Byla 2S-71-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų D. Kutrienės, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko įkeistų daiktų savininko UAB „Revilus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria areštuoti įkeisti nekilnojamieji daiktai, civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB SEB bankas pareiškimą skolininkui UAB „Revilus“ dėl priverstinio skolos išieškojimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120080006279, 2008-03-03 įregistruotą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, užtikrinant iki 2009-05-07 gauto kredito grąžinimą, UAB „Revulus“ įkeitė AB SEB bankui skolininkui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus – 0,0840 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0042-0134, esantį prie Krivių ir Filaretų g. bei Baltojo sk., skl. Nr. 1, Vilniuje; 0,0840 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0676-3215, esantį prie Krivių ir Filaretų g. bei Baltojo skg., skl. Nr. 2, Vilniuje.

7Kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas pradėti priverstinį išieškojimą ir jį nukreipti į įkeistą nekilnojamąjį turtą AB SEB banko skolininko ir įkeisto turto savininko UAB „Revilus“; areštuoti hipotekos lakštu 01120080006279 įkeistą turtą: žemės sklypą, unikalus nr. 0101-0042-0134, esantį Krivių g. Vilniaus m., Vilniaus m. sav.; žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0676-3215, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.; raštu įspėti skolininką ir įkeisto turto savininką UAB „Revilus“, kad negrąžinus AB SEB bankui 1 636 159,26 Lt skolos ir 131 Lt žyminio mokesčio per 1 mėnesį nuo teismo nutarties įteikimo dienos, įkeistas nekilnojamasis turtas bus parduodamas iš varžytynių. Nurodė, jog šalys 2007-11-14 sudarė kreditavimo sutartį, pagal šią sutartį bei vėlesnius pakeitimus AB SEB bankas suteikė 1 683 450,34 kreditą iki 2009-05-07; prievolių įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštu įkeistas skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas. 2009-05-07 buvo paskutinė kredito grąžinimo diena, tačiau UAB „Revilus“ savo prievolių nevykdė.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009-08-24 nutartimi areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus – 0,0840 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0042-0134, esantį prie Krivių ir Filaretų g. bei Baltojo sk., skl. Nr. 1, Vilniuje, nuosavybės teise priklausantį UAB „Revilus“; 0,0840 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0676-3215, esantį prie Krivių ir Filaretų g. bei Baltojo skg., skl. Nr. 2, Vilniuje nuosavybės teise priklausantį UAB „Revilus“, uždraudžiant įkeistų daiktų savininkui jais disponuoti;

9išaiškino daiktų savininkui, kad nuo įkeistų daiktų arešto momento jis netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę;

10įspėjo skolininką, įkeistų daiktų savininką UAB „Revilus“, kad negrąžinus skolos, t. y. 1 571 450,34 Lt negrąžintos paskolos, 32 341,75 Lt palūkanų, 938,16 Lt delspinigių, 31 429,01 Lt baudos, iš viso: 1 636 159,26 Lt bei 131 Lt žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti;

11išaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkui (įkeistų daiktų savininkui) dienos negrąžinta, kreditorius turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo ir kartu pateikti hipotekos lakšto bei paskolos sutarties originalus.

12Teismas konstatavo, jog prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

13Atskiruoju skundu skolininkas įkeistų daiktų savininkas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-24 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apelianto nuomone, nutartis nepagrįsta ir neteisėta, kadangi priimta neįvertinus visų faktinių aplinkybių. Pažymi, kad kreditorius, kreipdamasis į teismą nenurodė kitų svarbių aplinkybių, lemiančių teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Nustačius, kad atitinkamo pareiškimo metu kreditoriaus teisė reikalauti prievolės įvykdymo negali būti realizuojama, teismas negalėtų pradėti ir priverstinio išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto. Nurodo, jog išreiškė valią pratęsti kredito grąžinimo terminą, o kreditorius tokį prašymą akceptavo. Apelianto teigimu, bankas šiame santykyje yra stipresnioji šalis, kreditų suteikimas yra jo profesinė veikla, todėl bankas turėjo pareigą įvertinti kredito gavėjo galimybes grąžinti kreditą nustatytais terminais. Pažymi, kad diskusija dėl kreditavimo pratęsimo nėra pasibaigusi. Nurodo, jog prašymas vertintinas ir atsižvelgiant į CK 6.38 str. įtvirtintus prievolių vykdymo principus. Bankui pradėjus išieškojimo procedūras turtas būtų realizuojamas laikotarpiu, kai turto kainos yra nukritę; banko interesų patenkinimas akivaizdžiai pažeistų bendrovės interesus, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė sutinka tęsti mokėjimus bankui pagal atnaujintą kreditavimo sutartį, toks teisių gynimo būdas prieštarautų CK 1.5 str. įtvirtintiems principams.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą atmesti bei palikti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-24 nutartį galioti. Nurodo, jog nutartis teisėta, pagrįsta galiojančiomis teisės normomis, susiklosčiusia teismų praktika. Skolininkas nepateikė jokių objektyvių įrodymų ir teisinių argumentų, kodėl skundžiama nutartis galėtų būti pripažinta neteisėta ar nepagrįsta.

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal 2007-11-14 UAB „Revilus“ ir AB SEB bankas (ankstesnis pavadinimas AB SEB Vilniaus bankas) sudarytą kreditavimo sutartį UAB „Revilus“ suteikto kredito suma sudarė 2 400 000 Lt. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120080006279, 2008-03-03 įregistruotą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, užtikrinant UAB „Revilus“ iki 2009-05-07 suteikto kredito grąžinimą, UAB „Revilus“ įkeitė AB SEB bankui skolininkui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus – 0,0840 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0042-0134, esantį prie Krivių ir Filaretų g. bei Baltojo sk., skl. Nr. 1, Vilniuje; 0,0840 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0676-3215, esantį prie Krivių ir Filaretų g. bei Baltojo skg., skl. Nr. 2, Vilniuje, sandorio sudarymo metu šalių įvertintus 3 000 000 Lt. Skolininkas sutartyje numatytu terminu kredito negrąžino.

17CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 str. 1 d. hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatyta, kad skolininkas sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdė ir kreipimosi į hipotekos teisėją dieną paskolos davėjams buvo skolingas 1 636 159,26 Lt. Byloje nėra duomenų, kad įsipareigojimas būtų įvykdytas, kad hipotekos registre įregistruoto įkeitimo sandorio sąlygos būtų pakeistos ar šalys būtų susitarusios dėl kitokių prievolės įvykdymo sąlygų ir (ar) kitokių paskolos pagal sutartį grąžinimo terminų. Teisėjų kolegija mano, jog kreditorius, turėdamas galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, kreipėsi dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka (CPK 558 str. 1 d., CK 4.192 str.). CPK 558 str. nustatyta hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu. CPK 558 str. 1 d. nustatyta, kad pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti. CPK 558 str. 1 d. nustatytos procedūros paskirtis – įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu. Įkaito davėjas – daikto savininkas ar teisėtas valdytojas – suvaržo savo teises į įkeičiamą daiktą, jomis užtikrindamas savo ar kitų asmenų prievolės įvykdymą. Toks daikto turtinių teisių suvaržymas pasibaigia, kai prievolė įvykdoma. Kreditorius (įkaito gavėjas) įgyja įkeitimo teisę. Įkeitimo teisė yra daiktinė turtinė teisė. Šiai teisei būdinga: absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius, sekimas paskui daiktą ir pan. Sudarius įkeitimo sutartį (hipotekos lakštą), kreditorius įgyja teisę į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto.

18Apelianto skunde išdėstyti argumentai dėl to, jog tarp šalių diskusija dėl kreditavimo pratęsimo nėra pasibaigusi; jog kad kreditorius, kreipdamasis į teismą nenurodė kitų svarbių aplinkybių, lemiančių teisę reikalauti prievolės įvykdymo; jog prašymas vertintinas ir atsižvelgiant į CK 6.38 str. įtvirtintus prievolių vykdymo principus ir kt., nėra šios kategorijos bylų nagrinėjimo dalykas. Skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Kitais atvejais skolininkas ar kiti asmenys, suinteresuoti įregistruota hipoteka, hipotekos sandorį gali ginčyti Civiliniame kodekse išvardytais sandorių negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistų teisių gynimo būdais. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų. Tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo. Šiuo aspektu atskirojo skundo argumentai nelaikytini teisėtais ir pagrįstais bei sudarančiais pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka šalių santykius reglamentuojančių įstatymų nuostatas.

19Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad priverstinis vykdymas hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo pagal hipotekos kreditoriaus prašymą hipotekos teisėjo gali būti laikinai nevykdomas tuo atveju, kai teismas, nagrinėjantis bylą dėl skolos kreditoriui dydžio ir pan., esant įstatyme įtvirtintam pagrindui taiko laikinąsias apsaugos priemones (CPK XI skyriaus V skirsnis). Tokiu atveju hipotekos teisėjui atsiranda įstatyminis pagrindas sustabdyti priverstinį vykdymą.

20Atskirojo skundo argumentai teismo nutarties motyvų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str.1 d.).

21Iš apelianto UAB „Revilus“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 7,05 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš apelianto UAB „Revilus“ 7,05 Lt (septynis litus, 5 centus) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų D. Kutrienės, H. Jaglinskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120080006279, 2008-03-03 įregistruotą Vilniaus... 7. Kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas pradėti priverstinį... 8. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009-08-24 nutartimi... 9. išaiškino daiktų savininkui, kad nuo įkeistų daiktų arešto momento jis... 10. įspėjo skolininką, įkeistų daiktų savininką UAB „Revilus“, kad... 11. išaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų... 12. Teismas konstatavo, jog prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais... 13. Atskiruoju skundu skolininkas įkeistų daiktų savininkas prašo panaikinti... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal 2007-11-14 UAB „Revilus“ ir AB... 17. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl... 18. Apelianto skunde išdėstyti argumentai dėl to, jog tarp šalių diskusija... 19. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad priverstinis vykdymas hipoteka... 20. Atskirojo skundo argumentai teismo nutarties motyvų nepaneigė. Dėl to nėra... 21. Iš apelianto UAB „Revilus“ valstybės naudai priteistinos procesinių... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 24... 24. Priteisti iš apelianto UAB „Revilus“ 7,05 Lt (septynis litus, 5 centus)...