Byla 1-108-1049/2020

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei, Deimantei Lekavičiūtei, dalyvaujant prokurorui Vidui Kilinskui, kaltinamajam A. K.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. K., gimęs ( - ), Kaune, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), Kauno r., sav., nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, teistas: 1. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 1 dalį, 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; 2. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 1 (vienerių) metų 1 (vieno) mėnesio laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant darbus atlikti per 4 mėnesius. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 1 (vienam) mėnesiui. Į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityta pagal 2011 m. rugsėjo 15 d. nuosprendį atlikta bausmės dalis ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms ir paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant šiuos darbus atlikti per 4 mėnesius; 3. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 12 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, paskirta 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su likusia neatliktos bausmės dalimi pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nuosprendį, pakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi ir paskirta galutinė subendrinta 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos įsiregistruoti darbo biržoje arba pradėti dirbti bei baudžiamojo poveikio priemonė – per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam nusikaltimu padarytą žalą; 4. Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, 2 (dviejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėtas 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams; 5. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį paskirta galutinė sumažinta 60 (šešiasdešimties) MGL (2259,60 eurų) dydžio baudos bausmė ir baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis specialiąja teise – teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejus) metus nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos ir konfiskuotino turto – automobilio – vertę atitinkančią pinigų sumos išieškojimas; 6. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 16 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį paskirta galutinė sumažinta 50 (penkiasdešimties) parų arešto bausmė. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su Jurbarko rajono apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nuosprendžiu visiško bausmių sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 50 (penkiasdešimt) parų arešto ir 40 (keturiasdešimt) MGL (1506,40 Eur) dydžio bauda, kartu su baudžiamojo poveikio priemonėmis – uždraudimu naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 3 (trejiems) metams ir konfiskuotino turto – automobilio – vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimu. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nutarta ištaisytas rašymo apsirikimas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 30 d. teismo nutarties rezoliucinėje dalyje 2-oje pastraipoje jog paskirta bausmė subendrinta su Jurbarko rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, arešto bausmė atlikta, baudos bausmė neatlikta, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 213 straipsnio 1 dalyje, bei 259 straipsnio 2 dalyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4I. Nusikalstamų veikų aplinkybės

5A. K. su savimi laikė penkis netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius 50,00 eurų nominalo banknotus, kurių Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), kol 2018 m. rugpjūčio 25 d. apie 00.45 val., jam būnant Kauno rajone, ( - ) kaime, ( - ) gatvėje, prie namo Nr. ( - ), šiuos netikrus pinigus jo turimoje rankinėje surado ir paėmė policijos pareigūnai, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje;

6be to, A. K., neteisėtai laikė narkotines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, o būtent, su savimi laikė septynis plastikinius paketus nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – 8,000 g. kanapių – antžeminių dalių (9 - tetrahidrokanabinolio koncentracija yra 7,3 procentai), kol 2018 m. rugpjūčio 25 d. apie 00.45 val., jam būnant Kauno rajone, ( - ) kaime, ( - ) gatvėje, prie namo Nr. ( - ), jo turimoje rankinėje šią medžiagą surado ir paėmė policijos pareigūnai, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje.

7II. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai

8Kaltinamasis A. K., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir paaiškino, kad 2018 m. rugpjūčio 25 d. vėlai vakare, ( - ), prie ( - ) namo, tarp garažų, kartu su draugais vartojo alkoholinius gėrimus. Nuėjęs apie penkiasdešimt metrų nuo namo nusišlapinti, pastebėjo kyšančią rankeną, o suėmęs už jos pamatė rankinę, kurios viduje buvo kupiūros po 50,00 eurų, nesuprato, jog pinigai buvo padirbti, o daugiau rankinėje nieko nepastebėjo ir pasiėmęs rastą rankinę grįžo atgal pas draugus. Rankinę buvo užsidėjęs ant peties, todėl draugai galėjo nepastebėti jos. Įvykio metu su savimi turėjo tik telefoną ir piniginę kišenėje su penkiais eurais, netrukus atvykę policijos pareigūnai sulaikė jį su rasta rankine ir joje buvusiais daiktais. Matė atvažiuojančius policijos pareigūnus, todėl jei būtų žinojęs, jog rankinėje buvo narkotinių medžiagų, ją būtų išmetęs. Telefone įvardintas „M.“ yra draugas V., su kuriuo buvo įvykio metu. Rašytos tekstinės žinutės nėra susijusios su narkotinėmis medžiagomis ar padirbtais pinigais, jis tokių žinučių nerašytų. Paaiškino, kad dienos metu jis buvo prie parduotuvės „( - )“, tačiau kategoriškai nesutiko, kad vaizdo įraše jis užfiksuotas su ta pačia rankine, nes turi tik vieną, su kuria atėjo ir į teismo posėdį. Radęs rankinę nepagalvojo, kad reikia iš karto paskambinti į policiją. Iš kur įvykio vietoje atsirado rankinė, kurią jis surado, nežino. Įvykio metu buvo vartojęs narkotines medžiagas – „žolę“. Paaiškino, kad po laikino sulaikymo policijos pareigūnai grąžino jam rankinę, nors jis ir sakė, kad tai nėra jo asmeninė rankinė, todėl ją iš karto išmetė. Baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu peržiūrėjus prekybos centro „( - )“ apsaugos vaizdo kameromis užfiksuotą pirmą vaizdo įrašą (1 t., b. l. 68), kaltinamasis paaiškino, kad vaizdo įraše save atpažino kaip asmenį, dėvintį baltai juodą bliuzoną, nešantį butelį. Peržiūrint antrą vaizdo įrašą (1 t., b. l. 77), kaltinamasis atpažino save kaip asmenį, einantį su juodos spalvos „Adidas“ rankine ant dešinio peties, tačiau paaiškino, kad tarp įrašų yra valandos tarpas ir tai nėra ta rankinė, kurią jis rado.

9Liudytojas M. S., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad jis, dirbdamas kartu su kolege I. B., vakare, ( - ), pastebėjo mišrią vaikinų ir merginų grupę, todėl nusprendė juos užkalbinti, užtikrinant viešąją tvarką. M. S. bendravo su vaikinu, turėjusiu su savimi vyrišką rankinę permestą per petį – kaip vėliau paaiškėjo – kaltinamuoju A. K., nuo kurio sklido aitrus kvapas ir tai sukėlė įtarimų, jog asmuo gali būti paieškomas ar turėti draudžiamų daiktų, dėl to buvo atlikta dalinė jo apžiūra. Paaiškino, kad praskleidus jo sus savimi turtėtą rankinę pamatė permatomus, užspaudžiamus maišelius, su galimai narkotinėmis medžiagomis, tai supratęs kaltinamasis pradėjo bėgti į priekį ir nepakluso reikalavimui sustoti, todėl liudytojas ėmė vytis A. K. ir jį sulaikė už kelių namų, panaudojęs fizinę prievartą bei specialiąją priemonę – antrankius, A. K. pristatė į Kauno klinikas, kraujo testui atlikti. Kaltinamasis pats rankinės turinio jam nerodė ir neaiškino, kas joje yra. Po to policijos komisariate, pareigūnas detaliai iškraustęs A. K. daiktus rado 50,00 eurų banknotus, kurie buvo galimai padirbti. Vėliau A. K. paaiškino, kad rankinę rado, tačiau liudytojas nurodė, kad įvykio dieną Kaune buvo gausūs krituliai ir tą dieną miestas buvo patvinęs vandeniu, tačiau kaltinamojo turėta rankinė išorėje ir viduje buvo sausa. Paaiškino, jog pradėjęs vytis kaltinamąjį rankinę numetė, o ją liko saugoti kolegė I. B., kurios, kartu su kaltinamuoju buvę asmenys, prašė jiems duoti pasaugoti rankinę, tačiau pastaroji supratusi, kad rankinėje kažkas yra, jos neatidavė.

10Liudytoja I. B., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 48–50) ir prašė jais vadovautis. Ikiteisminio tyrimo metu I. B. paaiškino, kad jai patruliuojant kartu tu M. S., apie 00.45 val., ( - ), ( - ) ties pastatu, pažymėtu Nr. ( - ), pastebėjo jaunuolį, kaip vėliau paaiškėjo – A. K., kuris, jiems sukėlė įtarimą. A. K. teigė neturintis draudžiamų daiktų, kurių atliekant dalinę jo apžiūrą pareigūnai nerado. A. K. ant kaklo buvo pasikabinęs rankinę ir teigė nežinantis ar joje yra draudžiamų daiktų, kas sukėlė dar didesnį įtarimą, atsegus minėtą rankinę, vyras pradėjo bėgti. Pradėjus jį vytis, buvo garsiai, aiškiai išreikšti teisėti reikalavimai „STOP POLICIJA“, tačiau vyras atsisukęs pasižiūrėjo ir toliau bėgo, tačiau buvo sulaikytas panaudojant kovinius imtynių veiksmus ir uždėjus specialiąją priemonę – antrankius. Grįžus prie automobilio ir atsegus anksčiau minėtą rankinę, joje rado 7 plastikinius permatomus užspaudžiamus paketėlius, kuriuose buvo žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga – galimai narkotinė medžiaga, kuri skleidė specifinį, aštrų kvapą. Paklausus kas tai, A. K. nurodė, kad tai yra „žolė“, o bėgo, nes bijo gręsiančios atsakomybės. Vežant į gydymo įstaigą, A. K. mobiliojo ryšio telefonas nuolat skambėjo ir jis ne kartą prašė, kad pareigūnai išjungtų jo telefoną, kas sukėlė įtarimą, kad asmens telefone gali būti naudinga informacija susijusi su galimai padaryta jo nusikalstama veika. Taip pat apžiūrėjus jo rankinėje buvusią piniginę, joje rado 5 banknotus po 50,00 eurų, kurie yra galimai suklastoti.

11Liudytojas A. A., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad dirba Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno AVPK) Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėju. Detaliai įvykio aplinkybių neatsimena, tačiau paaiškino, kad gali būti, jog pas kaltinamąjį rastoje rankinėje buvo narkotinės medžiagos ir galimai suklastotos 50,00 eurų kupiūros, tačiau kadangi jo nuomone tyrimui reikšmingi daiktai buvo tik kaltinamojo mobilaus ryšio telefonas, galimai suklastotos pinigų kupiūros ir narkotinės medžiagos, minėta rankinė buvo padėta prie daiktų, grąžintinų išleidžiant asmenį po laikino sulaikymo ir jam vėliau gražinta.

12Iš 2018 m. rugpjūčio 25 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad I. B. pateikė 7 (septynis) vienetus plastikinių paketų su augalinės kilmės, galimai narkotinėmis medžiagomis, penkis 50,00 eurų banknotus, unikaliais Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), bei baltos spalvos mobilųjį telefoną „Samsung“ su įskilusiu ekranu (2 t., b. l. 9–11).

13Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. rugsėjo 18 d. specialisto išvados Nr. 140-(4417)-IS1-5107 matyti, kad pateikti tirti 5 (penki) 50,00 (penkiasdešimties) eurų banknotai Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (klišės žymėjimas – ( - )) yra atspausdinti ne pagal eurų banknotų spausdinimo reikalavimus, t. y. jie yra netikri. Minėti banknotai pagaminti spalviniu rašaliniu spausdintuvu. ( - ) kodo nėra. Pagal Europos centrinio banko padirbtų euro banknotų klasifikaciją šiems suklastotiems banknotams yra suteiktas indikatyvas EUB 0050 J00001 (Indikatyvas – tai raidžių ir skaičių visuma, apibūdinanti padirbtų eurų banknotų klasę. Suklastoti banknotai, kurie priskirti tai pačiai bendrajai klasei turi visiškai identiškus padirbimo požymius t. y. jie yra padirbti naudojant tas pačias technologines priemones. Indikatyvą suteikia Padirbtų pinigų analizės centras (esantis Europos centriniame banke) (3 t., b. l. 179–181).

14Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. rugsėjo 14 d. specialisto išvados Nr. 140-(4408)-IS1-5043 matyti, kad žalsvos spalvos augalinė medžiaga iš 7 (septynių) plastikinių užspaudžiamų maišelių, paimtų 2018 m. rugpjūčio 25 d. prie ( - ) namo, ( - ), ( - ), yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių bendroji masė yra 8,000 g (delta-9- tetrahidrokanabinolio koncentracija yra 7,3 procentai) (3 t., b. l. 187–188).

15Iš Kauno AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos 2018 m. rugsėjo 3 d. pranešimo dėl duomenų nuskaitymo matyti, jog Kauno AVPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba pateikė 2018 m. rugpjūčio 25 d. savanoriškų daiktų ir dokumentų pateikimo protokolu pateikto A. K. priklausančio mobiliojo ryšio telefono „Samsung Galaxy S3“ nuskaitytus duomenis, įrašytus į DVD laikmeną. 2018 m. rugsėjo 26 d. atlikta 2018 m. rugsėjo 3 pranešimu Nr. 20-IL-35532 pateiktos DVD laikmenos su mobilaus ryšio telefono „Samsung Galaxy S3“ duomenų kopijos apžiūra (2 t., b. l. 13–200, 3 t., b. l. 1–92).

16Iš Kauno AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos (toliau – KP ENTV) 2018 m. rugsėjo 24 d. apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas A. K., baltos spalvos, mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, kurio apatinė averso dalis yra įskilusi. Ant telefono nugarėlės, kuri yra baltos spalvos, yra užrašas „Samsung“, telefono dangtelio vidinėje pusėje užrašas ( - ), akumuliatoriaus ( - ), o žemiau jo įdėtą 2 GB micro kortelė, sim kortelė, ant kurios yra užrašas labas 4G+ ir kurios numeris ( - ), telefono IMEI ( - ), ir ( - ). Telefono adresų knygelėje išsaugoti adresai: 1. ( - ); 2. ( - ); 3. ( - ); 4. ( - ); 5. ( - ); 6. ( - ); 7. ( - ); 8. ( - ); 9. ( - ); 10. ( - ); 11. ( - ); 12. ( - ); 13. ( - ). Apžiūrint telefono susirašinėjimus, tarp jų rasti susirašinėjimai:

171. susirašinėjimas su numeriu ( - ): „<..> 16-08-2018 Kt. <..> Išsiųsta:15:36 kelinta ryt?; Gauta:15:39 tai is ryto, nuvesciaau as tave iki bazes, as lekciau susitikciau su draugu, turiu reikaliuka, poto atlekciau; <..> 17:42 prisikabinsiu as dar drauga jam ce į baze reik tai as savo reikalais jis savo ok?; Gauta:18:17 ok; Išsiųsta: 18:17 o kiek ju yra?; Gauta: 18:17 pakalbesim rytoj; <..> 17-08-2018 Pn: <..> gauta:10:14 kas cia per draugas leks?; <..> Išsiųsta:10:16 jo bet jis ten sulei leke sau apsipirkinetis net nieko apie tas temas nzn; <..> išsiųsta: 10:59 ok pr seniunijos laukiu; <..> gauta: 11:58 Isdauzyk visus kuo maziau isleisdamas, prisipirk trusiku į lageri; išsiųsta:12:15 ok bandau; gauta:13:45 Tai kiek ileidai tu; išsiųsta:13:45 vienas neleksiu bybis ce vienam lekti ryt rite leksiu į aleksota tai atsilaisvinsi paimk mane nuo mako ten pr bazes; išsiųsta: 13:45 buvo 400 liko 200; gauta: 13:46 Buvo 450; išsiųsta:13:46 paziurek ten masinoi liko jauciu vienas nes islipom turejau 400; gauta: <..> gauta:13:50 Skaiciavau kaip tau daviau buvo 450; išsiųsta: 13:53 tai blemba pamaceu tada nes bl turiu 170 ir turiu tu dar 200; gauta: 15:53 Pametei nu; išsiųsta: 13:54 nu nx kazkaip susitarsim gal kaip anuos ryt asmetisiu; <..> išsiųsta: 17:13 o koke ju taip kaina; gauta: 17:14 reik daug imt kad parduotu; <..>; išsiųsta: 19:16 yra dar 40; gauta: 19:18 Ok; <..> 19-08-2018 Sk; gauta: 11:49 Yra saibu?; Išsiųsta: 11:49 dar nea bet kaip bus iskatto pasuksiu; 20-08-2018 Per; <..> gauta:11:39 kam tu jas cia daves?; Išsiųsta: 11:39 viena as daves pusbratkiui nes veinas buvo likes tik; <..> gauta: 11:56 O tai tas pusbrolis daugiau nenori?; <..> gauta: 12:21 400, tegul duuoda uz ana 40, o uz situs 250; išsiųsta: 12:21 jo persuks ir pasakysiu as jam ok; <..> 21-08-2018 An <..> gauta:19:35 Nesuprantu, ci vel bl nera nera ir hujznajet kada bus; išsiųsta:19:36 bus tikrai; <..> išsiųsta: 19:38 ir vapse jei ne as galiu atjudeti uz ji nes turiu dar laisves bilekiek; gauta: 19:38 reikia pinigu dabar, reikia siandien; <..> išsiųsta: 20:53 bus tos sabos tikrai; <..> 22-08-2018 Tr ; gauta: 11:39 Blet tu neuzpisk manes, arba atnesi 40 euru, jeigu dabar nera tu 40 iki dar tu pinigu ir varai kazkur iskeiti; <..> išsiųsta: 11:40 ryt galiu nulekti pakaitalioto jai duosi; <..> 23-08-2018 Kt: <..> gauta: 16:15 Neturi kaip tikrint kebabinei, as ccia tevuj uzvakar pirkaukebeba uz gera piniga netikrino; išsiųsta: <..> gauta:16:21 Nuslink netarmozink, reikia pinigu tas tavo pusbrolis cia gryba pjauna; <..> 24-08-2018 Pn; gauta:12:44 Krc pjauna gryba tas tavo pusbrolis nx, yra 4 dar tie, varyk isdauzyt kazkur su kazkuo; <..> gauta:12:45 Siandien herbo svente?; Išsiųsta:12:45 jo; gauta: 12:46 Tai va siandiens isdauzysi paliubomu; <..> ka veiki tai kaip ce su tais o man kazkas nukrenta nuo to sendiena?; Gauta: 18:54 Duodu 4 tuos , man duok 160 e; <..> gauta: 18:57 Tai pirksi kazka pigiai, ir tracoka susirinksi; išsiųsta: 18:59 niekaip nes mazai ce prekiaujansciu; <..> Išsiųsta: 19:16 ir tai ne varke man ce uz tuos keitimus nieko neiseina; <..> gauta:19:18 Tai nuo 4popieriu, tu man turi paduot 160, 40 lieka; išsiųsta:19:20 ce nepamirsk perki tai pitakas net kartais tiek nelieka; gauta: 19:27 Tai nuo 4 isleisi po pitaka , isleisi 20 ir 20dar liks;<..>“

182. susirašinėjimas su numeriu ( - ): „18-08-2018 Št: <..> 24-08-2018 Pn; išsiųsta: 19:43 jau turiu; gauta:19:47 Ok; išsiųsta:19:51 ce tau pacem reikes paduoti ar kazkam perduoti; gauta:19:53 As dalekiu toj; <..>“.

193. susirašinėjimas su numeriu ( - ): „<..> Išsiųsta:19:02 40 bl ce man iki ryt paskolink lekiu į masinu turgu ryt pravaiksciosiu as tau surinksiu ryt ta kem eu grazinsiu pizda nesveikai ce padetum nes prisikes į bata pizda ce sedziu; <..> gauta:19:03 Neturiu pats jam db saibas vezu ir tavarau tu paimt. Gal as paduosiu uzteks ir tau nepis proto; <..>“

204. susirašinėjimas su ( - ) numeriu ( - ): „23-08-2018 Kt. <..> gauta:20:25 O kir jus lekdavot? As tai galvoju į skelbima sukt; <..> Išsiųsta:22:05 o dauk yra?; Gauta:22:15 Nu yra biski, virs gabalo; <..> išsiųsta:22:31 o kaip tau mintis del gariunu?; Gauta:22:39Tai va as tapati mastau nebligai gal ten butu; <..> 24-08-2018 Pn; <..> išsiųsta:12:32 bybis ce tam turgui; <..> Išsiųsta:18:59 paskolink ( - ) man kem euru baisei reik ryt lekem uz dyka as tau suvaiksciosiu; gauta:19:02 Grysiu neuzilgo pakalbesim; <..> (3 t., b .l. 100–163).

21Iš Kauno AVPK KP ENTV 2018 m. rugsėjo 5 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas 2018 m. rugsėjo 3 d. savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktas 2018 m. rugpjūčio 24 d. laikotarpio nuo 15.00 val. iki 18.30 val. Kauno r., ( - )., ( - ) k., seniūnijos vaizdo apsaugos vaizdo kameromis užfiksuotas „( - )“ aikštelės vaizdo įrašas. 2018 m. rugpjūčio 24 d. 17.30.56 s. pro „( - )“ aikštele praeina du vyriškiai, vienas iš vyriškių trumpų, tamsių plaukų, apie 1.75 m ūgio, apie 25 metų, apsirengęs trumpomis rankovėmis pilkos spalvos sportiniais marškinėliais, juodos ir raudonos spalvos sportinėmis kelnėmis, minėtų sportinių kelnių apačioje kairėje pusėje matome raudona spalvą, maždaug ties blauzdos sritimi. Minėtas vyriškis rankose nešasi džemperį. Taip pat šis vyriškis per dešinį petį yra užsidėjęs juodos spalvos rankinę. Kitas vyriškis yra trumpų, rudos spalvos plaukų, kuris yra maždaug apie 25 metų amžiaus, apie 180 m. ūgio, apsirengęs tamsios spalvos džemperiu su ilgomis rankovėmis bei gaubtu, juodos spalvos sportinėmis kelnėmis, kelnių šonuose matome baltos spalvos dryžius. Asmuo dėvi juodos ir baltos spalvos sportinius batelius. Minėtas asmuo kairėje rankoje nešasi stiklinį butelį (galimai alaus butelį). Abu minėti vyriškiai laikotarpiu nuo 17.30.56 s. iki 17.31.4 s. praeina pro kameras ir pasuka į dešinę pusę, link seniūnijos (1 t., b. l. 78–83).

22Iš Kauno AVPK KP ENTV 2-ojo skyriaus 2018 m. rugsėjo 17 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas 2018 m. rugsėjo 12 d. savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktas 2018 m. rugpjūčio 24 d. laikotarpio nuo 18.00 val. iki 24.00 val. Kauno r. ( - ) sen., „( - )“ apsaugos vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdo įrašas. 18.18.04 s. vaizdo įraše matyti kalbanti telefonu 16 metų amžiaus mergina, apsirengusi raudonu bliuzonu, o prie jos priėjęs jaunuolis, apie 16 metų, vilkintis taip pat raudonas spalvos bliuzonu, kiek dešiniau stovi kitas apie 16 metų jaunuolis, kuris apsirengęs mėlynos spalvos bliuzonu, mėlynos spalvos šortais. 18.18.04 s., pro minėtų jaunuolių kompanija praeina du vyriškiai, vienas iš vyriškių trumpų, tamsių plaukų, apie 1.75 m ūgio, apie 25 metų, apsirengęs ilgomis rankovėmis džemperį, kuris yra baltos ir juodos spalvos, juodos ir raudonos spalvos sportinėmis kelnėmis, minėtų sportinių kelnių apačioje kairėje pusėje matome raudoną spalvą, maždaug ties blauzdos sritimi. Minėtas vyriškis per dešinį petį yra užsidėjęs juodos spalvos rankinę (klaidingai nurodyta faktinė aplinkybė teismo nuosprendyje taisytina patikslinant, kad 18.08.05 val. minėta rankinė matoma kabanti ant asmens kaklo), kairėje rankoje su savimi nešasi alaus butelį. Kitas vyriškis yra trumpų, rudos spalvos plaukų, kuris yra maždaug apie 20 metų amžiaus, apie 180 m. ūgio, apsirengęs trumpomis rankovėmis baltos spalvos sportinius marškinėlius, mėlynos spalvos džinsinius šortus, dėvi juodos ir baltos spalvos sportinius batelius. Minėti jaunuoliai praeina pro kameras, bei paskui juos nueina jaunuoliai, kurie buvo apsirengę raudonos ir mėlynos spalvos džemperiais (1 t. b. l. 69–71).

23Iš 2018 m. rugpjūčio 26 d. pakvitavimo matyti, kad tyrėja V. S. kaltinamajam A. K. grąžino laikrodį „( - )“, piniginę, žiebtuvėlį ir 2,27 eurus (4 t., b. l. 23).

24Iš 2019 m. sausio 16 d. pakvitavimo matyti, kad vyriausioji tyrėja Ž. P. kaltinamajam A. K. grąžino mobilaus ryšio telefoną „Samsung“ (3 t., b. l. 167).

25Ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnyje nustatyta tvarka, darytina išvada, kad kaltinimai A. K. dėl netikrų pinigų laikymo bei dėl neteisėto disponavimo nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų, neturint tikslo jas platinti, pasitvirtino.

26Byloje surinktų įrodymų visuma neginčytinai nustatyta, jog A. K. su savimi laikė penkis netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius 50,00 eurų nominalo banknotus, kol 2018 m. rugpjūčio 25 d. apie 00.45 val., jam būnant Kauno rajone, ( - ) kaime, ( - ), prie namo Nr. ( - ), šiuos netikrus pinigus jo turimoje rankinėje surado ir paėmė policijos pareigūnai.

27Nors kaltinamasis A. K. savo kaltės dėl jam pareikštų kaltinimų nepripažino, paaiškindamas, jog kaltinime nurodytą dieną ir vietoje, vakaro metu, kartu su draugais vartojęs alkoholį ir nuėjęs nusišlapinti pastebėjo kyšantį rankinės diržą, ją paėmė, o apžiūrėjęs pastebėjo tik viduje buvusias penkiasdešimties eurų kupiūras, neįtarė, kad jos gali būti netikros, todėl rankinę pasiėmęs grįžo pas draugus, tačiau netrukus atvykę policijos pareigūnai sulaikė jį kartu su rasta rankine ir joje buvusiais netikrais pinigais bei narkotinėmis medžiagomis.

28Tokie kaltinamojo parodymai yra paneigti baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybėmis ir yra vertintini kritiškai, kaip pateikta gynybinė versija prieštaraujanti bylos duomenims.

29Kadangi tiek netikri pinigai, tiek ir narkotinės medžiagos buvo rastos toje pačioje vietoje ir tomis pačiomis aplinkybėmis, todėl ir A. K. kaltės įrodymai dėl abiejų nusikalstamų veikų yra glaudžiai susiję.

30Kaltinamasis A. K. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu kategoriškai neigė, kad rankinė, kurią jis su savimi turėjo įvykio vietoje, priklauso ne jam, o jos turinys kaltinamajam taip pat nebuvo žinomas, ją rado atsitiktinai šalia įvykio vietos. Visgi liudytojas M. S. teisiamojo posėdžio metu patikino, kad tiek A. K., tiek ir kiti kartu su juo buvę asmenys sukėlė įtarimų dėl savo elgesio ir svarbu tai, kad pradėjus tikrinti rankinės turinį kaltinamasis A. K. pasileido bėgti, taigi vengė būti sulaikomas, o liudytojas M. S. jį vijosi. Įvykio vietoje kartu su kitais asmenimis liko liudytoja I. B., kuri vėliau M. S. paaiškino, kad su ja likę asmenys labai prašė gražinti A. K. rankinę, o jau ir sulaikius patį A. K. ir jo paties akivaizdoje rankinėje radus maišelius su galimai narkotinėmis medžiagomis šis pripažino, kad tai yra narkotikas – „žolė“. Neatsitiktiniu sutapimu laikytina ir tai, kad pats kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu pripažino, kad įvykio vietoje vartojo narkotines medžiagas – „žolę“. Svarbu pažymėti ir tai, kad liudytojas I. B. parodė, kad vežant į gydymo įstaigą A. K. mobiliojo ryšio telefonas nuolat skambėjo ir jis ne kartą prašė, kad pareigūnai išjungtų jo telefoną, kas pareigūnams sukėlė įtarimą, kad asmens telefone gali būti naudinga informacija susijusi su galimai padaryta jo nusikalstama veika. Tokį faktą visiškai patvirtina byloje esantys įrodymai, kadangi ikiteisminio tyrimo metu apžiūrėjus iš A. K. paimtą mobilaus ryšio telefoną „Samsung“ fiksuota eilė susirašinėjimų, kurie nors laikantis konspiracijos, tačiau teismo nuomone yra susiję su disponavimu netikrais pinigais, atkreiptinas dėmesys į frazes kalbantis apie turėtus „450“, kurių po apsilankymo „bazėje“ liko „200“, o kaltinamasis, pametęs vieną, vertą 40 eurų sutiko „nueit pakaitaliot“ „herbo“ šventėje, vėliau 18.56 val. mobiliojo ryšio abonentui ( - ), nurodo, „ce uz tuos keitimus net nieko neišeina“, taip pat kiti reikšmingi pokalbiai, fiksuoti apžiūroje – „o koke ju taip kaina , reik daug imt kad parduotu, Yra saibu?; Išsiųsta: 11:49 dar nea bet kaip bus iskatto pasuksiu, Blet tu neuzpisk manes, arba atnesi 40 euru, jeigu dabar nera tu 40 iki dar tu pinigu ir varai kazkur iskeiti, Neturi kaip tikrint kebabinei, as ccia tevuj uzvakar pirkaukebeba uz gera piniga netikrino; Tai pirksi kazka pigiai, ir tracoka susirinksi; Tai nuo 4popieriu, tu man turi paduot 160, 40 lieka; Nu yra biski, virs gabalo; o kaip tau mintis del gariunu?“ (3 t., b .l. 100–163). Šiame kontekste svarbu pažymėti ir tai, kad kaltinamasis pastebėtas parduotuvės „( - )“ apsaugos vaizdo kamerų stebėjimo zonoje tuojau pat po pokalbio su mobiliojo ryšio abonentu ( - ), su kuriuo tekstiniais pranešimais, laikydamasis konspiracijos susirašinėjo. Ir nors to neneigia, teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. K. negalėjo paaiškinti tokių susirašinėjimų prasmės ir tikrojo turinio.

31Pristačius kaltinamąjį į policijos komisariatą, pareigūnas, atlikęs asmens kratą, kaltinamojo rankinėje rado 50,00 eurų nominalo kaip vėliau nustatyta – netikrus banknotus, ką patvirtina specialisto išvada Nr. 140-(4417)-IS1-5107, kurioje nurodyta, jog 5 (penki) 50,00 (penkiasdešimties) eurų banknotai Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (klišės žymėjimas - ( - )) yra netikri, t. y. atspausdinti ne pagal eurų banknotų spausdinimo reikalavimus, pagaminti spalviniu rašaliniu spausdintuvu, neturintys ( - ), o pagal Europos centrinio banko padirbtų euro banknotų klasifikaciją šiems suklastotiems banknotams yra suteiktas indikatyvas EUB 0050 J00001 nurodantis bendrąją padirbtų pinigų požymių klasę, kas patvirtina, jog tai nėra atsitiktinai pagaminti netikri banknotai (3 t., b. l. 179–181). Specialisto išvada Nr. 140-(4408)-IS1-5043, patvirtina, jog žalsvos spalvos augalinė medžiaga iš 7 (septynių) plastikinių užspaudžiamų maišelių, paimtų 2018 m. rugpjūčio 25 d. prie ( - ) namo, ( - ), Kauno r. pas A. K., yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių bendroji masė yra 8,000 g (delta-9- tetrahidrokanabinolio koncentracija yra 7,3 procentai).

32Svarbiu A. K. kaltės įrodymu laikytina ir tai, kad teisiamojo posėdžio metu peržiūrint byloje esančius prekybos centro „( - )“ apsaugos vaizdo kameromis užfiksuotus vaizdo įrašus, kaltinamasis, pirmame vaizdo įraše (1 t., b. l. 68) save atpažino kaip asmenį, dėvintį baltai juodą bliuzoną, nešantį butelį, o antrame vaizdo įraše (1 t., b. l. 77), kaip asmenį, einantį su juodos spalvos „Adidas“ rankine, kas užfiksuota ir kitų objektų apžiūros protokoluose, iš kurių matyti, jog kaltinamasis A. K. 2018 m. rugpjūčio 24 d. 17.30.56 val. praeina pro prekybos centro „( - )“ stovėjimo aikštelę ant dešinio peties užsidėjęs juodos spalvos rankinę, kurią vėliau 18.18.05 val. yra užsidėjęs ant kaklo. Pažymėtina ir tai, jo A. K., paleistas iš laikinojo sulaikymo minėtą rankinę, kartu su kitais asmeniniais daiktais, pasiėmė kaip savą, niekur nenurodydamas, jog priima saugoti jam nuosavybės teise nepriklausantį daiktą, ar jo atsisako, o teisiamojo posėdžio metu atsisakė pateikti nurodydamas, kad daiktą tuojau pat išmetė. A. K. taip pat negalėjo nurodyti ir nė vieno iš asmenų, su kuriais buvo įvykio metu, ir kurie galėtų patvirtinti jo keliamą versiją, nors akivaizdu (šia asmenys jį pažinojo, liudytojos I. B. prašė gražinti rankinę), kad su jais buvo neatsitiktinai.

33Atkreiptinas dėmesys, jog teisiamojo posėdžio metu liudytojas M. S. nurodė, kad įvykio dieną Kaune buvo gausūs krituliai, viskas patvino, tačiau pas sulaikytą kaltinamąjį rasta rankinė buvo sausa tiek vidumi tiek išore, nors pastarasis kad ją rado gulinčią ant žemės, nuošalioje vietoje, ir tai jau buvo vėlus metas, aplinkui kitų žmonių nepastenėjo, netikri eurų banknotai rasti nesušlapę.

34Visi aukščiau nurodyti duomenys, kaip įrodymai, yra vertinami kompleksiškai ir yra pakankami kaltinamojo kaltei dėl abiejų nusikalstamų veikų pagrįsti.

35Nors A. K. kaltinamas ir dėl netikrų Lietuvos apyvartoje esančių pinigų – eurų įgijimo, o taip pat, kad neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai įgijo nedidelį kiekį kanapių, tačiau šiose dalyse kaltinimai nėra pagrįsti byloje nustatytais duomenimis, kadangi neginčijamai nustatytas tik aukščiau paminėtų netikrų pinigų ir narkotinių medžiagų neteisėto laikymo faktas, o jų įgijimo aplinkybės nenagrinėtos ir išsamiau netirtos ikiteisminio tyrimo metu, todėl aukščiau nurodytų netikrų pinigų bei narkotinės medžiagos neteisėto įgijimo faktas yra šalintinas iš kaltinimo jame paliekant tik netikrų pinigų ir narkotinių medžiagų laikymą.

36III. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai

37BK 213 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikrų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių pagaminimą, tikrų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių klastojimą, netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių įgijimą, laikymą ar realizavimą arba įrangos, programinės įrangos ar specialiųjų medžiagų netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams klastoti gaminimą, įgijimą, laikymą ar realizavimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-388/2010).

38Vienas iš BK 213 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykų yra netikri Lietuvos valstybės pinigai, esantys apyvartoje ar oficialiai patvirtinti, bet į apyvartą dar neišleisti pinigai. Nusikaltimo, numatyto BK 213 straipsnio 1 dalyje, pagal šį dalyką objektyvieji požymiai pasireiškia šiais alternatyviais veiksmais – netikrų pinigų pagaminimu ar klastojimu, įgijimu, laikymu ar realizavimu. Kiekvienas iš šių požymių atskirai sudaro nusikaltimo, numatyto BK 213 straipsnio 1 dalyje, sudėtį.

39Netikrų pinigų laikymas – tai jų turėjimas savo žinioje (valdymas), neatsižvelgiant į turėjimo trukmę, kai kaltininkas, juos laiko gyvenamojoje ar darbovietės patalpoje, automobilyje, slėptuvėje ar kitoje jo pasirinktoje vietoje. Aukščiau aptartų įrodymų pagrindu konstatuotina, jog kaltinamasis, prie savęs laikydamas penkis netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančių 50,00 eurų nominalo banknotus Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) ir žinodamas apie tai, suvokė savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

40Pagal BK 259 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti.

41Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma įrodo, jog kaltinamojo A. K. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, kadangi kaltinamasis prie savęs laikė 8,000 g – narkotinės medžiagos – kanapių. Šis narkotinių medžiagų kiekis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239, patvirtintomis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis, laikytinas nedideliu narkotinių medžiagų kiekiu.

42Kadangi BK 259 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nusikalstama veika – neteistas disponavimas nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų – gali būti padaroma vienu ar keliais alternatyviais veiksmais, kuriuos apima tiek įgijimas, tiek gabenimas, ar laikymas, todėl akivaizdu, kad veikos padarymo metu kaltinamasis, laikydamas prie savęs narkotines medžiagas, suvokė savo veiksmų nusikalstamą pobūdį ir norėjo taip veikti, todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 259 straipsnio 2 dalį.

43IV. Bausmių parinkimo ir jų skyrimo motyvai

44BK 213 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos alternatyvinės baudos, arba laisvės apribojimo arba arešto arba laisvės atėmimo iki ketverių metų bausmės.

45BK 259 straipsnio 2 dalies sankcijoje yra numatytos alternatyvinės viešųjų darbų arba baudos, arba laisvės apribojimo, arba arešto bausmės.

46Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinančių ir ją sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis teistas, (4 t., b. l. 63–70), eilę kartų baustas administracine tvarka ir turi galiojančią administracinę nuobaudą (4 t., b. l. 55–61), Respublikiniame priklausomybės ligų centre neregistruotas (4 t., b. l. 132), VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriuje neregistruotas (4 t., b. l. 133), nedirba (4 t., b. l. 8).

47Prokuroras siūlė pripažinti kaltinamąjį A. K. kaltu pagal BK 213 straipsnio 1 dalį ir paskirti dviejų metų laisvės atėmimo bausmę, pripažinti kaltu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį ir paskirti jam 45 (keturiasdešimt) penkių parų arešto bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

48Teismas, parinkdamas ir skirdamas bausmes, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, stadiją, kaltės formą, veikų padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, kaltinamojo atsakomybę lengvinančių, ar ją sukinančių aplinkybių nebuvimą.

49Teismo vertinimu siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą ir pasiekti BK 41 straipsnyje nustatytus bausmės tikslus, ją parinkti ir paskirti teisingai, prokuroras pagrįstai prašo A. K. parinkti griežčiausią BK 213 straipsnio 1 dalyje numatytą bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, o pagal BK 259 straipsnio 2 dalį taip pat parinkti griežčiausią bausmės rūšį – areštą. Kaltinamojo A. K. atžvilgiu iki šiol buvo priimti šeši apkaltinamieji nuosprendžiai, jis vieną apysunkį nusikaltimą ir vieną baudžiamąjį nusižengimą dėl kurių teisiamas padarė neišnykus teistumui pagal Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 16 d. teismo baudžiamąjį įsakymą ir tai dalyje dėl BK 213 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos atitinka recidyvo požymius (BK 27 straipsnis). Akivaizdu, kad švelnesnės bausmės rūšys įtakos kaltinamojo elgesiui neturi, jis ir toliau demonstruoja aiškų nenorą laikytis įstatymų, piktybinį polinkį daryti neteisėtas veikas, nesigaili dėl jų.

50Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir ją sunkinančių aplinkybių nenustatyta, tačiau pažymėtina, jog nusikalstamas veikas padarė būdamas neblaivus (2018 m. rugpjūčio 25 d., 1.20 val., paimtame šlapimo mėginyje nustatyta mažiausia 2,14 promilių etilo alkoholio koncentracija (4 t., b. l. 15)), turėdamas neišnykusį teistumą pagal Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 16 d. teismo baudžiamąjį įsakymą dėl tyčinės nusikalstamos veikos padarymo, baustas administracine tvarka, baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu buvo nuolatos gaunami pranešimai iš policijos įstaigos dėl to, kad A. K. visiškai nesilaiko jam paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Šios aplinkybės rodo, kad A. K. yra linkęs nusikalsti ir negerbti įstatymo saugomų vertybių, kaltinamasis visiškai indiferentiškas savo nusikalstamam elgesiui, teismo pripažįstamas recidyvistu, todėl manytina, kad švelnesnėmis bausmės rūšimis bausmės tikslai nebus pasiekti, pagal straipsnių sankcijas griežčiausios terminuoto laisvės atėmimo ir arešto bausmės A. K. yra adekvačios, tai užtikrins realų bausmės įvykdymą bei teisingumo principo įgyvendinimą. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, A. K. už nusikaltimo, numatyto BK 213 straipsnio 1 dalyje padarymą skiriama bausmė – 2 (du) metai terminuoto laisvės atėmimo, o už baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje skiriama 40 (keturiasdešimties) parų arešto bausmė.

51Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, ir 5 dalies pagrindais ir atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ir kategorijoms, ir į tai, kad nusikalstamos veikos padarytos praktiškai analogiškomis aplinkybėmis, paskirtos bausmės bendrintinos bausmių apėmimo būdu, griežtesne pagal BK 213 straipsnio 1 dalį paskirta 2 (dviejų) metų terminuoto laisvės atėmimo bausme apimant pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirtą 40 (keturiasdešimties) parų arešto bausmę nustatant, kad galutinė subendrinta bausmė A. K. yra 2 (dveji) metai laisvės atėmimo.

52BK 75 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Pažymėtina, kad teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų tuo atveju, jeigu nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

53Taigi, bausmės vykdymo atidėjimas yra išimtinė bausmės įgyvendinimo forma, o BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė. Šį baudžiamąjį įstatymą teismas taiko tik byloje esant tam tikrai įstatymo leidėjo nustatytai sąlygų visumai ir tik teismas sprendžia, ar yra pakankamas pagrindas manyti, kad konkrečiam nuteistajam bausmės tikslai, įtvirtinti BK 41 straipsnio 2 dalyje, bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

54Įvertinus baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes yra pagrindas šioje baudžiamojoje byloje kaltinamojo A. K. atžvilgiu pakartotinai taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir jam paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

55Baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik vieną kartą, tačiau bausmės vykdymo atidėjimo esmė, paskirtis, taikymo sąlygos suponuoja išvadą, kad pakartotinis šio instituto taikymas galimas tik išimtiniais atvejais. Teismas išimtinio atvejo galimybę nustato vertindamas visas bylos aplinkybes, susijusias su padaryta nusikalstama veika ir kaltininko asmenybe, o tokį sprendimą privalo motyvuoti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013).

56Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas, esant BK 75 straipsnyje numatytoms sąlygoms, leidžia teismui įvairesniais būdais siekti BK 41 straipsnyje numatytų bausmės tikslų. Tačiau, atidėdamas paskirtosios bausmės vykdymą, teismas turi spręsti, ar pritaikytų baudžiamųjų teisinių priemonių ir teismo paskirtų įpareigojimų visuma turės poveikį kaltininkui, ir kad ateityje jis laikysis įstatymų bei nedarys naujų nusikaltimų.

57Baudžiamasis įstatymas nenurodo aplinkybių, į kurias teismas turėtų atsižvelgti svarstydamas BK 75 straipsnyje numatytas nuostatas, ar bausmės tikslai kaltininkui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Spręsdamas šį klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje. Be to, spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan.

58Kaltinamasis A. K. yra jauno amžiaus (gim. ( - ) m.), sveikas ir pilnai darbingas, o teisiamojo posėdžio metu nurodė kartais papildomai uždarbiaujantis (5 t., b. l. 31), turi pastovią gyvenamąją vietą, šiame kontekste svarbu pažymėti, kad atidėjus ankstesniais 2012 m. vasario 13 d., 2014 m. vasario 12 d., bei 2014 m. birželio 10 d. teismo nuosprendžiais paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bausmių vykdymą, jis nebuvo panaikintas ir buvo apsieita be realaus šios bausmės atlikimo, kas liudija, jog kaltinamasis nors nepasižymėdamas geru elgesiu, tačiau visuomenėje socializuojasi, siekia integracijos. Nusikalstamos veikos, dėl kurių jis teisiamas šiuo metu yra nesmurtinio pobūdžio, viena iš jų – baudžiamasis nusižengimas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad įstatymų leidėjas, numatydamas galimybę taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą netiesiogiai įpareigojo teismus neatimti laisvės teisiamiesiems, kai tai įmanoma (pvz. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-386-746/2015), todėl esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms pagrįstai manytina, jog bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnio 2 dalyje, vis dar gali būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, o realus terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymas labai neigiamai pakenktų sveiko ir darbingo amžiaus kaltinamojo socialinius ryšius, kas jį atlikus bausmę pastūmėtų ne į elgesio korekciją, o tik į naujus nusikaltimus taip realiai ir nepasiekus bausmės tikslų.

59Esamomis aplinkybėmis baudžiamojoje byloje yra pagrindas vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėti A. K. paskirtos galutinės subendrintos 2 (dviejų) metų terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 (dvejiems) metams, kartu paskiriant įpareigojimus – pradėti dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., išskyrus atvejus, jei tai susiję su darbu arba mokymusi, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

60Kaltinamasis A. K. buvo laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio 2 dalies pagrindu nuo 2018 m. rugpjūčio 25 d., 00.50 val., iki 2018 m. rugpjūčio 26 d., 12.47 val. (4 t., b. l. 17, 24), bei nuo 2018 m. spalio 28 d. iki 2018 m. spalio 29 d., 14.30 (4 t., b. l. 182, 184–186), t. y. iš viso tris dienas, vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo parai, todėl terminuotos laisvės atėmimo bausmės atlikimo atveju, laikinojo sulaikymo laikas įskaitytinas į galutinės subendrintos bausmės laiką, vieną sulaikymo parą prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

61Byloje yra duomenys, kad A. K. buvo nuteistas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 16 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį ir jam paskirta galutinė subendrinta bausmė – 50 (penkiasdešimt) parų arešto ir 40 (keturiasdešimt) MGL (1506,40 eurų) dydžio bauda, ir šio nuosprendžio priėmimo dienai arešto bausmė atlikta, tačiau baudos bausmė neatlikta. LITEKO duomenimis Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjamas teikimas Nr. T-942-917/2020, dėl baudos pagal aukščiau minėtą teismo baudžiamąjį įsakymą pakeitimo laisvės apribojimu ar viešaisiais darbais, kur procesinis sprendimas dar nėra priimtas, be to, 2020 m. gegužės 26 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose gauta baudžiamoji byla e1-1665-1127/2020 su prokuroro pareiškimu dėl teismo baudžiamojo įsakymo, kur A. K. kaltinamas nusikaltimo numatyto BK 284 straipsnyje padarymu, todėl siekiant išvengti netikslumų bausmės vykdymo procese, o taip pat dvigubo bausmių bendrinimo, šiuo nuosprendžiu bausmių bendrinimo klausimas nesprendžiamas.

62Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje bei dokumentų paėmimą – palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikinti, A. K. grąžinti iš jo paimtus asmens dokumentus – Asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ( - ), saugomus byloje (6 t., b. l. 12 (voke)).

63Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 5 (penki) netikri 50,00 (penkiasdešimties) eurų banknotai, Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), kurie saugomi Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Ekspertizės ir techniniame skyriuje (3 t., b. l. 178), taip pat atlikus tyrimą likusios kanapės (antžeminės dalys) supakuotos į plastikinį užspaudžiamą maišelį ir perduotos į PD prie VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį saugyklą, ( - ) (3 t., b. l. 186, 189), bei tirti pateiktų objektų pakuotės supakuotas į voką, ir saugomas Kauno apskrities VPK KPENTV, pagal 2018 m. spalio 17 d. Kvitą B serija BBB Nr. 022722. (3 t., b. l. 190), vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 bei 4 punktais, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinos; DVD laikmena (2 t., b. l. 14), kompaktiniai diskai su įrašais (1 t. b. l. 68, 77, 2 t. b. l. 14) nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti byloje, 5 (penki) vienetai kompaktinių diskų su įrašais (1 t. b. l. 131 (voke)) nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikintini.

64Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas. Civilinis ieškinys nepareikštas. Išieškotinų proceso išlaidų nėra.

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 304 – 305 straipsniais, 307 straipsniu, 313 straipsniu,

Nutarė

66A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 213 straipsnio 1 dalyje, bei 259 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam bausmes:

67-

68už nusikaltimo, numatyto BK 213 straipsnio 1 dalyje padarymą – 2 (dviejų) metų laisvės atėmimą;

69-

70už baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 259 straipsnio 2 dalyje padarymą – 40 (keturiasdešimties) parų areštą.

71Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 5 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti jas apimant, griežtesne 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausme apimant švelnesnę 40 (keturiasdešimties) parų arešto bausmę, skiriant galutinę 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmę, kurią paskirti atlikti pataisos namuose.

72Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 7 ir 8 punktų nuostatomis kaltinamajam A. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dviems) metams, o bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiui skirti įpareigojimus:

73- pradėti dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje;

74- būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., išskyrus atvejus, jei tai susiję su darbu ar mokymusi;

75- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

76Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (BPK 339 straipsnio 3 dalis).

77Terminuoto laisvės atėmimo bausmės realaus vykdymo atveju, vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi į paskirtos bausmės laiką įskaityti A. K. laikinajame sulaikyme ir išbūtą laiką nuo 2018 m. rugpjūčio 25 d., 00.50 val., iki 2018 m. rugpjūčio 26 d., 12.47 val. (4 t., b. l. 17–19, 24), bei nuo 2018 m. spalio 28 d. iki 2018 m. spalio 29 d., 14.30 (4 t., b. l. 182, 184–186), t. y. iš viso tris dienas, vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo parai.

78Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje be dokumentų paėmimą – palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikinti, gražinant A. K. iš jo paimtus asmens dokumentus – Asmens tapatybės kortelę Nr. 14674209, ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. 24881167, saugomus byloje (6 t., b. l. 12 (voke)).

79Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 5 (penkis) netikrus 50,00 (penkiasdešimties) eurų banknotus, kurių Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ir kurie saugomi Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Ekspertizės ir techniniame skyriuje (3 t., b. l. 178), taip pat atlikus tyrimą likusias kanapes (antžeminės dalys) supakuotos į plastikinį užspaudžiamą maišelį ir perduotos į PD prie VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį saugyklą, ( - ) (3 t., b. l. 186, 189), bei tirti pateiktų objektų pakuotes supakuotas į voką, ir saugomas Kauno apskrities VPK KPENTV, pagal 2018 m. spalio 17 d. Kvitą B serija BBB Nr. 022722. (3 t., b. l. 190), vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 bei 4 punktais, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti. DVD laikmeną (2 t., b. l. 14, kompaktinius diskus su įrašais (1 t. b. l. 68, 77, 2 t. b. l. 14) nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje, 5 vienetus kompaktinių diskų su įrašais (1 t. b. l. 131 (voke)) nuosprendžiui įsiteisėjus – sunaikinti.

80Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Audrius... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. Teismas... 4. I. Nusikalstamų veikų aplinkybės... 5. A. K. su savimi laikė penkis netikrus Lietuvos valstybės apyvartoje esančius... 6. be to, A. K., neteisėtai laikė narkotines medžiagas, neturėdamas tikslo jas... 7. II. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai... 8. Kaltinamasis A. K., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu savo... 9. Liudytojas M. S., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu paaiškino,... 10. Liudytoja I. B., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu patvirtino... 11. Liudytojas A. A., baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad... 12. Iš 2018 m. rugpjūčio 25 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo... 13. Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. rugsėjo 18 d.... 14. Iš Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. rugsėjo 14 d.... 15. Iš Kauno AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų... 16. Iš Kauno AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų... 17. 1. susirašinėjimas su numeriu ( - ): „<..> 16-08-2018 Kt. <..>... 18. 2. susirašinėjimas su numeriu ( - ): „18-08-2018 Št: <..> 24-08-2018... 19. 3. susirašinėjimas su numeriu ( - ): „<..> Išsiųsta:19:02 40 bl ce... 20. 4. susirašinėjimas su ( - ) numeriu ( - ): „23-08-2018 Kt. <..>... 21. Iš Kauno AVPK KP ENTV 2018 m. rugsėjo 5 d. kitų objektų apžiūros... 22. Iš Kauno AVPK KP ENTV 2-ojo skyriaus 2018 m. rugsėjo 17 d. kitų objektų... 23. Iš 2018 m. rugpjūčio 26 d. pakvitavimo matyti, kad tyrėja V. S.... 24. Iš 2019 m. sausio 16 d. pakvitavimo matyti, kad vyriausioji tyrėja Ž. P.... 25. Ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinus juos Lietuvos... 26. Byloje surinktų įrodymų visuma neginčytinai nustatyta, jog A. K. su savimi... 27. Nors kaltinamasis A. K. savo kaltės dėl jam pareikštų kaltinimų... 28. Tokie kaltinamojo parodymai yra paneigti baudžiamosios bylos teisminio... 29. Kadangi tiek netikri pinigai, tiek ir narkotinės medžiagos buvo rastos toje... 30. Kaltinamasis A. K. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir baudžiamosios bylos... 31. Pristačius kaltinamąjį į policijos komisariatą, pareigūnas, atlikęs... 32. Svarbiu A. K. kaltės įrodymu laikytina ir tai, kad teisiamojo posėdžio metu... 33. Atkreiptinas dėmesys, jog teisiamojo posėdžio metu liudytojas M. S. nurodė,... 34. Visi aukščiau nurodyti duomenys, kaip įrodymai, yra vertinami kompleksiškai... 35. Nors A. K. kaltinamas ir dėl netikrų Lietuvos apyvartoje esančių pinigų... 36. III. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai... 37. BK 213 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikrų... 38. Vienas iš BK 213 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykų yra netikri Lietuvos... 39. Netikrų pinigų laikymas – tai jų turėjimas savo žinioje (valdymas),... 40. Pagal BK 259 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 41. Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma įrodo, jog kaltinamojo A. K.... 42. Kadangi BK 259 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nusikalstama veika – neteistas... 43. IV. Bausmių parinkimo ir jų skyrimo motyvai... 44. BK 213 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos alternatyvinės baudos,... 45. BK 259 straipsnio 2 dalies sankcijoje yra numatytos alternatyvinės viešųjų... 46. Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinančių ir ją sunkinančių aplinkybių... 47. Prokuroras siūlė pripažinti kaltinamąjį A. K. kaltu pagal BK 213... 48. Teismas, parinkdamas ir skirdamas bausmes, vadovaujasi BK 54 straipsnyje... 49. Teismo vertinimu siekiant tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą ir... 50. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir ją sunkinančių aplinkybių... 51. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, ir 5 dalies pagrindais ir atsižvelgiant... 52. BK 75 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad asmeniui, nuteistam... 53. Taigi, bausmės vykdymo atidėjimas yra išimtinė bausmės įgyvendinimo... 54. Įvertinus baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu nustatytas... 55. Baudžiamajame įstatyme nenustatytas reikalavimas, kad nuteistajam bausmės... 56. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad paskirtos bausmės vykdymo... 57. Baudžiamasis įstatymas nenurodo aplinkybių, į kurias teismas turėtų... 58. Kaltinamasis A. K. yra jauno amžiaus (gim. ( - ) m.), sveikas ir pilnai... 59. Esamomis aplinkybėmis baudžiamojoje byloje yra pagrindas vadovaujantis BK 75... 60. Kaltinamasis A. K. buvo laikinai sulaikytas BPK 140 straipsnio 2 dalies... 61. Byloje yra duomenys, kad A. K. buvo nuteistas Kauno apylinkės teismo Kauno... 62. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 63. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 5... 64. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas. Civilinis ieškinys... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 66. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 67. -... 68. už nusikaltimo, numatyto BK 213 straipsnio 1 dalyje padarymą – 2 (dviejų)... 69. -... 70. už baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 259 straipsnio 2 dalyje padarymą... 71. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 5 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas... 72. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 73. - pradėti dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje;... 74. - būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., išskyrus atvejus, jei tai... 75. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 76. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 77. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės realaus vykdymo atveju, vadovaujantis BK... 78. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 79. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – 5... 80. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...