Byla 2VP-4367-752/2018
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/01211, skolininkė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „(duomenys neskelbtini)“, išieškotoja B. J

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio S. U. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/01211, skolininkė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )“, išieškotoja B. J..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas antstolis pareiškimu prašo teismo skirti 300 Eur baudą UAB „( - )“ direktoriui A. S. už antstolio reikalavimų nevykdymą. Pareiškėjas nurodo, kad jis, vykdydamas išieškojimą pagal Darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. APS-2-14045/2017 dėl 2624,83 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos B. J. naudai (vykdomoji byla Nr. 0034/17/01211). Antstolis 2017 m. lapkričio 2 d. UAB „( - )“ generaliniam direktoriui A. S. išsiuntė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, įpareigodamas per 10 dienų pateikti duomenis apie visą turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimus. Skolininkei laiškas įteiktas 2017 m. lapkričio 7 d. pasirašytinai buhalterei V. K.. Skolininkė antstolio reikalaujamos informacijos nepateikė iki šiol, reikalavimas pateikti informaciją nėra įvykdytas.

4Pareiškimas tenkinamas iš dalies.

5Nustatyta, kad antstolis S. U. priverstinai vykdo išieškojimą iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos B. J. naudai pagal 2017 m. rugpjūčio 24 d. Darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. APS-2-14045/2017 dėl 2624,83 Eur skolos išieškojimo. Antstolis 2017 m. lapkričio 2 d. skolininkei išsiuntė patvarkymą pateikti per 10 dienų informaciją apie turimą turtą, pinigines lėšas, trečiųjų asmenų įsiskolinimus. Patvarkymas dėl informacijos pateikimo įteikti 2017 m. lapkričio 7 d. skolininkės darbuotojai – buhalteriai V. K.. Nors skolininkei antstolio patvarkymas dėl informacijos pateikimo įteiktas tinkamai, tačiau iki pareiškimo dėl baudos skyrimo teismui pateikimo skolininkė neįvykdė antstolio reikalavimo pateikti reikalaujamą informaciją.

6Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB „( - )“ vadovas nuo 2007 m. vasario 2 d. yra A. S.. Duomenų, kad antstolio reikalavimas yra įvykdytas, byloje nėra (CPK 178, 185 straipsniai).

7Vadovaujantis CPK 585 straipsnio 1 dalimi, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

8Atsižvelgiant į tai, kad antstolio 2017-11-02 patvarkymas dėl informacijos pateikimo skolininkei buvo įteiktas, tačiau duomenų apie jo įvykdymą nėra, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas skirti UAB „( - )“ vadovui baudą, nes jis kaip vadovas yra atsakingas asmuo už antstolio patvarkymų ir reikalavimų, skirtų juridiniam asmeniui, vykdymą (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Byloje nepateikta duomenų, kurie galėtų pateisinti vadovo elgesį nereaguojant į antstolio reikalavimus.

9Sprendžiant dėl baudos dydžio, atsižvelgiama į antstolio reikalavimo nevykdymo trukmę, nuo 2017 m. lapkričio 18 d., t.y. nuo datos nurodytos patvarkyme pateikti duomenis. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą, remiantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti. Spręsdamas dėl šiuo konkrečiu atveju skirtinos baudos dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį. Nagrinėjamu atveju teismas neturi duomenų apie objektyvias bei nuo UAB „( - )“ vadovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių iki šiol neįvykdytas antstolio reikalavimas. Įvertinus šiuos kriterijus ir tai, kad UAB „( - )“ vadovui bauda už antstolio reikalavimo nevykdymą šioje vykdomojoje byloje skiriama pirmą kartą, o kartu su prašymu nepateikta informacijos apie piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis vykdymo procese, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgiant į teismo teisę laisvai parinkti baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma, UAB „( - )“ vadovui A. S. skirtina vienkartinė 200 Eur dydžio bauda (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 585 straipsnio 1 – 3 dalys). Manytina, kad tokio dydžio bauda neprieštarauja suformuotai teismų praktikai ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams.

10Teismas išaiškina UAB „( - )“ vadovui, kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 6800, iš vadovo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis). Vadovas privalo baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą pristatyti į Kauno apylinkės teismą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 593 straipsniu, teismas

Nutarė

12tenkinti iš dalies antstolio S. U. pareiškimą dėl baudos skyrimo.

13Paskirti UAB „( - )“ vadovui A. S., asmens kodas ( - ) 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą už antstolio 2017 m. lapkričio 2 d. patvarkymo dėl informacijos pateikimo nevykdymą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai