Byla 2-1229-571/2012
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, sekretoriaujant Loretai Staknevičienei, dalyvaujant ieškovui A. R., atsakovei G. I., jos atstovui advokatui V.Raviniui, nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovei G. I., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė nustatyti tėvystę, pripažinti, kad A. R. yra N. I. tėvas, o ji jo dukra, nustatyti N. I. gyvenamąją vietą kartu su motina G. I., nustatyti bendravimo su dukra ir dalyvavimo ją auklėjant tvarką, priteisti iš A. R. išlaikymą vaikui N. I. (b.l.2-5).

3Šalys pateikė teismui taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą tenkintinas.

5Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovo iškeltų reikalavimų dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir išlaikymo vaikui bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimus. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, jos nepažeidžia šalių ar jų vaiko interesų. Šalims žinomos, aiškios ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CK 6.985 str., LR CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3d., 294 str., 293 str. 1d. 5 p.).

6Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 129 Lt (172 Lt x 0,75). Vadovaujantis taikos sutarties 8 punktu, iš ieškovo valstybei priteistina 11 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 94 str., 88 str. 1 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui turi būti grąžinta 129 Lt žyminio mokesčio, tačiau valstybei iš jo priteistina 11 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, vadovaujantis ekonomiškumo, teisingumo bei protingumo principais, atliktinas mokėtinos bei grąžintinos sumų tarpusavio įskaitymas ir ieškovui grąžintina 118 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-02-29 įmokos mokėjimo kvitu. Žyminį mokestį pavedama grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (LR CPK 87 str. 3 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

8Patvirtinti ieškovo A. R., asmens kodas ( - ) ir atsakovės G. I., asmens kodas ( - ) taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1229-571/2012 šiomis sąlygomis: A. R., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ) (toliau - Ieškovas), ir G. I., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ) (toliau - Atsakovas), (toliau kartu vadinamos „Šalimis", o atskirai - „Šalis") Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos LII skyriaus bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 ir 140 straipsnio nuostatomis, nusprendė baigti civilinę bylą Nr. 2-1229-571/2012, pagal Ieškovo ieškinį Atsakovei dėl tėvystės nustatymo, materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bendravimo tvarkos ir dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo Marijampolės rajono apylinkės teisme taikos sutartimi ir susitarė: 1. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 1 dalimi, pripažįsta, kad jis, A. R., asmens kodas ( - ) yra N. I., gimusios ( - ), kurios gimimas Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje apskaitytas ( - ), įrašo Nr. ( - ), biologinis tėvas, o N. I., gimusi ( - ), yra A. R., asmens kodas ( - ) dukra. 2. Ieškovas sutinka, kad nepilnametės dukros N. I., gimusios ( - ), gyvenamoji vieta būtų nustatyta su Atsakove motina G. I., asmens kodas ( - ) 3. Ieškovas A. R., asmens kodas ( - ) įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai N. I., gimusiai ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) dydžio sumą kas mėnesį nuo 2012m. kovo 01 d. iki kol dukra sulauks pilnametystės, nustatant, kad išlaikymui skirtas pinigines lėšas G. I., asmens kodas ( - ) tvarkys uzufrukto teise, atsižvelgdama į nepilnametės dukros interesus. Šalys susitaria, kad nepilnametės dukros išlaikymui skirtą sumą Ieškovas perves iki kiekvieno mėnesio 20 dienos į Atsakovės G. I., asmens kodas ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ), banko kodas ( - ). 4. Ieškovas A. R., asmens kodas ( - ) įsipareigoja sumokėti Atsakovei G. I., asmens kodas ( - ) nepilnametės dukros N. I., gimusios ( - ), išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo dukros gimimo ( - ) iki 2012-03-01, sumoje 2000 Lt (du tūkstančiai litų), šią sumą pervedant ne vėliau kaip iki 2012-06-01 į Atsakovės G. I., asmens kodas ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ), banko kodas ( - ). 5. Šalys įsipareigoja nedaryti kliūčių vienas kitam bendrauti su nepilnamete N. I., gimusia ( - ), dalyvauti jos auklėjime ir ugdyme, taip pat nedaryti kliūčių bendrauti su giminėmis. 6. Šalims yra žinoma, kad esant ginčui dėl bendravimo su nepilnamete dukra tvarkos ir sąlygų, kiekviena iš šalių gali bendravimo tvarką nusistatyti teismo sprendimu, ar ginčą spręsti vaikų teisių institucijoje. 7. Šalys susitaria, kad kiekvienos iš šalių išlaidos, advokato pagalbai apmokėti bei visos kitos jų turėtos, su šios civilinės bylos vedimu susijusios išlaidos tenka atitinkamai kiekvienai šaliai ir viena iš kitos turėtų bylos vedimo išlaidų nereikalauja ir ateityje nereikalaus. 8. Teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu šioje civilinėje byloje padengia ieškovas. 9. Ieškovas CPK 87 straipsnio 2 dalies pagrindu prašo teismo grąžinti 75 % šioje byloje valstybei sumokėto žyminio mokesčio. 10. Ieškovas atsisako reikalavimo dėl likusios žyminio mokesčio dalies 25 % priteisimo iš Atsakovės. 11. Šalys pareiškia, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiami visi byloje esantys Šalių reikalavimai. 12. Šalys susitaria ir prašo teismo tvirtinti šią taikos sutartį bei civilinę bylą Nr. 2-1229-571/2012 nutraukti. Šalys pareiškia, kad Šalims yra išaiškintos ir žinomos civilinės bylos nutraukimo, sudarius taikos sutartį, procesinės pasekmės, nustatytos LR CPK 140 str. 3d., 293, 294 str., 584 str. ld. 4p., 587 str., LR CK 6.985 str. t.y., kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 13. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtinta Marijampolės rajono apylinkės teisme. 14. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, Šalys atskleidė viena kitai visas Sutarties sudarymo aplinkybes. 15. Ši Taikos sutartis sudaryta šalims suprantama lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną šios sutarties egzempliorių Šalims ir vienas egzempliorius Marijampolės rajono apylinkės teismui. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 16. Ši sutartis šalių perskaityta, sutarties turinys ir pasekmės išaiškintos ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.

9Civilinę bylą Nr. 2-1229-571/2012 pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovei G. I., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo nutraukti.

10Įsiteisėjus nutarčiai, pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti ieškovui A. R., a.k. ( - ) 118 Lt (vieną šimtą aštuoniolika litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-02-29 įmokos mokėjimo kvitu, dalį.

11Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims, Marijampolės savivaldybės administracijos CMS.

12Nutartis per 7 nuo kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai