Byla II-993-189/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pareigūno nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. D., SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal A. D. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pareigūno nutarimo panaikinimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-04-28 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1275338-1 A. D. Protokole nurodė, kad A. D. 2010-04-28 apie 11.54 val. važiavo troleibusu Nr. 660 maršrutu Nr. 5, tarp stotelių Žaliasis tiltas – Laurinavičiaus be bilieto ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus.(b.l. 7).

4Išnagrinėję administracinio teisės pažeidimo bylą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-04-28 nutarimu Nr. 1275338-1 A. D. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 142 str. 4 d. padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 60 Lt baudą (b. l. 7).

5Skunde A. D. prašo nutarimą panaikinti. Paaiškino, kad savo ir žmonos bilietus pažymėjo komposteryje tik įsėdęs į troleibusą. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė patikrino bilietus ir paaiškino, kad vienas bilietas nepažymėtas komposteriu ir pareikalavo mokėti baudą. Kadangi jis abu bilietus žymėjo komposteriu, nėra atsakingas už tai, kad komposteris neveikė ir vieno bilieto nepažymėjo.

6Teismo posėdžio metu A. D. prašė skundą tenkinti. Papildomai paaiškino, kad žymėjo abu bilietus, tačiau be akinių nematė ar bilietą komposteris tikrai pažymėjo.

7SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovas teismo posėdžio metu prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad kontrolės metu A. D. pateikė du bilietus, t.y. savo ir žmonos. Vienas bilietas buvo nepažymėtas, tai patvirtina ir A. D.

8Teismo posėdžio metu liudytoja A. Š. parodė, kad kontrolės metu vienas bilietas buvo pažymėtas, o kitas pažymėtas nebuvo.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 str. 4 d., keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, – užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

11Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklėse 33.1 p. pažymėta (patvirt. 2005-11-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-967), jog keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis: nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto ir t.t.

12Institucija, kurios nutarimas skundžiamas, teisingai kvalifikavo asmens veiką.

13Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 7) tvirtina, kad A. D. 2010-04-28 apie 11.54 val. važiavo troleibusu Nr. 660 maršrutu Nr. 5, tarp stotelių Žaliasis tiltas – Laurinavičiaus be bilieto, todėl ši veika pagrįstai kvalifikuota pagal ATPK 142 str. 4 d.

14Asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, atsakomybės našta švelnintina (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. 1 d.). Iš faktinių aplinkybių: asmuo važiavo kartu su žmona ir žymėjo vienkartinius bilietus, tačiau nebuvo pakankamai rūpestingas (gim. 1935 m.) ir vėliau neįsitikino ar bilietus teisingai pažymėjo, darytina išvada, jog aptariamas administracinis nusižengimas yra atsitiktinis. Asmuo anksčiau pagal ATPK 142 str. (važiavimas be bilieto) nebaustas.

15Ginčijamo nutarimo panaikinimo ir administracinės bylos nutraukimo pagrindas (LR ATPK 250 str.) neįrodytas.

16Paskirtoji administracinė nuobauda atitinka individualios atsakomybės principą ir turi auklėjamąjį poveikį.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., Administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. 1 d.,

Nutarė

18skundą patenkinti iš dalies.

19SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pareigūno 2010-04-28 nutarimą Nr. 1275338-1, kuriuo A. D. (asm. k. ( - )) nubaustas 60 Lt bauda, pakeisti, skiriant administracinę nuobaudą - įspėjimą.

20Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai