Byla 2-606-601/2009
Dėl skolos, delspinigių ir kitų mokėjimų, priklausančių pagal sutartį bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Markučiai“ su atsakovu uždaraja akcine bendrove „Murena“ dėl skolos, delspinigių ir kitų mokėjimų, priklausančių pagal sutartį bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „Markučiai“ atstovas 2009 m. kovo 18 d. pateikė teismui 2009 m. kovo 10 d. taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, bylą nutraukti (reg Nr. 6953) .

4Taikos sutartimi šalys susitarė:

5Uždaroji akcinė bendrovė „Markučiai“, juridinio asmens kodas 121559766, adresas: Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, a/s Nr. ( - ) , „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 (toliau vadinama „ieškovas“), atstovaujamas generalinio direktoriaus Audriaus Tulabos, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, ir uždaroji akcinė bendrovė „Murena“, juridinio asmens kodas 4963276, adresas: Pramonės g. 17, LT-62175 Alytus, a/s Nr. ( - ) , AB bankas SNORAS, banko kodas 00758 (toliau vadinama „atsakovas“), atstovaujamas generalinio direktoriaus Valdo Smalinsko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, sudarė šią taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-606-601/2009, nagrinėjamoje Kauno apygardos teisme pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos, delspinigių ir kitų mokėjimų, priklausančių pagal sutartį bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, priteisimo (toliau vadinama „byla“), ir susitarė: 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama „LR CK“) 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau vadinama „LR CPK“) 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisminį ginčą Byloje baigti taikos sutartimi, o sudarytą taikos sutartį pateikti tvirtinti Kauno apygardos teismui. 2. Atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimą dėl 1 146 701,62 Lt (vieno milijono vieno šimto keturiasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų vieno lito 62 ct) skolos, 128 225,07 Lt (vieno šimto dvidešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt penkių litų 7 ct) delspinigių sumos, dalies procesinių palūkanų sumos, t. y. 21 692,86 Lt (dvidešimt vieno tūkstančio šešių šimtų devyniasdešimt dviejų litų 86 ct), ir įsipareigoja sumokėti ieškovui 1 296 619,55 Lt (vieną milijoną du šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus devyniolika litų 55 ct). 3. Ieškovas atsisako likusių savo ieškinio reikalavimų ir patvirtina, kad jokių, neaptartų šioje taikos sutartyje, piniginių ar kitokių pretenzijų, susijusių su bylos nagrinėjimo dalyku, atsakovui neturi. 4. Šios Sutarties 2 punkte minimas atsakovo mokėjimas ieškovui bus atliekamas iš ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštuotų atsakovo piniginių lėšų, saugomų antstolio Dariaus Stakeliūno depozitinėje sąskaitoje. 5. Šalys susitaria, kad ši taikos sutartis kartu yra šalių prašymas antstoliui Dariui Stakeliunui atlikti joje įvardintą 1 296 619,55 Lt mokėjimą ieškovui (į advokatų kontoros Bernotas ir Dominas Glimstedt sąskaitą Nr. ( - ) , AB SEB bankas, banko kodas 70440). 6. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šalys apmoka lygiomis dalimis. Kitų, šioje taikos sutartyje neaptartų, bylinėjimosi išlaidų šalys viena kitai neatlygina (t. y. jos dengiamos pačios šalies, patyrusias tokias išlaidas). 7. Prašyti teismą LR CPK 87 straipsnio 2 dalies pagrindu grąžintiną žyminio mokesčio sumą, t.y. 6 370,50 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt litų 50 ct), pervesti ieškovui į jo sąskaitą ( - ) , „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. 8. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių, ir bylą nutraukti. 9. Bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 straipsnio 2 dalyje bei LR CK ir LR CPK straipsniai, nurodyti šios taikos sutarties 1 punkte, šalims žinomi ir suprantami. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (resjudicata) galią, ir, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 straipsnis, LR CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). 10. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, nurodytos aukščiau. 11. Ši taikos sutartis sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais, kurių po vieną egzempliorius atitenka atsakovui ir ieškovui, o likę du egzemplioriai perduodami Kauno apygardos teismui, kuris išsprendžia taikos sutarties patvirtinimo klausimą, ir antstoliui Dariui Stakeliūnui. 12.Taikos sutartį Kauno apygardos teismui tvirtinti pateikia ieškovas. 13.Taikos sutartį bei Kauno apygardos teismui nutartį, kuris bus išspręstas taikos sutarties patvirtinimo klausimas, antstoliui Dariui Stakeliūnui pateikia ieškovas.

6Teismas sprendžia, kad taikos sutartis, tvirtintina, nes ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str.), civilinė byla nutrauktina.

7Šalių prašymas grąžinti ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (sumokėta – 8 494 Lt) - tenkintinas, nes šalys sudarė taikos sutartį (CPK 87 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

9Patvirtinti 2009 m. kovo 10 d. taikos sutartį, kuria susitarta, jog:

10Uždaroji akcinė bendrovė „Markučiai“, juridinio asmens kodas 121559766, adresas: Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, a/s Nr. ( - ) , „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 (toliau vadinama „ieškovas“), atstovaujamas generalinio direktoriaus Audriaus Tulabos, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, ir uždaroji akcinė bendrovė „Murena“, juridinio asmens kodas 4963276, adresas: Pramonės g. 17, LT-62175 Alytus, a/s Nr. ( - ) , AB bankas SNORAS, banko kodas 00758 (toliau vadinama „atsakovas“), atstovaujamas generalinio direktoriaus Valdo Smalinsko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, sudarė šią taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-606-601/2009, nagrinėjamoje Kauno apygardos teisme pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos, delspinigių ir kitų mokėjimų, priklausančių pagal sutartį bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, priteisimo (toliau vadinama „byla“), ir susitarė: 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama „LR CK“) 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau vadinama „LR CPK“) 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisminį ginčą Byloje baigti taikos sutartimi, o sudarytą taikos sutartį pateikti tvirtinti Kauno apygardos teismui. 2. Atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimą dėl 1 146 701,62 Lt (vieno milijono vieno šimto keturiasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų vieno lito 62 ct) skolos, 128 225,07 Lt (vieno šimto dvidešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt penkių litų 7 ct) delspinigių sumos, dalies procesinių palūkanų sumos, t. y. 21 692,86 Lt (dvidešimt vieno tūkstančio šešių šimtų devyniasdešimt dviejų litų 86 ct), ir įsipareigoja sumokėti ieškovui 1 296 619,55 Lt (vieną milijoną du šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus devyniolika litų 55 ct). 3. Ieškovas atsisako likusių savo ieškinio reikalavimų ir patvirtina, kad jokių, neaptartų šioje taikos sutartyje, piniginių ar kitokių pretenzijų, susijusių su bylos nagrinėjimo dalyku, atsakovui neturi. 4. Šios Sutarties 2 punkte minimas atsakovo mokėjimas ieškovui bus atliekamas iš ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštuotų atsakovo piniginių lėšų, saugomų antstolio Dariaus Stakeliūno depozitinėje sąskaitoje. 5. Šalys susitaria, kad ši taikos sutartis kartu yra šalių prašymas antstoliui Dariui Stakeliunui atlikti joje įvardintą 1 296 619,55 Lt mokėjimą ieškovui (į advokatų kontoros Bernotas ir Dominas Glimstedt sąskaitą Nr. ( - ) , AB SEB bankas, banko kodas 70440). 6. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šalys apmoka lygiomis dalimis. Kitų, šioje taikos sutartyje neaptartų, bylinėjimosi išlaidų šalys viena kitai neatlygina (t. y. jos dengiamos pačios šalies, patyrusias tokias išlaidas). 7. Prašyti teismą LR CPK 87 straipsnio 2 dalies pagrindu grąžintiną žyminio mokesčio sumą, t.y. 6 370,50 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt litų 50 ct), pervesti ieškovui į jo sąskaitą ( - ) , „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. 8. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių, ir bylą nutraukti. 9. Bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 straipsnio 2 dalyje bei LR CK ir LR CPK straipsniai, nurodyti šios taikos sutarties 1 punkte, šalims žinomi ir suprantami. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (resjudicata) galią, ir, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 straipsnis, LR CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). 10. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, nurodytos aukščiau.

11Civilinę bylą Nr. 2-606-601/2009 nutraukti.

12Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Markučiai“, juridinio asmens kodas 121559766, adresas: Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, a/s Nr. ( - ) , „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Murena“, juridinio asmens kodas 4963276, adresas: Pramonės g. 17, LT-62175 Alytus, a/s Nr. ( - ) , AB bankas SNORAS, banko kodas 00758, po 13,45 Lt (trylika litų 45 ct) bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

13Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Markučiai“, juridinio asmens kodas 121559766, adresas: Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, a/s Nr. ( - ) , „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 6 370,50 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt litų 50 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

14Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai