Byla II-1324-171/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam V. T., administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios ir skundžiamą nutarimą priėmusios institucijos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovei Laurai Balčiūtei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. T. skundą dėl 2010-06-22 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgalioto pareigūno priimto nutarimo Nr. 1291029-6 panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

42010-06-22 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgaliotas pareigūnas V. T. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą (b. l. 7) dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo, nustatyto LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 142 str. 4 d., kadangi jis važiavo troleibusu ir kontrolės metu nepateikė jokio bilieto. Tokiais veiksmais pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33 punkto 1 papunkčio reikalavimus.

5Išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-06-22 nutarimu Nr. 1291029-6 (b. l. 7) V. T. už pažeidimo, nustatyto LR ATPK 142 str. 4 d., padarymą skyrė 80 Lt baudą.

6Skunde (b. l. 1) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodė, kad 2010-06-22 nutarimas Nr. 1291029-6 yra nepagrįstas, prašė jį panaikinti.

7Teismo posėdyje V. T. paaiškino, kad bilieto kontrolierėms į rankas nedavė, nes jomis nepasitikėjo. Kontrolierė pasakė, kad jis privalo bilietą jai paduoti į rankas, nes negali jo patikrinti nepridėjusi prie bilietų tikrinimo aparato. Kontrolierės neleido išlipti, kai reikėjo. Priėjusiai antrajai kontrolierei bilieto taip pat nedavė, nes jį jau buvo įsidėjęs į kišenę. Bilietą parodė policijos komisariate (b. l. 19, 29?30).

8Teismo posėdyje institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios nutarimą, atstovė prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad pagal taisykles, keleivis kontrolieriaus prašymu privalo pateikti galiojantį bilietą (b. l. 29?30).

9Skundas atmestinas.

10LR ATPK 142 str. 4 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas – užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

11V. T. veiksmai pagal nurodytą LR ATPK straipsnį buvo kvalifikuoti dėl to, kad jis pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33 punkto 1 papunktį, nustatantį, jog keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą.

12V. T. neneigia, jog kontrolierėms pareikalavus pateikti bilietą ir paaiškinus, kad jos negali patikrinti bilieto jo nepridėjusios prie bilietų tikrinimo aparato, jis bilieto į rankas nedavė, kadangi jomis nepasitikėjo (b. l. 19, 29?30).

13Teismas atmeta SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovės argumentą, kad V. T. pateiktas kvitas apie bilieto papildymą neįrodo, jog pažeidėjas papildė savo bilietą, nes galėjo pateikti kito asmens papildyto bilieto kvitą, nes byloje esančiame kvite (b. l. 3) nurodytas bilieto numeris (Nr. ( - )) sutampa su bilieto numeriu, kuris pateiktas policijos komisariate (b. l. 2) bei su bilieto, kurį pateikė pareiškėjas teismo posėdžio metu, numeriu (b. l. 30). Iš įrodymų matyti, kad minėtas bilietas pažeidimo užfiksavimo dieną (2010-06-22) buvo papildytas (b. l. 23).

14Taisyklių 31.2 punktas numato, jog kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti galiojantį terminuotą bilietą. Keleivio pateiktą kortelę su mikroprocesoriumi, kuriame įrašytas (užkoduotas) bilietas, kontrolierius patikrina naudodamas specialias patikros priemones (Taisyklių 32 p). Bilietas, sugadintas taip, kad negalima iššifruoti (iškoduoti) elektroninio įrašo jame arba perskaityti jo numerio, arba atpažinti komposterio žymų vienkartiniame biliete, negalioja (Taisyklių 21 p.).

15Teismas, sistemiškai aiškindamas Taisyklių nuostatas, daro išvadą, kad nepakanka vien turėti papildytą elektroninį bilietą, tačiau būtina, kontrolieriui pareikalavus, bilietą jam pateikti taip, kad kontrolierius galėtų atlikti savo pareigą ir jį patikrinti.

16Byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai bei pareiškėjo paaiškinimai patvirtina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas V. T. kontrolieriaus prašymu nepateikė galiojančio terminuoto bilieto ( b. l. 7, 29–30).

17Liudytoja R. M. paaiškino (b. l. 16, 29?30), kad pažeidėjas jai parodė bilietą ir įsidėjo atgal. Per atstumą bilieto patikrinti nėra galimybės, kadangi būtina jį priglausti prie bilietų tikrinimo aparato. Nurodė, kad ir kolegei pažeidėjas bilieto nedavė. Pasakė, kad jau kartą pateikė, todėl kitą kartą neberodys. Keleivis norėjo išlipti Vingrių stotelėje, bet kontrolierės jo neišleido. Vėliau nusivežė jį į 3 policijos komisariatą, tačiau pareigūnams bilieto keleivis taip pat nepateikė. Policijos komisariate pareigūnas prašė pateikti bilietą patikrinimui, tačiau keleivis atsisakė, teigė, jog vieną kartą jau buvo pateikęs.

18Liudytoja T. S. parodė (b. l. 16, 29?30), kad kolegė paprašė pažeidėjo pateikti bilietą, tačiau jis bilieto nepateikė. Po to paprašė pateikti asmens dokumentą protokolui surašyti arba sumokėti baudą iš karto, tačiau taip pat atsisakė. Nuvežė jį į 3 policijos komisariatą ir ten surašė protokolą. Tai, kad pažeidėjas nepateikė bilieto, pasakė kolegė. Liudytoja nurodė, kad jai paprašius keleivis bilieto nepateikė. Per atstumą bilieto patikrinti negalima.

19Teismas neturi pagrindo netikėti kontrolierių parodymais, jie nuoseklūs ir neprieštarauja vieni kitiems, iš jų darytina išvada, kad pareiškėjas kontrolės metu kontrolierėms nepateikė elektroninio bilieto taip, kad kontrolierės galėtų jį patikrinti.

20Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad V. T. veiksmuose yra LR ATPK 142 str. 4 d. nustatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtis

21V. T. buvo paskirtas LR ATPK 142 str. 4 d. numatytos baudos vidurkis – 80 Lt. Priimant nutarimą nenustatyta nei atsakomybę sunkinančių, nei lengvinančių aplinkybių, todėl administracinė nuobauda paskirta laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.

22Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį ir į bylos aplinkybes teismas daro išvadą, kad nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių. Nutarimo naikinti nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl V. T. skundas atmestinas.

23Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., 128–129 str., teismas

Nutarė

24administracinėn atsakomybėn patraukto V. T. skundą atmesti.

252010-06-22 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgalioto pareigūno priimtą nutarimą Nr. 1291029-6 palikti nepakeistą.

26Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 2010-06-22 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgaliotas pareigūnas V. T.... 5. Išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, SĮ „Susisiekimo... 6. Skunde (b. l. 1) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodė, kad... 7. Teismo posėdyje V. T. paaiškino, kad bilieto kontrolierėms į rankas... 8. Teismo posėdyje institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo... 9. Skundas atmestinas.... 10. LR ATPK 142 str. 4 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto... 11. V. T. veiksmai pagal nurodytą LR ATPK straipsnį buvo kvalifikuoti dėl to,... 12. V. T. neneigia, jog kontrolierėms pareikalavus pateikti bilietą ir... 13. Teismas atmeta SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovės argumentą, kad V. T.... 14. Taisyklių 31.2 punktas numato, jog kontrolieriaus prašymu keleivis privalo... 15. Teismas, sistemiškai aiškindamas Taisyklių nuostatas, daro išvadą, kad... 16. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai bei pareiškėjo... 17. Liudytoja R. M. paaiškino (b. l. 16, 29?30), kad pažeidėjas jai parodė... 18. Liudytoja T. S. parodė (b. l. 16, 29?30), kad kolegė paprašė pažeidėjo... 19. Teismas neturi pagrindo netikėti kontrolierių parodymais, jie nuoseklūs ir... 20. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad V. T.... 21. V. T. buvo paskirtas LR ATPK 142 str. 4 d. numatytos baudos vidurkis – 80 Lt.... 22. Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto... 23. Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,... 24. administracinėn atsakomybėn patraukto V. T. skundą atmesti.... 25. 2010-06-22 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įgalioto pareigūno priimtą... 26. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...