Byla 2-4226-652/2013
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Dairesta“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB ,,Aldaila“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Dairesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB ,,Aldaila“ 4967,90 Lt skolos, 114,87 Lt delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad ieškovė UAB „Dairesta“ su atsakove UAB ,,Aldaila“ 2012-02-22 sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti prekes pagal atsakovės prašomą asortimentą, o atsakovė priimti prekes ir atsiskaityti pagal ieškovės pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prekių pateikimo dienos. Atsakovė už prekes paimtas nuo 2013 metų vasario mėnesio iki birželio mėnesio neatsiskaitė, todėl nuo 2013 metų birželio mėnesio prekių tiekimas atsakovei buvo nutrauktas. Nors atsakovė iki ieškinio padavimo dienos dalį skolos sumokėjo, tačiau liko neapmokėta 14 PVM sąskaitų faktūrų. Kadangi atsakovė savo skolinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 4967,90 Lt skolą, 114,87 Lt delspinigius, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 76,00 Lt žyminis mokestis ir 200,00 Lt išlaidos už teisines paslaugas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovės pateiktais leistinais rašytiniais įrodymais: 2012-02-22 prekių tiekimo sutartimi, 2013-02-28 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124613, 2013-03-29 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124781, 2013-03-29 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124780, 2013-03-29 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124779, 2013-03-29 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124779, 2013-03-29 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124777, 2013-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20124998, 2013-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125005, 2013-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125004, 2013-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125003, 2013-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125002, 2013-04-30 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125001, 2013-05-20 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125149, 2013-06-04 PVM sąskaita-faktūra serija DRT Nr. 20125316, 2013-01-01 – 2013-10-01 apyvartos žiniaraščiu (sąskaitos Nr. 241), 2013-10-10 duomenimis apie atsakovę, ieškinyje nurodytu delspinigių paskaičiavimu nustatyta, kad atsakovė neįvykdė įsipareigojimo sumokėti ieškovei už pateiktas prekes. Atsakovės skola ieškovei yra 4967,90 Lt. Atsakovė nepareiškė ieškovei jokių pretenzijų, pastabų ar nusiskundimų dėl sutartinių įsipareigojimų, todėl laikytina, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovė ieškovės pateiktų sąskaitų neapmokėjo. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Atsakovė laikoma pažeidusia prievoles, nes neįvykdė įsipareigojimo sumokėti už pateiktas prekes. Šiais savo veiksmais atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus (LR CK 6.200 str., 6.205 str.) bei prievolę (LR CK 6.63 str.). Šiuo metu terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, todėl reikalaujama 4967,90 Lt skola ir 114,87 Lt delspinigiai priteistini iš atsakovės (LR CK 6.38 str., 6.71 str.,6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str.).

6Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (privatus juridinis asmuo) privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito, todėl atsakovė už prievolės įvykdymo termino praleidimą privalo mokėti ieškovės reikalaujamas 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-10-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

7Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 76,00 Lt žyminio mokesčio ir 200,00 Lt išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą ieškovei LR CPK 79 str., 88 str. 6 d. 93 str. 1 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu 93 str., 98 str., 424 str., 428 str.,

Nutarė

9ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovės UAB ,,Aldaila“, įmonės kodas 249656510, buveinė – Pramonės g. 13, Alytuje, a. s. Nr. LT13 7300 0100 0220 8027, AB Swedbank, b. k. 73000, 4967,90 Lt (keturių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt septynių Lt 90 ct) skolą, 114,87 Lt (vieną šimtą keturiolika Lt 87 ct) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-10-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 76,00 Lt (septyniasdešimt šešis Lt 00 ct) žyminio mokesčio bei 200,00 Lt (du šimtus Lt 00 ct) išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą ieškovei UAB „Dairesta“, įmonės kodas 300646579, įmonės adresas - Pramonės g. 16, Alytuje, a. s. Nr. LT52 7300 0100 9879 4590, AB Swedbank, b. k. 73000.

11Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

12Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

13Informuoti atsakovą:

14 - apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai;

15- jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per LR CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai