Byla II-1006-561/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su R. J. skundu,

Nustatė

22010-04-30 R. J. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priimtus nutarimus, surašytus 2007-05-08, 2007-05-28, 2007-09-18, 2008-01-11, 2008-03-14, 2008-05-18, 2009-03-18, 2009-03-16, 2009-04-14, 2009-04-21, 2009-04-16, 2010-01-08 ir 2010-02-18 dienomis.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 1 d. nustato, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 5 d., 34 str. 1 d.).

5Kaip matyti iš R. J. skundžiamų nutarimų, visi iš jų pareiškėjui buvo įteikti nutarimų priėmimo dieną. Kadangi į teismą su skundu R. J. kreipėsi tik 2010-04-30, jis akivaizdžiai praleido įstatyme nustatytą terminą visiems nutarimams skųsti, nes nuo nutarimų priėmimo dienos iki skundo teismui padavimo dienos yra praėję daugiau nei dešimt dienų. Dėl to darytina išvada, kad skundą teismui R. J. pateikė praleidęs nutarimų apskundimo terminą. Prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjas nepadavė.

6Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti R. J. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-05-08 nutarimo Nr. 1127712-7, 2007-05-28 nutarimo Nr. 1129358-7, 2007-09-18 nutarimo Nr. 1139993-9, 2008-01-11 nutarimo Nr. 1153359-4, 2008-03-14 nutarimo Nr. 1159392-9, 2008-05-18 nutarimo Nr. 1171723-9, 2009-03-18 nutarimo Nr. 1210692-9, 2009-03-16 nutarimo Nr. 1212643-0, 2009-04-14 nutarimo Nr. 1217210-3, 2009-04-21 nutarimo Nr. 1219290-3, 2009-04-16 nutarimo Nr. 1220063-1, 2010-01-08 nutarimo Nr. 1261356-9 ir 2010-02-13 nutarimo Nr. 1269723-2 panaikinimo.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti R. J.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai