Byla 2-3117-772/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: I. K., A. D., M. A., R. S., V. R., Šiaulių apskrities VMI (toliau ŠAVMI) ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija (ŠRSA)

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: I. K., A. D., M. A., R. S., V. R., Šiaulių apskrities VMI (toliau ŠAVMI) ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija (ŠRSA).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

4

Nustatė

5Pareiškėja R. P. prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos velionė motina E. D. po velionio vyro P. D. mirties ( - ), priėmė jo palikimą, tai yra jam priklausiusią pusę 1/2 dalies gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), faktiškai pradėjusi šią daikto dalį valdyti. Atskirai nurodė, kad P. D. ir E. D. iki pastarosios mirties kartu gyveno minėto namo dalyje ir jame deklaravo savo gyvenamąsias vietas. Šioje namo dalyje E. D. liko gyventi ir po vyro mirties. Nuo to momento motina gyvendama namo dalyje mokėjo mokesčius, naudojosi namo priklausiniais, naudojo namų apyvokos daiktus, baldus ir rūpinasi namo dalies priežiūrą bei eksploatacija. Taip pat nurodė, kad velionė motina jau po tėvo mirties įsigijo ir dalį žemės sklypo, esančio tuo pačiu adresu, kurią valdė asmeninės nuosavybės teise. Pareiškėja teigė, kad motina kartu su tėvu pagal 1978-03-28 pirkimo - pardavimo sutartį įsigijo 1/2 dalį gyvenamojo namo, esančią nurodytu adresu. Nurodė, kad tėvas P. D. mirė ( - ), o velionė motina ( - ).

6Pareiškėja teigė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas jai reikalingas palikimo priėmimo faktui nustatyti ir paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti, kadangi ji yra vienintelė įstatyminė velionės motinos įpėdinė išreikusi valią priimti jos palikimą. Pareiškėjai teigė, kad kitų asmenų pretenduojančių į jos motinos palikimą ar jį priėmusių, nėra.

7Pareiškėja savo reikalavimus teismui grindė rašytiniais įrodymais.

8Suinteresuoti asmenys: I. K., A. D., M. A., R. S., V. R., pateikė teismui savo nuomonę dėl pareiškėjos pareiškimo nurodydami, kad sutinka su jos prašymu ir bylą prašė nagrinėja jiems nedalyvaujant (CPK 443 str. 5d.).

9Suinteresuotas asmuo ŠAVMI atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos pareiškimu iš esmės sutinka, jam neprieštarauja ir prašė teismo, sprendimą priimti savo nuožiūra. Nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyks, todėl prašė teismo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (CPK 443 str. 5d.).

10Suinteresuotas asmuo ŠRSA atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos pareiškimu iš esmės sutinka, jam neprieštarauja ir prašė teismo, sprendimą priimti savo nuožiūra. Nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyks, todėl prašė teismo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (CPK 443 str. 5d.).

11Pareiškėjos pareiškimas tenkintinas.

12Pareiškėjos prašymas nagrinėtinas remiantis 1964 m. CK nuostatomis, kadangi jos velionio tėvo P. D. palikimas atsirado iki 2000 m. CK įsigaliojimo (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnis), atsižvelgiant ir į 2000 m. CK nuostatas.

13Iš byloje esančių dokumentų, pareiškėjos paaiškinimų, matyti, kad pareiškėjų tėvai gyvenamojo namo dalį, esančią ( - ), įsigijo pagal 1978-03-28 pirkimo - pardavimo sutartį, kuri viešame registre 1982-02-25 buvo įregistruota E. D. vardu.

14Įstatymas numato, kad neatsižvelgiant į tai, kada sutuoktiniai įsigijo turtą - iki įsigaliojant ar galiojant 2000 m. CK, tai yra, kad turtas įgytas asmenims susituokus, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (SŠK 21 str. 1d., CK 3.87 str. 1d.). Taip pat įstatymas nustato turto, esančio bendrąja jungtine nuosavybe registravimo ypatumus (CK 3.88 str. 3 d.). Tačiau ši norma taikoma tik tuomet kai turtas registruojamas galiojant 2000 m. CK, t.y. po 2001-07-01. O iki įsigaliojant 2000 m. CK, įregistruoto turto teisinis statusas nustatomas vadovaujantis SŠK 21 str. 3 dalimi, pagal kurią nors turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, tačiau laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams, jeigu įgytas susituokus. Remiantis paminėtu darytina išvada, kad sutuoktiniai P. ir E. D. iki P. D. mirties ( - ), valdė lygiomis dalimis minėtą namo dalį, tai yra po puse 1/2 dalies santuokos metu įgyto nekilnojamojo turto, nors šis turtas ir buvo viešame registre įregistruotas E. D. vardu. Po velionio sutuoktinio P. D. mirties E. D. ir kitiems įpėdiniams galėjo būti išduoti paveldėjimo teisės liudijimai pagal įstatymą į atsiradusį palikimą, o taip pat buvusiai sutuoktinei ir liudijimas į jai atskirai priklausiusią minėto turto dalį. Tačiau nė vienas iš įpėdinių nepasinaudojo šia įstatymo suteikta teise ir nesikreipė į vietos notarų biurą, o tik E. D. po vyro mirties pradėjo valdyti velionio vyro P. D. palikimą.

15Pripažintina, kad pareiškėjos motina E. D. po vyro P. D. mirties faktiniu valdymu priėmė jo vardu atsiradusį palikimą, kadangi paveldimu turtu rūpinosi kaip savu. Todėl laikytina, kad tik E. D. faktiniu valdymu priėmė atsiradusį velionio vyro palikimą ir tapo teisėta paveldimo turto valdytoja.

16Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, patvirtinančiais jo sutikimą įgyti teises į palikimą. Įpėdinis, norėdamas įgyti palikimą, turėjo jį priimti, atlikdamas LR 1964 m. CK 587 str. 2 d., nurodytus veiksmus. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Todėl remiantis byloje esančiais įrodymais laikytina, kad E. D. priėmė po velionio vyro P. D. mirties atsiradusį jo palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

17 Juridinio fakto nustatymas pareiškėjai reikalingas, nustatant, kad velionio tėvo palikimą priėmė, dabar jau irgi velionė motina, kurio pagrindu pareiškėjai bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į motinos palikimą.

18 Esant šiems įrodymams ir nesant kitų, darytina išvada, kad pareiškėjos motina E. D. po vyro P. D. mirties ( - ), priėmė visą pastarojo palikimą, tai yra puse 1/2 dalies gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių ( - ), pradėdama šį turtą faktiškai valdyti, o kitiems asmenims jis neperėjo ir nėra perduotas.

19Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 444 str. 2 d. 8 p., 448 str.,

Nutarė

20Pareiškėjos pareiškimą tenkinti visiškai.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. D., a/k ( - ) mirusi ( - ), po velionio vyro P. D., a/k ( - ) mirties ( - ), priėmė visą atsiradusį palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

22Juridinę reikšmę turintis faktas pareiškėjai R. P. (a/k ( - ) nustatomas su tikslu gauti, paveldėjimo teisės liudijimą į velionės motinos E. D. palikimą.

23Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ... 5. Pareiškėja R. P. prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 6. Pareiškėja teigė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas jai... 7. Pareiškėja savo reikalavimus teismui grindė rašytiniais įrodymais.... 8. Suinteresuoti asmenys: I. K., A. D., M. A., R. S., V. R., pateikė teismui savo... 9. Suinteresuotas asmuo ŠAVMI atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos... 10. Suinteresuotas asmuo ŠRSA atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos... 11. Pareiškėjos pareiškimas tenkintinas.... 12. Pareiškėjos prašymas nagrinėtinas remiantis 1964 m. CK nuostatomis, kadangi... 13. Iš byloje esančių dokumentų, pareiškėjos paaiškinimų, matyti, kad... 14. Įstatymas numato, kad neatsižvelgiant į tai, kada sutuoktiniai įsigijo... 15. Pripažintina, kad pareiškėjos motina E. D. po vyro P. D. mirties faktiniu... 16. Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais,... 17. Juridinio fakto nustatymas pareiškėjai reikalingas, nustatant, kad velionio... 18. Esant šiems įrodymams ir nesant kitų, darytina išvada, kad pareiškėjos... 19. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.,... 20. Pareiškėjos pareiškimą tenkinti visiškai. ... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. D., a/k ( - ) mirusi ( -... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas pareiškėjai R. P. (a/k ( - ) nustatomas... 23. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine...