Byla e2S-570-569/2017
Dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ ir jos atstovo advokato V. Š. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Grimeda“ skyrė 100,00 Eur baudą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 51 straipsnio 6 dalies pagrindu) konstatavęs, jog teismui apie ieškovės ir advokato R. G. atstovavimo santykių pasibaigimą pranešta pavėluotai, todėl, 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdį buvo būtina atidėti dėl to, jog ieškovė 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdyje neturėjo atstovo.

62. Ieškovės UAB „Grimeda“ pateikė teismui prašymą dėl baudos panaikinimo, kuriame teigė, kad 14 dienų terminas pranešti apie atstovavimo santykių pasibaigimą neturėtų būti pripažintas kaip nesąžiningas ieškovės delsimas, ieškovės atstovas tinkamai ir sąžiningai informavo teismą pranešimu dėl atstovavimo santykių pasibaigimo. Ieškovės interesus byloje atstovauja profesionalus advokatas, todėl nesuprantama, kodėl bauda skiriama ieškovei, o ne jos atstovui. Teismas prašyme nurodytas priežastis pripažino svarbiomis ir teismo posėdį atidėjo.

73. Ieškovės atstovas advokatas V. Š. pateikė teismui prašymą dėl baudos ieškovės atstovui panaikinimo. Nurodė, kad jis, sužinojęs, jog negalės dalyvauti teismo posėdyje dėl anksčiau paskirto teismo posėdžio Vilniaus apygardos teisme, 2017 m. balandžio 7 d., t. y. likus 6 dienoms iki prašomo atidėti teismo posėdžio pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo, tokiu būdu tinkamai ir sąžiningai pasinaudojo CPK įtvirtinta teise pateikti prašymus. Teismas turėjo visas galimybes ieškovės atstovo prašymo netenkinti, tačiau prašyme nurodytas priežastis pripažino svarbiomis ir teismo posėdį atidėjo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi netenkino prašymų dėl baudų panaikinimo.

105. Teismas vertino, jog aplinkybė, kad teisinių paslaugų sutartis sudaryta anksčiau (2017 m. kovo 6 d.), nei buvo paskirtas 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdis civilinėje byloje Nr. e2-1411-641/2017 (2017 m. kovo 9 d. parengiamajame teismo posėdyje) leidžia daryti išvadą, kad ieškovės atstovas advokatas neketino vykdyti savo įsipareigojimų pagal sudarytą 2017 m. kovo 6 d. teisinių paslaugų sutartį užtikrinant operatyvų bylos nagrinėjimą.

116. Teismas sprendė, kad teismui apie ieškovės atstovavimo santykių pabaigą buvo pranešta akivaizdžiai uždelsus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė neturėjo galimybės pranešti apie sutarties pasibaigimą teismui anksčiau nei jos buvęs atstovas. Ieškovė nepaneigė skundžiama nutartimi teismo konstatuotų aplinkybių, jog žinodama apie atstovavimo santykių su advokatu R. G. pabaigą (2017 m. kovo 24 d.) iki pat skundžiamos teismo nutarties priėmimo momento nesiėmė jokių priemonių įgyvendini CPK 51 straipsnio 6 dalyje numatytą ieškovės (atstovaujamojo) procesinę pareigą - privalomai ir nedelsiant pranešti teismui apie atstovavimo santykių pabaigą bei pasirūpinti tinkamu atstovavimu 2017 m. balandžio 13 d. paskirtame teismo posėdyje.

127. Teismas vertino, kad ieškovei nedelsiant nepranešus apie atstovavimo santykių su advokatu V. Š. pabaigą ir nepasirūpinus tinkamu atstovavimu byloje 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdžio dienai, anksčiau įvardintų ieškovės procesinių pareigų nevykdymas turėjo esminės reikšmės proceso eigai, nes dėl to turėjo būti atidėtas teismo posėdis, buvo pažeisti civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir operatyvumo principai.

138. Teismas pažymėjo, jog nors teismas atidėjo 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdį, patenkindamas ieškovės atstovo prašymą dėl posėdžio atidėjimo, ir pripažino šiame prašyme nurodytas neatvykimo į teismo posėdį priežastis – užimtumą kitoje byloje – svarbiomis, tačiau tai jokiu būdu nepaneigia nustatyto fakto, jog dėl ieškovės atstovo kaltės teismas neturėjo galimybės pradėti nagrinėti civilinę bylą iš esmės 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdyje.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

159. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Grimeda“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį ir panaikinti ieškovei paskirtą 100 Eur baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

169.1. Skundžiamoje nutartyje nurodytas 14 dienų laiko tarpas neturėtų būti laikomas nepagrįstu ieškovės delsimu pranešti apie atstovavimo santykių pabaigą. Teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, kad ieškovė yra verslo subjektas, kasdienėje savo veikloje intensyviai užsiėmęs savo vykdoma ūkine - komercine veikla. Negana to, ieškovės atžvilgiu šiuo metu įvairiuose teismuose vyksta ne vienas itin sudėtingas ir kompleksinis teisminis procesas. Dėl šių priežasčių ieškovė negali reaguoti į visus juridinius faktus (šiuo atveju - atstovavimo santykių pabaigą) taip pat sparčiai, kaip būtų galima tikėtis, kad reaguos profesionalus teisininkas.

179.2. Nesuprantama aplinkybė, kodėl 100 Eur bauda yra skirta būtent ieškovei, nes pagal CPK 51 straipsnio 6 dalį pareigą informuoti apie atstovavimo santykių pasibaigimą turi ir ieškovės atstovas. Šiuo atveju ieškovės atstovas tinkamai ir sąžiningai informavo teismą Pranešimu.

189.3. Baudos pagal CPK 51 straipsnio 6 dalį skyrimui yra numatytos būtinosios sąlygos, kurių nagrinėjamu atveju nebuvo. Teismo posėdis buvo atidėtas ne dėl CPK 51 straipsnio 6 dalyje nustatytos pareigos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o dėl pasikeitusio ieškovės atstovo (advokato V. Š.) negalėjimo dalyvauti paskirtame teismo posėdyje.

199.4. Teismas atidėjo numatytą teismo posėdį, o tai leidžia pagrįstai teigti, kad teismas, įvertinęs visas aplinkybes, pripažino minėtas priežastis svarbiomis ir sprendė, kad šiuo atveju atidėti teismo posėdį yra tinkamas pagrindas.

2010. Atskiruoju skundu ieškovės UAB „Grimeda“ atstovas advokatas V. Š. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį ir panaikinti ieškovės atstovui paskirtą 100 Eur baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais

2110.1. Nei CPK, nei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai nenumato termino, prieš kiek iki teismo posėdžio turi būti pateiktas prašymas dėl posėdžio atidėjimo. CPK 246 straipsnio 1 dalis nurodo, kad toks prašymas turi būti pateiktas „iki teismo posėdžio pradžios“, nedetalizuodamas konkretaus prašymo pateikimo termino. Atstovas pateikė prašymą beveik prieš savaitę, todėl atsakovas negalėjo patirti jokių neigiamų padarinių, kadangi šis laiko tarpas yra visiškai pakankamas tam, kad būtų spėta apie tokį prašymą informuoti atsakovą ir atsakovo bei teismo laikas nebūtų eikvojamas be pagrindo.

2210.2. Teismas turėjo visas priemones netenkinti, jo nuomone, nepagrįsto prašymo ir tokiu būdu „užtikrinti, kad civilinės bylos nagrinėjimas nebūtų vilkinamas“, tačiau pasielgė priešingai - prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo tenkino, o prašymą pateikusiam atstovui paskyrė baudą. Atstovui paskirta bauda visiškai neatitinka CPK 95 straipsnyje nustatyto pagrindo – atstovas, pateikdamas prašymą, nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o elgėsi sąžiningai, pagrįstai ir tik pasinaudojo įstatymu jam suteikiamomis teisėmis, tuo labiau - teismas patenkino atstovo prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, kas parodo, kad teismas tokį atstovo prašymą laikė pagrįstu.

2311. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovė akcinė bendrovė (toliau – AB) Šiaulių bankas prašo teismo nuožiūra spręsti nuobaudų paskyrimo pagrįstumo klausimą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

2411.1. Jau 2017 m. kovo 9 d., prieš parengiamąjį posėdį, ieškovės atstovas nurodė, kad jo klientas UAB „Grimeda“ nusprendė byloje keisti advokatą. Atsakovė neturi duomenų, kodėl ankstesnis UAB „Grimeda“ advokatas R. G. informavo teismą raštu apie tai, kad bendrovei nebeatstovauja, pavėluotai, tačiau vienas faktas yra neabejotinas - pranešimas apie tai, kad keičiasi UAB „Grimeda“ atstovas, byloje buvo pateiktas gerokai vėliau, negu turėjo ir galėjo būti pateiktas. Teismas nebūtų turėjęs pagrindo spręsti baudų skyrimo klausimo, jeigu tuo pagrindu, kad byloje keičiasi advokatai, nebūtų prašoma atidėti teismo posėdžio. Kadangi iš byloje esančių duomenų buvo matyti, kad į bylą neatvyks joks UAB „Grimeda“ atstovas, teismas neturėjo kitos išeities ir privalėjo bylos nagrinėjimą atidėti - bet prielaidos svarstyti baudos skyrimą susidarė taip pat ir dėl to, kad AB Šiaulių bankas kategoriškai nesutiko su bylos nagrinėjimo atidėjimu ir tokią savo poziciją išreiškė teismui raštu.

25Teismas

26k o n s t a t u o ja :

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2812. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmesti prašymai dėl baudos panaikinimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

2913. Spręsdamas klausimą dėl paskirtos baudos panaikinimo, teismas turi įvertinti aplinkybių visumą, t. y. padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, pasekmes, pažeidimo įtaką civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principų įgyvendinimui, pažeidimą padariusio asmens savybes bei kitas reikšmingas aplinkybes. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ar sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turi būti vadovaujamasi universaliais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str.). CPK 7 straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai.

3014. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas ginčo faktines aplinkybes nustatė ir įvertino teisingai, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų pakartotinai pasisako tiek, kiek jos susijusios su atskirųjų skundų argumentais.

31Dėl ieškovės UAB „Grimeda“ atskirojo skundo argumentų

3215. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje 2017 m. kovo 9 d. parengiamajame teismo posėdyje pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės ir teismo posėdis atidėtas 2017 m. balandžio 13 d. 10.00 val. 2017 m. balandžio 7 d. byloje gauti ieškovės UAB „Grimeda“ atstovo advokato R. G. pranešimas dėl teisinių paslaugų sutarties su ieškove nutraukimo nuo 2017 m. kovo 24 d. ir ieškovės atstovo advokato V. Š. prašymas atidėti 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdį.

3316. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės nurodomos aplinkybės, kad skundžiamoje nutartyje nurodytas 14 dienų laiko tarpas neturėtų būti laikomas nepagrįstu ieškovės delsimu pranešti apie atstovavimo santykių pabaigą, ieškovė yra verslo subjektas intensyviai užsiimantis ūkine – komercine veikla, be to, ieškovės atžvilgiu teismuose vyksta ne vienas sudėtingas ir kompleksinis teisminis procesas, todėl visiškai suprantama, jog ieškovei buvo būtinas ilgesnis laiko terminas pateikti pranešimą teismui, vertintinos nepagrįstomis ir nepaneigiančiomis ieškovės, kaip sąžiningos proceso šalies, pareigos veikti byloje aktyviai ir savalaikiai. Kitų byloje duomenų, kad ieškovė objektyviai neturėjo jokios galimybės pranešti teismui apie sutarties pasibaigimą anksčiau, nei jos buvęs atstovas, nėra.

3417. CPK 51 straipsnio 6 dalis numato, jog atstovas ir atstovaujamasis privalo nedelsdami pranešti teismui apie atstovavimo santykių pabaigą ar pasikeitimą. Jeigu dėl šios pareigos neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo prireikia atidėti bylos nagrinėjimą, teismas gali atstovui ir (arba) atstovaujamajam skirti baudą. Taigi tiek ieškovė, tiek jos atstovas privalėjo nedelsdami pranešti teismui apie atstovavimo santykių pabaigą. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovė iš viso teismui nepranešė apie atstovavimo santykių pabaigą, o jos atstovas advokatas R. G. teismui pateikė pranešimą tik 2017 m. balandžio 7 d. Taigi, apie atstovavimo santykių pabaigą pranešė atstovas, nors tokią pat pareigą pagal įstatymą turėjo ir ieškovė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai susidariusią situaciją vertino kaip ieškovės procesinės pareigos pranešti apie atstovavimo santykių pabaigą netinkamą vykdymą.

3518.Pažymėtina, kad tą pačią dieną gautas kito ieškovės atstovo V. Š. prašymas dėl svarbių priežasčių atidėti 2017 m. balandžio 13 d. posėdį. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės išdėstytais argumentais, kad advokatų pasikeitimas buvo panaudotas kaip priemonė teismo posėdžiui atidėti. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė nepaneigė skundžiama nutartimi teismo konstatuotų aplinkybių, jog žinodama apie atstovavimo santykių su advokatu R. G. pabaigą (2017 m. kovo 24 d.) iki pat skundžiamos teismo nutarties priėmimo momento nesiėmė jokio priemonių įgyvendini CPK 51 straipsnio 6 dalyje numatytą ieškovės (atstovaujamojo) procesinę pareigą - privalomai ir nedelsiant pranešti teismui apie atstovavimo santykių pabaigą bei pasirūpinti tinkamu atstovavimu 2017 m. balandžio 13 d. paskirtame teismo posėdyje. Ši aplinkybė taip pat sąlygojo 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdžio atidėjimą. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovei skyrė 100 Eur baudą CPK 51 straipsnio 6 dalies pagrindu.

36Dėl ieškovės UAB „Grimeda“ atstovo advokato V. Š. atskirojo skundo argumentų

3719. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje 2017 m. kovo 16 d. gautas ieškovės UAB „Grimeda“ atstovo advokato V. Š. prašymas dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo bei ieškovės atstovavimą patvirtinanti 2017 m. kovo 13 d. atstovavimo sutartis. 2017 m. balandžio 7 d. ieškovės UAB „Grimeda“ atstovas advokatas V. Š. pateikė teismui prašymą atidėti 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdį dėl užimtumo kitoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisinių paslaugų sutartis su advokatų kontora buvo sudaryta 2017 m. kovo 13 d., t. y. jau žinant apie paskirtą teismo posėdžio datą ir laiką - 2017 m. balandžio 13 d. 10.00 val. Taigi, tiek ieškovė, sudarant šią atstovavimo sutartį, turėjo pareigą informuoti naują atstovą apie būsimą teismo posėdį, tiek ieškovės atstovas turėjo pasidomėti bylos eiga. Kaip jau anksčiau paminėta, 2017 m. kovo 16 d. ieškovės UAB „Grimeda“ atstovas advokatas V. Š. pateikė prašymą dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo ir pirmosios instancijos teismas suteikė prieigą prie elektroninės bylos kortelės, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atstovas turėjo matyti, kad yra byloje paskirtas teismo posėdis.

3820. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. ( - ) 2017 m. kovo 6 d. nutartimi atidėjo teismo posėdį į 2017 m. balandžio 13 d. 13.00 val., 2017 m. kovo 8 d. dalyvaujantiems byloje asmenims ir jų atstovams, taip pat ir advokatui V. Š., išsiųsti šaukimai. Dėl to pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės atstovas advokatas V. Š. apie teismo posėdį kitoje byloje, apie kurį buvo žinoma nuo 2017 m. kovo 8 d., pranešė teismui tik 2017 m. balandžio 7 d.

3921. Abu apeliantai teigia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tenkino atstovo prašymą ir atidėjo numatytą teismo posėdį, o tai leidžia pagrįstai teigti, kad teismas, įvertinęs visas aplinkybes, pripažino minėtas priežastis svarbiomis ir sprendė, kad yra pagrindas atidėti teismo posėdį. Su šiais apeliantų argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Pažymėtina, kad pagal CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatas atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose.

4022. Pažymėtina, kad 2017 m. balandžio 7 d. byloje gauti ieškovės UAB „Grimeda“ atstovo advokato R. G. pranešimas dėl teisinių paslaugų sutarties su ieškove nutraukimo nuo 2017 m. kovo 24 d. ir ieškovės atstovo advokato V. Š. prašymas atidėti 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdį dėl atstovo užimtumo kitoje byloje. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino susiklosčiusią situaciją, kad 2017 m. balandžio 13 d. teismo posėdyje ieškovė UAB „Grimeda“ nebus atstovaujama ir į bylos nagrinėjimą neatvyks joks UAB „Grimeda“ atstovas. Nedalyvaujant ieškovės atstovui, byla negalėjo būti išnagrinėta visapusiškai ir objektyviai ir nebūtų užtikrinta ieškovės UAB „Grimeda“ teisė būti išklausyta, todėl pirmosios instancijos teismas buvo priverstas atidėti bylos nagrinėjimą dėl ieškovės atstovo nedalyvavimo. Taigi, pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimą atidėjo ne todėl, kad pripažino ieškovės atstovo prašyme nurodytas aplinkybes - užimtumą kitoje byloje - svarbiomis, o todėl, kad dėl ieškovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį nebuvo galimybės išnagrinėti bylą iš esmės.

4123. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti bylos procesą ir pan.), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.

4224. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės atstovas advokatas V. Š. naudojosi jam suteikta procesine teise ne pagal paskirtį, būtent dėl ieškovės atstovo kaltės teismas neturėjo galimybės pradėti nagrinėti civilinę bylą iš esmės, tokiais veiksmais buvo siekiama vilkinti procesą ir veikiama prieš kitos šalies interesus kuo greičiau išspręsti ginčą tarp šalių. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės atstovui skyrė 100 Eur baudą už piktnaudžiavimą teise.

4325. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

4426. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog apeliantai prašyme dėl baudos panaikinimo nepateikė duomenų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo konstatuotą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir bylos vilkinimą bei CPK 51 straipsnio 6 dalies netinkamą vykdymą. Dėl šių priežasčių atskirųjų skundų motyvais nenustatytas nei faktinis, nei teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį, todėl ši pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

47Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės ... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovei... 6. 2. Ieškovės UAB „Grimeda“ pateikė teismui prašymą dėl baudos... 7. 3. Ieškovės atstovas advokatas V. Š. pateikė teismui... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi netenkino... 10. 5. Teismas vertino, jog aplinkybė, kad teisinių paslaugų sutartis sudaryta... 11. 6. Teismas sprendė, kad teismui apie ieškovės atstovavimo santykių pabaigą... 12. 7. Teismas vertino, kad ieškovei nedelsiant nepranešus apie atstovavimo... 13. 8. Teismas pažymėjo, jog nors teismas atidėjo 2017 m. balandžio 13 d.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 9. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Grimeda“ prašo panaikinti Šiaulių... 16. 9.1. Skundžiamoje nutartyje nurodytas 14 dienų laiko tarpas neturėtų būti... 17. 9.2. Nesuprantama aplinkybė, kodėl 100 Eur bauda yra skirta būtent... 18. 9.3. Baudos pagal CPK 51 straipsnio 6 dalį skyrimui yra numatytos būtinosios... 19. 9.4. Teismas atidėjo numatytą teismo posėdį, o tai leidžia pagrįstai... 20. 10. Atskiruoju skundu ieškovės UAB „Grimeda“ atstovas advokatas 21. 10.1. Nei CPK, nei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai nenumato... 22. 10.2. Teismas turėjo visas priemones netenkinti, jo nuomone, nepagrįsto... 23. 11. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovė akcinė bendrovė (toliau –... 24. 11.1. Jau 2017 m. kovo 9 d., prieš parengiamąjį posėdį, ieškovės... 25. Teismas... 26. k o n s t a t u o ja :... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 12. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos... 29. 13. Spręsdamas klausimą dėl paskirtos baudos panaikinimo, teismas turi... 30. 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Dėl ieškovės UAB „Grimeda“ atskirojo skundo argumentų ... 32. 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje 2017 m. kovo 9 d.... 33. 16. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės nurodomos... 34. 17. CPK 51 straipsnio 6 dalis numato, jog atstovas ir atstovaujamasis privalo... 35. 18.Pažymėtina, kad tą pačią dieną gautas kito ieškovės atstovo 36. Dėl ieškovės UAB „Grimeda“ atstovo advokato V. Š.... 37. 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje 2017 m. kovo 16 d.... 38. 20. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 39. 21. Abu apeliantai teigia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 40. 22. Pažymėtina, kad 2017 m. balandžio 7 d. byloje gauti ieškovės UAB... 41. 23. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas... 42. 24. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės atstovas... 43. 25. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas... 44. 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 45. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 46. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį palikti... 47. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....