sutartis nėra vienintelis pagrindas bankroto bylai nutraukti.

175.

18Teismas nepagrįstai teigia, jog trečiasis asmuo neturi teisės įvykdyti prievolę už bankrutuojančią įmonę be kreditoriaus sutikimo, nes ši taisyklė nėra absoliuti. Teismų praktikoje draudžiama atsiskaityti su kreditoriumi be jo sutikimo kai perimamas vertingesnis, įkeistas turtas, nei kreditorinio reikalavimo dydis ar atsiranda galimybė kreditoriui įgyti daugiau kaip pusę kreditorinių reikalavimų ir gali priimti tik sau naudingus sprendimus. Šiuo atveju yra kitos bylos aplinkybės, nes atsakovas neturi jokio turto, KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga reikalavimas neužtikrintas nekilnojamuoju turtu, KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga reikalavimas neesminis ir atsiskaitoma su visais kreditoriais, o ne su vienu.

19Tretysis asmuo KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovas BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

21Tretysis asmuo L. N. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė tenkinti skundą ir išspręsti klausimą iš esmės.

22Tretysis asmuo Laimutė Misiukevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – išbraukti KB Lietuvos kooperatyvų sąjungą ir L. N. iš atsakovo kreditorių sąrašo.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

25Pirmosios instancijos teismas, naikindamas savo ankstesnę nutartį iš esmės rėmėsi dviem aplinkybėmis: kad pajininkė Laimutė Misiukevičienė neturėjo teisės ir negalėjo pervesti lėšų bankrutuojančiai įmonei, ir kad ji negalėjo įvykdyti prievolių už bankrutuojančią įmonę pastarosios kreditoriams.

26Bankroto instituto paskirtis yra apsaugoti pirmiausia nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus, kreditorių teises ir interesus. Bankroto procedūra siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių interesus, tuo tikslu išviešinant nemokaus skolininko turimas skolas ir finansines galimybes joms padengti bei sudarant sąlygas visiems esantiems kreditoriams patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Kartu bankroto institutas skirtas užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus, kad būtų išsaugotas prekių gamintojas, paslaugų teikėjas ir darbdavys, sudarant galimybę skolininkui likviduoti didesnę dalį savo skolų, pertvarkyti savo veiklą ir atstatyti finansinį stabilumą. Taigi bankroto instituto paskirtis dvejopa: patenkinti kreditorių interesus ir atstatyti finansinį bankrutuojančios įmonės mokumą. Teismas, spręsdamas bylą, turi siekti šių tikslų įgyvendinimo.

27Vadovaujantis ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalimi bankrutuojančios įmonės kreditoriai yra asmenys turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Taigi kreditoriai yra asmenys, turintys materialinę teisę reikalauti įvykdyti įsipareigojimus ir prievoles. Kreditorių tikslas bankroto byloje yra pasiekti, jog prievolė arba įsipareigojimai būtų įvykdyti. Šių tikslų įgyvendinimui kreditorius bankroto byloje įgyja tam tikras procesines teises, kuriomis privalo naudotis sąžiningai. Kreditorius bankroto byloje neturi kitų tikslų, todėl bankroto byloje negali savo teisėmis naudotis kitais tikslais (LApT CBS 2007 m. spalio 15 d. nutartis c.b. Nr. 2- 698/2007). Taigi kreditoriui pasiekus savo tikslą bankroto byloje, t.y. įstatymų nustatyta tvarka patenkinus jo finansinį reikalavimą, jis nebeturi finansinių interesų bankroto byloje. Šis tikslas nėra absoliutus, jis neturi pažeisti kitų kreditorių ar trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

28Tretysis asmuo KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga teisingai nurodo, jog pagal teismų praktiką tretysis asmuo negali už bankrutuojančią įmonę įvykdyti prievolę konkrečiam kreditoriui be šio kreditoriaus sutikimo ir įstoti į bylą vietoj ankstesniojo kreditoriaus. Teismų praktikoje laikoma, jog bankroto bylose pasireiškia kreditorių konkurencija, todėl bet koks vieno ar kelių kreditorių teisių pabloginimas arba pagerinimas, lyginant su kitais kreditoriais, gali lemti kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimą. Todėl minėta nuostata, draudžianti vienam asmeniui įstoti vietoj kito ar sudaranti kitokias sąlygas kai kuriems kreditoriams, gali būti taikoma tuomet, kai siekiama išlaikyti kreditorių lygiateisiškumą. Tačiau nagrinėjamu atveju faktinės bylos aplinkybės yra kitokios.

29Nagrinėjamu atveju yra keli esminiai skirtumai. Visų pirma, teismas neteisingai nustatė, jog su kreditoriais atsiskaitė pajininkė Laimutė Misiukevičienė. Iš banko sąskaitos išrašo (I T., b.l. 173) matyti, kad kreditoriams prievoles įvykdė ne tretysis asmuo Laimutė Misukevičienė, bet pats atsakovas, t.y. prievoles kreditoriams įvykdė pati bankrutuojanti įmonė. Antra, ĮBĮ 31 straipsnis reglamentuoja administratoriaus teises ir pareigas. Šios straipsnio 1 dalies 1 punktas suteikia administratoriui teisę disponuoti įmonės turtu bei lėšomis, todėl administratorius gali tiek sumažinti turimą įmonės turto masę, tiek ją padidinti. Minėto straipsnio 1 dalies 3 punktas suteikia teisę administratoriui patenkinti patvirtintus kreditorių reikalavimus, todėl teismas nepagrįstai teigia, jog administratorius priimdamas gaunamas lėšas ir tenkindamas kreditorių reikalavimus, pažeidė šio straipsnio reikalavimus. Trečia, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, kad įstatymai nesuteikia teisės administratoriui priimti neatlygintinai perduodamas lėšas. Iš trečiojo asmens Laimutės Misukevičienės atsiliepimo (II T., b.l. 41-43) matyti, jog ji pinigus atsakovui perdavė neatlygintinai. Įstatymai nedraudžia asmeniui neatlygintinai perleisti savo teisėtai turimas lėšas, o kitam asmeniui nedraudžia jas priimti. Tuo labiau, jog šis veiksmas atitinka minėtus bankroto įstatymo tikslus – atsiskaityti su kreditoriais ir atstatyti įmonės mokumą. Be to, Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo sprendžiamas klausimas dėl kreditorių L. N. ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga išbraukimo iš kreditorių sąrašo. Neatlygintinas lėšų perdavimas bankrutuojančiai įmonei nebuvo skundžiamas, todėl teismas neturėjo teisės išplėsti bylos nagrinėjimo ribas ir nagrinėti šį klausimą. Ketvirta, administratorius pilnai atsiskaitė su visais kreditoriais, todėl kreditorių lygiateisiškumo principas nėra pažeistas. Šešta, Laimutė Misiukevičienė neįstojo į bylą kreditoriumi vietoj kreditorių, kurių reikalavimai buvo patenkinti, t.y. neįvyko joks subjektų pasikeitimas prievolėje ir Laimutė Misukevičienė jokių teisių neįgijo.

30Skundžiama Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis priimta teismui savo iniciatyva panaikinus Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nutartį. Pastarąja nutartimi buvo nutarta išbraukti kreditoriai - KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga ir L. N. . L. N. Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nutarties neskundė, iš jo atsiliepimo, pateikto į šį atskirąjį skundą (II T., b.l. 37-39) matyti, jog jis prašo išbraukti jį iš kreditorių sąrašo. Kreditoriaus L. N. reikalavimų patenkinimas nepažeidžiant ĮBĮ 35 straipsnio nustatytos tvarkos ir išbraukimas iš kreditorių sąrašo jokios įtakos kito kreditoriaus KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga interesams neturi. Dėl šių aplinkybių teismas, panaikindamas 2007 m. lapkričio 9 d. nutartį, negalėjo naikinti nutarties dalies, kuria buvo išspręstas klausimas dėl kreditoriaus L. N. išbraukimo iš kreditorių sąrašo.

31Bankroto procesas nėra pasibaigęs priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos, patenkinant kreditorių reikalavimus ir atnaujinant įmonės mokumą pasiekiami bankroto įstatymo keliami tikslai, todėl visų kreditorių pilnas finansinių reikalavimų patenkinimas yra galimas, tikslingas ir įstatymo nuostatų nepažeidžia.

32Taigi pirmosios instancijos teismo išvados, kad pajininkė Laimutė Misiukevičienė neturėjo teisės ir negalėjo pervesti lėšų bankrutuojančiai įmonei, ir kad ji negalėjo įvykdyti prievolių už bankrutuojančią įmonę pastarosios kreditoriams, yra neteisingos, todėl pirmosios instancijos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis naikintina. Teismui panaikinus Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį, lieka galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nutartis, kuria kreditoriai L. N. ir KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga yra išbraukti iš atsakovo KB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas kreditorių sąrašo, todėl apeliacinės instancijos teismas iš naujo nenagrinėja šio klausimo iš esmės.

33Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Atsakovas Kalvarijos vartotojų kooperatyvas kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 9 d. nutartimi išbraukė... 5. Tretysis asmuo KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga pateikė atskirąjį skundą,... 6. Kauno apygardos teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartimi panaikino Kauno... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 9 d.... 8. BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 9. 1.... 10. Teismas nepagrįstai nurodo, jog atsiskaitymas su kreditoriais gali pažeisti... 11. 2.... 12. KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga piktnaudžiauja savo teisėmis, nes... 13. 3.... 14. Teismas nepagrįstai remiasi ĮBĮ 31 straipsniu, neva administratorius neturi... 15. 4.... 16. Teismas nepagrįstai teigia, jog įmonės likvidavimo proceso eigoje... 17. 5.... 18. Teismas nepagrįstai teigia, jog trečiasis asmuo neturi teisės įvykdyti... 19. Tretysis asmuo KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga atsiliepime į atskirąjį... 20. Atsakovas BKB Kalvarijos vartotojų kooperatyvas atsiliepime į atskirąjį... 21. Tretysis asmuo L. N. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė tenkinti... 22. Tretysis asmuo Laimutė Misiukevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Pirmosios instancijos teismas, naikindamas savo ankstesnę nutartį iš esmės... 26. Bankroto instituto paskirtis yra apsaugoti pirmiausia nemokaus skolininko,... 27. Vadovaujantis ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalimi bankrutuojančios įmonės... 28. Tretysis asmuo KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga teisingai nurodo, jog pagal... 29. Nagrinėjamu atveju yra keli esminiai skirtumai. Visų pirma, teismas... 30. Skundžiama Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis priimta... 31. Bankroto procesas nėra pasibaigęs priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos,... 32. Taigi pirmosios instancijos teismo išvados, kad pajininkė Laimutė... 33. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 34. Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti....